תאונת דרכים 4 אחוז נכות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת דרכים 4 אחוז נכות:

1. לפניי תביעת התובע, יליד 1964, נהג מונית בעיסוקו, אשר נפגע בגופו בתאונת דרכים שארעה ביום 10.12.97.2. מומחה רפואי שמונה ע"י בית המשפט – ד"ר א. ישראלי, אורטופד, קבע בחוות דעתו כי נכותו הצמיתה של התובע בעטיה של התאונה מסתכמת בשעור של 4%, בגין פגיעה בברך שמאל.

3. בעלי הדין הסכימו להכרעתי בתובענה על פי סעיף 4 ג' לפלת"ד, בהסתמך על כל התיעוד הקיים בתיק הכולל גם את תצהיר עדותו הראשית של התובע על כל נספחיו (ראה פרוטוקול והחלטה מיום 31.12.01).

4. לאחר עיון בכל התיעוד שלפניי, בחוות הדעת של המומחה מטעם בית המשפט (כולל תשובותיו לשאלות הבהרה), ובסיכומי בעלי הדין, החלטתי לקבל את התובענה ולחייב את הנתבעים יחד ולחוד לשלם לתובע את הסכומים הבאים בגין ראשי הנזק השונים כדלקמן:

א. נזק בלתי ממוני:
בהתחשב בטיפולים הרפואיים שקיבל התובע ובזמן ההחלמה הממושך יחסית, יש מקום לפצות את התובע באב נזק זה מעבר לפיצוי המתקבל על פי התקנות, תוך שימוש בשיקול הדעת שיש לבית המשפט.נ
סוף דבר, על הנתבעים לפצות את התובע בסכום כולל של 10,000 ₪.

ב. הפסדי שכר בעבר:
1. במקרה שלפניי, שוכנעתי לאמץ את קביעות המוסד לביטוח לאומי לפיהן אושרו לתובע שתי תקופות אי כושר מוחלט, האחת, סמוך לאחר קרות התאונה (10.12.97 עד 6.3.98) והשניה, לאחר ביצוע הארטרוסקופיה (4.8.99 עד 20.12.99), סה"כ 224 ימים (7.47 חודשים).
קביעות המל"ל באשר לכך קשורות סיבתית לארוע התאונה והמל"ל איננו חשוד בעיני כמי שמאשר תקופות אי כושר כלאחר יד ולפיכך בנסיבות אלה נראה כי התובע זכאי לפיצוי בגין מלוא הפסדי השכר בתקופה זו.
אמנם התעלמתי לכאורה מהשתכרותו של התובע בפועל בתקופות אי הכושר, אך מאידך התעלמתי גם מהנכויות הזמניות שקבע המל"ל ולפיכך יש בכך כדי לאזן בין הצדדים תוך קביעת פיצוי הולם בנסיבות העניין.

2. שוכנעתי לאמץ את טיעוני הנתבעים באשר לבסיס השכר לפיו יש לחשב את הפיצוי באב נזק זה – סכום נטו של 3,704 ₪ משוערך להיום.ב

3. סוף דבר, הנני מחייב את הנתבעים יחד לפצות את התובע באב נזק זה בסכום כולל של 27,669 ₪ כשערוכו להיום.ו

ג. פיצוי בגין סיכון להפסדי שכר בעתיד:
לנוכח הנכות הצמיתה בשעור נמוך למדי (4%), יש מקום לפסוק לתובע פיצוי כולל על דרך האומדנא שישקף את מכלול הגורמים הרלבנטיים לקביעתו.
זה המקום לציין כי מחד לקחתי בחשבון את שעורה המזערי של הנכות ואת עיסוקו של התובע, שאינו עיסוק פיזי בעיקרו ומאידך, התחשבתי בסיכון להחמרת מצב בעתיד עם חלוף השנים בהתחשב במיקום הפגיעה בתובע והשלכותיה האפשריות על תפקודו בעתיד.
לאחר שקלול כולל החלטתי לחייב את הנתבעים לפצות את התובע באב נזק זה בסכום כולל של 40,000 ₪ כשערוכו דהיום.

ד. ראשי נזק נוספים:
מעבר לראשי הנזק דלעיל, לא מצאתי מקום לקבל טיעוני התובע באשר לנזקים אחרים שלא הוכחו, מה גם כי ניתן היה לקבל פיצוי בגינם מאת המל"ל בהיות התאונה תאונת עבודה.

ה. הצמדה וריבית:

התשלומים ישולמו תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, שאחרת ישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל.נ

ו. ניכוי מל"ל:

הנתבעים זכאים כמובן לנכות מסכום הפיצוי הכולל את תקבולי המל"ל ששולמו לתובע – 17,283 ₪ כשערוכם להיום על פי סיכומיהם.

ז. הוצאות משפט:

התובע זכאי להשבת האגרה ששילם וכן להשבת התשלום ששילם למומחה הרפואי מטעם בית המשפט (בגין חווה"ד או שאלות הבהרה, על פי קבלות בצרוף הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומן) וכן שכ"ט עו"ד בשעור של 12% + מע"מ מחושב על פי יתרת הסכום שישולם לתובע למעט ההוצאות.


ח. פטור מיתרת אגרה:

בשל ההליך השיפוטי הקצר והפשרני ואי שמיעת הוכחות, הנני מורה לגזברות לפטור את הצדדים או מי מהם מתשלום יתרת אגרה בתיק זה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחוזי נכות - לסת

 2. אחוזי נכות - לשון

 3. אחוזי נכות - שיניים

 4. אחוזי נכות - אף

 5. צלעות - אחוזי נכות

 6. פציעת כתף - אחוזי נכות

 7. 69 אחוז נכות

 8. תאונת דרכים אחוזי נכות

 9. בעיות כלי דם - אחוזי נכות

 10. חישוב נכות משוקללת

 11. עיגול אחוזי נכות

 12. אחוזי נכות גאוט

 13. אחוזי נכות אסתטית

 14. אחוזי נכות הלם קרב

 15. אחוזי נכות שבר ישן

 16. אחוזי נכות קוצב לב

 17. גלאוקומה אחוזי נכות

 18. אחוזי נכות מיניסקוס

 19. אחוזי נכות על יבלות

 20. כריתת שד אחוזי נכות

 21. אחוזי נכות זעזוע מוח

 22. ערעור על 24 אחוז נכות

 23. ערעור על 30 אחוז נכות

 24. אחוזי נכות דום נשימה

 25. יריה בבטן - אחוזי נכות

 26. אחוזי נכות פגיעה באוזן

 27. אחוזי נכות רצועה צולבת

 28. שבר בכף הרגל אחוזי נכות

 29. שבר באף ללא אחוזי נכות

 30. ביטוח לאומי 1 אחוז נכות

 31. ביטוח לאומי 5 אחוז נכות

 32. תאונת דרכים 35 אחוז נכות

 33. תאונת דרכים 20 אחוז נכות

 34. 30 אחוז נכות תאונת עבודה

 35. תאונת דרכים 4 אחוז נכות

 36. תאונת דרכים 7 אחוז נכות

 37. תאונת דרכים 5 אחוז נכות

 38. תאונת עבודה 15 אחוז נכות

 39. תאונת דרכים 60 אחוז נכות

 40. כמה אחוזי נכות מקבלים פגיעת גולגולת

 41. ביטוח לאומי 19 אחוז נכות

 42. ביטוח לאומי 10 אחוז נכות

 43. כריתת מניסקוס אחוזי נכות

 44. תאונת עבודה 19 אחוז נכות

 45. תאונת דרכים 30 אחוז נכות

 46. תאונת דרכים 50 אחוז נכות

 47. תאונת דרכים 58 אחוז נכות

 48. קרע ברצועה בברך אחוזי נכות

 49. כמה אחוזי נכות מקבלים על פגיעת ברך ?

 50. שבר בחוליה C6 - אחוזי נכות

 51. אחוזי נכות בגין מחלת איידס

 52. אחוזי נכות בגין דליפת שתן

 53. אחוזי נכות ביטוח לאומי 74%

 54. הפרעה זיקפתית - אחוזי נכות

 55. ערעור על אחוזי נכות מעבודה

 56. קטיעת חלק ברגל - אחוזי נכות

 57. יתר לחץ דם - לחץ דם גבוה - אחוזי נכות

 58. הזעה עקב תאונה - אחוזי נכות

 59. קביעת אחוזי נכות ממחלת מקצוע

 60. שבר בפיקת הברך - אחוזי נכות

 61. תאונת דרכים מעל 90 אחוז נכות

 62. תאונת דרכים קטין 70 אחוז נכות

 63. סטיה של מחיצת האף - אחוזי נכות

 64. הורדת אחוזי נכות בביטוח לאומי

 65. תאונת דרכים 20 אחוז נכות לצמיתות

 66. ערעור על אחוז נכות 0 בביטוח לאומי

 67. תאונת דרכים 0 אחוז נכות אורטופדית

 68. כמה אחוזי נכות צריך בשביל תו נכה

 69. הורדת אחוזי נכות בגלל סירוב עבודה

 70. תאונת דרכים 57 אחוז נכות משוקללת

 71. אחוזי נכות בגין עור לפי סעיף 80 2

 72. קרע בשרוול המסובב בכתף אחוזי נכות

 73. ערעור על 5 אחוז נכות בביטוח לאומי

 74. ערעור של ביטוח לאומי על אחוזי נכות

 75. 30 אחוזי נכות בגין היצרות פי הטבעת

 76. ערעור על 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 77. סטייה מאחוזי הנכות בתקנות הביטוח הלאומי

 78. ערעור לבית דין לעבודה על אחוזי נכות

 79. ערעור על 19 אחוז נכות - תאונת עבודה

 80. פיברומיאלגיה אחוזי נכות ביטוח לאומי

 81. הגדלת אחוזי נכות מעבודה בביטוח לאומי

 82. תאונת עבודה 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 83. הורדת אחוזי נכות בגלל מצב רפואי קודם

 84. תאונת דרכים תאונת עבודה 100 אחוז נכות

 85. פיגור שכלי מולד אחוזי נכות ביטוח לאומי

 86. כמה אחוזי נכות מקבלים על "מרפק גולף" ?

 87. תאונת דרכים 30 אחוז נכות בביטוח לאומי

 88. תאונת דרכים בדרך לעבודה - 0 אחוז נכות

 89. פגיעה בכושר השתכרות - אחוזי נכות נמוכים

 90. האם קביעת אחוזי נכות היא "שאלה משפטית" ?

 91. בהלוקס ולגוס / הלוקס ריגידוס - אחוזי נכות

 92. כמה אחוזי נכות מקבלים על לימפומה בהפוגה ?

 93. האם ערעור על אחוזי נכות מהווה שאלה משפטית

 94. 20 אחוז נכות על סחרחורות בעקבות תאונת דרכים

 95. הגדרת ''השפעה על כושר התנועות'' - אחוזי נכות

 96. 10% נכות בגין אי התאמה סוציאלית כתוצאה מהתאונה

 97. אחוזי נכות על פגיעה בסעיף התחושתי של העצב הרדיאלי ?

 98. האם אפשר לקבל אחוזי נכות על הפרעה חרדתית לאחר תאונה ?

 99. העברת תביעה לבית משפט השלום לאחר קביעת אחוזי נכות נמוכים

 100. ערעור על החלטה לא לתת אחוזי נכות מלאים לפי סעיף ליקוי בתקנות

 101. הפחתת אחוזי נכות בגלל טווחים תקינים בתנועות הסיבוב והרמת ידיים

 102. אחוזי נכות: תגובה דיכאונית, ליקוי בראיה, פסוריאזיס, השמנת יתר, פיברומיאלגיה, סוכרת ואבנים בכליה

 103. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון