הפחתת הבטחת הכנסה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הפחתת הבטחת הכנסה:

1. עניינה של תביעה זו הינו ניכוי מגימלת הבטחת הכנסה ששולמה לתובע בגין החודשים 07/98 ועד 06/99.

אין חולק שהתובע מכר רכב מנועי שהיה בבעלותו, תמורת סך של 40,000 ₪, ובגינה של "הכנסה" זו נוכה הנכוי האמור.

לטענת התובע- עשה שימוש בכספים שקיבל בגין מכירת הרכב לצורך פרעון חובות ישנים.

הנתבע, מאידך, לא קיבל טענה זו כאמיתית.

מכאן המחלוקת שבין הצדדים.


2. נציין כי הצדדים הסמיכו בהסכמה את בית הדין להכריע בתביעה זו לאור מסמכים שהגישו הצדדים לרבות תצהיר עדות ראשית של התובע, ולאור סיכומים בכתב שהוגשו על ידיהם.


3. עיון בחומר הראיות שהומצא ע"י הצדדים מראה כדלקמן:
א) ביום 12/09/98, שיגר התובע מכתב לנתבע, ובו פרט את המטרות שלשמן עשה שימוש בכספים שקיבל ממכירת הרכב כדלקמן:
"לאחר בירור במשרדכם בעניין סכום הקצבה הנמוך הודעתם לי שהסיבה לכך שהיה בבעלותי רכב מס' 87-800-85.
הנני להודיעכם כי הרכב הנ"ל נמכר בחודש 03/97 בסך של 40,000 ₪.
מהסכום הנ"ל א. פרעתי חוב שלוויתי מאחי בסך של 7,000 ₪ (2,000 $) . שילמתי עבור המכולת חוב של 2,000 ₪.
קניתי מקרר בסך של 5,000 ₪.
פרעתי חוב לבנק בסך של 6,000 ₪.
לתשומת לבכם אני מקבל טיפולים רפואיים בבית חולים הכרמל בחיפה כבר 5 שנים וקונה תרופות. דבר אשר עולה לי בערך 1000 ₪ לשנה. בנוסף על כן אני מקבל טיפולים רפואיים גם אצל רופא פרטי העולה סך של 1000 ₪ בשנה.
את מה שנשאר מהכסף (תמורת הרכב) פרעתי בשנת 97 מאחר והגשתי תביעה לקבלת גימלת הבטחת הכנסה בשנת 97 ונדחתה אחרי שלושה חודשים.
לאור האמור לעיל, הנני מבקש להתחשב במצבי ולהעמיד סכום הקצבה מחודש זה במלואו".

ב) התובע נדרש ע"י הנתבע להמציא אסמכתאות לשימוש הנטען בכספים ולא המציא.

ג) לביה"ד הודיע ב"כ התובע שאין בידיו קבלות על התשלומים הנטענים, והגיש תצהיר עדות ראשית.
בתצהיר פורטו השימושים שנעשו בכספים שהתקבלו כדלקמן:
"אמת אומר שאני היום לא זוכר במדוייק את כל התשלומים 40,000 ₪ אך מה שאני זוכר הוא:
א. הייתי חייב לאחי סעיד 2,000 $.
ב. התקנתי מזגן מפאיז סעדי מנצרת 5,500 ₪.
ג. מקרר 4,000 ₪.
ד. מכולת מוניר 2,000 ₪.
ה. אטליז.
ו. נסיעות רבות לבית חולים בכרמל + לד"ר פרטי (הייתי אני ואשתי מטופלים)".


4. מהאמור לעיל עולה כי אין עקביות בין התאורים במכתבו של התובע מיום 12/09/98, לבין אלה שבתצהירו.
זאת ועוד – הגם שהתובע היה מיוצג ע"י עו"ד עוד משלב הגשת התובענה שבפנינו, לא הוגשה מטעמו כל ראיה שהיא לתמיכה במי מבין טענותיו בדבר ההוצאות שהוציא.

יכול היה, למשל, להגיש תצהיר מטעם אחיו לו השיב, עפ"י הנטען, הלואה "בסך 2000$ או 3000$". יכול היה להמציא קבלות או אסמכתאות אחרות לרכישת המזגן או המקרר.

יכול היה להמציא אסמכתא לתשלום חוב לבנק, ויכול היה להמציא אסמכתא לכך שטופל לעתים מזומנות בביה"ח כרמל.


5. משאין חולק שהייתה לתובע "הכנסה", הרי שעובר אליו הנטל להוכיח שנוכח תנאים אלו ואחרים או תשלומים שחב בתשלומם לגורמים אלו או אחרים – אין לנכות בגינה מתשלום גמלת הבטחת הכנסה ששולמה לו.

זאת לא עשה התובע, ועל כן לא הורם הנטל המוטל עליו, להוכיח שהנתבע לא פעל כדין.


6. נוכח האמור לעיל, דין התביעה שבפנינו להידחות.


בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.


7. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דיננו זה עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת עותק פסק הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפחתת הבטחת הכנסה

 2. ביטול השלמת הכנסה

 3. הגדלת השלמת הכנסה

 4. קיצוץ הבטחת הכנסה

 5. התיישנות הבטחת הכנסה

 6. עורך דין הבטחת הכנסה

 7. הבטחת הכנסה לימודים

 8. השלמת הכנסה לבעלי רכב

 9. הבטחת הכנסה לעובד מנזר

 10. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 11. הבטחת הכנסה קבלת ירושה

 12. הבטחת הכנסה לסטודנטים

 13. השלמת הכנסה לחודש אחד

 14. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

 15. הבטחת הכנסה לאחר גיל 60

 16. הבטחת הכנסה לתושבת חוץ

 17. זכאות גרושה להשלמת הכנסה

 18. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 19. הכנסה מירושה הבטחת הכנסה

 20. סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה

 21. רכב גרוטאה - הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה - הכנסה מנכס

 23. הכנסה מנכס - הבטחת הכנסה

 24. בעלות על רכב הבטחת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 26. הכנסה מנכס - השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה למי שטס לחו"ל

 28. אב חד הורי - הבטחת הכנסה

 29. הכנסה לא חוקית הבטחת הכנסה

 30. קצבת הבטחת הכנסה לבעלי רכב

 31. הפסקת תשלום גמלת הבטחת הכנסה

 32. הבטחת הכנסה - עזרה מהמשפחה

 33. הכנסה ממזונות - הבטחת הכנסה

 34. בעלות על מכונית הבטחת הכנסה

 35. הבטחת הכנסה עולה מארגנטינה

 36. בעלות על מכונית השלמת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה בן זוג לא ישראלי

 38. מגורים עם הגרושה הבטחת הכנסה

 39. רכב להסעת ההורים הבטחת הכנסה

 40. שאלת קיומו של משק בית משותף

 41. הבטחת הכנסה לגרושה עם 5 ילדים

 42. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 43. הבטחת הכנסה הכנסות ממשק חקלאי

 44. חישוב הבטחת הכנסה זכויות בניה

 45. הבטחת הכנסה לחסר בית - הומלס

 46. הכנסה משכר דירה - הבטחת הכנסה

 47. איסור לנהוג ברכב - הבטחת הכנסה

 48. גירושים פיקטיביים הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה רכב בבעלות משותפת

 50. שלילת הבטחת הכנסה לאם חד הורית

 51. לימודים של האישה - הבטחת הכנסה

 52. השלמת הכנסה מביטוח לאומי לגרושה

 53. הבטחת הכנסה לגרוש שמשלם מזונות

 54. שימוש במכונית שלילת השלמת הכנסה

 55. הבטחת הכנסה בני זוג שגרים ביחד

 56. שלילת הבטחת הכנסה לשוהים בחו''ל

 57. ניהול חיים משותפים - הבטחת הכנסה

 58. אי הצהרה על נכסים - השלמת הכנסה

 59. מסמכים חסרים בתביעת הבטחת הכנסה

 60. רכב על שם אדם שמקבל הבטחת הכנסה

 61. הכנסות מדמי שכירות - השלמת הכנסה

 62. סיוע בשכר דירה למקבלי הבטחת הכנסה

 63. משכורת מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 64. השלמת הכנסה אם חד הורית בשכר נמוך

 65. הכנסות משיעורי נגינה – הבטחת הכנסה

 66. שלילת גמלת הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 67. תביעה נגד ביטוח לאומי השלמת הכנסה

 68. טיפול בבן משפחה חולה - הבטחת הכנסה

 69. הבטחת הכנסה - מגורים בנפרד מבן זוג

 70. הגדלת מזונות עקב שלילת הבטחת הכנסה

 71. קצבת נכות מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 72. הבטחת הכנסה לאישה שגרה עם בעלה לשעבר

 73. הגדרת ''בני זוג'' לצורך הבטחת הכנסה

 74. רציפות תושבות תנאי זכאות להבטחת הכנסה

 75. הבטחת הכנסה - תמיכה כלכלית של בן זוג

 76. הכנסה ממשכורת של הילדים - הבטחת הכנסה

 77. הבטחת הכנסה לגרושה שעובדת 4 שעות ביום

 78. אי הודעה על הפסקת עבודה - השלמת הכנסה

 79. הכשרה מקצועית לשכת התעסוקה הבטחת הכנסה

 80. הבטחת הכנסה - הכנסה ממקרקעין - בן נכה

 81. שלילת הבטחת הכנסה עקב אי התייצבות בלשכה

 82. דחיית הבטחת הכנסה בגלל חקירת ביטוח לאומי

 83. אי התייצבות בלשכת התעסוקה - השלמת הכנסה

 84. שלילת הבטחת הכנסה בגלל הפקדות לחשבון בנק

 85. העברת בעלות רכב על שם האמא - הבטחת הכנסה

 86. אישור הגשת תביעת מזונות לצרכי הבטחת הכנסה

 87. קביעת בעלות בקרקע לעניין הזכאות לפי חוק הבטחת הכנסה

 88. הגשת תביעה להבטחת הכנסה ע''י בני זוג בנפרד

 89. דחיית תביעה להבטחת הכנסה בגלל אי שיתוף פעולה

 90. הפסקת תשלום הבטחת הכנסה בגלל מגורים עם בן זוג

 91. התייצבות בלשכת התעסוקה כתנאי לקבלת הבטחת הכנסה

 92. שלילת הבטחת הכנסה עקב העברת בעלות בנכס ללא תמורה

 93. אי יכולת לשלם שכירות בגלל הפסקת תשלום הבטחת הכנסה

 94. מסירת כתובת שגויה לביטוח לאומי - שלילת הבטחת הכנסה

 95. 1.9.12 הוא התאריך הקובע לביטול סעיף 9א' לחוק הבטחת הכנסה

 96. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון