התנגשות בעמוד חשמל

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא התנגשות בעמוד חשמל:

1. התובעת ילידת 2/3/49 נפגעה בתאונת דרכים שארעה ביום 3/8/03. במהלך נסיעה ברכב, פגע ברכב התובעת רכב אחר, רכבה של התובעת הוטח לעבר עמוד חשמל. לתובעת נגרמו נזקי גוף שונים.

2. הנתבעות הן המבטחות של רכב התובעת. אין מחלוקת בדבר הכיסוי הביטוחי. המחלוקת בין הצדדים קשורה לנזקי התובעת והפיצוי הנגזר מכך.

3. התובעת עבדה כאחות בבית חולים לפני התאונה. היא נפגעה במספר אברים בגופה והועברה לאחר התאונה על ידי אמבולנס לבית החולים. התובעת אושפזה למשך 5 ימים ולאחר מכן הורו לה הרופאים לנוח 3 שבועות בביתה.

4. התובעת עברה טיפולי פיזיוטרפיה צווארית ופיזיוטרפיה לברכיים. כמו כן עברה טיפולי חשמל מקומיים באזור הברכיים.

5. לתובעת מונו מספר מומחים. נכותה הרפואית המשוקללת כפי שקבעו הרופאים עומדת על 30.6%. כמו כן נקבעו נכויות זמניות של 100% למשך שבועיים עד שלושה שבועות, 50% למשך שבועיים עד שלושה שבועות ו-20% למשך חודשיים עד 3 חודשים.

נכות רפואית:
6. הנכויות שנקבעו על ידי המומחים הרפואיים הן כדלקמן:
תחום האורטופדיה – ד"ר פרנקל: 10% עמוד שדרה צווארי, 5% ברך ימין, ו-5% ברך שמאל.
תחום הנוירולוגיה ד"ר קורן לובצקי – 10% כאשר מחציתם חופפת לנכות שנקבעה על ידי ד"ר פרנקל.
ד"ר מאהר דיב – תחום הכירורגיה – 10% עקב פגיעה בבית החזה ושבר בעצם הסטרנום.

7. ד"ר ויזל בתחום א.א.ג. קבע כי לא נותרה נכות צמיתה בתחום זה וכי לעניין טענות התובעת בדבר פגיעה בחוש הריח הוא אינו מוצא קשר סיבתי לתאונה. אין מקום שלא לקבל את דעתו המקצועית של מומחה זה.

8. הנתבעת חולקת על קביעת ד"ר מאהר דיב. ד"ר דיב קבע את הנכות על סמך השוואת נכות הנוגעת לכריתת שתי צלעות שכן בתקנות המל"ל אין נכות בגין פגיעה בעצם הסטרנום.
ד"ר דיב הסיק כי קיים דמיון בין שני המצבים לאור עצמת הסבל. ד"ר דיב נחקר על כך ארוכות בבית המשפט על ידי ב"כ הנתבעות. הוא פרט והסביר היטב את עמדתו, כי מאחר וקיים דמיון בין המקרים, בחר להתאים את סעיף הנכות למצבה של התובעת. קביעתו הייתה רפואית – אובייקטיבית ולא על סמך סבלה של התובעת. הוא גזר גזירה שווה בין שני המצבים על סמך ניסיון רפואי רב שנים של כירורג מנתח. לא ראיתי מקום שלא לקבל קביעה זו. בסוף חקירתו הסכים ד"ר דיב כי אם אכן סבלה של התובעת הוא מועט או פחות, יש לשנות קביעה זו. דברים אלה נאמרו בפן התפקודי ולא בפן הרפואי. על כן, דברים אלה יובאו בחשבון כאשר תישקל הנכות התפקודית. בהקשר זה יש להביא בחשבון כי לתובעת נכויות נוספות, והנכות בעצם החזה נוספה על נכויות אלה, ועל כן ראוי יהיה ליתן לנכות זו משקל תפקודי מסוים.
באשר ליתר הנכויות שנקבעו על ידי המומחים האחרים, הנתבעות בסיכומיהן לא העלו השגות כלשהן בעניין זה. סוף דבר, הנכות הרפואית המשוקללת תעמוד על 30.6%.

9. תפקוד התובעת – מהראיות עלה כי מקצועה של התובעת הוא אחות והיא בעלת תואר שני. בשנת 2005 היא שינתה את תפקידה ועברה לעבוד בתחום נוסף של טיפול סיעודי או שיקומי לחולי סרטן במערכת העיכול. כיום היא עובדת בבית החולים תחת שני תקנים, אחות סטומה ואחות קלינית. כאחות קלינית היא עובדת עם חולי סרטן בהכוונה יעוץ, קביעת כימוטרפיה ועוד. מעדותה עלה כי היא עובדת עד היום במשרה מלאה. מכלל הראיות עולה, כי עד למועד בו העידה התובעת בבית המשפט, היא לא הפחיתה את היקף עבודתה והיא ממשיכה ועובדת במשרה מלאה. עוד עלה מהראיות, כי בפועל נעדרה התובעת מעבודתה למשך חודש ומשך חודש נוסף עבדה במשרה חלקית של יומיים בשבוע.

10. התמונה המתקבלת היא כי התובעת השתקמה מבחינת מקצועה כאחות כחודשיים לאחר התאונה.

11. התובעת העידה כי היא מתקשה מאד בכל מאמץ פיזי. מעדותה עולה כי היא עושה כל מאמץ אפשרי כדי לשמור על מקום עבודתה ולהמשיך לתפקד כאחות. יש לזכור עוד, כי תפקידה כאחות יועצת תלוי בהמשך קבלת מענקים מקרנות שונות התומכות בין היתר בתפקיד זה. הפסקת המענקים עלולה לגרום לאובדן התפקיד. לאור נכותה וגילה של התובעת ספק אם תמצא משרה נוספת או תשוב לתקן מלא של משרת אחות.

12. בהתחשב בכל האמור לעיל וכן בעניין הנכות הרפואית שנקבעה בתחום הכירורגיה, אני מעמיד את נכותה התפקודית של התובעת על 15%.

נזקי התובעת:
13. הפסד השתכרות בעבר – לפני התאונה שכרה של התובעת עמד על 7,460 ₪ לחודש. שכרה של התובעת עלה עם השנים. התובעת הסכימה לכך בחקירתה לאחר שהוצגו לה נתוני שכרה. בסיס השכר נכון להיום הוא 9,000 ₪. מהראיות עלה כי התובעת הפסידה ימי מחלה וימי חופשה בזמן ההיעדרות. על בסיס אומדן, אני קובע סכום של 4,000 ₪ בראש נזק זה מתוך הנחה כי ניתן היה לפדות ימי חופשה או מחלה על בסיס שליש מהשכר.

14. פגיעה בכושר ההשתכרות – על בסיס של 9,000 ₪ נטו לחודש, 15% נכות תפקודית, ומקדם היוון של 55.56 מתקבל סכום של 75,000 ₪.

15. הפסדי פנסיה – על בסיס האמור לעיל ולפי חישוב תוחלת חיי התובעת, 70% מהסכום שנקבע כהפסד חודשי ובהיוון כפול (ראה מדדים בסעיף נ"ג לסיכומי התובעת) מתקבל סכום של 120,000 ₪.

16. עזרת הזולת בעבר ובעתיד – אין חולק כי התובעת סבלה מבעיות רפואיות שונות, שאינן חמורות, עוד לפני התאונה. התאונה הוסיפה קשיים פיזיים. התובעת לא המציאה ראיות, מלבד עדותה בדבר העסקת עזרה הנובעת מהתאונה. מאז התאונה ועד היום חלפו לא מעט שנים והיה ראוי שהתובעת תמציא ולו בדל ראיה, כי היא מעסיקה עזרה, כמה היא משלמת עבור עזרה זו. לאור האמור, אני קובע על דרך האומדן, סכום של 30,000 ₪ עבור עזרה לעבר. באשר לעתיד, אני קובע סכום גלובלי של 60,000 ₪. לאור האמור, נקבע בזה פיצוי כולל של 90,000 ₪ עבור עזרת הזולת.

17. נסיעות ותרופות- לאור היות התובעת "פרסונל" בבית חולים, כיסוי ההוצאות הרפואיות על ידי קופת חולים וביטוח לאומי, אני קובע סכום גלובלי של 3,000 ₪ עבור השתתפות בתרופות ונסיעות.

18. כאב וסבל - על פי התקנות, הנכות הרפאית שנקבעה ו-5 ימי אשפוז, סכום של 42,000 ₪.

19. לא מצאתי מקום לקבוע תוספת של ריבית מיוחדת שכן המחלוקת בין הצדדים הייתה מחלוקת לגיטימית ולא ראיתי כי הנתבעות העלו טענות שלא היו במקומן או שלא היו ראויות להתברר.

20. סוף דבר – לאור כל האמור, אני מחייב את הנתבעות לשלם לתובעת סך של 336,000 ₪ וכן שכר טרחת עורך דין בסכום כולל של 51,000 ₪ בצרוף הוצאות המשפט. הסכומים יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד התשלום המלא בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הזכות לחשמל

 2. חשמל כשר לשבת

 3. חבלה במונה חשמל

 4. פגיעה בכבל חשמל

 5. שיבוש מונה חשמל

 6. פגיעה בעמוד חשמל

 7. התנגשות בעמוד חשמל

 8. תביעת מונה חברת החשמל

 9. תאונת עבודה - מכת חשמל

 10. שימוש בלתי חוקי בחשמל

 11. השעיית עובד בחברת חשמל

 12. ביטול החלטה לנתק חשמל

 13. נזקים בגלל ניתוק חשמל - פיצויים

 14. ? תאונה עם מסור חשמלי – פיצויים

 15. נזקי חקלאות בגלל הפסקת חשמל

 16. תביעה בגין עבודות חשמל בבית

 17. נזקים חקלאיים עקב זרם חשמלי

 18. העמדה לדין של עובד חברת חשמל

 19. חוב שוכר לעירייה ולחברת חשמל

 20. חוב רטרואקטיבי על חשבון חשמל

 21. הפחתת צריכת חשמל - תאורת רחוב

 22. פיצוי על הפסקות חשמל ללא התראה

 23. ניתוק חשמל למסעדה בשל עבירות בניה

 24. פיצוי מחברת החשמל - נחשולי מתח

 25. נזק למכשירי חשמל עקב הפסקת חשמל

 26. ביטול קניית מכשיר חשמלי עקב תקלות

 27. התנגדות להצבת עמודי חשמל במקרקעין

 28. תביעה לתשלום על עבודות חשמל במשרד

 29. תביעה כספית בגין צריכת חשמל שלא כדין

 30. עתירת חשמלאי לשלם לו שכר עבודה בחנות

 31. טענת פלישת חברת החשמל לנחלה וגזילת שטח

 32. התנגדות לבניית עמוד חשמל עם שנאי במושב

 33. ניתוק חשמל לנכס בשל עבירות בניה (טופס 5)

 34. ביטול עסקת קניית מכשיר חשמלי דרך אתר "יד 2"

 35. חברת החשמל ביקשה לנתק חשמל בטענה שחיבל במונה

 36. תביעה לתשלום שכר טרחה על עבודות חשמל שלא שולם

 37. בניית של חדר טרנספורמציה על פי דרישת חברת החשמל

 38. תביעה לתשלום שכרם בגין עבודות חשמל עבור מועצה מקומית

 39. עובד של חברת החשמל שלא הצהיר לפני לתחילת על קרבת משפחה

 40. הקמת מתקן שידור על גבי עמוד חשמל קיים והצבת ציוד נלווה

 41. מנוף פגע בכבל חשמל שנפל ופגע ברכב חונה (תביעת פיצויים)

 42. ערר על התקנת מערכת פוטו-וולטאית לייצור חשמל מאנרגיה סולארית

 43. ניסיון התנכלות לנציגות המהנדסים בחברת החשמל בשל פעילותם הארגונית

 44. ערר ליתן אישור לחיבור חשמל מים וטלפון (טופס 4) למבנה מגורים חד משפחתי

 45. תאונת עבודה על מכונה לגריסת צינורות פלסטיק המונעת באמצעות מנוע חשמלי

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון