ערעור לבית דין לעבודה על אחוזי נכות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור לבית דין לעבודה על אחוזי נכות:

1. המערערת נפגעה בגבה ביום 26/08/93, והמשיב הכיר באירוע זה כתאונת עבודה.

פוסק רפואי קבע ביום 15/06/97, כי למערערת נותרו מהתאונה 0% נכות יציבה.
על קביעת הפוסק הרפואי הוגש ערר, וזה נדון ע"י ועדה רפואית לעררים, שדחתה את הערר.
על קביעת הועדה לעררים הוגש ערעור, וזה נתקבל ועניינה של המערערת הושב לועדה בלווית הנחיות. (להלן:"פסה"ד הראשון").
הועדה התכנסה מכח פסה"ד הראשון, וחזרה על קביעתה לפיה למערערת נותרו מהתאונה 0% נכות יציבה.
על הקביעה האחרונה הוגש שוב ערעור, וזה נדון בבי"ד זה במסגרת תיק בל/ 1059.
בתיק האמור ניתן ביום 29/05/99 פסק דין (להלן:"פסה"ד השני").
בפסה"ד השני הושב עניינה של המערערת בשנית לועדה, תוך שנקבע בו כדלקמן:
א) "לעניין תעודות אי כושר עבודה – לסיכומי ב"כ המשיב צורף מסמך מהמעביד בו צויינו ימי ההעדרות.
מסמך זה הוצא ב- 14/07/96, לפיו, לא נעדרה המערערת מהעבודה החל מ- 11/11/93.
יחד עם זאת יש טעם בטענת ב"כ המערערת בתגובתה שמסמך זה לא היה בפני הועדה, ולכן הועדה לא יכלה להסתמך עליו.
על הועדה לנמק מדוע אינה מאשרת תעודות אי הכושר".

ב) "התייחסות לחוות דעתו של פרופ' רייס – בסעיף 29 קובעת הועדה כדלקמן:
"הועדה עיינה במכתבו של פרופ' רייס מיום 27/04/98, ולאור הממצאים הקליניים לא נותרה נכות תפקודית כתוצאה מהתאונה הנדונה...."
עולה מהנ"ל שהממצאים הקליניים צויינו לצורך הקביעה אם נותרה נכות תפקודית ולא מתייחס לחוות הדעת, ובכך יש פגם משפטי.
על הועדה להתייחס במנומק ובמפורש לחוות הדעת.
יש לדחות טענת ב"כ המשיב כי אין מדובר בחוות דעת, די בעיון במסמך כדי להגיע למסקנה זאת, וזאת אף אם אינו עולה בקנה אחד עם פקודת הראיות".
הועדה לעררים התכנסה מכוח פסה"ד השני ביום 25/10/99, ושבה על קביעתה בדבר הנכות היציבה, ולעומת זאת שונתה קביעתה הקודמת בעניין הנכות הזמנית, תוך שהיא קובעת 100% נכות זמנית בגין תקופות שאליהן התייחסו תעודות אי הכושר שהוצגו בפניה.
מכאן הערעור שבפני.
טענתה היחידה של המערערת כנגד החלטת הועדה לעררים הינה שזו ניתנה מבלי שהמערערת הוזמנה להופיע בפני הועדה ולטעון טענותיה.
המערערת מפנה, בעניין זה, לפסק דינו של בית הדין הארצי בבר"ע 1086/00 המל"ל נ' שלום איציק (ניתן ביום 08/03/00 לא פורסם), שם נקבע כי:
"אף במקרה בו מוחזר עניינו של הנפגע לועדה להתייחסות למימצאים ולהנמקת קביעות, עליה לזמנו לשמיעת טיעונו או לאפשר לו לטעון בכתב, טרם מתן החלטתה. כך מחייב אופיה המעין שיפוטי של הועדה הרפואית".לטענת המשיב:
הועדה לעררים פעלה בהתאם להוראות פסק הדין השני, שם חויבה "לנמק" קביעות ול"התייחס" ולא חויבה לזמן המערערת, ועל כן לא נפל פגם בפעולותיה.
המשיב מבקש לקבוע כי ההחלטה בבר"ע 1086/00 אינה "הלכה" שכן אין מדובר בפסק דין אלא "בהחלטה שאינה מחייבת".

2. אשר לעמדתו של בית הדין-
גם אם מדובר ב"החלטה שאינה מחייבת", כהגדרת ב"כ המשיב, סבורים אנו שההלכה האמורה מתיישבת עם אופיה המעין שיפוטי של הועדה, כמחייב אותה במיצוי זכות הטיעון של המבוטחים שבפניה.
זאת ועוד – בענייננו הוחזר עניינה של המערערת לועדה לעררים בלווית הוראה להתייחס למסמכים שטרם היו בפניה, ועל כן היה מקום לזמן את המערערת על מנת לאפשר לה לומר דברים גם בעניין זה.

3. סיכומו של דבר ונוכח האמור לעיל, אני מורה על השבת עניינה של המערערת לועדה לעררים, על מנת שתדון שוב בערר בהתאם להוראות פסק הדין, וזאת לאחר שתזמן אותה להופיע בפניה ולהשמיע טיעוניה.

4. בנסיבות העניין אני מחייבת המשיב לשלם למערערת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 2,000 ₪ בצירוף מע"מ.


5. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דיני זה עליו להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת עותק פסק הדין.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחוזי נכות - לסת

 2. אחוזי נכות - לשון

 3. אחוזי נכות - שיניים

 4. אחוזי נכות - אף

 5. צלעות - אחוזי נכות

 6. פציעת כתף - אחוזי נכות

 7. 69 אחוז נכות

 8. תאונת דרכים אחוזי נכות

 9. בעיות כלי דם - אחוזי נכות

 10. חישוב נכות משוקללת

 11. עיגול אחוזי נכות

 12. אחוזי נכות גאוט

 13. אחוזי נכות אסתטית

 14. אחוזי נכות הלם קרב

 15. אחוזי נכות שבר ישן

 16. אחוזי נכות קוצב לב

 17. גלאוקומה אחוזי נכות

 18. אחוזי נכות מיניסקוס

 19. אחוזי נכות על יבלות

 20. כריתת שד אחוזי נכות

 21. אחוזי נכות זעזוע מוח

 22. ערעור על 24 אחוז נכות

 23. ערעור על 30 אחוז נכות

 24. אחוזי נכות דום נשימה

 25. יריה בבטן - אחוזי נכות

 26. אחוזי נכות פגיעה באוזן

 27. אחוזי נכות רצועה צולבת

 28. שבר בכף הרגל אחוזי נכות

 29. שבר באף ללא אחוזי נכות

 30. ביטוח לאומי 1 אחוז נכות

 31. ביטוח לאומי 5 אחוז נכות

 32. תאונת דרכים 35 אחוז נכות

 33. תאונת דרכים 20 אחוז נכות

 34. 30 אחוז נכות תאונת עבודה

 35. תאונת דרכים 4 אחוז נכות

 36. תאונת דרכים 7 אחוז נכות

 37. תאונת דרכים 5 אחוז נכות

 38. תאונת עבודה 15 אחוז נכות

 39. תאונת דרכים 60 אחוז נכות

 40. כמה אחוזי נכות מקבלים פגיעת גולגולת

 41. ביטוח לאומי 19 אחוז נכות

 42. ביטוח לאומי 10 אחוז נכות

 43. כריתת מניסקוס אחוזי נכות

 44. תאונת עבודה 19 אחוז נכות

 45. תאונת דרכים 30 אחוז נכות

 46. תאונת דרכים 50 אחוז נכות

 47. תאונת דרכים 58 אחוז נכות

 48. קרע ברצועה בברך אחוזי נכות

 49. כמה אחוזי נכות מקבלים על פגיעת ברך ?

 50. שבר בחוליה C6 - אחוזי נכות

 51. אחוזי נכות בגין מחלת איידס

 52. אחוזי נכות בגין דליפת שתן

 53. אחוזי נכות ביטוח לאומי 74%

 54. הפרעה זיקפתית - אחוזי נכות

 55. ערעור על אחוזי נכות מעבודה

 56. קטיעת חלק ברגל - אחוזי נכות

 57. יתר לחץ דם - לחץ דם גבוה - אחוזי נכות

 58. הזעה עקב תאונה - אחוזי נכות

 59. קביעת אחוזי נכות ממחלת מקצוע

 60. שבר בפיקת הברך - אחוזי נכות

 61. תאונת דרכים מעל 90 אחוז נכות

 62. תאונת דרכים קטין 70 אחוז נכות

 63. סטיה של מחיצת האף - אחוזי נכות

 64. הורדת אחוזי נכות בביטוח לאומי

 65. תאונת דרכים 20 אחוז נכות לצמיתות

 66. ערעור על אחוז נכות 0 בביטוח לאומי

 67. תאונת דרכים 0 אחוז נכות אורטופדית

 68. כמה אחוזי נכות צריך בשביל תו נכה

 69. הורדת אחוזי נכות בגלל סירוב עבודה

 70. תאונת דרכים 57 אחוז נכות משוקללת

 71. אחוזי נכות בגין עור לפי סעיף 80 2

 72. קרע בשרוול המסובב בכתף אחוזי נכות

 73. ערעור על 5 אחוז נכות בביטוח לאומי

 74. ערעור של ביטוח לאומי על אחוזי נכות

 75. 30 אחוזי נכות בגין היצרות פי הטבעת

 76. ערעור על 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 77. סטייה מאחוזי הנכות בתקנות הביטוח הלאומי

 78. ערעור לבית דין לעבודה על אחוזי נכות

 79. ערעור על 19 אחוז נכות - תאונת עבודה

 80. פיברומיאלגיה אחוזי נכות ביטוח לאומי

 81. הגדלת אחוזי נכות מעבודה בביטוח לאומי

 82. תאונת עבודה 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 83. הורדת אחוזי נכות בגלל מצב רפואי קודם

 84. תאונת דרכים תאונת עבודה 100 אחוז נכות

 85. פיגור שכלי מולד אחוזי נכות ביטוח לאומי

 86. כמה אחוזי נכות מקבלים על "מרפק גולף" ?

 87. תאונת דרכים 30 אחוז נכות בביטוח לאומי

 88. תאונת דרכים בדרך לעבודה - 0 אחוז נכות

 89. פגיעה בכושר השתכרות - אחוזי נכות נמוכים

 90. האם קביעת אחוזי נכות היא "שאלה משפטית" ?

 91. בהלוקס ולגוס / הלוקס ריגידוס - אחוזי נכות

 92. כמה אחוזי נכות מקבלים על לימפומה בהפוגה ?

 93. האם ערעור על אחוזי נכות מהווה שאלה משפטית

 94. 20 אחוז נכות על סחרחורות בעקבות תאונת דרכים

 95. הגדרת ''השפעה על כושר התנועות'' - אחוזי נכות

 96. 10% נכות בגין אי התאמה סוציאלית כתוצאה מהתאונה

 97. אחוזי נכות על פגיעה בסעיף התחושתי של העצב הרדיאלי ?

 98. האם אפשר לקבל אחוזי נכות על הפרעה חרדתית לאחר תאונה ?

 99. העברת תביעה לבית משפט השלום לאחר קביעת אחוזי נכות נמוכים

 100. ערעור על החלטה לא לתת אחוזי נכות מלאים לפי סעיף ליקוי בתקנות

 101. הפחתת אחוזי נכות בגלל טווחים תקינים בתנועות הסיבוב והרמת ידיים

 102. אחוזי נכות: תגובה דיכאונית, ליקוי בראיה, פסוריאזיס, השמנת יתר, פיברומיאלגיה, סוכרת ואבנים בכליה

 103. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון