הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי:

1. תיק זה הועבר להכרעתי עם פרישת כב' סגנית הנשיאה השופטת ח. שגיא.

2. התובעת הגישה תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי (להלן: "הנתבע") להכרה במחלת הפיברומיאלגיה ממנה סובלת היא כתוצאה מאירוע אשר ארע בעבודה.הנתבע דחה תביעתה וקבע כי המחלה ממנה סובלת התובעת הינה תוצאה של תחלואה טבעית בהעדר הוכח קשר סיבתי בין המחלה לבין האירוע הנטען.

3. לאחר דיון במעמד הצדדים הוחלט ביום 16.3.10 על מינוי דוקטור יעקב אבלין, מומחה רפואי בתחום הריאומטולוגיה, כיועץ מומחה (להלן: "המומחה") מטעם בית הדין על מנת לחוות דעתו בעניינה של התובעת. העובדות אשר הועברו אל המומחה הן כדלקמן:

א. התובעת עבדה בתקופה הרלוונטית כממונה על פרוייקטים במחלקת ביקורת חשבונות באגף המכס ביפו והיא היתה עובדת טובה ומוערכת.
ב. בשנת 2002 פורסם מכרז לתפקיד ניהול מחלקה במכס והתובעת ראתה עצמה מתאימה לתפקיד ועונה על דרישות המכרז. היא הגישה מועמדותה לתפקיד אולם ביום 9.2.03 נודע לה כי עובד אחר זכה במכרז.
ג. תובעת נפגעה מאד מאי זכייתה שכן האמינה כי היא מתאימה לתפקיד והפסדה נבע מכך שמנהל המחלקה התנכל לה וגרם לכך שאדם אחר יזכה באותו מכרז.
ד. התובעת החלה לסבול מתסמינים של תשישות, עייפות וחולשה בשנת 2002 אך התופעות החמירו לאחר ההפסד במכרז.


4. להלן השאלות אשר הופנו אל המומחה הרפואי:

א. מהי המחלה בה לוקה התובעת?

ב. האם קיים קשר סיבתי בין האירועים בעבודה המתוארים בפרק העובדות לבין המחלה בה לוקה התובעת?
האם האירוע בעבודה החמיר את מחלת התובעת?

ג. אם יש קשר סיבתי- האם השפעת העבודה פחותה מהרבה מהשפעת גורמים קונסטיטוציוניים שקיננו בתובעת?

טענות הצדדים

5. לטענת התובעת תלתה במכרז תקוות רבות וראתה בו קידום טבעי לכישוריה וגושפנקא לניסיונה ומקצועיותה. לאחר שנודע לה כי עובד אחר אשר לטענתה חסר כישורים, דרישות וההכשרה זכה בתפקיד. התובעת אשר סבלה בעבר מתסמינים של עייפות ותשישות החלה לסבול מתסמינים אלה בתכיפות ובאופן ניכר לעומת העבר.

6. לטענת התובעת חוות דעת המומחה הרפואי קובעת באופן חד משמעי כי קיים קשר סיבתי בין האירועים בעבודה לבין המחלה וכן נקבע בחוות הדעת כי השפעת העבודה לא הייתה פחותה בהרבה מהשפעת גורמים קונסיטוציונאליים.

7. לטענת הנתבע, אבחנת המומחה נקבעה על בסיס תלונות התובעת בלבד ללא כל ממצא אובייקטיבי בבדיקה.

8. עוד טען הנתבע כי, התובעת אינה נוקבת במועד של אירוע תאונתי, כי אם באירועים שונים במהלכם חוותה מתח מתמשך. בנוסף נטען כי מתח נפשי ממושך אינו עונה על הדרישה העובדתית למיקרו טראומה שכן מיקרוטראומה נפשית לא הוכרה בפסיקה.

דיון והכרעה:

9. אשר למשקל שיש ליתן לחוות דעת המומחה מטעם בית הדין קבע ההלכה הפסוקה כדלקמן:

"הלכה פסוקה היא, כי בתי-הדין נוהגים ליתן משקל רב לחוות-דעת המוגשות על-ידי מומחה-יועץ רפואי מטעם בית-הדין, שכן אובייקטיביות המומחה מטעם בית-הדין רבה יותר. חוות-דעתו הרפואית של המומחה היא בבחינת ראיה ויש להתייחס אליה ככזאת. מטבע הדברים, מייחס בית-הדין לחוות-הדעת משקל מיוחד, הגם שאין הוא כבול בה. ברור, כי בשאלות רפואיות, יסמוך בית-הדין את ידיו על חוות-דעת המומחה ומסקנותיו ולא יסטה מהן אלא אם קיימת הצדקה עובדתית או משפטית יוצאת דופן, לעשות כן". (עב"ל 1608/04 שלום אזולאי נ' המוסד לביטוח לאומי, ניתן ביום 18.3.08)

10. יתכנו מקרים בהם בית-הדין ידחה האמור בחוות דעת המומחה-יועץ רפואי. מקרים אלה נדירים ביותר ויתקיימו כאשר קביעות המומחה הרפואי מבוססות על הנחת יסוד בלתי נכונה אשר אינה מעוגנת היטב בחומר הראיות, או על הנחה משפטית מוטעית (דב"ע לז / 71-0 אברהם ברג נ' המוסד, לא פורסם; דב"ע לז/ 50-0 המוסד נ' יהושוע שרמייסטר, לא פורסם).
הנה כי כן, למעט מקרים יוצאי דופן, בית הדין יטה לסמוך ידיו על קביעות המומחה הרפואי אשר מונה על ידו.

11. המומחה הרפואי קבע בחוות דעתו כי מעיון בחומר הרפואי של התובעת עולה כי לא סבלה מפיברומיאלגיה או מתשישות כרונית טרם שנת 2002 ובבדיקה אחת אף צוין כי לא נמצא ממצא פתולוגי כלשהוא אצל התובעת. קרי, טרם התקבלה ההודעה בדבר אי זכייתה במכרז בשנת 2003 ,לא אובחנה התובעת כחולה במחלת הפיברומיאלגיה.

12. בהמשך חוות דעתו קבע המומחה כי "אין בידי נתונים מפורטים לגבי חומרת הפגיעה שחשה גב' שאול בעקבות אי זכייתה במכרז, בנוגע לחשיבותו ועוצמתו של אירוע זה במהלך חייה ובנוגע למטען הנפשי השלילי אותו קשרה עם רצף אירועים זה. בהקשר זה עלי להתבסס על העובדות המתוארות על ידי כב' בית המשפט: "התובעת נפגעה מאד מאי זכייתה שכן האמינה כי היא מתאימה לתפקיד והפסדה נבע מכך שמנהל המחלקה התנכל לה וגרם לכך שאדם אחר יזכה באותו מכרז."
אם אמנם כך היו הדברים, אני סבור שניתן לראות בלחץ הנפשי סביב אי הזכייה במכרז מסוג הטריגרים העלולים להוביל להתפתחות של פיברומיאלגיה או להחמרה בחומרתה. לכן אני מקבל את הקשר הסיבתי בין האירועים בעבודה לבין מחלת הפיברומיאלגיה ממנה סובלת הגב' שאול."

13. מחוות דעת המומחה עולה כי קיים קשר סיבתי בין מחלת התובעת לבין האירוע הנטען בעבודה דהיינו,הפסד המכרז אשר סברה כי מתאים הוא לכישוריה. אשר להשפעות של גורמים נוספים ציין המומחה כי "כפי שהסברתי לעיל, אני סבור שהשפעת העבודה עשויה להצטרף לגורמים קונסטיטוציונאליים שקיננו בתובעת, כמו נטייה גנטית וכיוב'. עם זאת, כיוון שלא מצאתי תיעוד ספציפי המצביע על נטייה כזו במקרה דנן, איני יכול לקבוע כי השפעת הייתה פחותה בהרבה מהשפעתם של גורמים קונסטיטוציונאליים. באופן גס ניתן לשער שהשפעת העבודה עשוייה להיות כ-50% מהגורם הסיבתי להתפתחות התסמונת."

14. הנה כי כן, המומחה הרפואי קבע כי ישנו קשר סיבתי בין מחלת הפיברומיאלגיה ממנה סובלת התובעת לבין אירוע הפסד המכרז. בנוסף הובהר כי לא נמצאו גורמים נוספים היכולים לגרום למחלת התובעת. לסיכום קבע המומחה כי השפעת העבודה עולה כדי 50% מהגורם הסיבתי להתפתחות התסמונת.
לאור האמור לעיל וכפי שהבהיר המומחה בחוות דעתו, קיים קשר סיבתי בין המחלה ממנה סובלת התובעת לבין האירוע הנטען בעבודה, אשר כתוצאה ממנו התפרצה מחלת התובעת.

סוף דבר

15. לאחר שבחנתי טענות הצדדים ועל יסוד חוות דעת המומחה הרפואי, באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל.

הנתבע ישלם לתובעת שכ"ט עו"ד בסך של 3,000 ₪. לא ישולם סכום זה תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לצדדים,יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

לצדדים זכות ערעור על פסק הדין לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 יום מיום קבלתו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון