מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי:

סגן הנשיא (קובובי):נ
.1ערעור על פסק-דין של בית-הדין האזורי שהכיר במחלה בה לקה המשיב (מחלת קינבוק) כפגיעה בעבודה.
.2עובדות המקרה. כפי שקבען השופט המלומד, הן:ב -
"א) התובע עובד זה למעלה מ- 6.5שנים במחלקת השכפול של מכון וייצמן; ב) התובע עובד במקום יום יום משעה 8.00עד 13.00; ג) תאור עבודת התובע:ו התובע ניגש לשולחן על-יד המשכפלים, לוקח משם ערימות של חומר משוכפל. את החומר הוא מעביר לשולחן העבודה שנמצא על-יד מכונה שהוא עובד, ומחלק אותו לתוך 16תאים שיש במכונה. לאחר מכן המכונה מוציאה דף אחד מכל תא, והתובע מחבר דפים אלה ביחד עם מהדק הסיכות.
התובע מסביר את הפגיעה שנגרמה לו בשורש כף יד ימין בכך, שבמשך כל השנים מרים הוא ערימות של חומר על כף יד ימין, מהדק עם מהדק את החומר, כך שבמשך כל השנים הוא לוחץ על המהדק שמהדק את החומר"; ד) לכך יש להוסיף עובדות משלימות אלה:נ
א) כאבים בשורש כף היד פקדו את מר ג'ירפי לראשונה כשנה-שנה וחצי אחרי תחילת עבודתו במחלקת השכפול. הכאבים הקרינו עד לאזור הכתף.

מר ג'ירפי נמנע מלפנות לרופא בתקווה שהתופעה תחלוף, אולם משגברו המיחושים פנה לרופאו, כחצי שנה לפני הניתוח.
ב) במשך יום עבודה הידק מר ג'ירפי מאות עלונים במהדק סיכות.
.3בית-הדין מינה את הפרופ' אנגל כמומחה-יועץ-רפואי, והפנה אליו שאלות לעניין טיב המחלה בה לקה המשיב, היותה או אי-היותה מחלת מקצוע, והיותה או אי-היותה פגיעה בעבודה לפי תורת המיקרוטראומה.
.4בחוות דעתו הבהיר הפרופ' אנגל כי מחלת קינבוק, ניתן להגדירה לפי המלומד אלמקוויסט כ"שבר מאמץ בעצם הלוונטוס"; כי לפי החוקר לינסהייד % 54מהחולים שהיו בטיפולו זכרו אירועים טראומטיים בעבר; וכי לפי גילברמן מקור המחלה הוא בכך שעצם הלונטוס הופכת נמקית כתוצאה מאספקת דם לקויה.
על דבר היות המחלה בבחינת מיקרוטראומה, השיב הפרופ' אנגל כי:ב -
"יתכן בהחלט שמדובר במיקרוטראומות, אם כי הדבר לא הוכח חד-משמעית בספרות הרפואית, אך מחברים רבים טוענים שכך הדבר. נראה שיש לקבל את טיעונו של הנפגע, שאופי עבודתו תרם לסבל ממנו הוא סובל עד היום, ובעטיו אמור להינתח".
.5בקבלו את התביעה סמך בית-הדין קמא על "חוות הדעת כמקשה אחת", על כך שמדובר בביטחון סוציאלי, ושרשימת מחלות המקצוע היא רשימה סגורה, ופסק שהמסקנה המתחייבת היא שמחלת התובע נגרמה כתוצאה ממיקרוטראומות, ומהווה פגיעה בעבודה.
את פסק-דינו חתם בהפניה לשלוש אסמכתאות:ו

א) דב"ע ל/10- 0[1] בע' 10בו מאוזכרת
"...האפשרות לפסוק במקרה של ספק לאו דווקא תוך מיצוי מלא של הכלל על חובת ההוכחה אלא תוך היזדקקות למידת הסבירות, ולכלל חומר הראיות..., כשכנגד עיני הפוסק גם השיקול של 'עוול' מול 'עוול'"; ב) דב"ע לה/61- 0[2] בע' 351, בו הוטעם הכלל לפיו:נ
"העובדה שמדובר במצב שהוא תוצאה של פגיעות זעירות, ולא במצב שהוא תוצאה של תהליך הדרגתי - צריכה ראיה מפי רופא"; ג) דב"ע מז/21- 0[3] בע' 95, בו צויין פעם נוספת כי -
"תורת המיקרוטראומה היא תחבולה משפטית המאפשרת לבתי-המשפט לקדם את מטרת החוק, באותם מקרים שהמחוקק או מחוקק המשנה לא מיצו את הנדרש בקשר להכרזה על מחלה כ'מחלת מקצוע'".
.6בערעור טענה באת-כוח המוסד כי המומחה הרפואי התעלם מכך שהמשיב לקה במחלת בירגר; כי ב- 21.5.1985התלונן על כאבים בשתי הידיים, וכי מחלת קינבוק היא מחלת עצם כשהעצם נמקה. בית-הדין קמא לא איפשר להציג שאלות הבהרב לפרופ' אנגל, וכך אירע שנותרנו עם חוות דעת הנותנת תוצאה, אך אינה מסבירה דבר. בא-כוח המשיב הודה שמרשו לקה במחלת בירגר, אך היה זה בשנת .1974על התופעה
נשוא המשפט, מחלת קינבוק, התלונן בשנים 1982- .1983המחלה שבה מדובר פוגעת בכלי הדם ובעצם.
.7בעת התייעצות המותב הוחלט לבקש מהפרופ' אנגל להשיב על שאלה נוספת, המובאת להלן:ב
"האם ניתן לומר שהנזק בכף ידו הימנית של מר ג'ירפי - דחיסות יתר בעצם הלונטוס - נוצר על-ידי הצטברות של אי-ספור פגיעות זעירות, החוזרות ונשנות, שנגרמו על-ידי אין-ספור פעולות לחיצה על מהדק סיכות?".
.8עיקר תשובתו של הפרופ' אנגל היתה חזרה על אשר אמר בחוות דעתו המקורית היינו כי:ו -
"קיימת השערה בספרות המקצועית שייתכן שמדובר במיקרוטראומות
שגורמות למחלה. אין הדבר וודאי, ואין ספק שגם ללא מיקרוטראומות יכולים להיווצר הנזקים בעצם הלונטוס".
.9חוזרים איפוא למצב שבו עמד בית-הדין קמא בעת הכרעתו, ונראה שכל אותם שיקולים שהנחו אותו והאסמכתאות עליהן סמך, היו במקומם.
נוסיף הערה:נ
שמנו לב לטענת באת-כוח המוסד כי המשיב התלונן בתאריך מסויים (21.5.1985) על כאבים בשתי הידיים. עיינו באותו רישום בו דווח על כך "שכיום מתלונן על כאבים בשתי הידיים והאמות", אך מסתבר מהמשך הכתוב, שבוצע צילום רנטגן רק ביד ימין, הבדיקה הקלינית נסבה על יד ימין, ואובחנו:ב "רגישות מעל עצם הלונטוס מימין, הגבלה קלה בכיפוף שוש יד ימין עם רגישות במעלות האחרונות".
בכל שאר המוצגים מדובר על יד ימין בלבד, היא היד שעשתה מאות פעולות הידוק במשך יום עבודה.
.10אין זו הפעם הראשונה שדנים בפגימה העלולה להיווצר כתוצאה ממחלה
"טבעית" או כתוצאה של מיקרוטראומה. כך בדב"ע ל/22- 0[4] - התחרשות באוזן ימין; בדב"ע לג/157- 0[5] - סרטן ברגל שמאל; בדב"ע מז/21- 0[3] (שהוזכר בסעיף 5(ג) דלעיל) - פגיעה בשורש כף יד ימין ובמרפק ימין; ובדב"ע מח/50- 0[6] פגיעה בשורש כף יד ימין.
בכל אותם מקרים נפגע אבר זוגי אחד, ובן זוגו יצא ללא פגע. הוכח שהפעולה החוזרת ונשנית בוצעה על-ידי האבר שנפגע, ואף כי לא היתה תמימות דעים מוחלטת בדבר אופיה המיקרוטראומטי של הפגיעה, הוכרעה הכף לטובת המבוטח, וזאת מאותם נימוקים - כולם או מקצתם - שהעלה השופט המלומד בפסק-דינו.

מן האמור עולה כי יש לאשר את פסק-הדין שבערעור, מטעמיו.

.11הערעור נדחה.
המערער ישלם למשיב הוצאות משפט בסך -.000, 1ש"ח בצרוף מע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון