תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

בכתב הגנתו טען ביטוח לאומי שיש לדחות את התובענה על הסף מחמת התיישנות, כיוון שהתובענה הוגשה לאחר תום שישה חודשים מהיום שנדחתה על-ידי המוסד.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הגשת תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים:

.1התובע בעל חנות לנעליים ברחוב נוה שאנן בתל-אביב.
יום אחד בחודש ספטמבר 1977, בעת שהיה עסוק בעבודתו בחנות, קיבל מכה ברגלו השמאלית כתוצאה מנפילת חבילה של נעליים (מכילה 12זוגות נעליים). לא נגרם שבר, אך ירד דם, התובע לא קיבל טיפול רפואי וכעבור מספר שבועות, לאחר שהרגל התנפחה והיו כאבים, פנה לרופא.
.2התובע הגיש למוסד לביטוח לאומי (להלן - המוסד) טופס תביעה (נ/3), אך תביעתו נדחתה, והודעה על כך נשלחה אליו במכתב מיום .12.6.1978

.3ב- 17.7.1978פנה בא-כוח התובע אל מוסד (נ/2), צרף אישורים רפואיים שלא היו בידי התובע קודם לכן, וביקש לעיין שנית בתביעה.
המוסד עיין מחדש, וביום 26.12.1978שלח לתובע מכתב, בו הוא מודיע לתובע, שהחלטתו הקודמת בעינה עומדת (ת/1).
.4התובע הגיש תובענה לבית-הדין ביום .31.1.1979
.5בכתב הגנתו טוען המוסד שיש לדחות את התובענה על הסף מחמת התיישנות, כיוון שהתובענה הוגשה לאחר תום שישה חודשים מהיום שנדחתה על-ידי המוסד (תקנה 1(ב) לתקנות הביטוח הלאומי (מועדים להגשת תובענה), תש"ל-1969). לחלופין טוען המוסד כי לתובע לא ארעה תאונת עבודה כמשמעותה בפרק השלישי לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח- 1968(להלן - החוק).
.6ביום 10.3.1980החליט בית-הדין למנות את ד"ר ד' טולצ'ינסקי להיות מומחה-יועץ רפואי (להלן - המומחה) והציג לו שתי השאלות:נ
(א) היש קשר סיבתי בין מה שקרה בעבודה ובין המחלה? (ב) האם השפיע מה שארע בעבודה יותר מאשר גורמים אחרים שאינם קשורים בעבודה? .7וזו תשובת המומחה:ב
"א. באם קרתה בזמן העבודה מכה ברגלו - תשובתי היא שיש קשר סיבתי בין המכה לבין מחלתו.
ב. מה שקרה בעבודה השפיע יותר מאשר גורמים אחרים".
.8בסיכומיה לא התייחסה באת-כוח הנתבע כלל לגופה של התביעה (וזאת כנראה לאור חוות-דעת המומחה), אלא ביקשה לדחותה מחמת התיישנות, בהסתמכה על האמור בדב"ע לו/11-0, [1].
.9בעניין בר-אילן, [1], הנ"ל נטענה גם טענה שלאחר מכתב הדחיה היתה התכתבות עם המוסד, וזו מפסיקה את מירוץ ההתיישנות. טענה זו נדחתה על-ידי בית-הדין הארצי שאמר -
"לא ניזקק כאן לבירור עקרוני באילו נסיבות, יכולה חליפת מכתבים בין תובע לבין המוסד, לאחר שנשלחה לו הודעת דחיה, להשפיע על מרוצת הזמן להגשת התביעה. די לנו בכך כי במקרה שלפנינו כל מה שהתובע טען הוא כי עקב פנייתו הנוספת 'קיווה' לשינוי החלטת המוסד. תקווה חד-צדדית
כזאת אין בה כדי להפסיק את מרוצת הזמן" (סעיף 9בפסק-הדין - בחלק שלא פורסם).
.10כלומר, בית-הדין הארצי לא הוציא מכלל אפשרות שייתכנו נסיבות בהן חליפת מכתבים בין התובע והמוסד, לאחר קבלת מכתב הדחיה, ישפיעו על מרוצת הזמן להגשת התביעה; ואם יש נסיבות כאלה - נראה לי שהמקרה דנן הוא אחד מהם. סמוך לאחר קבלת מכתב הדחיה, פנה בא-כוח התובע אל המוסד במכתב נ/ 2וצרף לו מסמך שכאמור לא היה בידי התובע קודם לכן. בא-כוח התובע אף הביע דעתו בנ/2, כי חוסר מסמך זה גרם כנראה למוסד להחליט כפי שהחליט. נראה לי, לעניות דעתי, שאין כאן "תקווה חד-צדדית", אלא התייחסות חדשה לתביעה מעיקרה. ועוד:ו תשובת המוסד נשלחה לתובע ב- 26.12.78לאחר בדיקה נוספת, ולאחר שכבר עברו 6חודשים מאז מכתב הדחיה הראשון. מה שאין כן בעניין בר-אילן, [1], שם נשלחה תשובת המוסד לפני תום 6חודשים ממכתב הדחיה הראשון.
.11מסקנתי היא, איפוא, שהתובע הגיש תובענה זו במועד.

.12אשר לתאונה עצמה, הרי לאור קביעתו של המומחה (סעיף 7לעיל) - אני קובע, שהתאונה שארעה לתובע בספטמבר 1977היא תאונת עבודה כמשמעותה בפרק השלישי לחוק.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון