צו ביניים להארכת תוקף רישיון עסק

אבן הבוחן העיקרית בבחינת בקשה לצו ביניים הינה "מאזן הנוחות" ובחינת הנזקים שייגרמו למבקש הצו במידה שלא יינתן צו הביניים מול הנזק שייגרם לצד השני במידה ויינתן הצו (בר"מ 2139/06 מר ושות' (1982) בע"מ נ' משרד התשתיות הלאומיות - נציבות המים, 6/4/06, בר"ם 9444/08 שפיר מבנים ונכסים בע"מ נ' שמואל וייס ואח'

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא צו ביניים להארכת תוקף רישיון עסק:

1. בבקשה למתן צו ביניים מיום 5/1/10 כנגד המשיבה, מבוקש להאריך את תוקף רשיון העסק של המבקשת שהיה בתוקף עד 31/12/09 עד להחלטת בית המשפט בעתירה המנהלית, בה נתבקש בית המשפט להורות על חידוש רשיון העסק ולחלופין לביטול התנאי שהיתנתה המשיבה לצורך חידוש רשיון העסק, דהיינו, השלמת המיגון האקוסטי במטווח החיצוני בגג בו מתבצעות פעולות אימון בירי אצל העותרת (להלן: "המטווח החיצוני").

2. העותרת הינה עמותה שהוקמה לצורך קידום ספורט הקליעה הפועלת מאז שנת 1983 ומפעילה מרכז קליעה בהרצליה המשמש לאימון קלעים, לתחרויות ירי ולאימוני כוחות הבטחון.

3. אין מחלוקת שלמבקשת רשיון עסק בתוקף עד 31/12/09, במשך כעשרים שניה, רשיון שחודש במשך שנים רבות מידי שנה. אין גם מחלוקת שברשיון העסק שהוצא ביום 30/12/08 לשנת 2009 נאמר שהינו כפוף לאישור היחידה לאיכות הסביבה מיום 13/11/08 ובתנאי השלמת מיגון אקוסטי כפי שהוגש לועדת התכנון.
אין גם מחלוקת שביום 11/9/09 התקיים הליך של שימוע שבעקבותיו הוצא סיכום שימוע מיום 23/11/09 ונאמר בו כי הוחלט לחדש את רשיון העסק למבקשת לשנת 2010 בתנאים של: השלמת הליך הקמת המיגון האקוסטי במהלך שנת 2010 והפעלת העסק במתכונת הקודמת באופן שמטווח הירי יופעל במבנה הפנימי בלבד (שלגביו הונפק רשיון עסק). דהיינו, לא ניתן רשיון עסק למטווח החיצוני.

אין מחלוקת שהמבקשת הגישה ב-11/08 תכנית לקירוי אקוסטי ובקשה להיתר בניה ובעקבות דרישת המשיבה מ-12/08 לתוכנית בינוי הוגשה ב-10/09 תכנית בינוי לצורך המיגון האקוסטי שאושרה בתנאים ביום 6/1/10 כאשר התנאים טרם הושלמו וקיימת מחלוקת בין הצדדים האם בין התנאים הופיע תנאי של הזזת הגדר של המטווח ובמידה וכן האם יש סמכות לוועדה המקומית לדרוש זאת.
למעשה, למרות השגות המבקשת על חוות דעת המומחה האקוסטי שהוכנה ע"י המשיבה, בה נקבע שקיים מפגע רעש במטווח, מוסכם על המבקשת כי יש מקום לבצע את המיגון האקוסטי לצורך הקטנת הרעש והיא מוכנה לעשות כן ולממן זאת, כאשר לטענתה מדובר בביצוע המיגון האקוסטי בעלות של כ- 700,000 ₪ ולצורך כך הוגשו אף תוכניות הבינוי כאמור.

4. המחלוקת בין הצדדים מתמקדת בטענות כל צד כלפי מישנהו לאחריות לאי מיצוי וביצוע הליך המיגון האקוסטי של המטווח החיצוני לגבי אי פעולה או סחבת בפעולה ואי מיצוי ההליכים ע"י המבקשת כפי שטוענת המשיבה, או טרפוד וסירבול הליכי המיגון הנעשים ע"י המשיבה, ואף במכוון, כטענת המבקשת.
כן חלוקים הצדדים לגבי השימוש שנעשה בעבר במטווח החיצוני לעומת השימוש שנעשה בו כיום ומה המשמעות של סגירת המטווח החיצוני.
כאמור הצדדים מסכימים כי כיום ישנה פעילות מוגברת במטווח החיצוני, באופן שנעשית בו גם פעילות של קורסי אבטחה, הנעשים במקום לטענת המבקשת משנת 2006, ברם, בעוד המשיבה טענה בתגובה כי המטווח החיצוני לא שימש מעולם לירי חם אלא רק לירי חץ וקשת ורק בשנתיים האחרונות נעשה בו שימוש בירי חם, הרי לטענת המבקשת נעשה שימוש בירי חם במטווח החיצוני מזה כעשרים שנים, כאשר שימוש זה אכן הוגבר בארבע שנים האחרונות, עקב זאת שהמבקשת כעמותה חייבת ליצור לעצמה הכנסה כדי לשרוד כלכלית ולכן נעשה שימוש במטווח החיצוני לקורסי אבטחה, שיש להם זיקה ישירה למטרות העמותה.
המבקשת טוענת כי אי מתן רשיון עסק למטווח החיצוני שבו מרוכזת מרבית פעילות המטווח, מהווה "מכת מוות" למטווח כולו, ומשמעותו פיטורי עובדים וסגירת המטווח.

5. לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי בבקשות ובתגובות החלטתי ליתן צו ביניים לפיו יוארך תוקפו של רשיון העסק ולו באופן זמני ,גם לגבי המטווח החיצוני (כמו כל שאר המטווחים, המטווח הפנימי והמטווח החיצוני המשמש לירי רובה אוויר), וזאת עד להחלטה בעתירה.

6. אני סבור שבמקרה דנן, מאזן הנוחות, שהינו השיקול העיקרי במתן צו ביניים, מטה את הכף לקבלת הבקשה.
זאת לאחר שלא ניתן לשלול את סיכויי העתירה, לפחות לגבי חידוש רשיון העסק עד לסיום הליכי המיגון האקוסטי (כאשר הסיכוי לביטול התנאי של המיגון האקוסטי הינו נמוך ביותר).
בניגוד לגירסת המשיבה כי לא היתה כל פעילות של ירי חם במטווח החיצוני אלא רק פעילות של ירי חץ וקשת ושהירי החם החל רק בשנתיים האחרונות, עולה לכאורה מתצהירי המבקשת כי הירי החם התנהל במטווח החיצוני במשך כל שנות פעילות המטווח, כעשרים שנה.
אמנם, בשנים האחרונות (לטענת המבקשת, 4 שנים ולא שנתיים כטענת המשיבה) הוגברה הפעילות במטווח החיצוני, עקב קיומם של קורסי אבטחה, אך פעילות ירי התבצעה במטווח החיצוני לאורך כל השנים.
כך גם מוגבלת פעילות הירי לשעות 8.00 עד 14.00 וכן 16.00 ל-18.00 ולעיתים רחוקות בימי ו' מ- 8.00 עד 12.00,כאשר אין פעילות בשבת.
כך גם עולה לכאורה מתצהירי המבקשת כי עיקר הפעילות של המטווח הינה במטווח החיצוני וסגירתו עלולה לגרום לקריסתו הכלכלית של המטווח כולו, ואף לסגירתו.
לא ניתן להתעלם מכך שהמשיבה עצמה סברה שיש מקום ליתן למבקשת זמן להתארגן לביצוע המיגון האקוסטי ולכן נתנה למבקשת רשיון עסק לכל המטווח לשנת 2009, כולל המטווח החיצוני, בתנאי שיבוצע המיגון האקוסטי במהלך שנת 2009, שאין מחלוקת שלא הושלם עד היום.
בלא לקבוע מי אחראי לאי השלמת המיגון האקוסטי, לא ניתן להתעלם מחד מכך שהמבקשת השתהתה כ-10 חודשים עד הגשת תוכנית הבינוי, שעלתה לה לטענתה ממון רב והיא אף מיותרת לטעמה עקב זאת שמדובר במיגון אקוסטי בלבד, ומאידך, מכך שמי דרשה את המיגון האקוסטי הינה המשיבה ושלמרות שמדובר בביצוע פשוט לכאורה של הרכבת פאנלים אקוסטיים נדרשה הכנת תוכנית בינוי וכיום אף נדרשים תנאים נוספים מהמבקשת.
לכן, מומלץ לצדדים לנסות ולהגיע במשותף למיצוי מהיר של הליכי הרישוי לצורך הקמת אותו מיגון אקוסטי שאין מחלוקת שהוא דרוש להקטנת הרעש מהמטווח.
גם לשיטת המשיבה מדובר במערכת של איזונים, כאשר לטענתה עקב השימוש בירי חם במטווח החיצוני ואי נקיטת פעולות במהירות הראויה ע"י המבקשת השתנה האיזון ואין עוד מקום ליתן רשיון למטווח החיצוני כפי שניתן ב-2009.
במערכת איזונים זו ובשקילת מאזן הנוחות, ולאור העובדה שלכאורה לא כל "האשם" להתמשכות ההליכים והעובדה שאין כיום היתר לביצוע המיגון האקוסטי מוטל על המבקשת, אני סבור כי האיזון הראוי מביא לכך שבשלב זה תוכל המבקשת להמשיך בירי גם במטווח החיצוני כפי שעשתה במשך שנים.
עם זאת, מצופה כאמור מהמבקשת לעשות ככל שביכולתה לקידום תוכנית הבינוי של המיגון האקוסטי ולביצועה, וזאת כדי להקטין את הרעש מהמטווח החיצוני הפוגע ברווחת השכנים ובמשתמשי הקאנטרי קלאב הסמוך, וכן עקב חשיפתה לסיכון הקיים שאם לא תעשה כן ותידחה העתירה היא תיאלץ לסגור את המטווח החיצוני.

7. כידוע אבן הבוחן העיקרית בבחינת בקשה לצו ביניים הינה "מאזן הנוחות" ובחינת הנזקים שייגרמו למבקש הצו במידה שלא יינתן צו הביניים מול הנזק שייגרם לצד השני במידה ויינתן הצו (בר"מ 2139/06 מר ושות' (1982) בע"מ נ' משרד התשתיות הלאומיות - נציבות המים, לא פורסם, , 6/4/06, בר"ם 9444/08 שפיר מבנים ונכסים בע"מ נ' שמואל וייס ואח', לא פורסם, 1/1/09).
בהתחשב בנטען ע"י המבקשת לגבי הנזק המעשי העלול להיגרם לה, עד כדי קריסתה הכלכלית עקב אי השימוש במטווח החיצוני, ובהתחשב בסיכוי הקיים להשלמת הליכי הרישוי והביצוע של המיגון האקוסטי ובכך שלכאורה גם למשיבה "יד ורגל" בדרישות ובהתמשכות ההליכים הנ"ל, הנדרשים כאמור על ידה, יש מקום לטעמי להמשיך את המצב שהיה קיים כל השנים לגבי המשך רישיון עסק ולו באופן זמני גם למטווח החיצוני.

8. אמנם מדובר לכאורה בצו עשה לחידוש רישיון עסק, אך לא ניתן להתעלם מכך כי מדובר ברישיון עסק שהיה קיים כעשרים שנה והוא הופסק ב-2010 ע"י המשיבה, לאחר שכאמור, במשך שנת 2009, ניתן רישיון עסק למרות קיומו של המפגע, גם לשיטת המשיבה.
בנסיבות אלו, מי ששינה את המצב הקיים היתה למעשה המשיבה ומכל מקום, מאזן הנוחות מטה כאמור את הכף לקבלת הבקשה.
יש להדגיש גם, שלא מדובר במקרה שלא היה רישיון עסק למבקשת ומבוקש צו עשה ליתן רישיון עסק אלא במצב הפוך שהיה למבקשת רישיון עסק כעשרים שנים, וניתן לה רישיון עסק גם לאחר המפגע של הרעש לפי שיטת המשיבה במהלך שנת 2009 ורישיון זה לא חודש עקב אי השלמת המיגון האקוסטי, הליך המצוי בעיצומו וקיים סיכוי שיסתיים בקרוב.

9. בנסיבות אלו לא מדובר גם בנסיון לעקוף צווי סגירה לעסק שניתנו במסגרת הליך פלילי ע"י הליך אזרחי או בצו עשה רגיל הצריך להינתן במשורה וכצעד חריג ונדיר או במקרה של הפעלת עסק ללא רשיון עסק לאחר הוצאת צו סגירה (בר"ם 8247/08 עירית ע"א נ' פרג אירועים בע"מ, לא פורסם, , 18/12/08).
בכל מקרה, לא ניתן לשלול את סיכויי העתירה ואת סיום הליכי המיגון האקוסטי בקרוב ועקב מאזן הנוחות מתקבלת הבקשה.
יחד עם זאת, מובהר שוב למבקשת ,הבהר היטב, כי עליה לפעול במרץ ולעשות כל שיידרש כדי להשלים את הליכי הרישוי ולקבל את ההיתר להקמת המיגון האקוסטי ושאם לא תעשה כן, יתכן ותעמוד בעתיד בפני "שוקת שבורה" ומה שהיה טוב ויפה לצו ביניים לא יהיה טוב בהכרח לעתירה.

10. התוצאה הינה כי ניתן צו ביניים לפיו יוארך תוקפו של רישיון העסק גם למטווח החיצוני, ולו באופן זמני, וזאת עד להכרעה בעתירה.
מומלץ לצדדים למצות בזריזות ולקדם,כל אחד בדרכו, את ההליכים והביצוע לגבי תוכנית הבינוי למיגון האקוסטי, פתרון הראוי לשני הצדדים ואף לרווחת הציבור ותושבי הרצליה ואחרים ,הן אלו הנהנים מהשימוש במטווח והן אלו הסובלים מהרעש מהמטווח.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין רישוי עסקים

 2. רישיון עסק לקיוסק

 3. רישיון עסק רוכלות

 4. רישיון עסק קייטרינג

 5. רישיון רוכלות ניידת

 6. שלילת רישיון עסק תכנון ובניה

 7. רשיון עסק למיון ביצים

 8. נטל ההוכחה של רישיון עסק

 9. בקשה לא לבטל רישיון עסק

 10. ביטול רישיון עסק לצמיתות

 11. הודעה על ביטול רישיון עסק

 12. רישיון עסק לחנות בנתב''ג

 13. ביטול תנאים ברישיון עסק זמני

 14. עסקת טיעון בעבירת רישוי עסקים

 15. ניהול סופרמרקט ללא רישיון עסק

 16. רישיון רוכלות בשוק מחנה יהודה

 17. עתירה בנושא אי מתן רישיון עסק

 18. ביטול החלטה על ביטול רישיון עסק

 19. פקיעת רישיון עסק לאחר זכיה במכרז

 20. רישיון עסק למרות אי עמידה בתנאים

 21. אי העברת רישיון עסק מהמוכר לקונה

 22. צו ביניים להארכת תוקף רישיון עסק

 23. רישיון עסק שירותי הסעדה (קייטרינג)

 24. פגיעה בחופש העיסוק בתנאי רישיון עסק

 25. ניהול בית ספר לנהיגה ללא רישיון עסק

 26. הפעלת חניון לרכב ציבורי ללא רישיון עסק

 27. אי קיום צו בית משפט וניהול עסק ללא רישיון

 28. עיסוק ללא רישיון בעסק הטעון רישוי בניגוד לסעיפים 4, ו- 14 לחוק רישוי עסקים

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון