תנאים לקבלת גמלת סיעוד מביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תנאים לקבלת גמלת סיעוד מביטוח לאומי:

.1לפנינו ערעור המוסד לביטוח לאומי על פסק-דינו של בית-הדין האזורי שקיבל את תביעת המשיבה לגמלת סיעוד.
.2בית-הדין האזורי עיין בדו"ח אחות בריאות הציבור שביקרה בבית המשיבה, שמע את עדות ביתה של המשיבה, והגיע למסקנה כי "אין מחלוקת גדולה בין שתי הגרסאות".
בית-הדין הוסיף שלושה "חצאי נקודות" ל"ניקוד" של אחות בריאות הציבור, והגיע למסקנה כי בניגוד לדעת המוסד, (שהיתה מבוססת על הניקוד של אחות בריאות הציבור), זכאית המשיבה לגמלת סיעוד, בשיעור השווה לקצבת יחיד מלאה.
.3המוסד, בערעור, טען כי על אף ממצאי בית-הדין האזורי, אין המשיבה נופלת בגדר הזכאים מכוח החוק לגמלת סיעוד. לחילופין טען כי אין בית-הדין רשאי לתקן את "הניקוד", ואם מצא כי נפל פגם בהחלטת המוסד, עליו להחזיר את התיק לבדיקה מחודשת של פקיד התביעות.
.4ממצאיו העובדתיים של בית-הדין האזורי היו -
"לאור האמור לעיל - אנו קובעים כי בניידות - אין מוגבלות, בהלבשה - התובעת זקוקה לסיוע בהכנת הבגדים, בהשגחה ובדרבון כדי שתחליפם. על כן בסעיף זה זקוקה לסיוע קל - המזכה אותה במחצית הנקודה. ברחיצה - קיבלה ניקוד מלא המתאים לתיפקודה כזקוקה לעזרה פעילה. באכילה ושתיה - אמנם מסוגלת לאכול ולשתות, אך זקוקה לעזרה בהכנת האוכל ובהגשתו, אחרת אינה מסוגלת להכין לעצמה אוכל מבושל או חם ולשים בצלחת. התובעת מסוגלת לאכול מהסיר הקר שבמקרר ועם אצבעות ידיה, על כן זקוקה לסיוע בהכנת האוכל, בהגשתו ובחימומו גם בסעיף זה זכאית למחצית הנקודה. באר להפרשות - שולטת בהפרשות אך זקוקה לסיוע בהיגיינה האישית, כי מסוגלת לעשות צרכיה באמבטיה, אך לא לנגב את עצמה לאחר ההפרשות וללכלך את כל האמבטיה בצואה, על כן גם בסעיף זה - זכאית למחצית הנקודה כזקוקה לסיוע בהיגיינה האישית".

.5הצריך לענייננו בחוק הביטוח הלאומי
[נוסח משולב], התשכ"ח-1968, הוא:ו סעיף 127פד (א) (1).
"מבוטח שכתוצאה מליקוי נהיה תלוי במידה רבה בעזרת הזולת לביצוע
רוב פעולות יום יום, או הזקוק להשגחה - זכאי לגמלת סיעוד בשיעור השווה לקצבת יחיד מלאה".
בסעיף 127פג מצויות הגדרות אלה:נ
"פעולות יום יום' - לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות עצמית בבית; 'השגחה' - השגחה ופיקוח על המבוטח למניעת נזק או סכנה לעצמו או לאחרים"; .6שתי חלופות לזכאות לגמלת סיעוד, התלות בעזרת או ההיזקקות להשגחה.
א) התלות בעזרת הזול.
אין ספק כי המשיבה תלויה בעזרת הזולת, אך בכך לא די. על מנת להיות זכאי לגמלה יש צורך בתלות "במידה רבה" בעזרת הזולת לביצוע "רוב פעולות היומיום".
חמש הן פעולות "היום יום", ולגבי שתים מהן לא היה ספק במידת התלות. האחת - ניידות עצמית בבית - אין כל מוגבלות, וברחצה - נקבע כי קיימת מוגבלות מלאה. אשר ליתר הפעולות - לבישה, אכילה ושליטה בהפרשות - קבע בית-הדין כי המשיבה זכאית לסיוע, אולם אף לא באחד מהם, על-פי ממצאי בית-הדין האזורי, אין דרגתו של הסיוע מגיעה ל"מידה רבה". גם אם נבחן את כל פעולות היום-יום כמקשה אחת - לא נוכל להגיע למסקנה כי תלותה של המשיבה בעזרת הזולת לביצוען היא רבה; ב) השגחה בנקודה זאת לא היה ספק כי אין המשיבה נופלת בגדר ההגדרה. היא מסוגלת להדליק גז, אך שוכחת לכבותו, בכך בלבד אין כדי להוות סכנה לעצמה או לאחרים.
.7ערים אנו לגילה המתקדם (86) של המשיבה, ולעובדה כי נקבע שהיא מתאימה למסגרת של תשושי נפש, אך חזקה עלינו מצוות המחוקק שקבע תנאים נוקשים ביותר לזכאות לגמלת סיעוד.
.8תשומת לב המשיבה, וביחוד קרובי משפחתה, מופנית לכך כי אם חלה הרעה בתיפקודה היא רשאית לבקש בדיקה מחודשת.
.9פסק-הדין הוא על דעת רוב חברי המותב. דעתו של אחד מחברי המותב היא כי דין הערעור להידחות.
לדעת אותו חבר מותב, על המוסד לזמן ועדה רפואית, אשר עם חבריה יימנו רופא
גריאטרי ופסיכיאטר קליני. על הוועדה לקבוע אם לאור הממצאים העובדתיים, לוקה המשיבה במידה מסוימת של סניליות, המזכה אתה בקצבת סיעוד, אם לאו.

כל זאת לאור גילה המתקדם של המשיבה, העובדה שהיא שוכחת לכבות את הגז, אי-שליטתה המלאה בהפרשות והמגבלות ברחצה.
.10מהאמור עולה כי דין הערעור - להתקבל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מבחני סיעוד

 2. בדיקת סיעוד

 3. מבחן תלות סיעוד

 4. הגדרת מצב סיעודי

 5. דייר מוגן סיעודי

 6. תנאים לגמלת סיעוד

 7. גמלת סיעוד החמרת מצב

 8. כאבי גב מטפלת סיעודית

 9. זכויות מטפל סיעודי זר

 10. נקודות סיעוד ביטוח לאומי

 11. גמלת סיעוד לחולי מחלת דם

 12. זכאות לסיעוד ביטוח לאומי

 13. תביעה לגמלת סיעוד שהתקבלה

 14. גירוש עובדת סיעודית מהארץ

 15. זכויות מטפל סיעודי זר מהודו

 16. יחסי עובד מעביד בענף הסיעוד

 17. סמכות עניינית שירותי סיעוד

 18. מבחן הערכת תלות לגמלת סיעוד

 19. הפסקת ביטוח סיעודי אחרי 6 חודשים

 20. סיעוד מביטוח לאומי לאישה עיוורת

 21. קצבת סיעוד לאישה מבוגרת שגרה לבד

 22. סיעוד מביטוח לאומי לאדם שגר לבד

 23. כיסוי צרכיו הסיעודיים של נפגע בתאונת דרכים

 24. זכויות עובדת סיעודית זרה לילד נכה

 25. שיפוי ביטוח לאומי בגין גמלת סיעוד

 26. הפחתת גמלת סיעוד ב 50% עקב הכנסות

 27. הצהרת בריאות ביטוח סיעודי אלצהיימר

 28. תביעה לגמלת סיעוד בבית הדין לעבודה

 29. שהייה לא חוקית של מטפלת סיעודית זרה

 30. תנאים לקבלת גמלת סיעוד מביטוח לאומי

 31. החזר כספי על העסקת מטפלת סיעודית זרה

 32. בקשה לאשרת כניסה לארץ למטפלת סיעודית

 33. מה העונש על התעללות מטפלת סיעודי בקשישה

 34. תביעה נגד משפחה של אדם סיעודי בבית הדין לעבודה

 35. ערעור על מסקנות דו"ח הערכת תלות של אחות סיעודית

 36. פיצוי כספי על שעות סיעוד שלא ניתנו למרות זכאות ?

 37. קצבה מיוחדת מביטוח לאומי לאדם מאושפז במוסד סיעודי

 38. השתתפות ביטוח לאומי בהוצאות סיעוד נפגעי תאונת דרכים

 39. זכאות לגמלת סיעוד מביטוח לאומי על פי מבחני תפקוד אחות סיעודית

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון