תאונת עבודה קרע בכתף

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא קרע בכתף 15% נכות תאונת עבודה:

1. רקע עובדתי:


בפני ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים מיום 20.5.99 לפיה נקבעה למערער דרגת נכות בשעור של 15% החל מיום 10.5.95 וזאת בגין סעיף 2(1) (ד) I ובגין תקנה 15.נ

2. המערער נפצע במהלך עבודתו בתאריך 27.4.95.ב

3. המערער נפגע בכתף ימין ואובחן אצלו קרע נרחב של השרוול המסובב.ו

4. כשלוש שנים לאחר מכן החל המערער לסבול מכאבים גם בכתף שמאל.נ

5. המערער פנה לועדה מדרג ראשון והתלונן על כך כי אינו יכול לבצע עבודות חוץ, לא עושה שעות נוספות ועקב כך הוא מוגבל בקידום.ב

6. הועדה מדרג ראשן קבעה למערער בתאריך 10.2.99 דרגת נכות בשעור 15% בגין סעיף 4
(1) (ד) I וכן בגין תקנה 15.

7. על החלטת הועדה מהדרג הראשון הגישו המערער והמשיב ערעורים ואלו נדחו הדדית.ו

8. טענות המערער:

המערער טוען כי הועדה לא התייחסה לכך כי קיים קרע בשרוול המסובב של הכתף ולא רק חשד, וזאת גם כעולה מתצלום ה- T.C של ד"ר פרויליך מיום 29.11.98.נ

9. עוד טוען המערער כי הועדה לא בדקה את מצב דלדול השרירים, צורת הכתפיים או בדיקת תסמונת הצביטה, לא בסיבוב חיצוני או פנימי.

10. לטענת המערער, הועדה לא התייחסה לסוג עבודתו - כמפעיל ציוד מכני כבד.ב

11. בנסיבות העניין טוען המערער כי הוא זכאי לאחוזי נכות גבוהים יותר.ו

12. טענות המשיב:

המשיב מסביר כי הועדה עיינה בחוות דעתו של ד"ר מוזס מיום 22.4.99 והסבירה מדוע אינה מקבלת את מסקנותיו וממצאיו.

13. קביעת הועדה כי מדובר במצב ניווני מתקדם עם החמרה בצד ימין היתה קביעה רפואית המבוססת על בדיקה קלינית, בדיקת רנטגן ו- MRI ומשום כך אין מקום להתערב
בהחלטת הועדה.נ14. הכרעה:

בפני הועדה עמדו חוות הדעת של ד"ר מוזס מיום 24.4.99 ומכתבו מיום 8.12.98 ובדיקות אולטרה סאונד של ד"ר פרויליך מיום 26.10.98.ב

15. בבדיקת האולטרה סאונד שביצע ד"ר פרויליך מיום 26.10.98 אובחן חשד לקרע בשרוול כתף שמאל וימין.ו

16. ד"ר מוזס שהסתמך על בדיקת האולטרה סאונד מיום 26.10.98 וכן על טומוגרפיה ממוחשבת, מצא כי מדובר בקרע בשרוול המסובב בשני הצדדים בכתף ימין ובכתף שמאל.נ

17. ד"ר מוזס מצא שמאחר והכתף הימנית נפגעה בתאונה, הופעל לחץ ומאמץ על כתף שמאל ולכן הופיע גם בה קרע בשרוול המסובב.ב

18. בשל כך הציע ד"ר מוזס לקבוע למערער 30% נכות רפואית ולהפעיל את תקנה 15 ולקבוע לו נכות כוללת בשעור 45%.ו

19. הועדה הרפואית לעררים התכנסה ביום 26.5.99 שמעה את המערער שהתלונן כי אינו מבצע עבודות חוץ, אינו מבצע עבודה בשעות נוספות ומוגבל בקידומו - וכן סובל מכאבים בשתי הכתפיים.נ

20. המערער נבדק ע"י הועדה, ונמצא כי קיימת הגבלה בשתי הכתפיים עם נטייה להגבלה גדולה יותר בצד שמאל.ב

21. בפרק הסיכום והמסקנות מצאה הועדה כי הארוע שהוכר כתאונת עבודה היה בזרוע ימין ואילו המיחושים בצד שמאל החלו כשלוש שנים מאוחר יותר.ו

22. בבדיקה שנעשתה ע"י הועדה נמצא כי ההגבלה והמיחושים חזקים יותר בכתף שמאל וזאת בניגוד לאמור בחוות הדעת של ד"ר מוזס.נ

23. הועדה היתה ערה לכך כי בדיקת ה- S.U דיברה על חשש לקרע או קרע חלקי בשעה שד"ר מוזס מדבר על קרע מלא.ב

24. הועדה סברה כי מדובר במצב ניווני מתקדם עם החמרה בצד ימין עקב הארוע ולכן השאירה את החלטת הועדה מדרג ראשון על כנה.ו

25. הועדה מדרג ראשון קבעה כזכור למערער 10% נכות בגין סעיף 42 (1) (ד) I .נ

26. הועדה קיבלה את טענות התובע בקשר להשפעה של מגבלותיו על תפקודו בעבודה ולכן השאירה על כנה את החלטת הועדה מדרג ראשון להפעיל את תקנה 15 ולהגדיל את שעור הנכות ב- 50% וסה"כ לקבוע למערער 15% נכות רפואית.ב

27. כלל ידוע שביה"ד לא ייטול לעצמו את הסמכויות שהמחוקק הועיד לועדות הרפואיות אלא במקרים יוצאים מן הכלל, שבהם הטעות גלויה על פניה ותיקון הטעות אינו מצריך ידע רפואי.ו

ראה: נא 99/50 זוהר כץ נ' המוסד לבט"ל פד"ע כ"ב 507, 508
דב"ע לה/ 345-01 מועלם נ' המוסד לבט"ל פד"ע ז' 353
דיון נב/4-01 סלומון אסור נ' המוסד לבט"ל פד"ע כ"ד 105
דיון נב/ 118/99 צבי יאמין נ' המוסד לבט"ל פד"ע כ"ד 281
ש.קובובי ביקורת שיפוטית על ועדות רפואיות לנפגעי עבודה" ביטחון סוציאלי מס' 28 עמ' 44.נ
י.אליאסוף, ועדות רפואיות וועדות עררים, שנתון משפט עבודה ו' עמ' 47, 78.ב

28. בית הדין אינו מתערב בממצאים רפואיים של הועדה הרפואית לעררים, כל עוד היא ממלאת את תפקידה בהתאם לתקנות ולחוק כיאות לועדה מעין שיפוטית.ו
הועדה אינה חייבת לקבל את דעתו של רופא פלוני, ותהיה מומחיותו בנושא אשר תהא.נ

ראה : דב"ע לו/ 11-0 צבי סימן טוב - המוסד לביטוח לאומי פד"ע ב' 133, 137.ב

29. משהתכנסה הועדה בהרכב נאות, שמעה את המערער, בדקה אותו, התייחסה לכל המסמכים שהיו בפניה וכן לכל טענות המערער ובכלל זה גם לקשיים בעבודתו, אין מקום שבית הדין יתערב בהחלטתה.ו

30. אשר על כן דין הערעור להידחות.נ

31. אין צו להוצאות.ב

כל אחד מהצדדים רשאי להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה תוך קבלת רשות מנשיא בית הדין או מסגנו, במועדים הקבועים בדין.ולתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה טפסן

 2. תאונת עבודה במחסן

 3. תאונת עבודה במפעל

 4. תאונת עבודה מתנדב

 5. תאונת עבודה פיצוץ

 6. תאונת עבודה במאפיה

 7. תאונת עבודה בחו''ל

 8. תאונת עבודה - את מי תובעים

 9. דיכאון כתאונת עבודה

 10. תאונת עבודה של שוחט

 11. תאונת עבודה עם מכבש

 12. תאונת עבודה עם אקדח מסמרים

 13. אדם אשר נפטר בתאונת עבודה

 14. קטיעת אצבעות תאונת עבודה

 15. תאונת עבודה עם מנוף

 16. תאונת עבודה עם פטיש

 17. תאונת עבודה עם סכין

 18. תאונת עבודה של סייעת

 19. תאונת עבודה של חקלאי

 20. תאונת עבודה קרע בכתף

 21. תאונת עבודה התחשמלות

 22. תאונת עבודה בגן חיות

 23. תאונת עבודה בבית ספר

 24. תאונת עבודה עם עגורן

 25. תאונת עבודה עם מקדחה

 26. תאונת עבודה של מלצרית

 27. גב תפוס - תאונת עבודה

 28. חתך באצבע תאונת עבודה

 29. תאונת עבודה בטיול שנתי

 30. קריסת עץ - תאונת עבודה

 31. תאונת סקי כתאונת עבודה

 32. תאונת עבודה פגיעה בכתף

 33. נגיחת שור - תאונת עבודה

 34. תאונת עבודה בקונדיטוריה

 35. פגיעה במרפק תאונת עבודה

 36. עובדת משק - תאונת עבודה

 37. ? תאונת עבודה חשמלאי - פיצויים

 38. קוצר נשימה כתאונת עבודה

 39. משיכת כבל - תאונת עבודה

 40. תאונת עבודה בעסק משפחתי

 41. תאונת עבודה טכנאי מזגנים

 42. פגיעה נפשית כתאונת עבודה

 43. אצבעות נחתכו בתאונת עבודה

 44. מה עושים במקרה של תאונת עבודה

 45. הרמת משקל כבד תאונת עבודה

 46. פיצוי על שתי תאונות עבודה

 47. תאונת עבודה כוויה ממי חמצן

 48. שכר לא מדווח - תאונת עבודה

 49. תאונת עבודה עובד נמל אשדוד

 50. השחזת מרצפות - תאונת עבודה

 51. המשך עבודה לאחר תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה של פועל מהשטחים

 53. ויכוח עם לקוח - תאונת עבודה

 54. חובת דיווח של המעביד על תאונת עבודה

 55. איחור בהודעה על תאונת עבודה

 56. תאונת עבודה של עובדת ניקיון

 57. תאונת עבודה בזמן תורנות לילה

 58. תאונת עבודה עם מסור - תביעת פיצויים

 59. הגדרת ''מעון'' - תאונת עבודה

 60. החמרת מום מולד - תאונת עבודה

 61. ניקוי מכונה פגיעה ביד - תאונת בעבודה

 62. מכה בראש משולחן - תאונת עבודה

 63. תאונת עבודה בזמן נסיעה על טנק

 64. ? תאונה בעבודה פריקת כתף – כמה פיצויים

 65. כניסת גוף זר בעין - תאונת עבודה

 66. תאונת עבודה פועל בניין - תביעת פיצויים

 67. מימון חמי מרפא לנפגע תאונת עבודה

 68. תאונת עבודה של רב בדרך לבית הכנסת

 69. התעוורות בעין אחת עקב תאונת עבודה

 70. תאונת עבודה של (פיקולו) מלצר זוטר

 71. ערעור על גובה הפיצוי בתאונת עבודה

 72. קטיעת אצבעות בתאונת עבודה עם מכונה

 73. תאונת עבודה במהלך עבודות צביעה בגובה

 74. פיצויים בגין פגיעה על ידי מחפר - תאונת עבודה

 75. תאונת עבודה ללא גורם חיצוני הנראה לעין

 76. תאונת עבודה בדרך מהעבודה - עצירה לאכול

 77. פיקוח על עובד חסר ניסיון - תאונת עבודה

 78. הפסקה וסטיה מהדרך המקובלת - תאונת עבודה

 79. טופס תביעה תאונת עבודה ללא חתימת המעביד

 80. ערעור מצד המעסיק על פיצויים בתאונת עבודה

 81. חשיבות גרסה ראשונית בבית חולים - תאונת עבודה

 82. תאונת עבודה - טענת עובד שלא קיבל הדרכה מהמעביד

 83. תביעה של טכנאי נגד בזק של טכנאי נגד בזק – תאונת עבודה

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון