האם אלימות בעבודה היא תאונת עבודה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא האם אלימות בעבודה היא תאונת עבודה:

.1התובע, שמעון לוגסי, הגיש לנתבע, המוסד לביטוח לאומי, תביעה לתשלום דמי פגיעה בגין תאונת עבודה שארעה לו, לטענתו, ביום 14.4.1978(נ/2). הנתבע דחה את התביעה במכתבו מיום 5.7.1978, שצורף לכתב התביעה, בנימוק שהקטטה, שפרצה בין התובע לחברו בעבודה וכתוצאה ממנה נפגע התובע, "היתה על רקע אישי ללא קשר לעבודה".
.2מקבל אני כי עובדות המקרה שבפני הן כפי שהובאו בסיכומי באת-כוח הנתבע. כן תמים דעים אני עם באת-כוח הנתבע, כי החיכוכים בין התובע וחבריו לבין שלמה לוי שפגע בתובע לא היו קשורים בעבודה, אך בכך אין כדי לסייע לנתבע באשר על המקרה שלפני חל סעיף קטן (2א) לסעיף 36לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח- 1968(להלן - החוק).

.3כדי שפגיעה שאינה תוצאה מהעבודה תיחשב תאונת עבודה על-פי סעיף קטן (2א) הנ"ל צריך שיתמלאו בנסיבות אותה פגיעה כל התנאים הבאים יחדו:נ
א) הפגיעה ארעה תוך העבודה;
ב) הפגיעה נגרמה על-ידי אדם אחר בכלי או בחפץ אחר הנמצאים במקום העבודה; ג) הנפגע לא היה שותף לגרימת הפגיעה.
.4אין חולק על כך שהתנאים א' ו-ב' לעיל נתמלאו במקרה זה שבפני. השאלה היא, האם היה התובע "שותף לגרימת הפגיעה" כמשמעותו בסעיף קטן (2א) הנ"ל. שעה שבאים לבחון דבר היות אדם שותף לגרימת הפגיעה, דהיינו כי במעשהו שיתף עצמו הנפגע בגרימת הפגיעה בה נפגע, מן הראוי להעמיד חומרת מעשהו של הנפגע מול חומרת הפגיעה בה נפגע. ראיית הטחת עלבונות, ויהיו קשים כאשר יהיו, כשיתוף בגרימת חבלה גופנית חמורה אינה עומדת במבחן ההיגיון ואין לייחס למחוקק כוונה כזו.
.5במקרה זה התגרה התובע בעד שלמה לוי, ושותפים להתגרות זו היו עובדים נוספים במקום העבודה ו"מקורם של החיכוכים הללו ביצר שעשועים של נערים או בטלנותם", כטע-נת באת-כוח הנתבע בסיכומיה. התגרויות ושעשועים כאמור הינם רחוקים מדי מכדי שאפשר יהיה לומר שבגינם יש לראות את התובע כ"שותף לגרימת הפגיעה כמשמעותה בסעיף קטן (2א) לסעיף 36לחוק.

.6לאור האמור לעיל אני מצהיר בזאת, כי לתובע ארעה ביום 14.4.1978תאונת עבודה כמשמעוה בסעיף 36(2א) לחוק.
הנתבע ישלם לתובע סך של 400שקל הוצאות כולל שכר טרחת עורך-דין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צו הגנה

 2. אלימות במשפחה

 3. מעצר בעל אלים

 4. הוכחת מעשה אלימות במשפחה

 5. אלימות בין שכנים

 6. תביעה של אישה למתן צו הגנה

 7. פיצוי על מעצר אלים

 8. כתב אישום על אלימות

 9. גישת בית המשפט לאלימות במשפחה

 10. פיצוי כספי על אלימות

 11. אלימות בין שתי משפחות

 12. פינוי בעל אלים מהבית

 13. פיצוי על אלימות פיזית

 14. תביעה אזרחית על אלימות

 15. פיטורי עובד עקב אלימות

 16. אלימות נגד אישה בהריון

 17. אלימות במשפחה נגד נשים

 18. פגיעה בניהול סביר ותקין של החיים

 19. עבירות אלימות נגד הגרושה

 20. פיטורים עקב התנהגות אלימה

 21. חובת הפיקוח על אלימות בבית הספר

 22. עונש על אלימות כלפי האישה

 23. פיצויים על אלימות בני נוער

 24. עונש על אלימות כלפי קטינים

 25. התפטרות מהעבודה בגלל אלימות

 26. מה העונש על אלימות שוטרים ?

 27. צו מניעה קבוע אלימות במשפחה

 28. העונש על אלימות כלפי בת זוג

 29. גזר דין בעבירת אלימות עם נשק

 30. פיצויים בגין אלימות בבית הספר

 31. העונש בגין אלימות כלפי האישה

 32. מעמד לבן זוג זר הסובל מאלימות

 33. עונש קל על אלימות כלפי בת זוג

 34. העונש על עבירות אלימות במשפחה

 35. עתירה לבג"ץ בנושא התנכלויות אלימות

 36. עילת מעצר בעבירות אלימות במשפחה

 37. אלימות כלפי אישה בנוכחות הילדים

 38. אלימות כלפי גרושה - תקיפת גרושה

 39. אלימות כלפי עובדים כתאונת עבודה

 40. אחריות המורה על אלימות בבית הספר

 41. הרחקת הבעל מהבית ללא הוכחת אלימות

 42. העונש על אלימות מינית כלפי בת זוג

 43. האם אלימות בעבודה היא תאונת עבודה

 44. שבר בארובת העין שנגרם כתוצאה מאלימות

 45. צו הגנה על פי חוק למניעת אלימות במשפחה

 46. עילת מסוכנות בעבירות אלימות כלפי הורה

 47. אלימות שוטרים נגד אזרחים - תביעה אזרחית

 48. ערעור על קולת העונש בעבירות אלימות במשפחה

 49. היזק לרכוש במזיד הפעלת תנאי עבירת אלימות רכוש

 50. מה העונש על עבירת אלימות של שוהה בלתי חוקי בארץ ?

 51. מכות בעבודה - האם אלימות בעבודה מהווה תאונת עבודה

 52. בקשה לא לפרסם פרטי דיון בביהמ"ש בעבירות אלימות במשפחה

 53. פיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו כתוצאה מבעיטות ילדים במהלך משחק אלים

 54. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון