גזר דין גניבת רכב

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא גזר דין גניבת רכב:

1. המשיב 1 (יליד מארס 1978) והמשיב 2 (יליד מאי 1974), ביחד עם שניים נוספים, התפרצו בלילה של 28.1.98 לרכב סובארו כדי לגנבו, חיבלו בו במזיד וגנבו אותו.

2. המשיב 2 הורשע גם בהחזקת רכוש החשוד כגנוב (שני שיקים), וזיוף השיקים בכוונה לקבל באמצעותם כספים.

3. בית-המשפט קמא קבע שמדובר בעבירות חמורות, מה גם שעבירת הרכב בוצעה בחבורה, ועל בית-המשפט להחמיר בעונש.

4. בהכרעת הדין קבע בית-המשפט קמא כי שני המשיבים שימשו לא רק בתפקידי תצפית, שמירה והרתעה בעת ששני חבריהם נכנסו לרכב, אלא סייעו לסילוק הרכב הגנוב מהמקום ובנסיון להעבירו לחוף מבטחים מעבר למחסום 300 - אגב שימוש בתעודות הזהות הכחולות שלהם, וזאת בכוונה למכור את הרכב בשטחים וליהנות מפירות המכירה.

5. למרות שבית-המשפט קמא קבע כי העבירות חמורות - ראה לגזור על המשיב 1, שהוא בעל עבר נקי, ושהיה במעצר בין כותלי הכלא במשך חצי שנה - שלושה וחצי חודשים בעבודות שרות, וכן 8 חודשי מאסר על תנאי ל- 3 שנים שלא ישלח יד ברכוש הזולת;
ועל המשיב 2, שהיה שלושה וחצי חודשים במעצר בין כותלי הכלא - ראה לגזור 6 חודשים בעבודות שרות וכן 8 חודשי מאסר על תנאי ל- 3 שנים שלא ישלח יד ברכוש הזולת, וכן שלושה חודשי מאסר על תנאי שלא יעבור עבירות זיוף, וכן מבחן לשנה.
יצויין כי למשיב 2 היו הרשעות קודמות בנושאי אינתיפאדה, בגינן נידון למאסרים בפועל.

6. על כל אחד משני השותפים של המשיבים, שהיו אלה שהתפרצו בפועל לרכב - נגזרו 18 חודשי מאסר בפועל, לאחר ערעור מצד המדינה.

7. בהתחשב בחלקם של המשיבים לעומת חלקם של שותפיהם, ובהתחשב בנסיבות האישיות של המשיבים - אנו גוזרים על כל אחד מהמשיבים 14 חודשי מאסר בפועל, מהם ינוכו תקופות מעצרם.
המשיב 1 היה במעצר מיום 29.1.98 עד 25.7.98 ומשיב 2 היה במעצר מיום 28.1.98 עד 12.4.98.
איננו רואים מקום להשית עונש נוסף על המשיב 2 בגין עבירות השיקים, מן הטעם שהחל לרצות את המאסר בעבודות שרות.
מובן כי לאחר פסק-דין זה - שוב אין מקום שימשיך לרצות את המאסר בעבודות שרות.

8. שאר חלקי גזר הדין יעמדו בעינם.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גניבת רכב נכה

 2. גניבת רכב מונע

 3. ביום גניבת רכב

 4. עורך דין גניבת רכב

 5. גניבת רכב ממוסך

 6. גניבת רכב מליסינג

 7. גניבת רכב בנתניה

 8. עונש על גניבת רכב

 9. גזר דין גניבת רכב

 10. גניבת רכב ממגרש חניה

 11. מה העונש על גניבת רכב

 12. גניבת רכב נזקים עקיפים

 13. גניבת רכב ע''י שב''חים

 14. כסף מהביטוח על גניבת רכב

 15. ערעור פלילי על גניבת רכב

 16. ביטוח גניבת רכב מליסינג

 17. עונש על ניסיון גניבת רכב

 18. גניבת רכב מחניה ליד הבית

 19. ביטוח גניבת רכב - תאונות

 20. גניבת רכב ממגרש – אחריות חברת שמירה

 21. גניבת רכב - אזעקה לא תקינה

 22. ביטוח גניבת רכב משועבד לבנק

 23. הוכחת גניבת רכב לחברת הביטוח

 24. גניבת רכב במכון שטיפת מכוניות

 25. גניבת רכב שנקנה ממדינת ישראל

 26. הרשעה בעבירת ניסיון גניבת רכב

 27. תביעה נגד מנורה ביטוח גניבת רכב

 28. חברת הביטוח לא משלמת על גניבת רכב

 29. ביטוח גניבת רכב - מחירון יצחק לוי

 30. סעיף מיגון בפוליסת ביטוח גניבת רכב

 31. ביטוח מקיף סובארו ג'סטי - גניבת רכב

 32. גניבת רכב זמן קצר לאחר תחילת הביטוח

 33. פיצוי על גניבת רכב נמוך ממחיר מחירון

 34. סירוב חברת הביטוח לפצות על גניבת רכב

 35. תביעה נגד מושב - אחריות בגין גניבת רכב

 36. ניסיון לרמות חברת ביטוח - ביום גניבת רכב

 37. האם פציעה בזמן גניבת רכב מהווה תאונת דרכים

 38. חברת הביטוח מסרבת לשלם על גניבת רכב - תביעה

 39. מדיניות ענישה מחמירה כלפי העבירות פריצה וגניבת רכבים

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון