תאונת דרכים 23% נכות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת דרכים 23% נכות:

1. התובע יליד 3.10.64. הוא נפגע בתאונת דרכים ביום 13.10.95. נכותו המשוקללת היא בשעור של 23 אחוז לצמיתות:ב 5 אחוז בגלל שבר פתוח בשוק הימנית; 5 אחוז בגלל הצלקות; 10 אחוז בגלל פגיעה בעצב הפרוניאלי וכן 5 אחוז בגלל שבר בקלויקולה.

2. מצבו לאחר התאונה היה קשה. הפגיעה העיקרית היתה ברגל הימנית והתובע נזקק למתקן קיבוע חיצוני של הרגל. התובע אושפז בבית החולים "הלל יפה" מיום התאונה ועד ליום 22.10.95. לפי תעודה מיום 30.10.95 הוא נזקק לכסא גלגלים, טיפולי פיזיוטרפיה, עזרה בבית וחופש מחלה של חודשיים. ביום 21.10.95 אושפז פעם נוספת למשך שבוע ימים לצורך הוצאת הקיבוע החיצוני וקיבוע השבר על ידי מסמר. ביום 5.3.96 אושפז ל- 3 ימים לצורך הוצאת ברגים מן הרגל. ביום 6.8.96 אושפז למשך 4 ימים לצורך ניתוח בליטת עצם ברגל הימנית. כמו כן נזקק לעוד שני אישפוזים של 3 ימים כל אחד, בנובמבר 96 ובאוקטובר 97.

סה"כ בגין התאונה אושפז התובע 30 ימים.

3. כאמור, התובע יליד 3.10.64. השכלתו 12 שנות לימוד ואין לו תעודת בגרות. אין לו הכשרה מקצועית. בשנים 82 עד 84 שירת בצבא. פרופיל הבריאות שלו היה 21 לאחר ניתוח שסתום בלבו בשנת 74. בשנת 88 עבד כ - 3 חודשים בשירות התעסוקה. משנת 89 יש לו רשיון נהיגה במונית. אין ראיות על עבודה נוספת שעבד לפני התאונה. ככל הנראה נזקק לסמים תקופה מסויימת. בדצמ' 94 השתחרר מ4- שנות מאסר אותם ריצה בגלל עבירה של חטיפה. חודשיים או שלושה לפני התאונה, החל לעבוד כנהג מונית שכיר עד שנפגע ביום 13.10.95. לטענתו, עבד 26 ימים בחודש, והשתכר 200 ש"ח ליום, שהם 5,200 ש"ח לחודש. אולם, כפי שהעיד:ו "לא ניהלתי רישום על ההכנסות שלי. לא נרשמתי במס הכנסה כעצמאי כי בתקופה זו בדיוק השתחררתי מהכלא, גם לא פניתי למל"ל" (עמ' 38).

מאז התאונה ועד לאוגוסט 99' התובע לא עבד. מאז אוגוסט 99' הוא עובד כזבן בדרגסטור ברח' מוריה בחיפה. בינו לבין בעל החנות יש קשר של חברות. הוא עובד 8 שעות כל יום ומשתכר כ - 5,500 ש"ח נטו.

הוא רווק, גר אצל הוריו. האב עובד ברכבת ישראל. האם עקרת בית.

לאחר התאונה קיבל התובע משך כשנתיים גמלת נכות כללית מאת המוסד לביטוח לאומי. הגמלה הזאת שולמה לו בגין הפגיעות שנפגע בתאונה.

התאונה ארעה במהלך עבודתו כנהג מונית, אך היא לא הוכרה כתאונת עבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי, שכן לא שולמו בעבור התובע דמי ביטוח. התוצאה היא שהמוסד אינו משלם בגין התאונה תגמולי נכות עבודה.

4. לגבי מצבו של התובע העיד ד"ר צינמן אשר נתן חוות דעת על מצבו. הצדדים אינם חולקים שנכותו המשוקללת של התובע עקב התאונה היא בשיעור של 25 אחוזים לצמיתות. ד"ר צינמן העיד, בין היתר, כי התובע "יכול לחזור לעבודה גם כנהג מונית וגם כזבן" (עמ' 30). כשנשאל מהי המגבלה על התובע בעבודת הזבנות אמר "הכל ענין של רצון, אדם שיש לו מוטיבציה לעבוד יכול לעבוד. מי שסובל מחוסר התמודדות וחוסר מוטיבציה ההשפעה עליו תהיה שונה". (עמ' 31).

יחד עם זה, קבע ד"ר צינמן לתובע נכות של 100 אחוז למשך שנתיים, והעריך כי התובע לא יכול לחזור לעבודה כנהג מונית. הערכתי היא כי לתאונה ולנכות השפעה של פחות מ 20 אחוזים על כושר עבודתו והשתכרותו של התובע, בעתיד.

5. עמדת הנתבעת היא, כי אף שהתובע נפגע בצורה קשה למדי התאונה, לא נותרה לו כל מגבלה תיפקודית. הוא עובד כזבן בהיקף מלא, ואין הצדקה לפסוק הפסדי השתכרות בעתיד, אם כי מוצע על ידי ב"כ הנתבעת, באופן גלובלי, סכום של 75,000 ש"ח לעתיד.

ב"כ התובע רואה כמובן את הדברים אחרת, ובתחשיב שהגיש הוא מעריך את הפיצויים בסכום של 1,224,868 ש"ח.

6. בראש הנזק הבלתי ממוני זכאי התובע ל - 23 אחוז מהסכום המקסימלי העומד כיום על סך של 132,025 ש"ח. בעבור הנכות מגיע סכום של 30,366 ש"ח. יש לנכות אחוז אחד בגלל הגיל. נשאר סכום של 30,062 ש"ח. יש להוסיף 264 ש"ח עבור כל יום של אישפוז ובעבור 30 ימי אישפוז מגיע סכום של 7,920 ש"ח. סה"כ מגיע בראש הנזק הבלתי ממוני סכום של 38,286 ש"ח. יש להוסיף ריבית מיום התאונה.

7. מאז התאונה חלפו 51 חודשים. משך שנה וחצי לא יכול היה התובע לעבוד כלל. קיימים ספקות לגבי התמדתו בעבודה כנהג מונית לאחר שמאז הצבא ועד סמוך לתאונה למעשה לא עבד וגם לא רכש הכשרה מקצועית, אף שהיה ברשותו רשיון נהיגה במונית משנת 89. אעריך את ההפסד בתקופה זו לפי סכום של 3,500 ש"ח נטו לחודש, מתקבל הפסד של 63,000 ש"ח. באוגוסט 99 החל התובע לעבוד כזבן. עד לאותו מועד משך 28 החודשים אעריך את הפסדו לפי גריעה של 1,500 ש"ח לחודש. מתקבל הפסד בסכום של 42,000 ש"ח. מאוג' 99 ועד היום חלפו 5 חודשים. בתקופה זו עובד התובע במשרה מלאה. הוא משתכר 5,500 ש"ח נטו לחודש. אעריך, כי אלמלא התאונה, היה הוא יכול להשתכר, כל חודש, סכום נוסף של 900 ש"ח, נטו. מתקבל הפסד של 4,500 ש"ח.

מהיום עד גיל 65 שנה אני מעריך את הפסדו לפי סכום של 900 ש"ח לחודש, נטו. כיום הוא בן 35 שנה ו- 3 חודשים. לפניו עוד 29 שנות עבודה + 9 חודשים. המקדם הוא 235.14. מתקבל הפסד של 211,626 ש"ח.

לתובע מגבלה מסוימת ברגלו העשויה להזקיקו לנסיעות מוגברות, אך השפעת הנכות קטנה. הוא נעזר באמו לסעוד אותו בתקופה שבסמוך לאחר התאונה. הוא נאלץ לשאת בתשלומים שונים לרופאים, עבור תרופות, ונסיעות, ותקופה מסוימת השתמש בכסא גלגלים. בעבור כל אלה, אפסוק לתובע פיצוי גלובלי בסכום של 20,000 ש"ח.

8. לאור כל הנ"ל, מתקבלת הערכת נזקים כדלקמן:נ

א. נזק בלתי ממוני - 38,286 ש"ח                
ב. הפסד מלא בעבר -      63,000       ש"ח      
ג. הפסד חלקי בעבר תקופה א'-      42,000       ש"ח      
ד. הפסד חלקי בעבר, תקופה ב'-      4,500       ש"ח      
ה. הפסד השתכרות בעתיד -      211,626       ש"ח      
ו. נסיעות, עזרה ותרופות -      20,000       ש"ח      
סה"כ      379,412       ש"ח      


9. יש להוסיף ריבית מיום התאונה לנזק הבלתי ממוני, וריבית לגבי ההפסדים בעבר ממחצית כל תקופה.

10. לאחר התאונה ובגללה, קיבל התובע מאת המוסד לביטוח לאומי, משך שנתיים, תגמולים בגין נכות כללית. הוא אמנם לקה, גם אז, בנכות בליבו, עוד משנת 1974. אך התגמולים שולמו לו בגלל התאונה בלבד. יש לנכות את כל התשלומים האלה, כדי 19,200 ש"ח, משוערכים כדרוש ממועד תשלומם ועד הניכוי.

11. כמו כן יש לנכות תשלומים תכופים שקיבל התובע:ב סך של 15,000 ש"ח מיום 5.6.96; סך של 10,000 ש"ח מיום 17.11.96 וסך של 15,000 ש"ח מיום 15.12.97.

הנתבעת מחוייבת בהתאם. היא תישא גם בהוצאות המשפט שנגרמו לתובע, וכן בשכר טרחת עו"ד ומעמ עבור הסכום לתשלום וכן עבור שני התשלומים התכופים האחרונים דלעיל.

12. הוסכם בין הצדדים על מחלוקת מסויימת לגבי רשיון הנהיגה, שנשארה פתוחה. במידת הצורך, יקויים על כך בירור נוסף, בנפרד.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין נכות

 2. נכות בעיניים

 3. נכות תפקודית

 4. תאונת דרכים נכות

 5. תאונת דרכים אין נכות

 6. נכות גריאטרית

 7. 36% נכות רפואית

 8. נכות מחמת הספק

 9. סעיף 6ב נכות על פי דין

 10. אנצפלופתיה נכות

 11. מרפק טניס נכות

 12. נכות 100 אחוז תאונת דרכים

 13. תקנה 9 נכות מוסבת

 14. פיצוי על 1% נכות

 15. תביעה על נכות בתאונת עבודה

 16. מענק נכות מבטחים

 17. תביעה לנכות זמנית

 18. מהי נכות וסטיבולרית

 19. 5% נכות תאונת דרכים

 20. 45% נכות ביטוח לאומי

 21. ערעור על נכות זמנית

 22. תאונת דרכים 1% נכות

 23. מועד תחילת גמלת נכות

 24. תאונת דרכים 5% נכות

 25. תאונת דרכים 44% נכות

 26. תאונת דרכים 23% נכות

 27. ייחוס נכות לעבר רפואי

 28. תאונת דרכים 27% נכות

 29. תאונת דרכים 50% נכות

 30. תאונת דרכים ללא נכות

 31. תאונת דרכים 19% נכות

 32. נכות אורטופדית 2 אחוז

 33. נכות 15% בגין ליקוי שמיעה

 34. תביעה לתשלום מענק נכות

 35. הפסדי השתכרות 30% נכות

 36. הכרה בנכות נפשית בצבא

 37. חישוב מענק נכות מעבודה

 38. חישוב מענק נכות לעצמאי

 39. אסטמה נכות ביטוח לאומי

 40. פיצויים גבוהים ללא נכות

 41. נכות לפי סעיף 37(7)(ב)

 42. תביעה למענק נכות מעבודה

 43. 28% נכות בגין פגיעה בעבודה

 44. השפעת נכות על כושר עבודה

 45. תאונת דרכים נכות עיניים

 46. ערעור על 19% נכות מעבודה

 47. ערעור על דרגת נכות מעבודה

 48. ערעור על מועד תחילת הנכות

 49. הבאת ראיות לסתור דרגת נכות

 50. תאונת דרכים 65% נכות במל''ל

 51. פסוריאזיס נכות ביטוח לאומי

 52. גמלת נכות חברת מושב שיתופי

 53. ראיות לסתור נכות אורטופדית

 54. 25% נכות (לאחר הפעלת תקנה 15)

 55. התיישנות מיום התגבשות הנכות

 56. נכות בעקבות תאונה במילואים

 57. נכות מעבודה מצב רפואי קודם

 58. פיצויים לילד על נכות מתאונה

 59. השפעת נכות נפשית על התפקוד

 60. חישוב הבסיס לתשלום גמלת נכות

 61. חישוב נכות קודמת תאונת עבודה

 62. ערעור על 20% נכות רפואית זמנית

 63. נכות בגין "אלופציה טוטאלית"

 64. נכות תעסוקתית - ביטוח לאומי

 65. נכות שהיתה לנפגע מלפני התאונה

 66. הגבלה בתנועות הצוואר 10% נכות

 67. תאונת דרכים 52% נכות משוקללת

 68. פגיעה בכושר השתכרות ללא נכות

 69. נכות משוקללת 60% בתאונת דרכים

 70. איחור בהגשת תביעה לנכות מעבודה

 71. נכות פחות מ-9% לפני החוק החדש

 72. תאונת דרכים 50% נכות אורטופדית

 73. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים

 74. נכות 10%, לחץ שורשי וירידה בתחושה

 75. תגובה נפשית שנובעת מנכות גופנית

 76. נכות נפשית לילד עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים תאונת עבודה 10% נכות

 78. תאונת עבודה 10% נכות ביטוח לאומי

 79. נכות 3% בגין נכות נויורקוגניטיבית

 80. תאונת דרכים 10% נכות לאישה בת 82

 81. נכות נפשית 50 אחוז - תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים תאונת עבודה 100% נכות

 83. ערעור על נכות נפשית בביטוח לאומי

 84. תאונת דרכים 20% נכות מביטוח לאומי

 85. פגיעות קשות בתאונת דרכים נכות 46%

 86. נכות בגב התחתון עקב שירות מילואים

 87. פיצויים למשפחת הרוג בתאונת דרכים – נכות נפשית

 88. נכות מלפני קום המדינה - ביטוח לאומי

 89. פיצוי על נכות זמנית עקב תאונת דרכים

 90. הוועדה קבעה למערער נכות זמנית בשיעור 35%

 91. אי הגשת תביעה לנכות בגין תאונת עבודה

 92. החזר כספי בגין הורדת נכות ביטוח לאומי

 93. קשר בין נכות רפואית לאבדן כושר עבודה

 94. נכות על פי דין לפני חקיקת חוק הפלת''ד

 95. 100% נכות מביטוח לאומי עקב תאונת דרכים

 96. אפילפסיה נכות ביטוח לאומי נפגעי עבודה

 97. ערעור על "הפיכת" נכות קבועה לנכות זמנית

 98. אובדן כושר עבודה 20% נכות בתאונת דרכים

 99. קביעת ועדה רפואית כי מדובר במצב ניווני קיים

 100. 5% נכות רפואית לפי סעיף ליקוי 34(ב)(1)-(2)

 101. חישוב אבדן זכויות סוציאליות בגין 10% נכות

 102. ערעור כי נכותו היציבה של המערער היא בשיעור 36%

 103. נכות 25% לפי פריט ליקוי 41(4)(ג) שבתוספת לתקנות

 104. שינוי דרגת נכות מותאמת רטרואקטיבי בביטוח לאומי

 105. נכות צמיתה בשיעור 10% לפי סעיף ליקוי 42(1)(ד)(I)

 106. נכות עקב נפילה במהלך קניות בסניף שופרסל בבאר שבע

 107. נכות רפואית 80% בגין קוואדרופלגיה בינונית – תאונת דרכים

 108. תאונת דרכים 15% נכות אורטופדית ו- 15% נכות נפשית

 109. נכות צמיתה בשיעור 5% לפי סעיף ליקוי 37(5)(א) במחצית

 110. ערעור על 10% נכות, בגין התאונה בכל הקשור בפגיעה הלבבית

 111. דרגת נכות יציבה בשיעור של 40% בגין סעיף ליקוי 9(1)(ג)(III)

 112. לתובעת נותרה נכות צמיתה בשיעור של 5% בגין שבר בעצם הבריח

 113. המל"ל העמיד את נכותו הצמיתה על 14.5% ושילם לו מענק נכות

 114. התייעצות עם וועדת הרשות בקביעת נכות מעל 20% על פי תקנה 15

 115. ערעור על החלטת ועדה אשר דחתה את הערעור וקבעה למערערת 100% נכות

 116. על פי ספר התקנות הפרעת חרדה עם סימנים בקשב וריכוז אמורים להעניק נכות

 117. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון