הכרה בכאבי גב כמחלת מקצוע

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הכרה בכאבי גב כמחלת מקצוע:

1. התובע פנה לבית הדין בבקשה להכיר בכאבי הגב מהם הוא סובל כמחלת מקצוע או מיקרוטראומה. זאת לאחר שתביעה שהגיש אל המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל") ביום 23.04.98 נדחתה.

2. לאור הסכמת ב"כ המל"ל מונה מומחה רפואי ע"י בית הדין, ביום 30.04.01, במטרה לבחון את שאלת הקשר הסיבתי בין המחלה ממנה סובל התובע, לבין עבודתו.

3. העובדות שקבענו היו: -

א. התובע יליד 5/12/1953.
ב. במשך 20 שנה עובד התובע בעבודות של צבעות תעשייתית, ניקוי באמצעות התזת חול.
ג. כמו כן, עבד התובע במשך 11 שנה אצל אחים "שלגי" כעוזר למסגר ולרתך וכמחסנאי.
ד. עבודתו של התובע נעשתה בכריעה או בישיבה, תוך התכופפות מספר פעמים רב ביום לצורך ביצוע עבודתו, וכן הרמת דליי חול ופרופילים של מתכת.
ה. התובע הופטר משירות ביטחון בין היתר בשל בעיות מהן סבל בגבו.

4. השאלות עליהן התבקש המומחה להשיב היו: -

א. מהי המחלה ממנה סובל התובע כעולה מהמסמכים הרפואיים ?

ב. הקיים קשר סיבתי בין המחלה ממנה סובל התובע לבין תנועות ההתכופפות וההרמה שביצע התובע פעמים רבות ביום לאורך שנות עבודתו, או האם הליקוי בגבו הוא תוצאה של מיקרוטראומה?

5. ביום 29/6/2001, התקבלה חוות דעתו של המומחה פרופ' יואל אנג'ל.

6. בחוות דעתו של המומחה הופנתה תשומת ליבנו לעובדה כי לא הועבר למומחה החומר הרפואי במלואו. כן קבע המומחה, שאינו מוצא פתולוגיה כלשהי בגבו של הנפגע וכי אין נכות בשל מצב קליני או רנטגני בגבו.

7. בעקבות חוות הדעת ביקש ב"כ התובע למנות מומחה רפואי אחר, וזאת לאור העובדה שהמומחה חיווה את דעתו מבלי שהיו בפניו כל המסמכים הרפואיים, וכן נתבקש משלוח שאלות הבהרה.

8. לאחר שקיבלנו את תגובת הנתבע – החלטנו ביום 15/4/2002 שלא למנות מומחה אחר, אלא להחזיר את התיק יחד עם החומר הרפואי הנוסף שהתקבל ממרפאת זבולון, ולהתיר את שאלות ההברה כמפורט בהחלטה.

9. ביום 8/5/2002 התקבלו תשובותיו של המומחה אשר קבע כי:

"בלט דיסק אינו בקע דיסק. בלט אינו ממצא פתולוגי. שינויים ניווניים מסוג היפוטרופיה של פאסאטיים, הינם שינויים הקיימים אצל רוב הנבדקים בקבוצת גילו של התובע" (ההדגשות במקור).

10. הצדדים התבקשו לסכם, וב"כ התובע שב בסיכומיו ומתייחס ראשית "לאי בהירות" הקיימת לדבריו בשאלת המסמכים הרפואיים שהועברו למומחה.

11. אלא – שמבדיקת התיק עולה שהנתבע הזמין חומר רפואי מ-3 גורמים: -

א) מרפאת קופ"ח סניף זבולון.
ב) מרפאת קופ"ח – לין.
ג) מרפאת קופ"ח – מחלקת תעשייה.

12. ממרפאת זבולון ומהמרפאה ברח' צה"ל – מח' תעשייה התקבלו התיקים הרפואיים של התובע – והועברו בסופו של דבר למומחה, ואילו מרפאת לין הודיעה שאין בידיה חומר רפואי המתייחס לתובע.

13. מכאן, שבפני המומחה עמד החומר הרפואי הקיים – במלואו.

14. כן מלין ב"כ התובע על כך – שבהחלטה מיום 15/4/2002 נפלו הפגמים הבאים: -

א) לא היתה התייחסות להחלטה למינוי מומחה נוסף אלא רק למינוי מומחה אחר.

ב) לא היתה התייחסות לחלק משאלות ההבהרה.

15. בסיכומו של דבר סבור ב"כ התובע שבנסיבות הענין אין לקבל את חוות דעתו של המומחה.

16. ב"כ הנתבע לעומתו סבור שמן הדין להתבסס על קביעותיו של פרופ' אנג'ל.

דיון והכרעה

17. לאחר ששקלנו את טענות הצדדים – סבורים אנו שדין התביעה להידחות.

18. אכן, לא היתה בהחלטתי מיום 15/4/02 התייחסות מפורשת לבקשה למינוי מומחה רפואי נוסף – אולם אין הדבר מעלה או מוריד – שכן שעה מההחלטה להחזיר את התיק למומחה הרפואי – יחד עם החומר הרפואי הנוסף, עולה בבירור כי המומחה למעשה לא השלים את מלאכתו, מובן, שבשלב זה – לא היה טעם למנות מומחה רפואי נוסף.

19. לכך נוסיף – שעל פי כותרת הבקשה – מינוי מומחה רפואי או נוסף – צויינו כסעדים חלופיים, כך ששעה שניתנה החלטה בנושא שאלות ההבהרה – הוכרעה למעשה הבקשה.

20. גם העובדה שהתובע הותיר נושא זה רק לסיכומיו מעוררת את התחושה – כי המתין לראות כיצד יפול דבר בחוות דעתו של פרופ' אנג'ל – ומשהתוצאה לא הניחה את דעתו – עורר טרוניה זו.

21. הוא הדין גם ביחס לשאלות ההבהרה – שהרי לאחר קבלת חוות הדעת המשלימה, יכול היה התובע לבקש, אם סבר שיש צורך בכך – לשלוח שאלות הבהרה בשנית למומחה, אולם לא עשה כן.

22. משקבע המומחה – בחוות דעתו הראשונה מיום 29/96/2001 כי אין בגבו של התובע מימצא פתולוגי כלשהו, הרי שבשלב זה לא היה מקום לשאלת הבהרה בסוגיית המיקרוטראומה – שהרי שאלה זו נכללה בשאלות המקוריות שהופנו למומחה, והוא הדין ביחס לשאלה בנושא מידת ההשפעה של העבודה ותנאי על גבו של התובע (שאלה שאמנם לא נכללה בהחלטה המקורית).

23. אלא – שלשתי שאלות אלו השיב המומחה בחוות דעתו המשלימה, בה שב וקבע כי אין מימצא פתולוגי – תוך שהוא מסביר קביעה זו, וכן הוסיף כי המדובר לדעתו בשינויים ניווניים שמקורים בגיל.

24. כאמור, לאחר קבלת חוות הדעת המשלימה, ניתנה החלטה על הגשת סיכומים – ואילו סבר ב"כ התובע כי לא שלמה המלאכה, יכול היה, אילו סבר שיש צורך בכך, לבקש משלוח שאלות הבהרה.

25. אלא – משקבע המומחה כי אין ממצא פתולוגי בגבו של התובע – הובהר כי לא יכול להיות קשר כלשהו בין מצבו של התובע לעבודתו, וכי השינויים הניווניים בגבו של התובע – מקורם בגילו.

26. לפי המדיניות שקבע בית הדין הארצי בעניין עובדיה יוסף (עב"ל 338/96 המוסד לביטוח לאומי נ' יוסף עובדיה (עבודה ארצי לג (41), 25), מחלות גב הן מסוג המחלות שקשה להוכיח קשר בינן לבין העבודה, וזאת לאור העובדה שקיימים גורמים רבים העשויים להשפיע על התפתחותן ועל החמרה בהן.

27. לאור מדיניות זו, ובייחוד לאור קביעת המומחה לפיה מדובר בשינויים הקיימים אצל רוב הנבדקים בגילו של הנפגע, נראה לנו כי מסקנתו של המומחה מתיישבת עם קביעה לפיה אין קשר סיבתי בין מחלתו של התובע לבין עבודתו.

28. לאור האמור לעיל - התביעה נדחית. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי מחלת מקצוע ?

 2. כאבי גב מחלת מקצוע

 3. מחלת מקצוע של תופרת

 4. מחלת מקצוע אצבע הדק

 5. חשיפה לרעש מחלת מקצוע

 6. תעלה קרפלית מחלת מקצוע

 7. נהג אוטובוס מחלת מקצוע

 8. תביעה להכרה במחלת מקצוע

 9. מחלת מקצוע כתאונת דרכים

 10. צפצוף באוזניים מחלת מקצוע

 11. הכרה בכאבי גב כמחלת מקצוע

 12. הכרה במחלת אסטמה כמחלת מקצוע

 13. מחלות מקצוע - גורמים פיזיקלים מכנים

 14. מחלות הנגרמות על ידי גורמים ביולוגים

 15. מחלות מקצוע גורמים כימיים - אבק צמח

 16. ישיבה ממושכת מול מחשב מחלת מקצוע

 17. תסמונת התעלה הקרפלית כמחלת מקצוע

 18. מחלת מקצוע קרע בשרוול המסובב בכתף

 19. פגיעה בעבודה / מחלת מקצוע של נהגים

 20. צרידות אצל גננת כתאונת עבודה -ביטוח לאומי

 21. ישיבה ממושכת בעבודה בתנוחת כיפוף כתאונת עבודה

 22. תסמונת תעלה קרפלית (CTS) - תאונת עבודה, מחלת מקצוע

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון