האם נפילה מסולם משאית נחשבת תאונת דרכים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא האם נפילה מסולם משאית נחשבת תאונת דרכים:

א. רקע ונסיבות האירוע:נ
.1בזמנים הרלוונטים לכתב התביעה, עבד התובע כנהג משאית.
.2בתצהירו כעדות ראשית מיום 18/10/98מציין התובע, כי, ביום 24.6.97,
במהלך חניית המשאית מול ביתו בתום יום העבודה, הכין את המשאית ליום העבודה שלמחרת והעביר את הברזנט מהתא האחרון לגגון המשאית, כדי שיוכל לכסות את המטען הבא, שאמור היה להיות מועמס במשאית ביום המחרת.
2.1לאחר שסיים לקשור את הברזנט ובמהלך ירידתו באמצעות הסולם של קבינת
המשאית כלפי מטה, החליק מהסולם ונפל מגובה של 2מ' על המדרכה.
2.2התובע החנה את הרכב בצמוד למדרכה מול ביתו, כפי שהוא מחנה ככל יום
במשך שנים.
2.3התאונה קרתה כאשר מנוע הרכב היה דומם והמשאית חנתה במקום חניה מותר.
.3הוגשה תביעה בגין פגיעה בעבודה כנגד המל"ל. הוועדה הרפואית קבעה נכות
זמנית וצמיתה.
.4ב"כ הצדדים הסכימו, כי בית המשפט יכריע ראשית בשאלת החבות על בסיס
העובדות המופיעות בתצהיר התובע ובעדות בפני החוקר מטעם המשיבה .1
4.1בעדות בפני החוקר מטעם חב' הביטוח סיפר התובע כי הרכב הוחנה, כפי שהוא
נוהג תמיד, בצמוד למדרכה.
4.2לדברי התובע, הוא טיפס על המשאית על מנת להניח את הברזנט על הגגון של המשאית, כמידי יום, ורצה לקשור את הברזנט על גגון המשאית.
4.3בזמן הירידה החליק התובע ונפל מהסולם המצוי בצידה הימני של המשאית,
כחלק
בלתי נפרד של המשאית.

ב. גדר המחלוקת:ב
.1לטענת התובע, האירוע הינו בגדר "תאונת דרכים" עפ"י הגדרתו בחוק הפלת"ד, כאשר כל
מרכיבי ההגדרה:ו מאורע, נזק גוף, עקב שימוש, ברכב מנועי ולמטרות תחבורה מתקיימים.
.2לטענת הנתבעים, היסודות "שימוש" ו/או "למטרות תחבורה", אינם מתקיימים
כהגדרתם בחוק ובפסיקה ולכן אין חבות לנתבעות.
ג. טענותיו המשפטיות של התובע:נ
.4מפנה ב"כ התובע להגדרת המונח "תאונת דרכים" בסע' 1לחוק הפלת"ד וטוען, כי פעולת
הירידה מן הרכב אמורה להבחן עפ"י המבחן התעבורתי, דהיינו:ב האם היתה למטרת
החבורה.
.4.1התובע ירד מן המשאית לאחר שסיים פעולה למטרות תחבורה וכי מדובר בכוונה ברורה של התובע לרדת מהרכב לאחר שימוש תחבורתי בו.
.5כמו כן, טוען ב"כ התובע, כי אין קשר בין פעולתו של התובע - עובר
לנפילתו - לפעולה
כלשהי הקשורה בפריקה וטעינה, מן הטעם שהמשאית היתה ריקה ממטען. הפעולה היתה
סידור הציוד שהיה על הרכב וקשירתו (ברזנט המכסה את המטען)
5.1לפעולה זו, לטענתו, אופי תעבורתי - מניעת סיכון, (או הקטנתו) בעת
הנסיעה
למחרת, הכרוך בנסיעה עם ברזנט שאינו קשור ומונח משוחרר על ארגז המשאית.
.6עוד טוען ב"כ התובע, כי פעולת הירידה מהרכב מתוארת בפסיקה כאחד משימושי הלוואי
ברכב - למטרות תחבורה.
ד. טענותיהם המשפטיות של הנתבעים:ו
.7לא מתקיים, לטענת הנתבעים, רכיב ה"סיכון התעבורתי". הסיכון שהתממש אינו קשור
באופן הדוק לפעולה תעבורתית. זאת, היות והדרישה שמטרת הירידה מהרכב תהווה
פעולת לוואי לפעולה תעבורתית - אינה מתקיימת.
.8כדי להוכיח "מטרה תעבורתית", על התובע להוכיח, מבחינה עובדתית, כי יש
סיכון
בנסיעה במצב בו הברזנט נמצא בתא האחורי וללא מטען במשאית. עובדה זו לא הוכחה.
8.1התובע מצהיר, כי מטרת העברת הברזנט היתה "כדי שיוכל לכסות את המטען
שאמור היה להיות מועמס ביום המחרת" ולא כדי להקטין סיכון תעבורתי.
8.2הברזנט הינו בגדר חפץ ועליית התובע למשאית כדי לשנות מיקומו אינה
למטרת תחבורה.
.9לעניין רכיב "השימוש ברכב", ירידת התובע היתה לאחר פעולת "פריקה או טעינה", אשר הוצאה מגדר הגדרת סעיף 1לחוק. לכן פגיעתו אגב פעולה זו, איננה תאונת דרכים.
9.1עצם העובדה שהרכב עמד, מהווה סטייה מהגדרת "שימוש ברכב".
.10טענה חלופית של הנתבעים הינה, כי פעולת התובע כשלעצמה, העברת הברזנט לגג המשאית, מהווה פעולת טעינה ולכן, ירידתו מן המשאית, לאחריה, מהווה חלק מפעולת הטעינה, ולא מתקיים הרכיב של "שימוש ברכב".
10.1טענה זו מתחזקת לאור העובדה, שחלף זמן רב בין פריקת המשאית לבין
העברת הברזנט וקשירתו.
ה. דיון
.1אין מחלוקת בין הצדדים כי המקרה נשוא התובענה מקיים ארבעה ממרכיבי
הגדרתה הבסיסית של "תאונת דרכים" המצויה בסעיף 1לחוק הפלת"ד.
1.1אין מחלוקת כי המקרה אינו נופל במסגרת אחת החזקות המרבות או הממעטות. 1.2המחלוקת היא לענין התקיימותם של שני מרכיבי ההגדרה הבסיסית:נ
האם נעשה "שמוש ברכב" והאם השמוש הוא "למטרות תחבורה".
.2לטעמי, שני המרכיבים אינם מתקיימים במקרה שבפני:ב
2.1התאונה לא נגרמה עקב "שימוש" ברכב מנועי.
2.2בעת התאונה לא הופעל הרכב "למטרת תחבורה".
.3כאמור, ירד התובע מן המשאית לאחר שהעביר את הברזנט מהתא האחרון אל הגג וקשר אותו שם.
3.1אין לראות בפעולה זו, אלא פעולה של טעינת הברזנט על המשאית, או אולי פעולה הנלווית לטעינה ופריקה.
3.2בכל מקרה אין המדובר בשימוש ברכב מנועי.
.4ברע"א 2781/98 דגן נ רונן גברילה והמגן חברה לביטוח בע"מ
(תקדין עליון כרך 98(4) 425) נקבע, כי "פעולת קיפול של ברזנט וקשירתו לארגז
המשאית הינה פעולה נלווית של פירוק המטען מהמשאית"
ובהמשך:ו
4.1"אפילו היית אומר שאין קיפול הברזנט וקשירתו לארגז המשאית מהוות פעולת
לוואי של פריקה, הרי פעולה זו, כשלעצמה, מהווה פעולת טעינה של המשאית, טעינה עליה של אותו ברזנט"
4.2"כך או כך, עסקינן בפעולת טעינה או פריקה, אשר אינה מהווה שימוש ברכב
במובן החוק".
4.3במקרה הנדון, בשל הזמן הרב שחלף מאז נפרק הרכב מן הסחורה, אולי אין
לדבר על פעולה הנלווית ל"פריקת וטעינה" של הרכב, אולם יש בפעולה זו משום טעינה של הברזנט עצמו על גבי המשאית.
4.4ירידתו של התובע מן הרכב השלימה את פעולת הטעינה וככזו היא חלק ממנה.
.5ברע"א 8061/95 עוזר נ' אררט חב' לביטוח בע"מ ואח' , פד"י נ (3)
532, 564נקבע, כי המבחן התעבורתי ("למטרות תחבורה") מכוון כלפי השאלה, אם
השימוש שנעשה ברכב הוא בגדריו של סיכון תעבורתי.
.6ברע"א 8548/96 פדידה נ' סהר חב' לביטוח בע"מ, פד"י נא (3) 825
מעד התובע בעת שירד ממשאית, זמן קצר לאחר שעלה אליה כדי לקחת מצית.
6.1נקבע כי העליה והירידה מן הרכב מהווים "שימוש" במובן חוק הפיצויים אך
הם לא נעשו למטרות תחבורה ולא קשורים לסיכון ברכב ככלי התחבורה ועל כן אין האירוע בא בגדר "תאונת דרכים".
6.2וכך קובע כב' שופט אור בפסה"ד:נ
"פעולה של עליה לרכב או ירידה ממנו היא אחד משימושי הלוואי
התעבורתיים. כדי שפעולה זו תיחשב לשימוש ברכב למטרות תחבורה, תנאי הוא שהיא תהיה קשורה בעשיית שימוש ברכב למטרות תעבורתיות.
מכאן, שלא כל פגיעה בתאונה בעת עליה לרכב או ירידה ממנו תיחשב כתאונת דרכים. כדי לקבוע אם בתאונת דרכים עסקינן, נדרשת הקביעה לאלו מטרות היו העליה לרכב או הירידה ממנו"
6.3עוד קובע בית המשפט באותו פס"ד, כי "...הגישה הפרשנית לפיה יש לפרש את
הביטוי "למטרות תחבורה" באופן מרחיב כך שיתייחס גם לפעולות פריפריאליות הקשורות לכלי רכב , אשר אינן קשורות בשמוש לרכב לצרכי תחבורה, אינה עולה בקנה אחד עם תכליתו של תיקון מס' 8"
.7אמנם ב"כ התובע טוען, בסיכומיו כי התובע התכוון להקטין את הסיכון הכרוך
בנסיעה עם הברזנט כשאינו קשור ומונח בארגז המשאית, ממש כמו החלפת גלגל רזרבי, מילוי דלק וכד' ואף מאזכר את פסה"ד בת.א. 1217/92 (עפולה) מדינה נ'
אררט ואח’, אשר פורסם בספרו של צלטנר, חבות לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, שם
נפל תובע בעת שירד מארגז של משאית לאחר שסיים להסדיר ברזלים המשמשים בהחזקת
המטען. שם נקבע כי מדובר בתאונת דרכים.
7.1אולם התובע ציין בתצהירו, כי העביר את הברזנט מהתא האחון - לגג, "כדי
שיוכל לכסות את המטען הבא שאמור היה להיות מועמס ביום המחרת".
7.2מבחינה זו אין למסקנת ב"כ התובע בסיכומיו - על מה לסמוך.
7.3גם אין להבין מהיכן הסיק כב' התובע, כי הברזנט היה מצוי בארגז המשאית,
כאשר התובע מצהיר שהיה "בתא האחרון".
7.4יתירה מכך, גם אם היה התובע טוען כי הברזנט היה מצוי בארגז המשאית וכי
ביצע את העברת הברזנט מטעמי בטיחות נסיעה וגם אם היה מאמין בכך, אמור בית המשפט להכריע בשאלה המשפטית האם בהעברת הברזנט יש משום פעולה הקשורה באופן הדוק למטרות תעבורתיות ובמקרה זה - לשאלת הבטיחות בנסיעה.
7.5לא הוכח, כי העברת הברזנט מן הקבינה האחורית אל גגון המשאית בוצעה
מטעמי בטיחות בנסיעה וגם לא הוכחה סכנה בנסיעה, כאשר הברזנט מצוי בקבינה או
אפילו בארגז המשאית.
7.6הראיה היא, כי התובע נסע עם המשאית ממקום עבודתו עד לביתו, כאשר ברזנט
היה מונח בקבינה האחרונה (או אף בארגז המשאית לגירסת ב"כ התובע, כאמור דלעיל) ללא מטען.
.8בת.א. (חיפה) 228/94 (מאוחד עם ת.א. 143/95) עבדאל כרים יוסף מחאמד
נ. אררט חב' לביטוח בע"מ (צלטנר, עמ' 5034) נדון מקרה בו עלה תובע על גג רכבו
כדי לסגור פתח חלון המצוי בגג הרכב - ונפל.
8.1מטרת החלון היתה לאוורר את תא המטען בימים חמים ובחורף היה צורך
לסגרו.
8.2בית המשפט (מפי כב' השופטת וסרקרוג) קבע, כי אין האירוע בגדר "תאונת
דרכים", מאחר ולפעולת הסגירה לא היה כל קשר עם הנסיעה ואין מניעה לבצע את הנסיעה עם פתח פתוח.
.9בת.א. (חיפה) 12893/92, שריקי מרדכי נ' הסנה חב' לביטוח
בע"מ צלטנר, עמ' 1716, נדון מקרה בו תובע החנה את משאיתו ליד ביתו, הוציא את
הברזנט וכיסה את הסחורה ותוך כדי כך נפל מן המשאית.
9.1נקבע (כב' השופט חרסונסקי) כי כיסוי רכב ומטען בברזנט, הן בסוף
הטעינה, או בתחילתה, ואפילו ייעשה הכיסוי של המטען והרכב, בעת חניה של הרכב כיסוי נחשב לפעולה של טעינה ופריקה וממילא אין תחולה על התאונה לחוק הפיצויים לפנגעי תאונות דרכים.
9.2עוד קבע בית המשפט, באותו פסק דין, כי כיסוי מטען בברזנט בעת החניית
המשאית, איננו שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה כלל וכלל.
9.3במקרה שלפני, אמנם לא נעשה שימוש בברזנט לכיסוי מטען, כיוון שהמשאית היתה ריקה ממטען, אולם העברת הברזנט לגגון המשאית נעשתה ללא כל קשר לנסיעה ולא למטרות תחבורתיות.
.10ב"כ התובע מפנה, בין השאר, לת"א (שלום-עפולה) 1217/92, דניאל
מדינה נ' אררט חב' לביטוח בע"מ, שם נדון מקרה של תובע שעלה על ארגז משאית
ועסק בסידור ציוד המצוי על ארגז המשאית, דרך קבע - ציוד הנחוץ לצורך קשירתו
של המטען לכשיטען.
10.1בית המשפט בעפולה קבע, כי הפעולה שעשה התובע, לפני שנפגע, היתה פעולה נחוצה מטעמי בטחון שכן, לדברי התובע, הוא רצה למנוע מצב שבו ייפגעו הברזלים בתא הנהג בעקבות בלימת הרכב.
10.2הפגיעה נגרמה בעת שהתובע ביקש לרדת מן הארגז.
.11מעבר לעובדה כי פסק דין של בית המשפט השלום אף איננו מנחה, אין
נסיבותיו דומות לענייננו:ב
11.1בניגוד למקרה שבפני טען שם הנהג, כי ביצע את הפעולה מטעמי בטיחות,
מאחר ורצה למנוע מצב שבו יפגעו הברזלים בתא הנהג, בעקבות בלימת הרכב. דהיינו:ו
מניעת מפגע תעבורתי וממילא - צעד חיוני לקיום הנסיעה.
11.2מנוע הרכב במקרה ההוא פעל:נ התובע שם הניע את הרכב, עובר לפעולתו,
וגילה בכך דעתו כי הוא עומד אכן לבצע נסיעה וכו'.
11.3במקרה הנוכחי בוצעה הפעולה כאשר מנוע הרכב דמם וכלל אין כוונה לבצע
בו נסיעה באותו יום.
.12בנסיבות שתוארו לעיל, הגעתי למסקנה כי בעת התאונה לא הופעל הרכב
"למטרות תעבורה".
.13אכן, מטרת תיקון 8לחוק היתה לצמצם את ההגדרה הרחבה והמקיפה של תאונות הדרכים ולהוציא מתחולת החוק את כל אותם מקרים בהם תאונת הדרכים מהווה גם אירוע אשר כיסוי החבות בגינו אפשרי במסגרת מקבילה אחרת (מיכאל צלטנר, הגדרת השימוש ברכב - עצירת הסחף, הפרקליט מ- 168, 174).
.14משני הטעמים שפורטו לעיל דין התובענה להידחות מאחר והאירוע נשוא
התובענה, אינו נופל בגדר תאונת דרכים.
.15אשר על כן נדחית התובענה.

15.1בנסיבות העניין - אין צו להוצאות.
.16זכות ערעור כחוק.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת דרכים משאית

 2. מוות בתאונה עם משאית

 3. ביטוח משאית שנשרפה

 4. בעיות גב נהג משאית

 5. התנגשות משאית ברכב

 6. תביעת ביטוח גניבת משאיות

 7. נפילה בירידה ממשאית

 8. תביעה על נזק למשאית

 9. תביעה נגד נהג משאית

 10. ביטוח התהפכות משאית

 11. פיצוי על גרירת משאית

 12. נפילה במדרגות משאית

 13. העברת בעלות על משאית

 14. דמי השהיה משאית הובלה

 15. גניבת משאית ללא ביטוח

 16. הפרת הסכם קניית משאית

 17. כאבי גב אצל נהג משאית

 18. גניבת משאית לאחר מכירה

 19. גניבת משאית - אשם תורם

 20. מעבר באור אדום - משאית

 21. פיטורי נהג משאית מהעבודה

 22. תאונה חזיתית עם משאית

 23. פגיעת משאית בכבל טלפון

 24. תאונה בין קטנוע למשאית

 25. פיטורים לאחר שוד משאית

 26. התנגשות נגרר במשאית חונה

 27. סיבוב ברך בירידה ממשאית

 28. פגיעה במהלך ירידה ממשאית

 29. נזק למשאית מענפים של עץ

 30. תאונה במהלך עלייה למשאית

 31. נהיגה מעל 12 שעות במשאית

 32. נפילה ממשאית במהלך ירידה

 33. גניבת משאית שהובילה סחורה

 34. נזק למשאית - תביעות קטנות

 35. תאונת דרכים - משאית קידוח

 36. משאית גלידה - תאונת דרכים

 37. ביטוח רכב משאית מפני גניבה

 38. תאונה עם משאית במהלך העבודה

 39. תאונה בין משאית צבאית לטנדר

 40. ביטוח נגרר משאית מפני גניבה

 41. אחריות על גניבת משאית ממוסך

 42. תאונה עם משאית - נזקי רכוש

 43. פריקת סחורה משאית - האם תאונת דרכים

 44. ? נפילה מארגז משאית - האם תאונת דרכים

 45. האם התאונה ארעה בירידה ממשאית

 46. תאונת דרכים באשמת נהג משאית

 47. התנגשות הולך רגל במשאית חונה

 48. תאונה בירידה מהקבינה של המשאית

 49. ירידה ממשאית תוך כדי פריקת מטען

 50. כיסוי מטען משאית - תאונת דרכים

 51. עונש לנהג משאית על תאונה קטלנית

 52. משאית לימוד נהיגה - תאונת דרכים

 53. הכרה בנפילה ממשאית כתאונת דרכים

 54. תאונת דרכים עם משאית מערבל בטון

 55. מוות עקב נפילת חפץ ממשאית נוסעת

 56. תאונת דרכים עם משאית עמוסה בסחורה

 57. תאונה עם משאית שעצרה במקום אסור

 58. השתחררות עמוד ממשאית - תאונת עבודה

 59. דחיית תביעת ביטוח בגין תאונת משאית

 60. נפילת אבן ממשאית - האם תאונת דרכים

 61. הובלת סחורה במשאית יחסי עובד מעביד

 62. תאונה בין מכונית למשאית סמי טריילר

 63. ירידה מתא נהג של משאית תאונת דרכים

 64. נפילת רכב ממשאית גרר שהובילה רכבים

 65. ביטול עסקה לרכישת משאית בגלל תקלות

 66. נזקי רכוש כתוצאה מהתנגשות משאית ברכב

 67. תאונת דרכים בזמן העמסת ארגזים למשאית

 68. חוזה למתן שירותי הובלה של נהג משאית

 69. תאונה בין רכב למשאית - תביעות קטנות

 70. ? התפוצצות צינור גומי משאית - האם תאונת דרכים

 71. הרמת מטען משאית קריסה של מנוף – האם תאונת דרכים

 72. נפילת מוטות ברזל מחוברים למשאית על הנהג

 73. תביעה נגד נהג משאית בגין נהיגה רשלנית

 74. תאונת דרכים: טריקת דלת של משאית על הראש

 75. האם נפילה מסולם משאית נחשבת תאונת דרכים

 76. מכה מדלת של משאית זבל - האם תאונת דרכים

 77. נפגע ממשאית שהידרדרה לכיוונו ונמחץ על ידה

 78. תאונת עבודה במהלך ריקון תכולת משאית אמבטיה

 79. תאונה ארעה עת ברכב והמשאית נסעו אחד מול השני

 80. החלקה בירידה ממשאית לאחר נסיעה ופגיעה בקרסול

 81. טענת חברת הביטוח למעורבות של הנהג בגניבת משאית

 82. האם חוק שעות עבודה ומנוחה חל על נהג משאית פרטית ?

 83. האם נפילה בזמן קשירת משטחי עץ למשאית היא תאונת דרכים ?

 84. תאונת דרכים: נפגע בעת שעלה אל המשאית שנהג במסגרת עבודתו

 85. דיסקת טכוגרף למשאית: מה העונש על אי החלפת דיסקה יומית ?

 86. בקשת רישיון למשאית מעל 15 טון - ערעור על החלטת רשות הרישוי

 87. הצדדים חלוקים מי משני כלי הרכב המעורבים בתאונה שבין הפרטית למשאית

 88. תאונת דרכים: בחקירתה הנגדית אישרה הנהגת כי היא לא ראתה את המשאית

 89. במהלך נסיעה ניתזה אבן ממשאית שנסעה לפניו ופגעה בשמשה הקדמית של הרכב

 90. האם תאונה תוך כדי שימוש במשאית שעליה מותקן מנוף מהווה תאונת דרכים ?

 91. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון