מהי הסתדרות הפקידים

מהי הסתדרות הפקידים ?

הסתדרות הפקידים, שהיא אורגן של ההסתדרות הכללית החדשה, אורגן המייצג את העובדים המנהליים ברשויות ובעיריות, ואשר גם לו אורגנים רבים, כגון ועדי עובדים, המנהלים משא ומתן עם הרשויות. הסתדרות הפקידים, ו/או אורגנים שלה, חתמו על הסכמי שכר עם הרשויות והעיריות, בידיעה שהם כוללים תניות המעניקות תנאי שכר שלא אושרו על ידי הממונה על השכר במשרד האוצר. הסכמים אלה לא נמסרו לממונה על השכר, וייתכן שלא הוגשו לרישום כהסכמים קיבוציים, ועל כן הם מהווים הסדרים קיבוציים.

ג) מדינת ישראל, באמצעות הממונה על השכר, עושה מזה שנים מאמצים לבטל את הסכמי השכר שיש בהם הוראות תנאי שכר שלא אושרו על ידי הממונה. עם זאת, אין הממונה יכול להצביע על הסכמים מסוימים שלא קיבלו את אישורו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעה נגד ועד עובדים

 2. שוחד חבר ועד עובדים

 3. השעיית חבר ועד עובדים

 4. הסכם ועד עובדי בית המשפט

 5. ניכוי מס ועד עובדים ממשכורת

 6. פיטורים של יו''ר ועד עובדים

 7. האם ועד עובדים אישיות משפטית

 8. פיטורי צמצום של חבר ועד עובדים

 9. השעיית יו''ר ועד עובדים מהעבודה

 10. ערעור על דחיית עתירה של ועד עובדים

 11. מעמד ועד העובדים בבית הדין לעבודה

 12. פיטורים בגלל ניסיון להקים ועד עובדים

 13. סכסוך קיבוצי ועד עובדי מערכת בתי המשפט

 14. פיטורים על רקע פעילות הארגונית בוועד העובדים

 15. בוררות בין ההסתדרות לבין ועד עובדים שכירים חברת דן

 16. בקשה לאפשר להציג את מועמדות לבחירות הקרובות לוועד העובדים

 17. פיטורים בשל פניית עובד להסתדרות לבקשת עזרה להקמת ועד עובדים

 18. האם מונתה לתפקיד בחברת חשמל בשל קשריה עם בתו של יו"ר ועד העובדים ?

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון