הבטחת הכנסה - תמיכה כלכלית של בן זוג


בית הדין לעבודה דחה תביעה לקבלת הבטחת הכנסה של אישה כי בן זוגה הינו בעלים של חברה ובתקופה הרלוונטית לתביעה זו הוא אכן היה בעל אמצעים ויכול היה לדאוג לכל צרכיהם של התובעת וילדיה, כפי שאכן נעשה במרבית הזמן.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הבטחת הכנסה - תמיכה כלכלית של בן זוג:

1. בתיק זה הוגש מטעם הנתבע (להלן: המוסד) תצהיר החתום בידי פקידת תביעות בסניף המוסד באילת וממנו ניתן ללמוד את העובדות הצריכות לעניין שלפנינו, באשר תוכן התצהיר לא נסתר כלל:

א. התובעת הגישה תביעה לגמלת הבטחת הכנסה לראשונה ב-30.4.91 אשר נדחתה עקב הכנסותיה, ממקורות שונים.

ב. התובעת הגישה שוב תביעה לגמלת הבטחת הכנסה ב-7/91 שאושרה לפי הרכב משפחתה בשיעור מלא. על-פי המידע שמסרה באותו מועד, הצהירה שאבי ילדיה, אינו תומך בה או ילדיו כלל.

ג. התובעת חידשה את תביעתה כל שנה וזאת אושרה בהתאם לחוק.

ד. תביעת התובעת מ-1/6/95 עד 30.11.96 נדחתה עקב שימוש ברכב. אותה עת התובעת קיבלה השלמת הכנסה, בהתחשב בהכנסות מעבודה. התובעת הגישה תביעה לבית-הדין (תיק נו/12-04) שדחה את התביעה עקב השימוש ברכב.

ה. התובעת הגישה שוב תביעה ב-1.12.96 שאושרה בשיעור מלא, על-פי הרכב משפחתה ובהתאם למידע שהיא מסרה. הוגשו תביעות תקופתיות ב-23.1.97
ו-7.12.98 כשהתובעת הצהירה שאין שינוי בהכנסותיה.

ו. במשך בדיקת זכאותה של התובעת לגימלה, היא המציאה לנתבע העתק מכתב התביעה למזונות שהוגשה לבית-המשפט לעניני משפחה באילת (תמ"ש 2451/98)
ובו צויין שלא רק שאבי ילדיה (הנתבע בתיק) תמך בה ובילדיהם במשך השנים אלא תמך בהם ביד רחבה ונדיבה. זה בניגוד מוחלט לטענות התובעת כלפי הנתבע במשך השנים.

ז. כתוצאה מהאמור לעיל, ראה המוסד את הגימלאות ששולמו מ-1.4.92 עד 31.5.95, 1.12.96 עד 31.1.97, 1.3.97 עד 31.12.97 כגמלאות ששולמו שלא כדין ונוצר בכך חוב בסך 80,424 ש"ח, שיש להחזירו ואשר מנוכה מקצבת ילדים בסך של 342 ש"ח לחודש.

ח. הגימלה מ-1.1.98 אושרה על סמך הנטען בכתב התביעה למזונות והחל מ-1.2.99 אין זכאות לגימלה עקב גובה המזונות המשולמים על-פי פסק-הדין שניתן באותו תיק.

2. מהאמור לעיל עולה, בין היתר, כי התובעת הגישה בזמנו תביעה בבית-המשפט לענייני משפחה באילת ובסעיף 7 לתביעה ההיא נרשם כדלקמן:

"7. יודגש, כי עובר לסכסוך שפרץ ביניהם נהג הנתבע (בן זוגה של
התובעת - מ.כ.) במשך כל השנים לספק לא רק צרכיהם
המינימליים של הילדים אלא אף למעלה מכך וביד רחבה ונדיבה".

3. בעקבות האמור בסעיף הנ"ל חישב המוסד ומצא שלא רק שהתובעת לא היתה זכאית להבטחת הכנסה בתקופות שונות אלא שאף נוצר חוב בגין תשלומי יתר שהועברו אליה.

4. התובעת טוענת עתה, כי כאשר רשמה את אותו סעיף 7 הנ"ל בבית-המשפט לענייני משפחה "לא היתה מודעת להשלכות הדבר בעניין זכאותה לקבלת גימלת הבטחת הכנסה וכי הדבר נעשה במטרה לקדם קבלת מזונות גבוהים יותר".

5. נקדים ונאמר, כי טענתה הנ"ל של התובעת איננה מקובלת על בית-הדין.

האמת איננה ניתנת לחלוקה ואין לקבל שטענה פלונית שיקרית שם ואמיתית פה או
להיפך. טיעון שכזה דינו להידחות על הסף. גם ב"כ של התובעת, ברוב הגינותו, משך ידיו
מתיק זה שלפנינו בשל אותה סתירה בין הדברים.

6. התובעת העידה בפני בית-הדין וקשה היה להציל מפיה סיפור עובדתי מסודר. גם בן זוגה של התובעת העיד בפני בית-הדין ומעדותו ניתן ללמוד, כי ככלל הוא תמך בה כספית בתקופות רבות שבהן גם ילדה לו שלושה ילדים. בן הזוג הנ"ל נשוי לאחרת אך לדבריו הוא תמך בתובעת ובילדיה במרבית הזמן. גם שותפו לעסקים של בן הזוג תמך בתובעת מעת לעת, במיוחד בתקופות שבהן כעסו בני הזוג זה על זה וכתוצאה מכך הפסיק בן הזוג לתמוך בתובעת.

התובעת מספרת על מצבה האישי הקשה ואכן השתכנענו, גם ממסמכים שהוגשו לתיק,
כי התובעת זקוקה מעת לעת לעזרה נפשית והיא סובלת ממצוקות אישיות.

עם זאת, אין בכך כדי להקנות למבוטחת גימלה שהיא לא זכאית לה. יצויין, כי בן זוגה
של התובעת הינו בעלים של חברה ובתקופה הרלוונטית לתביעה זו הוא אכן היה בעל
אמצעים ויכול היה לדאוג לכל צרכיהם של התובעת וילדיה, כפי שאכן נעשה במרבית
הזמן.

על-פי ההסדר הקיים היום, מקבלת התובעת, ישירות לחשבונה בבנק, דמי מזונות שנקבעו, בפסק-דין של בית- המשפט לענייני משפחה באילת.

7. אשר על כן, התביעה נדחית.

8. אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפחתת הבטחת הכנסה

 2. ביטול השלמת הכנסה

 3. הגדלת השלמת הכנסה

 4. קיצוץ הבטחת הכנסה

 5. התיישנות הבטחת הכנסה

 6. עורך דין הבטחת הכנסה

 7. הבטחת הכנסה לימודים

 8. השלמת הכנסה לבעלי רכב

 9. הבטחת הכנסה לעובד מנזר

 10. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 11. הבטחת הכנסה קבלת ירושה

 12. הבטחת הכנסה לסטודנטים

 13. השלמת הכנסה לחודש אחד

 14. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

 15. הבטחת הכנסה לאחר גיל 60

 16. הבטחת הכנסה לתושבת חוץ

 17. זכאות גרושה להשלמת הכנסה

 18. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 19. הכנסה מירושה הבטחת הכנסה

 20. סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה

 21. רכב גרוטאה - הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה - הכנסה מנכס

 23. הכנסה מנכס - הבטחת הכנסה

 24. בעלות על רכב הבטחת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 26. הכנסה מנכס - השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה למי שטס לחו"ל

 28. אב חד הורי - הבטחת הכנסה

 29. הכנסה לא חוקית הבטחת הכנסה

 30. קצבת הבטחת הכנסה לבעלי רכב

 31. הפסקת תשלום גמלת הבטחת הכנסה

 32. הבטחת הכנסה - עזרה מהמשפחה

 33. הכנסה ממזונות - הבטחת הכנסה

 34. בעלות על מכונית הבטחת הכנסה

 35. הבטחת הכנסה עולה מארגנטינה

 36. בעלות על מכונית השלמת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה בן זוג לא ישראלי

 38. מגורים עם הגרושה הבטחת הכנסה

 39. רכב להסעת ההורים הבטחת הכנסה

 40. שאלת קיומו של משק בית משותף

 41. הבטחת הכנסה לגרושה עם 5 ילדים

 42. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 43. הבטחת הכנסה הכנסות ממשק חקלאי

 44. חישוב הבטחת הכנסה זכויות בניה

 45. הבטחת הכנסה לחסר בית - הומלס

 46. הכנסה משכר דירה - הבטחת הכנסה

 47. איסור לנהוג ברכב - הבטחת הכנסה

 48. גירושים פיקטיביים הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה רכב בבעלות משותפת

 50. שלילת הבטחת הכנסה לאם חד הורית

 51. לימודים של האישה - הבטחת הכנסה

 52. השלמת הכנסה מביטוח לאומי לגרושה

 53. הבטחת הכנסה לגרוש שמשלם מזונות

 54. שימוש במכונית שלילת השלמת הכנסה

 55. הבטחת הכנסה בני זוג שגרים ביחד

 56. שלילת הבטחת הכנסה לשוהים בחו''ל

 57. ניהול חיים משותפים - הבטחת הכנסה

 58. אי הצהרה על נכסים - השלמת הכנסה

 59. מסמכים חסרים בתביעת הבטחת הכנסה

 60. רכב על שם אדם שמקבל הבטחת הכנסה

 61. הכנסות מדמי שכירות - השלמת הכנסה

 62. סיוע בשכר דירה למקבלי הבטחת הכנסה

 63. משכורת מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 64. השלמת הכנסה אם חד הורית בשכר נמוך

 65. הכנסות משיעורי נגינה – הבטחת הכנסה

 66. שלילת גמלת הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 67. תביעה נגד ביטוח לאומי השלמת הכנסה

 68. טיפול בבן משפחה חולה - הבטחת הכנסה

 69. הבטחת הכנסה - מגורים בנפרד מבן זוג

 70. הגדלת מזונות עקב שלילת הבטחת הכנסה

 71. קצבת נכות מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 72. הבטחת הכנסה לאישה שגרה עם בעלה לשעבר

 73. הגדרת ''בני זוג'' לצורך הבטחת הכנסה

 74. רציפות תושבות תנאי זכאות להבטחת הכנסה

 75. הבטחת הכנסה - תמיכה כלכלית של בן זוג

 76. הכנסה ממשכורת של הילדים - הבטחת הכנסה

 77. הבטחת הכנסה לגרושה שעובדת 4 שעות ביום

 78. אי הודעה על הפסקת עבודה - השלמת הכנסה

 79. הכשרה מקצועית לשכת התעסוקה הבטחת הכנסה

 80. הבטחת הכנסה - הכנסה ממקרקעין - בן נכה

 81. שלילת הבטחת הכנסה עקב אי התייצבות בלשכה

 82. דחיית הבטחת הכנסה בגלל חקירת ביטוח לאומי

 83. אי התייצבות בלשכת התעסוקה - השלמת הכנסה

 84. שלילת הבטחת הכנסה בגלל הפקדות לחשבון בנק

 85. העברת בעלות רכב על שם האמא - הבטחת הכנסה

 86. אישור הגשת תביעת מזונות לצרכי הבטחת הכנסה

 87. קביעת בעלות בקרקע לעניין הזכאות לפי חוק הבטחת הכנסה

 88. הגשת תביעה להבטחת הכנסה ע''י בני זוג בנפרד

 89. דחיית תביעה להבטחת הכנסה בגלל אי שיתוף פעולה

 90. הפסקת תשלום הבטחת הכנסה בגלל מגורים עם בן זוג

 91. התייצבות בלשכת התעסוקה כתנאי לקבלת הבטחת הכנסה

 92. שלילת הבטחת הכנסה עקב העברת בעלות בנכס ללא תמורה

 93. אי יכולת לשלם שכירות בגלל הפסקת תשלום הבטחת הכנסה

 94. מסירת כתובת שגויה לביטוח לאומי - שלילת הבטחת הכנסה

 95. 1.9.12 הוא התאריך הקובע לביטול סעיף 9א' לחוק הבטחת הכנסה

 96. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון