גרסאות סותרות בביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא גרסאות סותרות בביטוח לאומי / שינוי גרסה בביטוח לאומי:

.1התובע הגיש לנתבע תביעה לדמי פגיעה וכן עדות לחוקר הנתבע, מוצג נ/2, בהן תיאר את הנסיבות בהן נפגע. הנתבע דחה את תביעת התובע, אך בכתב ההגנה ובהצהרת בא-כוח הנתבע בפני בית-הדין שינה הנתבע את עמדתו והצהיר, כי החלטת הדחיה בטעות יסודה וכי על יסוד המסמכים הנ"ל על הנתבע היה להכיר בתביעת התובע.

אלא מאי?
התובע הגיש בינתיים תביעה לבית-דין זה ותמך בה בתצהיר ולדעת הנתבע העובדות שנכללו בתביעה לבית-הדין ובתצהיר הן בגדר עדות שקר ולכן הן מהוות ניסיון לקבל גמלה במרמה ויש, איפוא, להפעיל הוראות סעיף 149לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח- 1968(להלן - החוק).

ומהו השקר?

בעוד בעדותו לחוקר הנתבע אמר התובע, כי הוא היה בדרכו הביתה וניגש להיפרד לשלום מחברו בעבורה העד ברקוביץ, בעדותו בבית-הדין העיד כי הוא ניגש למשאבות לידן עבד ברקוביץ כדי לבצע בהן תיקון.
האמנם שיקר התובע בעדותו בבית-הדין? לדעתנו התשובה לשאלה זו שלילית ולו מחמת ספק.
העד ברקוביץ העיד בפנינו ותמך לאורך כל החזית בעדות התובע בבית-הדין ועד זה כלל לא נחקר על-ידי בא-כוח הנתבע. מטעם זה בלבד עלינו, איפוא, להניח כי עדות ברקוביץ אמת היא. העד גם עשה עלינו רושם מהימן וגם על-פי התרשמות אנו סבורים כי דיבר דברי אמת.
גם בעדות שהתובע מסר לחוקר הנתבע יש תמיכה לעדותו בבית-הדין, שכן גם בעדות זו הוא מעיד על כך שברקוביץ ביקש את עזרתו בתיקון המשאבות. השוני היחידי בין שתי הגרסות הנראה לכאורה הוא, שבעוד מעדותו לחוקר הנתבע מתקבל הרושם כי הוא ניגש למשאבות כדי להיפרד מחברו ורק משהגיע למשאבות התעורר נושא התיקונים, ואילו מעדות ברקוביץ מתקבל הרושם, כי העד ברקוביץ ראה את התובע מהלך לכיוון פתח היציאה מהמפעל ואז קרא לתובע כדי לבקשו לעזור בתיקונים. המשאבות עצמן נמצאות בקרבת פתח היציאה מהמפעל.
אין אנו יכולים להוציא מכלל אפשרות הסבר אפשרי לשתי הגרסות גם יחד, שכן ייתכן שהתובע בדרכו אל פתח היציאה מהמפעל התכוון לגשת כדי להיפרדמברקוביץ וזה האחרון הקדים אותו וקרא לו בעניין עבודה.
.2העולה מכל האמור לעיל הוא, כי לא הוכח בפנינו כי עדות התובע היא בגדר עדות שקר ממילא לא הוכח כי היה ניסיון מצידו לקבל גמלה במרמה.
.3לדעתנו, אף אילו הוכח כי עדות התובע בבית-הדין היא עדות שקר, גם אז לא היה מקום להגיע למסקנה כי היה בכך משום ניסיון מצידו לקבל גמלה במרמה.
כאן המקום לזכור כי ההחלטה לדחות את תביעתו בטעות יסודה. למעשה היה מקום מצד הנתבע להתנצל בפני התובע, להודיע לו שאירעה טעות ולהכיר בתביעה. איש לא נתן את דעתו לאפשרות זו עד שהתובע הגיש את תביעתו לבית-הדין. הפירוש הנכון של סעיף 149של החוק, לדעתנו, הוא ניסיון להונות את הנתבע עצמו. ניסיון כזה יכול לבוא לידי ביטוי באינפורמציה שמבוטח מוסר למוסד עצמו, שכן רק זהו התהליך שבו אדם מנסה לקבל גמלה.
מתן עדות שקר בבית-הדין אינו בגדר ניסיון לקבל גמלה, אלא בגדר ערעור על החלטה שכבר נתקבלה. החלטה אשר הינה פרי המידע שהמבוטח המציא לפקיד התביעות. מידע שאדם מוסר בבית-הדין אינו עוד בגדר מידע המשמש את שיקולי פקיד התביעות. המידע שבעל דין מוסר לבית-הדין אינו אלא חלק מהנתונים הנמצאים בפני בית-הדין אשר אמיתותן עומד במבחן מהימנות וכאמור מידע זה לא נועד להשיג גמלה, אלא נועד לשכנע
את בית-הדין כי החלטת פקיד התביעות מוטעית. הדברים נעשים בגלוי, בדיון פתוח ואין בהם שמץ של יסודות המרמה הדורשים כוונה להטעות ולהונות את מי שאמור להעניק זכות.
ככלות הכל, תופעה תדירה היא בבתי-הדין שגרסות לא עומדות במבחן המהימנות וגם אז עדיין מרכז ההתעניינות הוא על האמת והזכות או החובה העולות מאותה אמת.
גם בדב"ע מא/121- 0(לא פורסם. מוצג נ/4), הלך בית-הדין הארצי באותה דרך, שכן, הגם המבוטח שם מסר גרסות סותרות, הוחלט להחזיר את הדיון לבית-הדין האזורי כדי שזה יקבע עובדתית, מהי הגרסה האמיתית.
.4על יסוד כל האמור לעיל אנו מחייבים בזאת את הנתבע להכיר במקרה הנדון כתאונת עבודה במשמעות חוק הביטוח הלאומי ולשלם לתובע את מלוא הגמלאות המגיעות לו לפי החוק.
.5כזכור, החלטת הנתבע לדחות את תביעת התובע היתה מוטעית ביסודה.
כתוצאה מכך נאלץ התובע להזדקק לשירות פרקליט, להוציא הוצאות מיותרות ולבזבז זמן יקר. התובע ראוי איפוא לקבל הוצאות.
אנו מחייבים איפוא את הנתבע לשלם לתובע הוצאות ושכר-טרחת עורך-דין (כולל) בסך 000, 1(אלף) שקל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון