תאונת עבודה של שוחט

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת עבודה של שוחט:

.1זוהי תביעה להכרה באירוע שארע לתובע ביום 3.2.1980כתאונת עבודה.
.2העובדות העולות מתוך כתבי הטענות והראיות שהושמעו בתיק הם כדלהלן:נ
א) התובע הינו חקלאי, בעל משק במושב הודיה, ובתקופה הרלבנטית עסק בגידול תרנגולי הודו. בערך בתחילת חודש ינואר 1980שיווק התובע כ- 4000הודיים שהיו לו, והשאיר ברשותו כמה עופות לצורכי ביתו; ב) ביום 18.1.1980הוטל על מושב הודיה הסגר בגלל מחלת בעלי חיים, וניתנה הוראה לשחוט את כל העופות המבוגרים מהמחזור הקודם; ג) ביום 3.2.1980הביא התובע כמה עופות לשחיטה אצל השוחט במושב משען הסמוך, ותוך כדי השחיטה קפצה אחת מהתרנגולות וקפיצה זו גרמה לתובע להזיז ידו, והוא נחתך בחלף השחיטה.
.3החוק מכיר כתאונת עבודה תאונה שארעה - לגבי עובד עצמאי - תוך כדי ועקב עיסוק במשלח ידו. לגבי עובד עצמאי לא עומדת למבוטח ההנחה המשפטית בסעיף 39לחוק, ועליו לשכנע את בית-הדין כי נתקיימו שני התנאים גם יחד, גם "תוך כדי" וגם "עקב" עיסוק במשלח יד.
.4השאלה הראשונה היא:ב מה היה ייעודן של תרנגולי ההודו שהתובע השאיר ברשותו, ואשר תוך כדי שחיטתן ארע לתובע את אשר ארע לו. התשובה לשאלה זו הינה ברורה ומוסכמת גם על התובע. הוא לא שיווק תרנגולי הודו אלה והשאירם ברשותו, לצורך ביתי, דהיינו, לאכילה ביתית, כך שמטרתו היתה להוציא אותם לשחיטה מזמן לזמן לפי הצורך בבית.
.5עד כאן הכל ברור ופשוט. לו היה התובע נפגע בעת שחיטת אחד ההודיים, מבלי שיוטל הסגר על המושב, ברור שדבר זה לא היה תוך כדי ועקב עיסוקו, כי הרי הוא עשה לעצמו. על כן, השאלה נשאלת, האם בעקבות הטלת ההסגר על המושב, וההוראה להשמיד את כל ההודיים, נכנס האירוע שארע לתובע למסגרת "תוך כדי ועקב" עיסוקו במשלח ידו.
.6יש מה וכמה מבחנים אשר בתי-הדין משתמשים בהם כדי לבחון אם אירוע מסוים יש לו קשר כזה לעבודתו או לעיסוקו של המבוטח, כך שיש לומר שארע "תוך כדי" עבודתו. נראה לי כי המבחן הכי נוח למבוטח במקרה זה הוא המבחן ,but forכלומר, האם אילולא העבודה, היה התובע נמצא במקום ובמצב שהיה עת נפגע.
.7כדי ליישם את המבחן הנ"ל לענייננו, יש לשים לב כי ההסגר הוטל על המושב ביום .18.1.1980באותו תאריך כבר שיווק התובע את 4000
ההודיים שגידל, והשאיר מספר קטן (לפי גרסה אחת 5ולגרסה אחרת 2) של הודיים לשימוש ביתי. את העופות האלה הוא לא שחט בבת אחת, בהתאם להוראות ההסגר, אלא שחט כמה מהם בתחילה. אינני מקבל את גרסת התובע, כפי שהושמעה בפני בית-הדין, כאילו שחט 5הודיים ביום המקרה, אלא מעדיף את הגרסה שמצאה את ביטויה בחקירה של המוסד (נ/1) שניתנה אחרי שהמוסד דחה את תביעתו המקורית. מגרסה זו עולה, כי התובע לקח 2הודיים לשחיטה. הוא לא לקח אותם לשחיטה על-פי צו ההסגר, אלא לצרכיו הפרטיים. ב-נ/ 1נאמר על-ידו:ו "והשארתי שני הודיים בלול לצורכי הבית. כשנזקקתי להם לקחתי אותם לשחיטה". והוא הוסיף:נ "אני לא שחטתי אותם מייד לאחר ההחרמה, אלא רק שבוע לאחר מכן, כי אז נזקקתי לבשר בבית". התובע בעצם חזר על גרסה זו בפני ואני מקבלה כאמת. התובע אמר בפני שהיה יכול להשאיר הודיים עוד כמה זמן ולא לשחטם בתחילת פברואר.
.8היוצא מכל הנ"ל הוא, כי התובע שחט את ההודיים, כאשר שחט אותם, לצורכי ביתו בלבד, ולאו דווקא לצורכי משקו. על כן אין לומר, שאילולא עיסוקו לא היה נמצא באותו מקום ושוחט את העופות.
.9מכל האמר יוצא, שהתובע לא נפגע תוך כדי ועקב עיסוקו, ועל כן דין התביעה להידחות. שקלתי אם לפסוק הוצאות נגד התובע, בהתחשב בסתירות ובשינוי גרסה בבית-הדין, אולם החלטתי לתת לתובע ליהנות מהספק ועל כן אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה טפסן

 2. תאונת עבודה במחסן

 3. תאונת עבודה במפעל

 4. תאונת עבודה מתנדב

 5. תאונת עבודה פיצוץ

 6. תאונת עבודה במאפיה

 7. תאונת עבודה בחו''ל

 8. תאונת עבודה - את מי תובעים

 9. דיכאון כתאונת עבודה

 10. תאונת עבודה של שוחט

 11. תאונת עבודה עם מכבש

 12. תאונת עבודה עם אקדח מסמרים

 13. אדם אשר נפטר בתאונת עבודה

 14. קטיעת אצבעות תאונת עבודה

 15. תאונת עבודה עם מנוף

 16. תאונת עבודה עם פטיש

 17. תאונת עבודה עם סכין

 18. תאונת עבודה של סייעת

 19. תאונת עבודה של חקלאי

 20. תאונת עבודה קרע בכתף

 21. תאונת עבודה התחשמלות

 22. תאונת עבודה בגן חיות

 23. תאונת עבודה בבית ספר

 24. תאונת עבודה עם עגורן

 25. תאונת עבודה עם מקדחה

 26. תאונת עבודה של מלצרית

 27. גב תפוס - תאונת עבודה

 28. חתך באצבע תאונת עבודה

 29. תאונת עבודה בטיול שנתי

 30. קריסת עץ - תאונת עבודה

 31. תאונת סקי כתאונת עבודה

 32. תאונת עבודה פגיעה בכתף

 33. נגיחת שור - תאונת עבודה

 34. תאונת עבודה בקונדיטוריה

 35. פגיעה במרפק תאונת עבודה

 36. עובדת משק - תאונת עבודה

 37. ? תאונת עבודה חשמלאי - פיצויים

 38. קוצר נשימה כתאונת עבודה

 39. משיכת כבל - תאונת עבודה

 40. תאונת עבודה בעסק משפחתי

 41. תאונת עבודה טכנאי מזגנים

 42. פגיעה נפשית כתאונת עבודה

 43. אצבעות נחתכו בתאונת עבודה

 44. מה עושים במקרה של תאונת עבודה

 45. הרמת משקל כבד תאונת עבודה

 46. פיצוי על שתי תאונות עבודה

 47. תאונת עבודה כוויה ממי חמצן

 48. שכר לא מדווח - תאונת עבודה

 49. תאונת עבודה עובד נמל אשדוד

 50. השחזת מרצפות - תאונת עבודה

 51. המשך עבודה לאחר תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה של פועל מהשטחים

 53. ויכוח עם לקוח - תאונת עבודה

 54. חובת דיווח של המעביד על תאונת עבודה

 55. איחור בהודעה על תאונת עבודה

 56. תאונת עבודה של עובדת ניקיון

 57. תאונת עבודה בזמן תורנות לילה

 58. תאונת עבודה עם מסור - תביעת פיצויים

 59. הגדרת ''מעון'' - תאונת עבודה

 60. החמרת מום מולד - תאונת עבודה

 61. ניקוי מכונה פגיעה ביד - תאונת בעבודה

 62. מכה בראש משולחן - תאונת עבודה

 63. תאונת עבודה בזמן נסיעה על טנק

 64. ? תאונה בעבודה פריקת כתף – כמה פיצויים

 65. כניסת גוף זר בעין - תאונת עבודה

 66. תאונת עבודה פועל בניין - תביעת פיצויים

 67. מימון חמי מרפא לנפגע תאונת עבודה

 68. תאונת עבודה של רב בדרך לבית הכנסת

 69. התעוורות בעין אחת עקב תאונת עבודה

 70. תאונת עבודה של (פיקולו) מלצר זוטר

 71. ערעור על גובה הפיצוי בתאונת עבודה

 72. קטיעת אצבעות בתאונת עבודה עם מכונה

 73. תאונת עבודה במהלך עבודות צביעה בגובה

 74. פיצויים בגין פגיעה על ידי מחפר - תאונת עבודה

 75. תאונת עבודה ללא גורם חיצוני הנראה לעין

 76. תאונת עבודה בדרך מהעבודה - עצירה לאכול

 77. פיקוח על עובד חסר ניסיון - תאונת עבודה

 78. הפסקה וסטיה מהדרך המקובלת - תאונת עבודה

 79. טופס תביעה תאונת עבודה ללא חתימת המעביד

 80. ערעור מצד המעסיק על פיצויים בתאונת עבודה

 81. חשיבות גרסה ראשונית בבית חולים - תאונת עבודה

 82. תאונת עבודה - טענת עובד שלא קיבל הדרכה מהמעביד

 83. תביעה של טכנאי נגד בזק של טכנאי נגד בזק – תאונת עבודה

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון