ליקויי בניה בדירה באשדוד

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיצוי בגין ליקויי בניה בדירה באשדוד:

1. עפ"י הסכם מיום 2.5.91, רכש התובע מהנתבעת דירה בת 4 חדרים ברחוב הראשונים 25/31 באשדוד (להלן:ו "הדירה").
החזקה בדירה נמסרה לתובע ביום 2.3.92.

לטענת התובע, נמצאו בדירה ליקויים, אשר לא תוקנו ע"י הנתבעת, למרות פניותיו הרבות, תוך הפגנת זלזול מצד הנתבעת.


בלית ברירה, הזמין התובע חוו"ד הנדסית של המהנדס משה סיגורה, מיום 14.2.93, לפיה יש בדירה ליקויים שעלות תיקונם, נכון ליום חווה"ד, הוא 7,070 ש"ח, לא כולל מע"מ.

2. ביום 16.6.96, הגיש התובע תביעה כנגד הנתבעת, בה תבע פיצוי בסך 50,000 ש"ח, לפי הפירוט כדלקמן:נ

א. תיקון הליקויים בערכם ליום הגשת התביעה - 11,896 ש"ח
ב. ירידת ערך הדירה, בגין הליקויים - 15,000 ש"ח
ג. עגמת נפש - 20,000 ש"ח
סה"כ:ב 46,896 ש"ח
(לא ברור מדוע נתבעו 50,000 ש"ח).

3. הנתבעת הגישה הודעת צד ג' כנגד נמורן השקעות ובניה בע"מ (להלן:ו
"צד ג'"), שבנתה את הדירה.
צד ג' הגיש הודעת צד ד' כנגד שני קבלני משנה.
עפ"י חוו"ד של המהנדס שאול זיו, מטעם צד ג', נמצאו בדירה ליקויים, שעלות תיקונם 2,250 ש"ח, ללא מע"מ.

4. בהחלטה מיום 13.3.97, מונה מומחה מטעם ביהמ"ש, המהנדס רפי חמו (להלן:נ
"המומחה").
בחוו"ד מיום 27.4.97, העריך המומחה את תיקון הליקויים בדירה ב- 7,900 ש"ח, לא כולל מע"מ. הוא גם מצא ליקוי שאינו ניתן לתיקון והעריך את הפיצוי בגינו ב- 500 ש"ח.

5. בהחלטה מיום 5.6.97, נקבע שהנתבעת, באמצעות צד ג', תתקן את הליקויים שמצא המומחה ושתוגש חוו"ד משלימה באשר לטיב התיקונים.
עוד נקבע, שהתיק יקבע להוכחות, באשר לשאלת הנזקים שאינם ניתנים לתיקון ובאשר לפיצויים ולעגמת הנפש.
תיקון הליקויים לא בוצע, בגלל חוסר תקשורת עם התובע, כך שהתיק נקבע להוכחות בכל הנושאים.

6. במהלך ישיבת ההוכחות, ביום 17.5.98, הוסכם בין ב"כ התובע לבין ב"כ הנתבעת וצד ג', כי יינתן פס"ד חלקי לפיו תחוייב הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים הנקובים בחוו"ד המומחה והצדדים יסכמו, באשר לפיצויים בגין עגמת הנפש וההוצאות, כאשר ביהמ"ש הוסמך לפסוק, בשאלות אלה, על דרך הפשרה, לפי סעיף 79 א' (א) לחוק בתי המשפט, ללא חובת הנמקה.

עוד הוסכם בין ב"כ הצדדים, כי לאחר פסה"ד החלקי, יחליטו שאר הצדדים, באשר להמשך הליכים בין אותם צדדים.

פס"ד חלקי זה מתייחס, איפוא, למחלוקת שבין התובע לבין הנתבעת.

7. טעוניהם העיקריים של ב"כ הנתבעת וצד ג' בסיכומיהם הם, כי התובע הכשיל את הנסיון לתקן את הליקויים, מאחר שהוא מעוניין בכסף ולא בתיקון, כי לא
נגרמה לתובע עגמת נפש כלשהי, אחרת היה שש לאפשר את תיקון הליקויים, או שפועל לתיקונם בעצמו, כדי להקטין את הנזק. מה עוד, שהליקויים אינם רציניים וסכום התביעה המקורי, הינו מוגזם ומופרז.

8. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, אני מחייב את הנתבעת ולשלם לתובע את הסכומים כדלקמן:ב

א. עבור תיקון הליקויים שמצא המומחה (כולל מע"מ) - 9,234 ש"ח
ב. עבור ליקוי שלא ניתן לתיקון, לפי הערכת המומחה - 500 ש"ח
ג. עגמת נפש - 2,500 ש"חסכומים אלה ישולמו, בצרוף הפרשי הצמדה מיום 27.4.97, יום חוו"ד המומחה עד היום ובצרוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום עד התשלום בפועל.

כמו כן, תשלם הנתבעת לתובע:ו
א. כל סכום ששילם התובע למומחה מטעם ביהמ"ש.
ב. מחצית מאגרת ביהמ"ש.
ג. שכ"ט עו"ד בסך 2,500 ש"ח, בצרוף מע"מ.

סכומים אלה, ישולמו בצרוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל.

התיק יקבע לתזכורת ליום 15.7.98 בשעה:נ 09.00, לצורך קביעת המשך ההליכים בין שאר הצדדים בתיק.

יש לזמן את ב"כ הנתבעת, צד ג' וצד ד'.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ליקויי בניה בלוד

 2. ליקויי בניה בעפולה

 3. ליקויי בניה יקנעם

 4. ליקויי בניה בנהריה

 5. ליקויי בניה רטיבות

 6. ליקויי בניה ביקנעם

 7. ליקויי בניה - ריצוף

 8. ליקויי בניה בשטחים

 9. ליקויי בניה - אוורור

 10. התיישנות ליקויי בניה

 11. ליקויי בניה בגן יבנה

 12. ליקויי בניה בקריית ים

 13. תקן לבדיקת ליקויי בניה

 14. ליקויי בניה - שנת בדק

 15. הרחבת בית - ליקויי בניה

 16. ליקויי בניה בכפר ורדים

 17. חדר ממ''ד - ליקויי בניה

 18. בוררות בנושא ליקויי בניה

 19. ליקויי בניה בקרית ביאליק

 20. ליקויי בניה ביחידת נופש

 21. מי אחראי על ליקויי בניה

 22. ליקויי בניה דירה באשדוד

 23. ליקויי בניה בטירת הכרמל

 24. ליקויי בניה ביסודות הבית

 25. ליקויי בניה דירה במודיעין

 26. ליקויי בניה בדירה באשדוד

 27. ליקויי בניה בחיפוי פסיפס

 28. ליקויי בניה במעלה אדומים

 29. ליקויי בניה בדירות חפציבה

 30. סמכות עניינית ליקויי בניה

 31. ליקויי בניה בבית בהוד השרון

 32. תביעה קטנה בגין ליקויי בניה

 33. הסתכנות מרצון - ליקויי בניה

 34. ליקויי בניה רטיבות במרתפים

 35. ליקויי בניה בעסקת קומבינציה

 36. שיפוצים בדירה עם ליקויי בניה

 37. ליקויי בניה בדירה חדשה מקבלן

 38. ליקויי בניה בבית קרקע באשקלון

 39. התרוממות ריצוף בחדר בבית מגורים

 40. אי הודעה במועד על ליקויי בניה

 41. תביעה בגין ליקויי בניה בקוטג'ים

 42. רשלנות תורמת בתביעת ליקויי בניה

 43. ליקויי בניה בבניין מלפני 15 שנה

 44. סירוב לתת לקבלן לתקן ליקויי בניה

 45. ליקויי בניה בדירות לציבור החרדי

 46. ליקויי בניה בדירה במזרח ירושלים

 47. זכות מוכר הבית לתקן ליקויי בניה

 48. תביעה נגד עמותה בגין ליקויי בניה

 49. ליקויי בניה בשכונת רמות בירושלים

 50. ערעור על פיצויים בגין ליקויי בניה

 51. הוצאות משפטיות בתביעת ליקויי בניה

 52. ליקויי בניה בקוטג' - תביעה נגד קבלן

 53. הסדר דיוני בתביעה בגין ליקויי בניה

 54. תביעה בגין ליקויי בנייה במדרגות דירה

 55. חובת גילוי מוכר דירה של ליקויי בניה

 56. טענה לירידת ערך דירה בגלל ליקויי בניה

 57. תביעה נגד חברה זרה בגין ליקויי בניה

 58. ליקויי בניה בפרויקט דירות לתושבי חוץ

 59. חובת המוכר לגלות מידע על ליקויי בניה

 60. תביעה בסדר דין מהיר בנוגע לליקויי בנייה

 61. ביטול קניית דירה מקבלן עקב ליקויי בניה

 62. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה ועוגמת נפש

 63. תביעת נציגות בית משותף בגין ליקויי בניה

 64. תביעה בגין אספקת בית באיחור וליקויי בנייה

 65. ליקויי בניה בשכונת תלפיות מזרח בירושלים

 66. מינוי מומחה מוסכם בתביעה בגין ליקויי בניה

 67. מינוי מומחה מטעם בית המשפט לבדיקת ליקויי בניה

 68. הגשת תביעה בגין ליקויי בנייה 7 שנים לאחר המסירה

 69. בוררות על ליקויי בניה לפי הסכם לרכישת בית מגורים

 70. נטען כי הקבלן רצה לתקן ליקויי בניה אבל לא נתנו לו

 71. הזכות לתקן ליקויי בניה אל מול הזכות לקבל פיצוי כספי

 72. תביעה כספית נגד המתכנן בגין ליקויי בניה אשר התגלו בדירה

 73. תביעה לפיצוי בגין הפרת הסכם וכן פיצוי בגין ליקויי בנייה

 74. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה שנתגלו בבניין לאחר עבודות שיפוץ

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון