מאסר בפועל בגין גרימת מוות בתאונת דרכים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מאסר בפועל בעבירת גרימת מוות ברשלנות:

המערער הורשע על-ידי בית-משפט השלום בגרימת מוות מתוך רשלנות וחוסר זהירות, עבירה על סעיפים 304לחוק העונשין ו- 64לפקודת התעבורה.
השופט המלומד גזר עליו שנת מאסר על תנאי, פסל אותו מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה של 3שנים. מתוכן שנתיים על תנאי, וכן גזר עליו 000, 100שקל קנס. כמו כן הטיל על המערער ביצוע עבודות לתועלת הציבור שש שעות שבועיות למשך שנה אחת.

נסיבות המקרה, בקיצור נמרץ, הן, שהמערער החנה משאית כבדה במעלה רחוב ולרוע המזל הרכב הדרדר. כתוצאה מכך, עוברת אורח שנהגה לתומה בדרך, התנגשה במשאית ונהרגה.
השופט המלומד מציין בגזר דינו, כי ראה את המקרה כחמור. כמו כן הדגיש השופט, כי על בית-המשפט מוטל התפקיד לתרום את חלקו במאבק נגד הקטל בדרכים. ואולם, חוששים אנו, כי השופט המלומד נאה דרש, אך לא הסיק את מלוא המסקנות המתבקשות. ככל הנראה, הושפע השופט במידה רבה מן העובדה שאין זו תאונה שכיחה וכן מנסיבותיו האישיות של המערער, שבוודאי הם ראויות לתשומת לב.
אנו סבורים, כי בצדק קובלת המדינה על כך שהיה במקרה זה סטיה בולטת מן המדיניות הנקוטה בבתי-המשפט בעבירות מסוג זה. דין הוא, כי בעבירות מסוג זה, להוציא מקרים קיצוניים, שבהם רשלנותו של נותן הדין היא פעוטה ביותר. ולא זה המקרה. אכן, לעולם אין בית-המשפט מתעלם מנסיבותיו האישיות של הנאשם. אך שוב, בעבירות מסוג זה משקלן של נסיבות אישיות הוא קטן.
לפיכך, אין מנוס מהטלת עונש מאסר בפועל. התוצאה היא שאנו מקבלים את הערעור, ומורים כי מתוך שנת המאסר שהוטלה על תנאי שלושה חודשים יהיו לריצוי בפועל. נוכח עונש זה, אין עוד מקום לחיוב המערער בשירות לתועלת הציבור ואנו מבטלים חלק זה של גזר-הדין. יתר חלקי גזר-הדין יעמדו בעינם. לא ראינו מקום להתערב בעונש הפסילה, גם בהתחשב בכך שהמערער כבר ביצע חלק מהעבודות לתועלת הציור שהוטלו עליו.


אנו דוחים את ריצוי עונש המאסר בפועל עד ליום 12.5.85שעה .12.00ועל המערער להתייצב במועד זה במטה מרחב המשטרה במגרש הרוסים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תוקף צו מאסר

 2. מאסר במקום קנס

 3. עונש מאסר מצטבר

 4. בקשה לעיכוב מאסר

 5. הגדלת תקופת מאסר

 6. פיטורים לפני מאסר

 7. הפעלת מאסר מותנה

 8. שחרור מוקדם ממאסר

 9. עונש מאסר לבעל מכה

 10. הארכת מאסר על תנאי

 11. הפעלת מאסר על תנאי

 12. שחרור על תנאי ממאסר

 13. קציבת עונש מאסר עולם

 14. עבירות מס מאסר בפועל

 15. פיצוי בגין מאסר שווא

 16. מאסר בפועל בעבירות מס

 17. עיכוב ביצוע עונש מאסר

 18. ערעור על 10 שנות מאסר

 19. מאסר לצורך גמילה מסמים

 20. עונשי מאסר על עבירות מס

 21. שחרור על תנאי מאסר עולם

 22. עונש מאסר על נענוע תינוק

 23. מאסר על ביזיון בית המשפט

 24. ביטול שחרור על תנאי ממאסר

 25. מאסר על תנאי בעבירת אלימות

 26. מאסר בפועל על תאונת דרכים

 27. ערעור על הפעלת מאסר על תנאי

 28. עיכוב ביצוע מאסר עד לערעור

 29. דיור ציבורי לאחר שחרור ממאסר

 30. הארכת מאסר על תנאי חב הפעלה

 31. עונש מאסר על הטרדות טלפוניות

 32. מאסר בגין הגשת דוחות כוזבים

 33. בקשה לעיכוב ביצוע עונש מאסר

 34. נימוקים לעונש 10 חודשי מאסר

 35. מאסר בפועל בגין תקיפת בת זוג

 36. עונש 3 שנים מאסר על עבירות מס

 37. מאסר על תנאי אי קיום צו הריסה

 38. מאסר בפועל במקום עבודות שירות

 39. שחרור לחלופת מעצר במסגרת מאסר

 40. ערעור המדינה להחמיר בתקופת המאסר

 41. עיכוב מירוץ תקופת מאסר על תנאי

 42. הפחתת תקופת מאסר בערעור לעליון

 43. צו מאסר בהעדר דיון במעמד הצדדים

 44. סעיף 25 לחוק שחרור על תנאי ממאסר

 45. עבירות תעבורה 30 חודשי מאסר בפועל

 46. עבודות שירות במקום מאסר בעבירות מס

 47. שחרור מוקדם אחרי ריצוי שני שליש מאסר

 48. עיכוב ביצוע מאסר עקב נסיבות אישיות קשות

 49. מאסר בפועל בגין גרימת מוות בתאונת דרכים

 50. הפעלת מאסר על תנאי לאחר סיום תקופת התנאי

 51. תשלום פיצויים בגזר דין כתנאי לשחרור ממאסר

 52. ערעור על החלטה לא להאריך מאסר על תנאי שהיה בר הפעלה

 53. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון