תאונה בין רכב למשאית - תביעות קטנות
תאונה בין רכב למשאית - תביעות קטנות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונה בין רכב למשאית - תביעות קטנות:

אין מחלוקת כי בתאריך 12.09.02 ארעה התנגשות בין רכב התובע לבין משאית הנתבע 1, אשר מבוטחת אצל הנתבעת 2.
 
המחלוקת בין הצדדים הינה בשאלת האחריות לקרות התאונה.

 
התובע טען כי נסע בנתיב הימני והתקרב לצומת שבסמוך לרח' סמילנסקי 51 בכדי לפנות ימינה בצומת.
 
התובע טוען כי הנתבע 1 נהג בזמן הרלוונטי במשאית, כשהוא נוסע לפני רכבו ונעצר במרכז הכביש, בצומת, מתוך כוונה לפנות שמאלה או להמשיך ישר ולחצות את הצומת.
 
התובע טוען כי כאשר הגיע לצומת ועצר בצד ימין ליד המשאית כדי לפנות ימינה, לא יכול היה להתקדם כדי לפנות ימינה, כיוון שהמשאית חסמה את שדה ראייתו מצד שמאל.
 
התובע טוען כי תוך כדי המתנתו, שהמשאית תפנה את הצומת, לפתע החלה המשאית לפנות ימינה וזאת ללא כל התראה או איתות ופגעה ברכבו של התובע בצידו הימני באופן שהמשאית "עלתה" על חלק מרכבו - צידו השמאלי-קדמי.נ
 
 
התובע טוען כי צפר לנתבע 1 להפסיק את סטיית המשאית לצד ימין אולם הנתבע 1 המשיך ופנה עד שפגע ברכבו.
 
התובע טוען כי התאונה נגרמה כתוצאה מרשלנותו וחוסר זהירותו של הנתבע 1, בכך שנהג במשאית בקלות ראש וללא זהירות, ללא תשומת לב מספקת, בהתחשב בכל הנסיבות ובין השאר לסוג הרכב, מטענו, שיטת בלמיו וכן מאחר ולא השתמש בצידו הימני של הכביש בעת נסיעתו לצורך פניה ימינה, אלא נהג במרכז הכביש.
 
הנתבעים בכתב ההגנה הכחישו את אחריותם לקרות התאונה.
 
הנתבע 1 בכתב ההגנה טען כי רכב התובע סטה במפתיע למסלול נסיעתו בכך שניסה לעקוף אותו מצד ימין ובמקום שאין נתיב נסיעה.
 
התובע בעדותו בפניי העיד:
 
"הגעתי לצומת, רציתי לפנות ימינה ועצרתי, מאחר והמשאית הסתירה לי את שדה הראיה ותוך כדי כך שאני עומד, הנתבע סטה עם המשאית ימינה ועלה על רכבי ואני צפרתי לו והוא לא עצר."
 
הנתבע העיד בפניי:
 
"מדובר בצומת קטנה שיש צורך לקחת קשת יותר רחבה, אחרת אני עולה על השלט.
הפעלתי איתות והתחלתי לפנות ימינה והרגשתי שאני עולה על משהו.
התובע מיהר וניסה לעקוף אותי..."
 
מטעם הנתבע 1 העיד מר אלי אוחנה, בעל חנות שנמצאת בסמוך למקום התאונה.
בעדותו בפניי מסר העד כי ראה שהמשאית חלפה על פני החנות שלו והגיעה לכיוון הצומת ורצתה לפנות ימינה לרח' סמילנסקי, רכב התובע נכנס מצד ימין של המשאית בכדי לפנות ימינה ולדבריו ראה שהיה שהיה שפשוף.
 
בחקירתו הנגדית מסר העד כי אינו זוכר את המועד המדויק של התאונה, מאחר ולטענתו כי בצומת המדוברת כמעט בכל יום יש תאונה.
 
עוד מסר העד כי עמד במרחק של כ- 60 מטר ממקום התאונה.
 
מטעם התובע העיד בוחן התנועה, מר יהודה עזר, שהגיע למקום התאונה מספר דקות לאחר מכן.
העד הגיש חוות דעת שצורפה לכתב התביעה וכן תמונות המתעדות את מצב הרכבים לאחר התאונה.
על פי עדותו בפני, וכן על פי ממצאיו בחוות הדעת טען שהגורם לתאונה הינו נהג המשאית בכך שפנה ימינה ממרכז הכביש בו נסע ותוך כדי הפניה פגע עם הצד הימני של המשאית בצד הקדמי שמאלי של מכונית התובע שעמדה בנתיב הימני בכיוון זרם התנועה. עוד טוען העד מטעם התובע כי על פי תקנה 41 לתקנות התעבורה:
"נוהג רכב לא יפנה ימינה או שמאלה תוך כדי נסיעה, או שהוא מתחיל לנסוע ולא יסטה מ קו נסיעתו, אלא במהירות סבירה ובמידה שהוא יכול לעשות זאת בבטחה, בלי להפריע לתנועה ובלי לסכן אדם או רכוש".ב
מטעם הנתבע הוגשה חוות דעת נגדית מאת בוחן הרכב מר דרעי חנניה אשר העיד בפני.ו
מעדותו של מר חנניה עולה כי האחריות לקרות התאונה רובצת לפתחו של התובע מאחר ונכנס למעבר צר שהותיר נהג המשאית.
כמו כן טוען העד כי מקומות הפגיעה במשאית מלמדים שהמשאית היתה בפניה ימינה לתוך הצומת בעוד שרכב התובע כלל לא היה במקום. עוד מבסס קביעותיו על עדותו של עד הראיה מר אלי אוחנה בעל החנות שעל פי הגרסה שמסר לו ראה את רכב התובע חונה במקביל לחנות והמשאית היתה לקראת הצומת בפניה ימינה ואז רכב התובע יצא מהחניה ונכנס בין המשאית לבין המדרכה הימנית והתנגד במשאית.נ
 
לשאלת בית המשפט השיב העד כי רכב התובע היה בנסיעה בעת האימפקט, עוד השיב העד כי המשאית הספיקה להיכנס לתוך הצומת במרחק של 2.8 מ' ללא מגע עם רכב התובע.ב
יש לציין שחוות הדעת של מר דרעי חנניה נערכה כ-8 חודשים לאחר קרות התאונה.ו
 
לאחר ששמעתי את גרסאות הנהגים המעורבים, בעל פה את תיאור מסלולי נסיעת רכביהם ועיינתי בכתבי הטענות של הצדדים ובתמונות המתעדות את מוקדי הנזקים ברכבים, וכן בחוות הדעת שהוגשו על ידי הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה, שהאחריות לקרות התאונה רובצת לפתחו של הנתבע. מסקנה זו מבוססת בין היתר על התמונות שצולמו על ידי המומחה מטעם התובע מיד לאחר התאונה ומתוכם ניתן לדלות שרכב התובע היה בעצירה מוחלטת, דבר שניתן להסיק מצורת ואופן המעיכה במוקד הנזק שנגרם לרכבו של התובע. יתרה מכך יש לייחס רשלנות מוחלטת לקרות התאונה לנתבע נוכח דרישתה של תקנה 41 לתקנות התעבורה לפיה נדרש הנתבע לא לפנות ימינה או שמלא מבלי לוודא שהוא עושה זאת בבטחה מבלי להפריע לתנועה ומבלי לסכן אדם או רכוש. כמו כן לא מצאתי שעדותו של העד מר אלי אוחנה מהימנה לאופן התרחשות התאונה ולא הגיונית, נוכח המרחק הרב בו עמד שלטענתו כ-60 מ' ממקום התאונה, וכן נוכח הסתירות בתיאורו היכן עמד רכב התובע לפני האימפקט כפי שעולה מגרסתו בפני המומחה מטעם ההגנה המצוטטת בחוות הדעת, לבין עדותו בפני וכן בעדותו בחקירה הנגדית על ידי התובע.נ
לא מצאתי לנכון לקבל את הממצא של המומחה מטעם ההגנה כי המצאות רכב התובע סמוך לשפת המדרכה מלמדת שיצאה מאזור חניה. יתרה מזו, אני דוחה בשתי ידיים את הממצא של העד המומחה מטעם ההגנה לפיו הנזקים ברכב התובע מלמדים שרכב התובע התנגש בצידה הימני של המשאית ולא ההיפך, וזאת נוכח התמונות המתעדות את מוקד הנזקים וצורתם ברכב התובע, כעולה מהתמונות המתעדות את מצב הרכבים לאחר התאונה.ב
 
לפיכך משקבעתי שהאחריות לקרות התאונה רובצת לפתחו של הנתבע 1, אני מחייב את הנתבעים 1 ו-2 יחד ולחוד, לשלם לתובע סך 4610 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 11/12/02 ועד למועד התשלום בפועל.ו
 
עוד ישלמו הנתבעים, יחד ולחוד, הוצאות משפט בסך 750 בצרוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום בפועל.נלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת דרכים משאית

 2. מוות בתאונה עם משאית

 3. ביטוח משאית שנשרפה

 4. בעיות גב נהג משאית

 5. התנגשות משאית ברכב

 6. תביעת ביטוח גניבת משאיות

 7. נפילה בירידה ממשאית

 8. תביעה על נזק למשאית

 9. תביעה נגד נהג משאית

 10. ביטוח התהפכות משאית

 11. פיצוי על גרירת משאית

 12. נפילה במדרגות משאית

 13. העברת בעלות על משאית

 14. דמי השהיה משאית הובלה

 15. גניבת משאית ללא ביטוח

 16. הפרת הסכם קניית משאית

 17. כאבי גב אצל נהג משאית

 18. גניבת משאית לאחר מכירה

 19. גניבת משאית - אשם תורם

 20. מעבר באור אדום - משאית

 21. פיטורי נהג משאית מהעבודה

 22. תאונה חזיתית עם משאית

 23. פגיעת משאית בכבל טלפון

 24. תאונה בין קטנוע למשאית

 25. פיטורים לאחר שוד משאית

 26. התנגשות נגרר במשאית חונה

 27. סיבוב ברך בירידה ממשאית

 28. פגיעה במהלך ירידה ממשאית

 29. נזק למשאית מענפים של עץ

 30. תאונה במהלך עלייה למשאית

 31. נהיגה מעל 12 שעות במשאית

 32. נפילה ממשאית במהלך ירידה

 33. גניבת משאית שהובילה סחורה

 34. נזק למשאית - תביעות קטנות

 35. תאונת דרכים - משאית קידוח

 36. משאית גלידה - תאונת דרכים

 37. ביטוח רכב משאית מפני גניבה

 38. תאונה עם משאית במהלך העבודה

 39. תאונה בין משאית צבאית לטנדר

 40. ביטוח נגרר משאית מפני גניבה

 41. אחריות על גניבת משאית ממוסך

 42. תאונה עם משאית - נזקי רכוש

 43. פריקת סחורה משאית - האם תאונת דרכים

 44. ? נפילה מארגז משאית - האם תאונת דרכים

 45. האם התאונה ארעה בירידה ממשאית

 46. תאונת דרכים באשמת נהג משאית

 47. התנגשות הולך רגל במשאית חונה

 48. תאונה בירידה מהקבינה של המשאית

 49. ירידה ממשאית תוך כדי פריקת מטען

 50. כיסוי מטען משאית - תאונת דרכים

 51. עונש לנהג משאית על תאונה קטלנית

 52. משאית לימוד נהיגה - תאונת דרכים

 53. הכרה בנפילה ממשאית כתאונת דרכים

 54. תאונת דרכים עם משאית מערבל בטון

 55. מוות עקב נפילת חפץ ממשאית נוסעת

 56. תאונת דרכים עם משאית עמוסה בסחורה

 57. תאונה עם משאית שעצרה במקום אסור

 58. השתחררות עמוד ממשאית - תאונת עבודה

 59. דחיית תביעת ביטוח בגין תאונת משאית

 60. נפילת אבן ממשאית - האם תאונת דרכים

 61. הובלת סחורה במשאית יחסי עובד מעביד

 62. תאונה בין מכונית למשאית סמי טריילר

 63. ירידה מתא נהג של משאית תאונת דרכים

 64. נפילת רכב ממשאית גרר שהובילה רכבים

 65. ביטול עסקה לרכישת משאית בגלל תקלות

 66. נזקי רכוש כתוצאה מהתנגשות משאית ברכב

 67. תאונת דרכים בזמן העמסת ארגזים למשאית

 68. חוזה למתן שירותי הובלה של נהג משאית

 69. תאונה בין רכב למשאית - תביעות קטנות

 70. ? התפוצצות צינור גומי משאית - האם תאונת דרכים

 71. הרמת מטען משאית קריסה של מנוף – האם תאונת דרכים

 72. נפילת מוטות ברזל מחוברים למשאית על הנהג

 73. תביעה נגד נהג משאית בגין נהיגה רשלנית

 74. תאונת דרכים: טריקת דלת של משאית על הראש

 75. האם נפילה מסולם משאית נחשבת תאונת דרכים

 76. מכה מדלת של משאית זבל - האם תאונת דרכים

 77. נפגע ממשאית שהידרדרה לכיוונו ונמחץ על ידה

 78. תאונת עבודה במהלך ריקון תכולת משאית אמבטיה

 79. תאונה ארעה עת ברכב והמשאית נסעו אחד מול השני

 80. החלקה בירידה ממשאית לאחר נסיעה ופגיעה בקרסול

 81. טענת חברת הביטוח למעורבות של הנהג בגניבת משאית

 82. האם חוק שעות עבודה ומנוחה חל על נהג משאית פרטית ?

 83. האם נפילה בזמן קשירת משטחי עץ למשאית היא תאונת דרכים ?

 84. תאונת דרכים: נפגע בעת שעלה אל המשאית שנהג במסגרת עבודתו

 85. דיסקת טכוגרף למשאית: מה העונש על אי החלפת דיסקה יומית ?

 86. בקשת רישיון למשאית מעל 15 טון - ערעור על החלטת רשות הרישוי

 87. הצדדים חלוקים מי משני כלי הרכב המעורבים בתאונה שבין הפרטית למשאית

 88. תאונת דרכים: בחקירתה הנגדית אישרה הנהגת כי היא לא ראתה את המשאית

 89. במהלך נסיעה ניתזה אבן ממשאית שנסעה לפניו ופגעה בשמשה הקדמית של הרכב

 90. האם תאונה תוך כדי שימוש במשאית שעליה מותקן מנוף מהווה תאונת דרכים ?

 91. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון