עורך דין פתיחת חברה


קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פתיחת חברה לצורך מכירת חשבוניות פיקטיביות:

1. המערער, בן 41 שנה, היה מנהל החשבונות של חברת זוהרת אל-מדינה שנרשמה כעוסק מורשה בענף שיפוץ ותחזוקת מבנים.

2. באוגוסט 95' ובאוקטובר 95', הגישה החברה באמצעות מנהלה, שני דו"חות תקופתיים למע"מ ודיווחה על מחזור עסקי של 817,816 ש"ח ושילמה מע"מ 6,903 ש"ח.

3. ביקורת החשבונות העלתה שהחברה הוקמה למטרת מכירת מסמכים הנחזים כחשבוניות מס ולא ביצעה עסקות אמיתיות כלל.

4. בתקופה יולי-דצמבר 95' הוציאה החברה, באמצעות מנהלה, חשבוניות פיקטיביות בסך 180,962 ש"ח וקיזזה באמצעות מנהלה והמערער - תשומות בסך 131,175 ש"ח, מבלי שהיו בידיהם חשבוניות מס שהוצאו לחברה כדין.

5. בכך יצגו מצג שווא כאילו מדובר בחברה פעילה והמערער סייע לחברה ולמנהלה ליצור מצג שווא כזה.
6. בשל כך הואשם והורשע המערער בסיוע לעבירות קיזוז תשומות שלא כדין.

7. מנהל החברה, קרש מג'ידי, אישר כי החברה הוקמה למטרת מכירת חשבוניות פיקטיביות, ואין ספק כי המערער, כמנהל חשבונות של החברה - היה אמור לדעת ולהבין כי החברה איננה פעילה ומבצעת עבירות על חוק מע"מ.

8. המערער ערער תחילה על ההרשעה, אולם חזר בו במהלך הערעור.

9. בית-המשפט קמא גזר על החברה קנס של 50,000 ש"ח ועל מנהלה - 22,000 ש"ח ו- 6 חודשי מאסר בעבודות שרות.

10. בית-המשפט קמא גזר על המערער 3 חודשי מאסר בעבודות שרות במכבי-אש, מאסר על תנאי של 3 חודשים על העבירות שעבר, קנס בסך 11,000 ש"ח או שני חודשי מאסר תמורתם. הקנס ישולם ב- 14 תשלומים.

11. המערער ביצע בינתיים את עבודות השרות, והוא מערער על גובה הקנס, וטרם החל בתשלום הקנס.

12. נוכח העובדה שהחברה והמנהל לא היו יכולים לעבור את העבירות ללא סיועו של המערער;
ונוכח העובדה שעל המנהל נגזר קנס בסך 22,000 ש"ח -
הרי הקנס שנגזר על המערער, שהוא מחצית הקנס שנגזר על המנהל - איננו עונש חמור, ואיננו רואים מקום להתערב בו.

13. התשלום הראשון של הקנס יהיה, בהסכמת המשיבה, ביום 1.12.99. אם לא ישולם תשלום כלשהו בשלמותו או במועדו, כל היתרה תעמוד לפרעון מיידי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין חברות

 2. שם חברה מטעה

 3. אישור שם חברה

 4. חתימה בשם חברה

 5. חוב לחברת ניהול

 6. מורשה של חברה זרה

 7. קיפוח המיעוט בחברה

 8. חריגה מהרשאה בחברה

 9. עורך דין הקמת חברה

 10. סעיף 191 לחוק החברות

 11. עורך דין פתיחת חברה

 12. חוב לחברת השכרת רכב

 13. תביעה נגד חברה משכנת

 14. חתימה פגומה בשם החברה

 15. הגדרת ''עובד'' בחברה

 16. חובות של חברה לעירייה

 17. תביעה נגד חברת ווב סק

 18. סעיף 232 לפקודת החברות

 19. שימוש בשם של חברה אחרת

 20. סעיף 353א לחוק החברות

 21. חובות חברה שקרסה כלכלית

 22. תביעות נגד חברות שמירה

 23. סעיף 267 לפקודת החברות

 24. מינוי הכנ''ר כמפרק חברה

 25. חיוב מנהל בחובות החברה

 26. חשבון חח''ד חוב של חברה

 27. חיוב אישי בחובות החברה

 28. חובת האמון של מנהל חברה

 29. תביעה נגזרת חברה לא פעילה

 30. חוקיות אסיפה כללית בחברה

 31. חובת חברת ליסינג לבטח רכב

 32. שינוי תקנון חברה מנדטורית

 33. העברת פעילות מחברה לחברה

 34. החלפת מעבידים בחברת שמירה

 35. העברת שליטה בחברה ציבורית

 36. מינוי מפרק זמני לחברה זרה

 37. השתת חבות על אורגנים של חברה

 38. ביטול חברות במועצה מקומית

 39. בקשה להפסקת שימוש בשם חברה

 40. דמי טיפול ארגוני חברת שמירה

 41. תביעה נגד חברת אחסון אתרים

 42. זימון לחקירה ע''י מפרק חברה

 43. הפחתת הון חברה לצורך חלוקה

 44. הגשת דוח כוזב של חברה פרטית

 45. תביעה נגד חברת הובלות על חוב

 46. תביעה נגד חברה לייצור ממתקים

 47. רישום חברת נדל''ן כעוסק מורשה

 48. התחייבות אישית על חוב של חברה

 49. חובת דיווח על חילופי משרה בחברה

 50. הון עצמי מינימלי של חברה בבורסה

 51. חברה בייסוד (טרם נרשמה) כבעל דין

 52. האם אפשר לחייב להשקיע כספים בחברה

 53. הטלת חבות אישית על אורגן של חברה

 54. "מבחן הרווח" סעיף 302 לחוק החברות

 55. חברות העירייה במרכז השלטון המקומי

 56. העברת שליטה בחברה ציבורית מיד ליד

 57. רישוי חברות לאספקת שירותי אמבולנס

 58. תביעה נגד חברת מבחני התאמה לעבודה

 59. תביעה נגד בעלים של חברה חדלת פרעון

 60. משיכת כספים מחברה ע''י אחד הבעלים

 61. תביעת חברה ממצרים נגד חברה ישראלית

 62. תביעה נגד בעלים של חברה לתשלום חוב

 63. האם חברת ניהול יכולה להיות ועד בית ?

 64. החלפת חברות כדי להתחמק מתשלום לעובדים

 65. עסק ניהול ופיתוח חברות או חברת אחזקות

 66. רישום חברה לאחזקות נדל''ן כעוסק מורשה

 67. מחיקת תביעה של חברה עקב חדלות פירעון

 68. בקשה לאישור חלוקה לפי ס' 303 לחוק החברות

 69. תביעת חברת השכרת רכב לקבלת בעלות על רכב

 70. ביצוע עסקאות סמוך לפני הפסקת פעילות חברה

 71. תביעה נגד חברה מחו''ל שאינה פועלת בישראל

 72. אישור בית משפט לרכישת חברה: תמורה בלתי הולמת

 73. האם ב"חריגה מהרשאה" אין לפעולה תוקף כלפי החברה ?

 74. עדיפות ל"אינטרס הכלל" על פני "אינטרס הפרט" בדיני חברות

 75. אישור חלוקה שלא עומדת במבחן הרווח הקבוע בסעיף 303 בחוק החברות

 76. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון