זכויות יוצרים באנגליה


להלן סקירה משפטית בנושא דיני זכויות יוצרים באנגליה:

באנגליה מוסדר נושא זכות היוצרים ב- 1956 copyright act. החלק הראשון של החוק דן בזכות היוצרים ביצירות ספרותיות, דרמטיות, מוזיקליות, ואמנותיות. החלק השני של החוק דן בזכות יוצרים בתקליטים, סרטים, שידורי קול וטלויזיה ועוד.

סעיף 48 לחוק משנת 1956, הוא הסעיף המקביל לסעיף 35לחוק זכות יוצרים, 1911, כלומר סעיף ההגדרות, בסעיף 48מוגדרת "יצירה אמנותית" כדלקמן: :a work of any of the following descriptions" , the following irrespective of artistic quality, namely paintings(I) ."...sculptures, drawings, engravings and photographs

החוק האנגלי משנת 1956, כמו חוק זכות יוצרים, חל במפורש על צלומים, בהגדירו את המושג "יצירה אמנותית". אך החוק משנת 1956כולל גם את הביטוי "ללא תלות באיכות האמנותית", הנעדר מחוק זכות יוצרים. אולם, דומה שאין להבין מכך כי על פי חוק זכות יוצרים נדרשת איכות אמנותית לצלומים וזאת לאור ההלכות לפיהן לא ישים עצמו בית המשפט בשופט ומבקר של רמה אמנותית, אלא המחוקק האנגלי הוסיף לחוק תוספת שהיתה מובנת גם מנוסח החוק המקורי. ברם, אין באמור כדי לבטל את דרישת המקוריות, הקיימת גם בחוק משנת .1956

על מהותה של דרישת המקוריות עומד מחבר הפרק ב- . 529P . 15Halsbury, laws of england, vol: Only original works are protected under part i of the copyright" , but it is not requisite that the work shoud be the 1956act Are not concerned with the originality of ideas, but with expression expression of original or inventive thoughts, for copyright acts Original or novel form but that the work should not be copied of thought... It is not required that the ekpression should be in an A ... It should originate from the author thus;from another work Has, in short no monopoly in the subject matter. Others are at liberty photograph of a picture... Are protected... The owner of copyright ...to produce the same result, provided that they do so indepedently In which the work is expressed there will be no copyright in it, if no skill or labour is employed in producing the particular form The fact ...although it may embody an original idea or opinion . That a work is simple in its conception does not, however prevent it"from beeing original

בספרו של קופינגר (עמ' 177סעיף 458) אומרים המחברים, כי אין זה משנה מבחינת הדין, אם ההעתקה נעשתה ישירות מהמקור או מהעתקה אחרת של המקור. יוצא, כי גם העתקה מהעתקה היא הפרה של זכות היוצרים במקור,

באנגליה נותר הפסק בקשר לשאלה אם צלום, שאינו אמנותי, זכאי להגנת חוק זכות יוצרים עד לתקופה מאוחרת, בהשוואה לדין בארה"ב, עוד בשנת 1953בפסק-הדין bauman v. Fussell , פורסם ב-(1978) נפסק כי צלום של קרב תרנגולים בהיותו אך צלום של מציאות בטבע, כפי שהיא, בהיותו צלום "לא מבויים" ולא אמנותי, אינו ראוי להגנת חוק זכות יוצרים. (ראה דיון בפס"ד זה בספרו של ד"ר בלום, זכות יוצרים, בעמ' 159 ובמאמרו של גורמן בכרך 76של בטאון המשפט של הרווארד בעמ' 1595).

ואולם, המחבר גורמן, במאמרו, בעמ' 1569, מציין כי כל מומחי המשפט באנגליה מאוחדים בדעה כי הספק שהיה בעבר בשאלת קיום או אי קיום זכות יוצרים בצלום פשוט נעלם, נוכח לשונו הברורה של חוק זכות יוצרים מ- 1956, הקובע כי בצלום תהיה זכות יוצרים . Irrespective of artistic quality. All that is now thought neceassary"is that the photograph should not be a copy of any other photograph (ד) בפסק-הדין 1960williams v. Settle בית-משפט לערעורים אישר את פסק-דינו של בית-משפט קמא אשר פסק פיצויים נגד צלם שמכר לעתון צלום שצלם לפי הזמנת התובע בנסיבות בהן זכות היוצרים היתה מלכתחילה בידי התובע - מזמין הצלום.

השופט לורד sellersקבע כי היתה בכך הפרה של זכויותיו המשפטיות של התובע, הגם שבאותו מקרה הפגיעה בפרטיותו וברגשותיו של התובע היא שהיתה המרכזית. (ראה דיון בפסק-הדין הנ"ל גם בספרו של קופינגר בעמ' 273).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. העתקת יצירה

 2. יצירה מוגנת

 3. העתקת דגם שמלה

 4. העתקת מאמר משפטי

 5. יצירה נגזרת אסורה

 6. זכויות יוצרים בלוג

 7. יצירה מקורית מוגנת

 8. העתקת מודעות דרושים

 9. זכויות יוצרים גופנים

 10. זכויות יוצרים על כתבה

 11. זכויות יוצרים על יצירה

 12. זכויות יוצרים בארה''ב

 13. זכויות יוצרים על תוכנה

 14. זכויות יוצרים באנגליה

 15. הגנה על זכויות יוצרים

 16. עורך דין יצירות אומנות

 17. זכויות יוצרים על מחזמר

 18. חוק זכויות יוצרים החדש

 19. זכויות יוצרים בעיצוב בד

 20. הפרת זכויות יוצרים בסרט

 21. זכויות יוצרים על ספר ישן

 22. זכויות יוצרים על דמויות

 23. זכויות יוצרים על תספורת

 24. זכויות יוצרים על ציורים

 25. זכויות יוצרים על פרסומת

 26. זכויות יוצרים ספרי לימוד

 27. זכות יוצרים ביצירה מוזמנת

 28. הפרת זכויות יוצרים בצילום

 29. הפרת זכויות יוצרים על יצירה אדריכלית

 30. הפרת זכויות יוצרים בציורים

 31. רשומת קול - זכויות יוצרים

 32. הפרת זכויות יוצרים בתמונה

 33. הפרת זכויות יוצרים בתוכנות

 34. הפרת זכויות יוצרים במקומון

 35. זכויות יוצרים ציורים ודמויות

 36. הפרת זכויות יוצרים בצילומים

 37. הפרת זכויות יוצרים בפייסבוק

 38. זכויות יוצרים על דגמי בגדים

 39. זכויות יוצרים על שיטת לימוד ?

 40. זכויות יוצרים על טקסט פרסומת

 41. הפרת זכויות יוצרים בספרי ילדים

 42. זכויות יוצרים על עיצוב אותיות

 43. זכויות יוצרים בתמונות תלת מימד

 44. זכויות יוצרים על תוכנה של מדפסת

 45. זכויות יוצרים על צילום דוקומנטרי

 46. הפרת זכויות יוצרים בהשמעת מוסיקה

 47. זכויות יוצרים באתר תמונות פליקר

 48. האם יש זכויות יוצרים על "רעיון" ?

 49. הפרת זכויות יוצרים סדרת טלוויזיה

 50. הפרת זכויות יוצרים באולם אירועים

 51. הפרת זכויות יוצרים סרטים מצוירים

 52. זכויות יוצרים בתמונה ישנה משנת 1969

 53. הפרת זכויות יוצרים באולמות אירועים

 54. עתירה לבג"ץ בגין פגיעה בזכות יוצרים

 55. זכויות יוצרים על שיר בהזמנה לחתונה

 56. תביעה של רב בגין הפרת זכויות יוצרים

 57. העתקת תקציר תסריט הפרת זכויות יוצרים

 58. הדפסת ספרים ידיעה על הפרת זכויות יוצרים

 59. אחריות מנהלי תאגיד להפרת זכויות יוצרים

 60. האם צילום הופעה מהווה הפרת זכויות יוצרים

 61. ספר הדרכה למורים למתמטיקה - זכויות יוצרים

 62. תביעה נגד אולם שמחות בגין הפרת זכויות יוצרים

 63. תביעה בגין הפרת זכות יוצרים וזכות מוסרית בצילום

 64. נדחתה תביעה נגד העירייה בגין הפרת זכויות יוצרים

 65. אחריות בעל אולם אירועים להפרת זכויות יוצרים במוסיקה

 66. אחריות מנהל אולם אירועים על הפרת זכויות יוצרים במוזיקה

 67. סעיף 37 לחוק זכות יוצרים: דרישת הכתב בהעברת זכויות יוצרים

 68. זכויות יוצרים על תמונה שצולמה לפני חוק זכויות יוצרים החדש

 69. החזקת תקליטורי DVD צרובים המהווים "עותקים מפרים" לפי חוק זכויות מבצעים ומשדרים

 70. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון