ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי:

.1בדצמבר 1974הגישה המבקשת תביעה לגמלת נכות למוסד לביטוח לאומי (להלן
- המוסד). התביעה נדחתה על-ידי המוסד, והיא פנתה לבית-דין זה, שאף הוא דחה תביעתה. המבקשת ערערה לבית-הדין הארצי לעבודה, שקיבל את ערעורה ונתן את פסק-דינו מיום .27.1.1977
אך בכך לא נסתיימה עדיין הפרשה, ושוב נזקק בית-דין זה לעניין (בתיק שם/458-0) ונתן פסק-דין מיום 6.5.1981(להלן - פסק-הדין), בו גם העיר לצדדים שהם גורמים להתמשכות ההתדיינות ביניהם (בסעיף 4).
.2לפנינו עתה ספיח (ושמא שחיס...) לאותה פרשה. ביום 1.12.1981הגישה המבקשת בקשה לבית-הדין לפי פקודת בזיון בית-המשפט (להלן - הפקודה), וטענה כי המוסד ביזה את בית-הדין בכך שלא קיים את פסק-הדין.
.3וכך קובע פסק-הדין:נ
" .12התוצאה היא שמכתב המוסד מיום 7.12.1979(ת/1) -אין לו כל תוקף. על המוסד לפעול כאמור בפסק-הדין של בית-הדין הארצי בדב"ע לו/44-0, לאמור:ב התובעת היא 'נכה חדשה' והיא זכאית לגמלת נכות מיום 1.4.1974, אלא שהתובעת חייבת להתייצב לפני ועדת נכות כדי שזו תקבע את דרגת הנכות. אם סבור המוסד שמאז השתנה המצב, רשאי הוא לפעול, כמובן, על-פי האמור בסימן ד' לתקנות".
.4לאחר שפסק-הדין הגיע לידי המוסד עוד היתה התכתבות בינו ובין המבקשת, וביום 31.8.1981הופיעה המבקשת לפני ועדת נכות (להלן-הוועדה) אשר קבעה את דרגת נכותה כדלקמן:ו
מ- 1.4.1974עד 30.6.1975- %75
מ- 1.7.1975עד 31.12.1977- פחות מ-%50
מ- 1.1.1978עד 31.3.1980- %60
מ- 1.4.1980עד 31.3.1981- פחות מ-%50
מ- 1.4.1981לצמיתות - %.74
.5המוסד הודיע למבקשת את החלטת הוועדה במכתב מיום 16.10.1981, שנתקבל על-ידי המבקשת ביום .23.10.1981
.6סעיף 6(1) לפקודה נותן בידי שופט את הסמכות "לכוף אדם בקנס או במאסר לציית לכל צו שניתן על-ידם והמצווה לעשות איזה מעשה או האוסר לעשות כל מעשה".
שני חלקים בפסק-הדין:נ האחד - הצהרתי (היות התובעת "נכה חדשה" וזכותה לגמלת נכות), השני - אופרטיבי (התייצבות התובעת לפני ועדת נכות). אשר לחלק ההצהרתי - אין הליך לפי הפקודה, שכן בהחלטה הצהרתית אין בית-הדין "מצווה לעשות איזה מעשה" ואין הוא "אוסר לעשות כל מעשה". ואשר לחלק האופרטיבי - הדבר כבר נעשה, המבקשת כבר הועמדה לפני הוועדה. לפיכך גם אין צורך לקבוע למי מופנה הצו ומי צריך היה ליזום את התייצבות המבקשת לפני הוועדה.
.7די באמור עד כאן כדי לדחות את הבקשה, אלא שבא-כוח המבקשת בסיכומיו טוען גם שהחלטת הוועדה באשר לאחוזי הנכות בעבר, היא החלטה בטלה (void), שכן משקבעה ביום 31.8.1981, כי למבקשת דרגת נכות של % 74לצמיתות - שוב אין בידה סמכות לקבוע שיעורים אחרים ביחס לעבר. כיוון שהמוסד איננו מוכן להתעלם מהחלטת הוועדה לגבי העבר, כך טוען בא-כוח המבקשת, ואיננו מוכן לשלם לתובעת את הקצבה בשיעור % 74מיום 1.4.1974- הרי שהוא מבזה את בית-הדין.

.8את טעוניו בונה בא-כוח המבקשת על האמור בסעיף 127לב לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח- 1968(להלן - החוק). לדבריו רשאית הוועדה לקבוע נכות זמנית "כל עוד המצב הרפואי או התפקוד של הנכה אינו יציב", ומשקבעה ביום 31.8.1981דרגת נכות לצמיתות, שוב אין לומר שהמצב הרפואי או התפקוד איננו יציב. בא-כוח המבקשת לומד מן הכתוב שפני הסעיף צופים לעתיד ולא לעבר. וכיוון שכך, ממשיך וטוען בא-כוח המבקשת, כיוון שהחלטת הוועדה לגבי העבר ניתנה בחוסר סמכות - לא חל כאן האמור בסעיף 127לב לחוק בדבר ערר לפני ועדת נכות לעררים.
.9למרות שנינותה - אין בידי לקבל טענה זו. סעיף 127לג לחוק קובע, כי-
"הרואה עצמו נפגע על-ידי החלטת ועדת נכות רשאי לערור עליה לפני ועדת נכות לעררים".
ואין הסעיף מבחין בין החלטה להחלטה, אלא נוקט לשון - "כל החלטה".
ואם כבר בענייני סמכות עסקינן- לא מצאתי מנין הסמכות לבית-דין זה להעביר תחת שבט ביקורתו החלטות של הוועדה, לרבות השאלה, אם חרגה, או לא חרגה, הוועדה מסמכותה .10הדרך הפתוחה לפני המבקשת היא לערור לפני ועדת נכות לעררים, ואם גם החלטתה לא תיראה לה - להגיש ערעור, בשאלת חוק בלבד, לפני בית-הדין הארצי לעבודה, כאמור בסעיף 127לד לחוק.
.11לאור האמור לעיל - אני דוחה את הבקשה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון