שינוי סיווג ביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא שינוי סיווג ביטוח לאומי:

.1התובע היה בעל אטליז, ורשום במוסד לביטוח לאומי כעובד עצמאי.
.2ביום 11.8.1981, הגיש למוסד דו"ח והודעה על שינוי סוג, בו הוא מצהיר כי הוא השכיר את חנותו מאז 1.4.1978(הוא צרף העתק חוזה) ומאז הוא איננו עצמאי, וביקש מהמוסד כי יסווג כמי שאיננו עובד ואיננו עובד עצמאי.
.3לאחר שהפקיד שקל את עניינו של התובע, הוא שינה את סוגו כמבוקש, אבל רק מחודש מתן ההודעה למוסד, דהיינו:ו .1.8.1981
נגד החלטה זו של המוסד (או סיווגו בתאריך מוקדם יותר) הגיש התובע תביעה זו לבית-הדין.
.4סעיף 4לחוק הביטוח הלאומי
[נוסח משולב], תשכ"ח- 1968(להלן - החוק) קובע כי:נ
"עובד עצמאי שהיה למבוטח שאינו עובד ולא עובד עצמאי, יוחשב כעובד עצמאי עד ליום שבו הודיע הוא למוסד... על היותו למבוטח כאמור; אולם רשאי המוסד לפי שיקול דעתו, ולבקשת העובד העצמאי... לראותו... כמבוטח שאינו עובד ולא עובד עצמאי למרות ההודעה האמורה או אף בהעדרה".
.5על כן, חייב אני להחליט בשתי שאלות:ב האחת - מתי חדל התובע להיות עובד עצמאי, והשנייה, האם המוסד לא הפעיל כראוי את שיקול דעתו כאשר סרב לשנות את סוגו של התובע מתאריך שקדם ליום הגשת ההודעה.
.6מתוך הראיות ששמעתי מתברר, כי בחודש יולי 1980, דהיינו יותר משנתיים לאחר שטען התובע כי חדל להיות עובד עצמאי, ושנה בלבד לפני שהגיש למוסד את נ/ 1(שינוי סוג) הוא הגיש למוסד תביעה לדמי פגיעה כעצמאי, ואכן שולמו לו דמי פגיעה.
בטופס התביעה למוסד (נ/2) טוען התובע, כי התאונה ארעה לו בחנותו 93/94בשוק, ביום 9.7.1980- זאת הכתובת שהוא טוען שהשכיר לבנק המזרחי ואשר המציא העתק חוזה למוסד (ולבית-הדין) (יש לציין כי תוקף החוזה היה עד 30.3.1980בלבד). התובע ציין במפורש כי התאונה ארעה בזמן עבודתו, כאשר עצם של בשר קפץ לעין.
.7ולא זו אף זו. פעמיים משך התקופה מאז 1.4.1978ועד לשינוי סוגו, שרת התובע במילואים, הגיש את האישור על השירות למוסד וקיבל תגמול מילואים כעצמאי.
שמעתי מאת פקידת הגביה כי אותו טופס משמש גם לעצמאיים וגם למי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, והפקידה הממלאה את הטופס שואלת את המבוטח לסוגו.

על שני הטפסים שהוגשו לתיק (ת/ 2ו-נ/4) רשום "עצמאי". אמנם, במקרה אחד שולם לתובע סכום המינימום בלבד, בגלל הכנסותיו, אולם במקרה השני שולם לו סכום שהוא מעל המינימום ומעל מה שהיה מקבל אילו הודיע למוסד כי הוא איננו עובד עצמאי.
.8התובע ניסה להידמות לאחד שאינו מבין את ההבדל בין עובד עצמאי לבין מבוטח שאינו עובד. הוא ניסה להסביר את התביעה לדמי פגיעה בכך שטען שהתאונה ארעה בבית. לא האמנתי לו בעניין זה. לפי התרשמותי, התובע ידע היטב מה משמעות התביעה לדמי פגיעה שהוא הגיש, ושהוא תובע בגין אירוע בעבודתו. מה שאמר בפני שלא ידע, אני קובע כי בשקר יסודו.
.9אחת הסיבות שהחוק קבע מה שקבע בסעיף 4- דהיינו:ו שינוי סוג עצמאי רק מיום מסירת ההודעה - היא בגלל הקושי בבדיקת טענות של עבודה או השתכרות בעבר.
שמעתי גם מפקידת הגביה שעניין זה נשקל במקרהו של התובע. גם הובאו בחשבון התביעות שהגיש כעצמאי לאחר היום שטען שחדל להיות עצמאי.
.10בשלב זה אינם יכול לקבוע בוודאות, אם התובע אכן המשיך לעבוד כעצמאי לאחר 1.4.1978או לא.
אולם יכול אני לקבוע כי פקידת הגביה אכן הפעילה את שיקול דעתה ושקלה, אם לשנות את סיווגו של התובע לתאריך מוקדם יותר.
אינני יכול לומר שטעתה בהחלטתה. אוסיף ואומר שגם אני הייתי מגיע לאותה מסקנה.

.11התוצאה היא כי התביעה נדחית. מאחר והמוסד לא ביקש הוצאות - לא אפסוק, על אף שבמקרה זה היה ראוי לפסוק הוצאות ממשיות.
.12זכותו של התובע לערעור בפני בית-הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 15לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון