עונש על מספר רב של עבירות פליליות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עונש על עבירות רבות / עונש על מספר רב של עבירות פליליות:


1.     המערער, בן 37 שנה, הורשע על פי הודאתו במתן ידיעות כוזבות על עבירת פשע, שבועת שקר, קבלת דבר במרמה, וגניבת לוחיות זיהוי של מונית והרכבתן על רכב אחר כדי להטעות את פקחי משרד התחבורה כאילו הרכב האחר מורשה לפעול כמונית.

2.     המערער ביקש לצרף מספר תיקים שהיו תלויים ועומדים נגדו בשורה ארוכה של עבירות:ב
     שתי עבירות גניבה, החזקת סם שלא לצריכה עצמית, החזקת סם לצריכה עצמית, 6 עבירות של זיוף מסמך בכוונה לקבל דבר, 4 עבירות של קבלת דבר במרמה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, שתי עבירות של ניסיון לקבל דבר במרמה, שינוי זהות רכב, מסירת ידיעות כוזבות על ביצוע עבירת פשע, תקיפה, הפרעה לשוטר במילוי תפקידו, היזק בזדון, נהיגה ללא ביטוח, זיוף דרכון, ועבירה על חוק הכניסה לישראל.
     
3.     במסגרת הסדר הטיעון הסכימה המדינה לבקש מאסר בפועל שלא יעלה על 36 חודש - כולל הפעלת 3 מאסרים על תנאי - של 3 חודשים, של 6 חודשים ושל 12 חודש - המצטברים ל- 21 חודשי מאסר על תנאי בני הפעלה.

4.     בית המשפט קמא קבע כי הרף העליון של הסדר הטיעון קל בהרבה בצירוף העונשים שהיו נגזרים על המערער אילו נדונו כל העבירות בנפרד, ולמרות זאת לא גזר את הרף העליון שהוסכם עליו, אלא הסתפק ב33- חודשי מאסר בפועל מיום מעצרו של המערער - 30.12.98, תוך שהפעיל את כל המאסרים על תנאי של 21 חודש - בחופף.

5.     כמו כן גזר בית המשפט על המערער מאסר על תנאי של 6 חודשים לשנתיים, שלא יעבור עבירות רכוש, תקיפה או הפרעה לשוטר במילוי תפקידו.

6.     הערעור הוא על חומרת העונש.

7.     אחת מטענות המערער היא כי המערער סייע למשטרה והסדר הטיעון לא הביא זאת בחשבון.

8.     בגזר הדין הביא בית המשפט בחשבון את העובדה שהמערער שיתף פעולה עם המשטרה, ועל כן לא ניתן לבוא בטרוניה כאילו שיתוף הפעולה לא הובא בחשבון במסגרת גזר הדין.

9.     המערער, שהיה מיוצג בבית המשפט קמא, הגיע להסדר טיעון עם המאשימה - וידע שקיימת אפשרות סבירה ביותר שייגזרו עליו 36 חודשי מאסר בפועל.
למרות זאת הסכים להסדר הטיעון.

10.     משגזר בית המשפט קמא על המערער עונש שהוא במסגרת הסדר הטיעון, מה גם פחות מן הרף העליון שהוסכם עליו - אין מקום לערעור.

11.     בהתחשב במספר העבירות ובטיבן - אין מקום להתערב בעונש גם לגופו של עניין.


12.     הערעור נדחה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. רישום פלילי של עד

 2. ביטול עבירה פלילית

 3. ספק סביר במשפט הפלילי

 4. עיוות דין בהליך הפלילי

 5. הימנעות מהרשעה פלילית

 6. נהיגה בקלות ראש פלילי

 7. פיצויים על זיכוי פלילי

 8. אשפוז כפוי פלילי

 9. הסתרת עבר פלילי של עובד

 10. תשלום הוצאות הליך פלילי

 11. שיהוי בשמיעת משפט פלילי

 12. סעיף 158 לחוק סדר הפלילי

 13. סירוב להעיד במשפט פלילי

 14. האשמת עובד בעבירה פלילית

 15. ביטול חוזה בגלל עבר פלילי

 16. קנס פלילי בבית משפט אזרחי

 17. בדיקת מסוכנות - עבר פלילי

 18. עצימת עיניים במשפט הפלילי

 19. פסק דין פלילי במשפט אזרחי

 20. זיוף קילומטראז עבירה פלילית

 21. אחריות פלילית - ייצור מזון מקולקל

 22. הליך פלילי נגד רופא שיניים

 23. פיצוי על טעות ברישום פלילי

 24. אחריות פלילית אורגנים בתאגיד

 25. עדות נגד הגרוש המשפט הפלילי

 26. הצגת עבר פלילי בהליך משמעתי

 27. ייפוי כוח מוגבל בהליך פלילי

 28. עיון בתיק רפואי בהליך פלילי

 29. סעיף 21 לחוק סדר הדין הפלילי

 30. סעיף 77 לחוק סדר הדין הפלילי

 31. סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי

 32. סעיף 149 לחוק סדר הדין הפלילי

 33. סעיף 211 לחוק סדר הדין הפלילי

 34. פיטורים עקב חשד לעבירה פלילית

 35. הארכת מועד להגשת ערעור פלילי

 36. אחריות פלילית על תאונת עבודה

 37. שימוש ברישום פלילי במשפט אזרחי

 38. בקשה לקבלת רישום פלילי של עדים

 39. ביטול זיכוי בהליך פלילי בערעור

 40. סעיף 158 לחוק סדר הדין הפלילי

 41. הוכחת עבירה פלילית בהליך אזרחי

 42. רשלנות עורך דין שהורשע בפלילים

 43. הכרעות דין סותרות במשפט הפלילי

 44. כיסוי הוצאות הגנה בהליך פלילי

 45. ערעור על החלטה אחרת במשפט פלילי

 46. אך מגישים חוות דעת בתהליך פלילי

 47. אמון הציבור במערכת המשפט הפלילי

 48. סעיף 34 לפקודת סדר הדין הפלילי

 49. מירוץ ההתיישנות של עבירה פלילית

 50. הימנעות מהרשעת אדם ללא עבר פלילי

 51. ידיעת השופט על עבר פלילי של נאשם

 52. דחיית ערעור פלילי בהעדר התייצבות

 53. העברת תיק מהליך פלילי להליך מנהלי

 54. העברת הדיון לשופט אחר בהליך פלילי

 55. זכות העיון במרשם הפלילי של מתלונן

 56. עונש על מספר רב של עבירות פליליות

 57. ערעור על החלטת ביניים בהליך פלילי

 58. התיישנות תביעת פיצוי על זיכוי פלילי

 59. פסק דין פלילי כראיה בבית הדין למשמעת

 60. בקשה להבאת ראיות לסתור פסק דין פלילי

 61. זיכוי במשפט פלילי כראיה במשפט אזרחי

 62. הרשעה בפלילים עקב אי קיום צו בית משפט

 63. סמכות ועדה מקומית לנהל הליכים פליליים

 64. החזר קנס אזרחי לנישום לאחר הליך פלילי

 65. טיפול גמילה מסמים לנאשם בעבירה פלילית

 66. השפעת עבר פלילי בערעור על חומרת העונש

 67. עתירה נגד החלטה לא לנקוט בהליכים פליליים

 68. אחריות פלילית של דירקטורים על מעשי החברה

 69. שלילת קצבת ביטוח לאומי בגלל עבירה פלילית

 70. פסק דין מרשיע במשפט פלילי כראיה במשפט אזרחי

 71. בקשת הימנעות מהרשעה פלילית בשל נסיבות אישיות

 72. דחיית דיונים במשפט פלילי עקב החלפת עורך דין

 73. האם אפשר לנהל הליך אזרחי במקביל להליך פלילי ?

 74. הפסדי השתכרות בתאונת דרכים לאדם בעל עבר פלילי

 75. עיכוב יציאה מהארץ של נאשם תושב חוץ בהליך פלילי

 76. חשש מהפללה עצמית בהליך אזרחי במקביל להליך פלילי

 77. האם הפרת תנאי שחרור בערובה יכול להוות עילה להעמדה לדין פלילי

 78. בקשה לגילוי חומר חקירה לפי סעיף 74(א) לחוק סדר הדין הפלילי

 79. פיצוי על נזק לרכב בתאונת דרכים על סמך פסק הדין פלילי המרשיע

 80. סעיף 21(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים) התשנ"ו-199

 81. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון