תשלום דמי ביטוח לאומי ישראלי השוהה בחו''ל

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תשלום דמי ביטוח לאומי ישראלי השוהה בחו''ל:

.1התובע, שהיה רווק, היה תושב הארץ. ערב צאתו את הארץ היה עובד שכיר וגר עם אמו שהיא נכה. לא היתה לו דירה שלו בארץ. ביום 13.9.1976
יצא את הארץ במטרה לטייל. הוא הגיע לשוודיה, שם פגש חברה, הוא נשאר בשוודיה וביקש שם רשיון עבודה. הוא התחתן עם החברה ובאפריל 1979, לאחר הנישואין, חזרו לארץ.
.2המוסד לביטוח לאומי דרש מהתובע תשלום דמי ביטוח עבור תקופת שהותו בחו"ל. השאלה שעמדה לדיון היא, האם בין יוני 1976לבין אפריל 1979נשאר התובע תושב הארץ, שאז הוא חייב בדמי ביטוח, או שמא הפך להיות תושב שוודיה בתקופה זו, ולכן פטור מתשלום דמי ביטוח.
.3בית-הדין הארצי לעבודה לא עסק במישרין בשאלה מיהו תושב ישראל לעניין חוק הביטוח הלאומי, אולם בתי-דין לביטוח לאומי עסקו בכמה פסקי-דין בשאלות אלו. בתב"ל 82/63, [1] (אב בית-הדין השופט קובובי) סוכמו ההלכות בעניין. למד אני כי ההלכות שנקבעו הם כדלקמן:נ
.1המלה "תושב" יש לפרשה כ- residenceבמשפט המקובל, ולא כ"דומיסיל".

.2כוונה פנימית גרידא לחזור לארץ אינה מספיקה לשמור על מעמד של "תושב", יש צורך שהאיש יקנה שביתה בארץ.
.3לגבי השוהה בחו"ל - קניית שביתה בארץ פירושה:ב מקום מגורים קבוע או השארת בני משפחתו.
.4מדובר כאן באדם שהיה תושב ישראל, ולפני שנבוא לבדוק אם הוא קנה שביתה בארץ, יש לבדוק אם הפך בכלל להיות תושב בחו"ל. כדברי בית-הדין הארצי בעניין חוק מס מקביל, שיפים לענייננו:ו "...שינוי במעמד של תושב קבע חל רק אם ניתק האדם קשרי המגורים שלו בישראל ורכש לעצמו מקום מגורים קבוע בחו"ל (דב"ע לו/40-0, [2], בע' 103).
.5נראה לי, כי בנסיבות העניין התובע לא קנה לו מקום מגורים קבוע בחו"ל. מתיאור העובדות שהיו בפני, אני מקבל את הרושם של זמניות השהות של התובע בחו"ל. על אף הנישואין לבת המקום, לא קנה לו דירה בחו"ל, אלא גר בשכר דירה. לא קנה מכונית. הוא לא יצא את הארץ במטרה לגור בחו"ל, אלא יצא למטרת טיול, ונשאר בשוודיה רק משום שמצא שם חברה. את האישור לעבוד בשוודיה קיבל ב- .1976כבר ב- 1978היה בארץ שלושה חודשים עם האשה, כדי שהיא תעבור הליכי גיור. הוא התחתן במרץ .1978
את אישורי העבודה קיבל לתקופות קצרות בלבד. את האישור האחרון
(כפי שהועתק בע' 1לפרוטוקול מיום 18.9.1980) קיבל בנובמבר 1978והוא בתוקף עד .1981לפני פוג תוקפו - כבר היה התובע בארץ. לאור דבריו, כי אחרי שהתחתן העדיף לבוא לארץ, ושהייתו בארץ ב-1978, אני מניח שהחליט סופית לחזור לארץ לפני שאפילו הוצא אישור זה, והוא חזר כעבור 5חודשים.
.6על כן אני קובע, כי התובע היה זמנית בחו"ל. ומה בקשר לקניית שביתה בארץ? נכון שפסקי-הדין מדברים על השארת בני משפחה וכן על מקום מגורים. אין להתבסס יתר על המידה על פסקי-הדין שניתנו בעניין זה, מאחר ובכולם מדובר על אנשים שהיו להם דירות מגורים שלהם, ואשר חיסלו את מקומות מגוריהם בארץ. את השביתה שקנה בארץ יש לבדוק בהשוואה עם השביתה שהיתה לו לפני צאתו את הארץ. לפני צאתו גר עם אמו הנכה כרווק, ומקום מגוריו זה נשאר לו. לא היתה לו משפחה. פסקי-הדין בעניין זה עוסקים בהשארת בן-זוג וילדים, ואילו לתובע היתה בארץ רק אמו, ואותה השאיר בארץ. על כן נראה לי, כי התובע נשאר "תושב ישראל", על אף שהותו הזמני בחו"ל.
.7בהיות התובע תושב ישראל, העובדה כי שילם את המיסים ותשלומי חובה לביטוח סוציאלי בחו"ל אינה פוטרת אותו מתשלום דמי ביטוח לאומי בארץ.
.8התוצאה היא, כי תביעתו של התובע לביטול דרישת המוסד לביטוח לאומי לדמי ביטוח נדחית. אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דמי ביטוח לאומי עקר בית

 2. פטור מדמי ביטוח לאומי נכה

 3. קצבה מחו''ל דמי ביטוח לאומי

 4. החזר דמי ביטוח לאומי סטודנט

 5. תשלום דמי ביטוח לאומי בטעות

 6. דמי ביטוח לאומי עובדת משק בית

 7. גביית דמי ביטוח לאחר מקרה ביטוח

 8. תביעה לתשלום דמי ביטוח בגין מכונית

 9. פטור לנכי צה''ל מתשלום דמי ביטוח לאומי

 10. תשלום דמי ביטוח לקרן הביטוח לפועלי בניין

 11. תשלום דמי ביטוח לאומי ישראלי השוהה בחו''ל

 12. פטור מדמי ביטוח לאומי על תגמולי מילואים לעובדים

 13. גמלת שמירת הריון לעובדת עצמאית שלא שילמה דמי ביטוח בזמן

 14. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון