עונש על עבירות תקיפה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עונש על עבירות תקיפה:

הנשיא א. לרון:
המערער הורשע לאחר שמיעת ראיות בשורה ארוכה של עבירות תקיפה, חלקן בנסיבות מחמירות, איומים, גרימת היזק בזדון ואף מעשי פזיזות ורשלנות בנשק ויריות באיזור מגורים, הכל בקשר לחברתו עמה הוא מתגורר וגם כלפי בנה הקטן ונידון ל – 4 שנות מאסר לריצוי בפועל ו- 12 חודשי מאסר על תנאי ומכאן הערעור.
המערער הגיש את הערעור בעצמו וטען לא רק לחומרת העונש אלא גם לעניין ההרשעה ועל אף שהעונש לכשעצמו נראה חמור, נראה לי כי אין ממש בערעור, לא לעניין העונש ואף לא לעניין ההרשעה.נ

הרשעתו של המערער בדין מבוססת לא רק על עדותה של המתלוננת אלא על עדויות של עדים נוספים רבים וביניהם אחותה של המתלוננת, בנה הקטן, חברותיה ללימודים ואף שכנים, הדברים פורטו בהרחבה ובפירוט רב בהכרעת דינו של ביהמ"ש קמא אשר התרשם ממהימנותם ומחוסר מהימנותו של המערער אשר שינה את גירסאותיו ואשר עד ההגנה שהביא ושהעיד באופן מגמתי, וגם בעדותו ואף בעדות המערער עצמו נמצאו חיזוקים מסויימים לגירסת המתלוננת לאחר שגם המערער בעצמו הודה בהשמעת איומים שונים הגם לא בדיוק אלה שהמתלוננת העידה עליהם ובהחזקת הנשק ונמצאו בדירה סימני נזק שגרם וביניהם חור של קליע שחדר למזגן אשר המתלוננת העידה כי נגרם כתוצאה מירייה שהמערער ירה לעברו ושעברה במרחק לא גדול מראשה.

דברי המערער כי לא נערכה בדיקה בליסטית ולא נערכה בדיקה רפואית של המתלוננת לאור הטענה שדקר אותה בסכין, אין בהם כדי לשלול את הרשעתו עפ"י אותה מערכת מסועפת של ראיות שפורטה בפסק דינו של ביהמ"ש קמא וגם הטענות שהועלו בפני ביהמ"ש קמא בדבר כבישת העדות ובדבר העובדה שהמערער החזיר את הנשק לחברת השמירה בה עבד לפני אחד המקרים שהובאה עליהם עדות ניתנה להם תשובה בפסק דינו של ביהמ"ש קמא אשר ציין כי מערכת העבירות וההתעללות ועבירת הטרור נמשכה במשך כ – 4 חודשים, מ – 12/99 ועד 4/00 והתלונה הוגשה אכן סמוך לאחר סיום אותה תקופה ובמסגרת זו אין לומר שמדובר בכבישת עדות כאשר ידוע שבמקרים רבים לוקח פרק זמן עד אשר אישה מוכה ומאויימת אוזרת עוז בנפשה להתלונן במשטרה ולגבי החזרת הנשק ציין ביהמ"ש קמא כי נפלה טעות ברישום דברי אותה עדה במשטרה שתוקנה בעדותה בביהמ"ש בה הבהירה כי המקרה אירע לפני המועד של החזרת הנשק וביהמ"ש קמא ציין, ולדעתי בצדק כי כאשר מדובר במסכת כה ארוכה של אירועים בהחלט יכולה לקרות טעות בתאריך זה או אחר.ב

סוף דבר, ההרשעה מבוססת על אמון בעדויות עדי התביעה וחוסר אמון בעדותו של המערער ובכך כידוע אין ביהמ"ש שלערעור נוהג להתערב, מה גם שבמקרה הנוכחי לא מדובר, כאמור, בעדות יחידה של המתלוננת אלא בעדויות נוספות רבות שגם אם לא מתייחסות למכלול כל האירועים יש בהם כדי לחזק את גירסתה היסודית של המתלוננת ביחס למסכת התקיפות והאיומים שהמערער ביצע כלפיה.

הוא הדין ביחס לעונש. כפי שצויין, על פניו העונש אינו קל ולמערער גם אין הרשעות קודמות, עובדה שלא נעלמה מעיניו של ביהמ"ש קמא. יחד עם זאת, מדובר כפי שתימצת ביהמ"ש קמא את הדברים בגזר דינו במסכת של מעשי אלימות, איומים ושימוש בנשק תוך ירי במקרה אחד במהלך 4 חודשים, בייחוד כאשר המערער היה שתוי, במסגרת זו איים המערער על המתלוננים שיחתוך אותם, ייכנס להסטוריה כמו היטלר, הצמיד אקדח לראשה של המתלוננת, במקרה אחר אמר למתלוננת שהיתה במכונית עם חברותיה שיעשה לכולן חורים בראש תוך שהוא נוגע באקדח ומבהיר את כוונותיו ואיים תוך נפנוף האקדח גם על אחותה של המתלוננת ובמקרה אחר איים על המתלוננת כשהאקדח בידו שיפגע בבנה ובסיכום הדברים תיאר ביהמ"ש קמא את מהות הדברים כמסכת קשה של טרור ואיומים שהמערער השליט בבית.ו

לאור מסגרת זו של תקיפות ואיומים והשריית אווירת טרור שמסוכנותו של המערער העולה ממנה היא אכן קשה ומוחשית, אין לומר שהעונש כפי שהוטל בסופו של דבר חורג לחומרה במידה שתחייב הקלה. יכול להיות שאפשר היה להסתפק במאסר ראשון בעונש קל במקצת, גם בשים לב לעובדה שביהמ"ש קמא ציין כי מדובר בעולה חדש שנמצא בארץ רק כחמש שנים וניכר שהתאקלמותו היתה בעייתית. אך אין לומר כי במכלול הנסיבות כפי שהתגלו העונש של 4 שנות מאסר לריצוי בפועל חמור וחורג במידה כזו שתחייב התערבות. גם הסניגוריה הציבורית שבתחילת הדיון בערעור ביקשה לאשר לה לייצג את המערער בשל מורכבות התיק, כשנראה שהדברים התייחסו בעיקר למידת העונש, ביקשה אף היא בתחילת הדיון בערעור לשחררה מייצוגו של המערער. לעניין מידת העונש ניתן להזכיר גם את העובדה, שצויינה בפסק דינו של ביהמ"ש קמא כי לאחר שהמערער היה מיוצג במהלך ניהול המשפט בפני ביהמ"ש קמא ע"י עורכת דין, הוא הטיח נגדה עלבונות קשים וחסרי ביסוס, אמר שהיא "מכרה את התיק שלו" וטען טענות נוספות שפגעו באופן ממשי בעורכת הדין והביאו אותה, כפי שנאמר בהכרעת הדין, כמעט לידי דמעות. עד שבסופו של דבר התיר ביהמ"ש לעורכת הדין להתפטר שכן כפי שציין "לא יכולתי עוד לכפות עליה לספוג את העלבונות שהטיח בה הנאשם על לא עוול בכפה".

תאור זה בהחלט מצדיק, ביחד עם תאור אותה מסכת תקיפות ואיומים נשוא ההרשעה שבחלקן הגדול היו בשל דברים של מה בכך מצדיק את קביעתו של ביהמ"ש קמא בגזר דינו כי "מי שלא מכופף עצמו באופן מוחלט לרצון הנאשם זוכה במקרה הטוב לעלבונות", דבר המצביע על מסוכנותו הרבה ומשמש בסיס לאותו עונש חמור שהוטל על המערער שנועד בראש ובראשונה כדי לתת מענה למסוכנותו ולדרך התנהגותו שצפונה בה סכנה מרובה כאשר הוא עצמו התמיד בהכחשותיו ובטענותיו כי לא ביצע את העבירות עד סוף המשפט וכמובן שלא הביע כל חרטה.

בנסיבות אלה, נראה לי כי אין מקום להתערבות גם בעניין העונש ואני מציע לדחות את הערעור הן על הכרעת הדין והן על גזר הדין.


לרון – נשיא

השופט נ. הנדל:
אני מסכים.נ

נ. הנדל – שופט


השופטת ר. יפה-כ"ץ:
אני מסכימה.

ר. יפה-כ"ץ – שופטתלכן הוחלט לדחות את הערעור ולאשר את פסק דינו של בית המשפט קמא.בלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. כפל עונש

 2. עונש לבעל מכה

 3. צבירת עונשים

 4. עונש קל לבעל מכה

 5. חפיפת עונשי מאסר

 6. העונש על החזקת נשק

 7. הפעלת עונש על תנאי

 8. העונש על סחר בחשיש

 9. ערעור על עונש בצבא

 10. עונש על סחר בהרואין

 11. עונש להורים מתעללים

 12. עונש על תקיפת קשיש

 13. העונש על עבירות נשק

 14. הקלה בעונש לחולי נפש

 15. עונש על תקיפת בת זוג

 16. עונש על החזקת הרואין

 17. ערעור על חומרת העונש

 18. עונש על עבירות תקיפה

 19. עונש על גניבת מכונית

 20. מה העונש על עדות שקר

 21. העונש על גניבה ממעסיק

 22. עונש על התקהלות אסורה

 23. עונש השעייה לעורך דין

 24. עונש על תקיפה בבית קפה

 25. מה העונש על הונאת ביטוח

 26. העונש על שבירת חלון רכב

 27. הפחתת עונש על מעשה סדו

 28. העונש על התקהלות אסורה

 29. עונש קל על נהיגה בשכרות

 30. הקלה בעונש נהיגה בשכרות

 31. עונש פיטורים לעובד מדינה

 32. עונש על מגע עם סוכן חוץ

 33. עונש על ביצוע עסקאות נשק

 34. עונש על מעשה מגונה בכוח

 35. עבירת פציעה - מה העונש ?

 36. עונש על גניבה בידי עובד

 37. עונש לקטין על מעשה מגונה

 38. עדות בשלב הטיעונים לעונש

 39. עונש על הפעלת רדיו פיראטי

 40. מה העונש על נהיגה בשלילה

 41. העונש על תלונת שווא במשטרה

 42. הקלה בעונש על גניבת תיקים

 43. העונש על מעשה מגונה בפומבי

 44. עונש על מכירת דיסקים צרובים

 45. העונש על יריות באזור מגורים

 46. החמרה בעונש בעבירות תעבורה

 47. עונש על אי קיום צו בית משפט

 48. הקלה בעונש בגלל הליך שיקום ?

 49. חזרה מהודאה בשל חומרת העונש

 50. בקשת הפרקליטות להחמרה בעונש

 51. מה העונש על פגיעה בהולך רגל

 52. עיכוב עונש השעיה של עורך דין

 53. בעל מכה את אשתו - מה העונש ?

 54. מה העונש על החזקת רימון הלם ?

 55. הקלה בעונש עקב מצב כלכלי קשה

 56. העונש על זריקת אבן על מכונית

 57. ערעור על עונש בעבירות ביטחון

 58. עונש מינימלי על נהיגה בשכרות

 59. עונש על קשירת קשר לביצוע פשע

 60. העונש על ניסיון לגנוב מכונית

 61. הקלה בעונש בגלל בעיות בריאות

 62. החמרה בעונש לאב שהתעלל בילדיו

 63. עונש על עבירה אתית של עורך דין

 64. עונש על זריקת אבנים על שוטרים

 65. בקשה להקלה בעונש על תקיפת שוטר

 66. ערעור על קולת העונש החזקת חשיש

 67. הבדלים בעונש מבצע עיקרי ומסייע

 68. הקלה בעונש על נהיגה בזמן פסילה

 69. העונש על מעשה מגונה בכוח בקטינה

 70. הקלה בעונש על עבירות ביטחוניות

 71. כפל עונש - כפל אישום - סעיף 186

 72. עונש על גניבה של חפצים לא יקרים

 73. העונש על עבירת חטיפה ומעשה מגונה

 74. עונש על סחר בבני אדם לעיסוק בזנות

 75. עונש על עבירות משמעת של עורכי דין

 76. מה העונש על עבירות על חוק העתיקות ?

 77. החמרת העונש שנפסק בבית הדין למשמעת

 78. עונש על פגיעה בהולך רגל במעבר חציה

 79. עונש על בניית קומות נוספות ללא היתר

 80. מה העונש על עבירת מסירת מידע לאויב ?

 81. ערעור על עונש חמור על עבירות תעבורה

 82. ערעור כנגד חומרת העונש - דיני תעבורה

 83. ערעור על חומרת העונש בתאונת פגע וברח

 84. מה העונש על עבירת החזקה בתנאי עבדות ?

 85. ערעור על קולת העונש בעבירת נהיגה בשכרות

 86. מה העונש על הסעת מחבל מתאבד לבצע פיגוע ?

 87. עונש על מעשה מגונה בקטינה ע''י קרוב משפחה

 88. מה העונש על הברחת פלסטינים מהשטחים לארץ ?

 89. עונש על התעללות בילדים - עונשים חינוכיים

 90. חבלה בכוונה מחמירה - ערעור על חומרת העונש

 91. הסכמת הפרקליטות להקל בעונש לאחר הגשת ערעור

 92. מה העונש על סטיה מנתיב וגרימת תאונת דרכים ?

 93. עונש לפלסטיני בעבירת כניסה לישראל שלא כדין

 94. מה העונש על השארת חפצים על ברחוב על המדרכה ?

 95. מה העונש על הסעת שב"חים למי שאין לו עבר פלילי ?

 96. מה העונש על השתתפות במחנה אימונים של ארגון טרור ?

 97. הגנת טעות במצב דברים על פי סעיף 34 י"ח לחוק העונשין

 98. עבירת שנאה מהווה נסיבה מחמירה: סעיף 144ו לחוק העונשין

 99. עבירה של פציעה כשהעבריין מזויין לפי סעיף 334 + 335(א)(1) של חוק העונשין

 100. עבירת פציעה בנסיבות מחמירות - סעיף 334 בנסיבות סעיף 335(א)(2) לחוק העונשין

 101. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון