מה העונש על עדות שקר

מה העונש על עדות שקר ?

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עונש על עדות שקר:

השופט נ. הנדל:

1. המערער הורשע, לאחר שמיעת ראיות, בעבירות של עדות שקר והדחה בעדות ונידון לעונש מאסר בפועל של שמונה חודשים ומאסר מותנה של שנה לתקופה של שנתיים ומכאן ערעורו על עונש המאסר בפועל שהוטל עליו.


מעובדות העבירות עולה כי בשנת 1987 במסגרת ערעור מס הכנסה שהתנהל בבית משפט מחוזי הניע המערער עובדת במקום עיסוקו להעיד עדות שקר. העובדת מסרה כי הקופה הרושמת במקום העבודה נמצאה שם משנת 1984 כאשר האמת היא כי הקופה מצויה במקום עוד משנת 1979. בדרך זו ניסה המערער להיטיב את מצבו בערעור אשר הגיש על החלטת מנהל המכס אשר דחה את השגתו על שומה שנערכה לו ועל פסילת ספריו.נ

בית משפט קמא ציין שהעבירות חמורות ביותר "והפוגעות בעשיית הצדק ומונעות מבית המשפט להגיע לחקר האמת וזאת מתוך מניע כלכלי בלבד. לא די בכך שהנאשם בצע את המעשה אלא אף שכנע אחרים לעבור עבירה ואחת מהן אף נתנה את הדין בגין כך".ב

2. נתון הבולט לעין אשר יש לתת את הדעת עליו הינו תקופת הזמן אשר חלף ממועד בצוע העבירה ועד למתן גזר הדין תקופה של 12 שנה. על מנת לשקול את הנקודה כדבעי נכון יהיה להציג את הרקע הדיוני מסביב לתיק זה תוך התייחסות לטענות ההגנה.

הסניגור טען להגנת מרשו כי האחרון פעל מתוך תחושה שהוא צודק. הוא ידע בתוך תוכו שחוייב בסכומים מופרזים ולכן פעל כפי שפעל. כדברי הסנגור בדיון שלפנינו: "במקרה זה מדובר היה באדם שביצע עבירות והדיח מישהי לבצע עבירה כדי לגונן על קנייניו כי היה סבור שהשומה היתה מופרזת ובלתי צודקת. זה לא היה אינטרס של מישהו אחר, הוא רצה להגן על עצמו. בדיעבד הסתבר שהוא צדק".ו

טענה זו מוטב היה שלא תטען משתטען. עשיית דין עצמי תוך עיוות הראיות באמצעות עד המעיד לפי התוצאה ולא לפי האמת הנה נוהג פסול ביסודו. מיותר לציין כי מטרת המשפט הינה להגיע לחקר האמת וזאת תוך דרך מתן עדות אמת. אם כל צד הסבור שהצדק עימו יחוש בן חורין ליצור ראיות ולעוות את האמת בפרט במטרה נשגבת להצדיק את עצמו, ההליך המשפטי יאבד את מטרתו.נ

צודק בית משפט קמא כי יש לנקוט גישה מחמירה בענישה, ולמעשה אין מנוס מכך. כמו כן צודקת ב"כ המדינה כי אין לערוך השוואה בין העונש שהוטל על המערער לבין העונש שהוטל על העדה שמסרה עדות שקר. הנהנה מהעדות היה אמור להיות אך ורק המערער עצמו. המניע של העדה היה לסייע למעבידה. ניצול יחסי תלות בין עובד לבין מעביד למטרה זו הינה אם כך נימוק לחומרה. העובדה שהוטל על העדה עונש מאסר מותנה בלבד אינה מהווה קנה מידה לענישה הראויה שיש להטיל על המערער.

3. למערער הרשעה קודמת אחת. התיק הנוסף על נסיבותיו הווה גם הוא אבן מחלוקת
בין ב"כ הצדדים. המערער הורשע בבית משפט השלום בבאר שבע (ת.פ. 2759/93-
כב' השופטת סלוטקי), בשמונה אישומים של השמטת הכנסות בכוונה להתחמק ממס
וניהול פנקסי חשבונות כוזבים. בית המשפט שדן באותו עניין התייחס לערעור
שומה נשוא כתב האישום. מתברר כי הערעור של המערער נדחה חרף ניסיונו להציג
ראיות כוזבות. הוא הגיע להסדר של תשלום כופר לשלטונות מס ערך מוסף. כתב
האישום הנוסף מתייחס לעבירות מס הכנסה. נקבע בממצאי הכרעת הדין באותו
תיק ש "אין מדובר באחוזים גבוהים של העלמת הכנסות מתוך המחזור המדווח".

בית המשפט גזר על המערער באותו עניין, עונש מאסר בפועל אך אפשר לו לרצותו במסגרת עבודות שירות.

הגם וקיים רקע משותף בין התיק הנוסף לבין המקרה דנן, אין חפיפה בטיב המעשה. עבירות של הדחת עד ועדות שקר נוגעות ליסודו של ההליך המשפטי, ובתור שכזה שונה מעבירות מס.

השיקולים ומטרות הענישה שונים בשני התחומים ונכון לערוך שקילה עצמאית של הדברים.ב

שאלה נפרדת היא מדוע המבקש לא צרף את התיק הנוכחי לתיק הנוסף. התשובה לכך שופכת אור על סיבת המשכות ההליכים בתיק הנדון.ו

4. הפרשה, נשוא כתב האישום בערעור זה, התגלתה בשנת 1990. כתב אישום הוגש ב- 1992. המבקש הגיש בקשה לעיכוב הליכים אשר נדחתה. הסניגור בקש דחיות שונות והתיק נקבע לשמיעת ראיות בשנת 1995. העובדת הודתה בחלקה ותיקה הסתיים ב- 1995. הסניגור בקש לדחות את השמיעה בתיק זה על מנת "לנסות למצוא פיתרון לשני התיקים". דובר על אפשרות של צירוף תיקים. חרף העובדה שהתיק הנוסף אצל כב' השופטת סלוטקי הסתיים, התברר כי המבקש לא בקש לצרף התיק הנוכחי וזאת בשנת 1997. בראשית שנת 1998 הודיע הסניגור כי הוא מעוניין שהתיק יקבע לשמיעת ראיות. המשפט התנהל בפני בית משפט קמא אשר החליט להרשיע את המערער. צדק בית משפט קמא בהערתו בגזר הדין שלאור עמדת המערער לא ברור מדוע נוהלו ההוכחות.

הימשכות ההליכים עשוייה להפוך לגורם משמעותי בשיקולי הענישה. אימתי הדברים נאמרים במלוא כוחם? מצב בו נאשם אינו אחראי לחלוף הזמן. לשון אחרת, ככל שהוא הגורם לעיכוב, אינו רשאי להסתתר מאחורי מצב אשר יצר בעצמו.

במבט זה, יש לבחון בזהירות רבה את טענות המערער בדבר הימשכות ההליכים. הוא אשר גרם לדחיית ההליכים תוך בקשות דחייה והצגת - רצונו לצרף את התיק הנוכחי לתיק האחר - עמדה שלא עמד בה. עם זאת, הואיל וחלפו כ-12 שנים, תקופה ארוכה באופן קיצוני, אין מנוס ממתן משקל לדבר. איזון כולל של בחינת הדברים, כולל החומרה במעשה המערער, יביא לתוצאה של הקלה מסויימת בעונש המאסר בפועל אך לא לביטולו, כעתירת הסנגור, ואף לא למתן אפשרות לרצות את התקופה במסגרת עבודות שירות. מסר ההרתעה בעבירות מעין אלו חייב להיות חד וברור שיש להטיל עונש מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח.

סוף דבר, הייתי מציע לקבל את הערעור בכך שיוטל על המערער עונש מאסר בפועל של 4 חודשים, ומאסר מותנה כפי שהוטל.
נ. הנדל - שופט


כב' סגן הנשיא י. פלפל:
אני מסכים.נאב"דכב' השופטת ר. יפה-כץ
אני מסכימה.


ר. יפה-כץ - שופטת

לפיכך הוחלט כאמור בפסק דינו של כב' השופט הנדל
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. כפל עונש

 2. עונש לבעל מכה

 3. צבירת עונשים

 4. עונש קל לבעל מכה

 5. חפיפת עונשי מאסר

 6. העונש על החזקת נשק

 7. הפעלת עונש על תנאי

 8. העונש על סחר בחשיש

 9. ערעור על עונש בצבא

 10. עונש על סחר בהרואין

 11. עונש להורים מתעללים

 12. עונש על תקיפת קשיש

 13. העונש על עבירות נשק

 14. הקלה בעונש לחולי נפש

 15. עונש על תקיפת בת זוג

 16. עונש על החזקת הרואין

 17. ערעור על חומרת העונש

 18. עונש על עבירות תקיפה

 19. עונש על גניבת מכונית

 20. מה העונש על עדות שקר

 21. העונש על גניבה ממעסיק

 22. עונש על התקהלות אסורה

 23. עונש השעייה לעורך דין

 24. עונש על תקיפה בבית קפה

 25. מה העונש על הונאת ביטוח

 26. העונש על שבירת חלון רכב

 27. הפחתת עונש על מעשה סדו

 28. העונש על התקהלות אסורה

 29. עונש קל על נהיגה בשכרות

 30. הקלה בעונש נהיגה בשכרות

 31. עונש פיטורים לעובד מדינה

 32. עונש על מגע עם סוכן חוץ

 33. עונש על ביצוע עסקאות נשק

 34. עונש על מעשה מגונה בכוח

 35. עבירת פציעה - מה העונש ?

 36. עונש על גניבה בידי עובד

 37. עונש לקטין על מעשה מגונה

 38. עדות בשלב הטיעונים לעונש

 39. עונש על הפעלת רדיו פיראטי

 40. מה העונש על נהיגה בשלילה

 41. העונש על תלונת שווא במשטרה

 42. הקלה בעונש על גניבת תיקים

 43. העונש על מעשה מגונה בפומבי

 44. עונש על מכירת דיסקים צרובים

 45. העונש על יריות באזור מגורים

 46. החמרה בעונש בעבירות תעבורה

 47. עונש על אי קיום צו בית משפט

 48. הקלה בעונש בגלל הליך שיקום ?

 49. חזרה מהודאה בשל חומרת העונש

 50. בקשת הפרקליטות להחמרה בעונש

 51. מה העונש על פגיעה בהולך רגל

 52. עיכוב עונש השעיה של עורך דין

 53. בעל מכה את אשתו - מה העונש ?

 54. מה העונש על החזקת רימון הלם ?

 55. הקלה בעונש עקב מצב כלכלי קשה

 56. העונש על זריקת אבן על מכונית

 57. ערעור על עונש בעבירות ביטחון

 58. עונש מינימלי על נהיגה בשכרות

 59. עונש על קשירת קשר לביצוע פשע

 60. העונש על ניסיון לגנוב מכונית

 61. הקלה בעונש בגלל בעיות בריאות

 62. החמרה בעונש לאב שהתעלל בילדיו

 63. עונש על עבירה אתית של עורך דין

 64. עונש על זריקת אבנים על שוטרים

 65. בקשה להקלה בעונש על תקיפת שוטר

 66. ערעור על קולת העונש החזקת חשיש

 67. הבדלים בעונש מבצע עיקרי ומסייע

 68. הקלה בעונש על נהיגה בזמן פסילה

 69. העונש על מעשה מגונה בכוח בקטינה

 70. הקלה בעונש על עבירות ביטחוניות

 71. כפל עונש - כפל אישום - סעיף 186

 72. עונש על גניבה של חפצים לא יקרים

 73. העונש על עבירת חטיפה ומעשה מגונה

 74. עונש על סחר בבני אדם לעיסוק בזנות

 75. עונש על עבירות משמעת של עורכי דין

 76. מה העונש על עבירות על חוק העתיקות ?

 77. החמרת העונש שנפסק בבית הדין למשמעת

 78. עונש על פגיעה בהולך רגל במעבר חציה

 79. עונש על בניית קומות נוספות ללא היתר

 80. מה העונש על עבירת מסירת מידע לאויב ?

 81. ערעור על עונש חמור על עבירות תעבורה

 82. ערעור כנגד חומרת העונש - דיני תעבורה

 83. ערעור על חומרת העונש בתאונת פגע וברח

 84. מה העונש על עבירת החזקה בתנאי עבדות ?

 85. ערעור על קולת העונש בעבירת נהיגה בשכרות

 86. מה העונש על הסעת מחבל מתאבד לבצע פיגוע ?

 87. עונש על מעשה מגונה בקטינה ע''י קרוב משפחה

 88. מה העונש על הברחת פלסטינים מהשטחים לארץ ?

 89. עונש על התעללות בילדים - עונשים חינוכיים

 90. חבלה בכוונה מחמירה - ערעור על חומרת העונש

 91. הסכמת הפרקליטות להקל בעונש לאחר הגשת ערעור

 92. מה העונש על סטיה מנתיב וגרימת תאונת דרכים ?

 93. עונש לפלסטיני בעבירת כניסה לישראל שלא כדין

 94. מה העונש על השארת חפצים על ברחוב על המדרכה ?

 95. מה העונש על הסעת שב"חים למי שאין לו עבר פלילי ?

 96. מה העונש על השתתפות במחנה אימונים של ארגון טרור ?

 97. הגנת טעות במצב דברים על פי סעיף 34 י"ח לחוק העונשין

 98. עבירת שנאה מהווה נסיבה מחמירה: סעיף 144ו לחוק העונשין

 99. עבירה של פציעה כשהעבריין מזויין לפי סעיף 334 + 335(א)(1) של חוק העונשין

 100. עבירת פציעה בנסיבות מחמירות - סעיף 334 בנסיבות סעיף 335(א)(2) לחוק העונשין

 101. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון