מתי מסתיים יפוי כוח

שליחות היא יפוי כוחו של שלוח לעשות בשמו או במקומו של שולח פעולה משפטית כלפי צד שלישי.
כל פעולה משפטית יכולה לשמש נושא לשליחות, חוץ מפעולה שלפי מהותה או על פי דין יש לבצעה אישית.


מתי מסתיים יפוי כוח ?

השליחות מסתיימת בביטולה על ידי השולח או השלוח, וכן במותו של אחד מהם, בגריעת כשרותו או בפשיטת רגלו, או - אם היה תאגיד - בפירוקו.

ההוראה לעיל לא תחול אם ניתנה ההרשאה להבטחת זכותו של אדם אחר או של השלוח עצמו וזכותם תלויה בביצוע נושא השליחות.


חשוב לציין כי כל עוד לא ידע השלוח על סיום השליחות, זכאי הוא כלפי השולח לראותה כנמשכת.

אם לא ידע הצד השלישי על סיום השליחות, זכאי הוא לראותה כנמשכת; ואם השלוח ידע על סיומה, זכאי הצד השלישי גם לברירה לראות את השלוח כבעל דברו או לחזור בו מן הפעולה ולתבוע מן השלוח את נזקו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ייפוי כוח לא מקורי

 2. מתי מסתיים יפוי כוח ?

 3. חתימה על יפוי כח בחו''ל

 4. ייפוי כוח לעסקה במקרקעין

 5. ביטול ייפוי כוח לעורך דין

 6. בקשה לביטול ייפוי כוח כללי

 7. ייפוי כוח בלתי חוזר במקרקעין

 8. יפוי כח להעברת זכויות במקרקעין

 9. ביטול יפוי כח בלתי חוזר במקרקעין

 10. ייפוי כוח לפעולות בבנק מאדם מבוגר

 11. ייפוי כוח בלתי חוזר בעסקת מקרקעין

 12. העברת זכויות בדירה על סמך יפוי כוח

 13. אימות חתימה על ייפוי כוח בקונסוליה

 14. ביטול משכון באמצעות יפוי כח בלתי חוזר

 15. ייפוי כוח סטנדרטי של עורך דין מתמחה בתאונות דרכים

 16. חתימה על ייפוי כוח בלתי חוזר לעורך דין

 17. ביטול יפוי כח בלתי חוזר במקרקעין - ערעור

 18. תביעה בגין הוצאת כספים מהבנק באמצעות ייפוי כוח

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון