אי הגשת תביעה לנכות בגין תאונת עבודה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אי הגשת תביעה לנכות בגין תאונת עבודה בביטוח לאומי:

.1התובע נפגע בתאונה מיום .12.6.1954פגיעה זו הוכרה על-ידי הנתבע כתאונת עבודה במשמעות חוק הביטוח הלאומי. התובע טוען, כי חשב שהגשת תביעה לדמי פגיעה מהווה גם תביעה לגמלת נכות. אין חולקין כי לא הוגשה תביעה לגמלת נכות ועל כן הדבר לא נתברר עד עצם היום הזה בוועדה רפואית, התובע העלה אמנם נושא זה בפני ועדה רפואית אשר דנה בקשר לתאונה אחרת, מאוחרת יותר. ברור שבמסגרת דיון זה לא ניתן היה לדון בשאלה, אם התאונה מיום 12.6.1954גרמה לנכות.
הנתבע מבקש לדחות את התביעה על יסוד הוראות סעיף 128לחוק הביטוח הלאומי והנימוק הוא, כי נוכח הזמן הרב שחלף לא ניתן עוד לברר את פרטי התביעה ולאמת עובדות, וזאת בעיקר בשל העובדה, כי לא ניתן לאתר את הרופא שחתם על תעודה לנפגע (כנראה נפטר) ובבית-החולים רמב"ם, שם נותח התובע, לדבריו, לא ניתן עוד לאתר מסמכים בשל הזמן הרב שחלף.
.2על יסוד החומר שהונח לנגד עינינו אין כל ספק, כי היתה קטיעה קודמת באצבע יד שמאל דל התובע. עובדה היא, כי ועדה רפואית הביאה עובדה זו בחשבון (ראה מוצג נ/5).
השאלה היא, אם קטיעה קודמת זו קשורה סיבתית לתאונה מיום .12.6.1954לדעתנו התשובה לשאלה זו חיובית ולו מחמת ספק. על כך העיד התובע, שעדותו מהימנה עלינו, וכן אחות במרפאת הקיבוץ עין השופט. עדה זו, שעדותה מהימנה עלינו, העידה כי טיפלה בתובע בקשר לתאונה מיום 12.6.1954והעידה, כי בעקבות הפגיעה הנ"ל הועבר התובע לבית-החולים רמב"ם בחיפה ושם בוצעה קטיעה של חלק האצבע.
לדעתנו, די בדברים אלה כדי לקבוע, כי הוכח קשר סיבתי כי הפגיעה ביום 12.6.1954ובין קטיעת האצבע.
.3לאור כל האמור לעיל, אנו מחייבים את הנתבע להביא את התובע בפני ועדה רפואית, כדי שזאת תקבע, אם ובאיזו מידה נגרמה לתובע נכות כתוצאה מהפגיעה מיום .12.6.1954
.4אין באמור לעיל משום ממצא בדבר הפעלת הוראות סעיף 128לחוק לעניין תשלום קצבאות לגבי התקופה שחלפה מאז הפגיעה ועד למועד בו הגיש התובע תביעה לגמלת נכות בגין הפגיעה מיום .12.6.1954
.5הנתבע ישלם לתובע הוצאות ושכר טרחת עורך-דין (כולל) בסך 000, 1שקל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין נכות

 2. נכות בעיניים

 3. נכות תפקודית

 4. תאונת דרכים נכות

 5. תאונת דרכים אין נכות

 6. נכות גריאטרית

 7. 36% נכות רפואית

 8. נכות מחמת הספק

 9. סעיף 6ב נכות על פי דין

 10. אנצפלופתיה נכות

 11. מרפק טניס נכות

 12. נכות 100 אחוז תאונת דרכים

 13. תקנה 9 נכות מוסבת

 14. פיצוי על 1% נכות

 15. תביעה על נכות בתאונת עבודה

 16. מענק נכות מבטחים

 17. תביעה לנכות זמנית

 18. מהי נכות וסטיבולרית

 19. 5% נכות תאונת דרכים

 20. 45% נכות ביטוח לאומי

 21. ערעור על נכות זמנית

 22. תאונת דרכים 1% נכות

 23. מועד תחילת גמלת נכות

 24. תאונת דרכים 5% נכות

 25. תאונת דרכים 44% נכות

 26. תאונת דרכים 23% נכות

 27. ייחוס נכות לעבר רפואי

 28. תאונת דרכים 27% נכות

 29. תאונת דרכים 50% נכות

 30. תאונת דרכים ללא נכות

 31. תאונת דרכים 19% נכות

 32. נכות אורטופדית 2 אחוז

 33. נכות 15% בגין ליקוי שמיעה

 34. תביעה לתשלום מענק נכות

 35. הפסדי השתכרות 30% נכות

 36. הכרה בנכות נפשית בצבא

 37. חישוב מענק נכות מעבודה

 38. חישוב מענק נכות לעצמאי

 39. אסטמה נכות ביטוח לאומי

 40. פיצויים גבוהים ללא נכות

 41. נכות לפי סעיף 37(7)(ב)

 42. תביעה למענק נכות מעבודה

 43. 28% נכות בגין פגיעה בעבודה

 44. השפעת נכות על כושר עבודה

 45. תאונת דרכים נכות עיניים

 46. ערעור על 19% נכות מעבודה

 47. ערעור על דרגת נכות מעבודה

 48. ערעור על מועד תחילת הנכות

 49. הבאת ראיות לסתור דרגת נכות

 50. תאונת דרכים 65% נכות במל''ל

 51. פסוריאזיס נכות ביטוח לאומי

 52. גמלת נכות חברת מושב שיתופי

 53. ראיות לסתור נכות אורטופדית

 54. 25% נכות (לאחר הפעלת תקנה 15)

 55. התיישנות מיום התגבשות הנכות

 56. נכות בעקבות תאונה במילואים

 57. נכות מעבודה מצב רפואי קודם

 58. פיצויים לילד על נכות מתאונה

 59. השפעת נכות נפשית על התפקוד

 60. חישוב הבסיס לתשלום גמלת נכות

 61. חישוב נכות קודמת תאונת עבודה

 62. ערעור על 20% נכות רפואית זמנית

 63. נכות בגין "אלופציה טוטאלית"

 64. נכות תעסוקתית - ביטוח לאומי

 65. נכות שהיתה לנפגע מלפני התאונה

 66. הגבלה בתנועות הצוואר 10% נכות

 67. תאונת דרכים 52% נכות משוקללת

 68. פגיעה בכושר השתכרות ללא נכות

 69. נכות משוקללת 60% בתאונת דרכים

 70. איחור בהגשת תביעה לנכות מעבודה

 71. נכות פחות מ-9% לפני החוק החדש

 72. תאונת דרכים 50% נכות אורטופדית

 73. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים

 74. נכות 10%, לחץ שורשי וירידה בתחושה

 75. תגובה נפשית שנובעת מנכות גופנית

 76. נכות נפשית לילד עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים תאונת עבודה 10% נכות

 78. תאונת עבודה 10% נכות ביטוח לאומי

 79. נכות 3% בגין נכות נויורקוגניטיבית

 80. תאונת דרכים 10% נכות לאישה בת 82

 81. נכות נפשית 50 אחוז - תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים תאונת עבודה 100% נכות

 83. ערעור על נכות נפשית בביטוח לאומי

 84. תאונת דרכים 20% נכות מביטוח לאומי

 85. פגיעות קשות בתאונת דרכים נכות 46%

 86. נכות בגב התחתון עקב שירות מילואים

 87. פיצויים למשפחת הרוג בתאונת דרכים – נכות נפשית

 88. נכות מלפני קום המדינה - ביטוח לאומי

 89. פיצוי על נכות זמנית עקב תאונת דרכים

 90. הוועדה קבעה למערער נכות זמנית בשיעור 35%

 91. אי הגשת תביעה לנכות בגין תאונת עבודה

 92. החזר כספי בגין הורדת נכות ביטוח לאומי

 93. קשר בין נכות רפואית לאבדן כושר עבודה

 94. נכות על פי דין לפני חקיקת חוק הפלת''ד

 95. 100% נכות מביטוח לאומי עקב תאונת דרכים

 96. אפילפסיה נכות ביטוח לאומי נפגעי עבודה

 97. ערעור על "הפיכת" נכות קבועה לנכות זמנית

 98. אובדן כושר עבודה 20% נכות בתאונת דרכים

 99. קביעת ועדה רפואית כי מדובר במצב ניווני קיים

 100. 5% נכות רפואית לפי סעיף ליקוי 34(ב)(1)-(2)

 101. חישוב אבדן זכויות סוציאליות בגין 10% נכות

 102. ערעור כי נכותו היציבה של המערער היא בשיעור 36%

 103. נכות 25% לפי פריט ליקוי 41(4)(ג) שבתוספת לתקנות

 104. שינוי דרגת נכות מותאמת רטרואקטיבי בביטוח לאומי

 105. נכות צמיתה בשיעור 10% לפי סעיף ליקוי 42(1)(ד)(I)

 106. נכות עקב נפילה במהלך קניות בסניף שופרסל בבאר שבע

 107. נכות רפואית 80% בגין קוואדרופלגיה בינונית – תאונת דרכים

 108. תאונת דרכים 15% נכות אורטופדית ו- 15% נכות נפשית

 109. נכות צמיתה בשיעור 5% לפי סעיף ליקוי 37(5)(א) במחצית

 110. ערעור על 10% נכות, בגין התאונה בכל הקשור בפגיעה הלבבית

 111. דרגת נכות יציבה בשיעור של 40% בגין סעיף ליקוי 9(1)(ג)(III)

 112. לתובעת נותרה נכות צמיתה בשיעור של 5% בגין שבר בעצם הבריח

 113. המל"ל העמיד את נכותו הצמיתה על 14.5% ושילם לו מענק נכות

 114. התייעצות עם וועדת הרשות בקביעת נכות מעל 20% על פי תקנה 15

 115. ערעור על החלטת ועדה אשר דחתה את הערעור וקבעה למערערת 100% נכות

 116. על פי ספר התקנות הפרעת חרדה עם סימנים בקשב וריכוז אמורים להעניק נכות

 117. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון