עקרון רציפות הדיון בסכסוכי עבודה

בהליך שעניינו סכסוך עבודה, בכל הליך כזה שבמסגרת סעיף 24(א) (2) לחוק בית-הדין לעבודה, הזמן הוא מעיקרם של דברים. מכאן, שלא בכדי באה תקנה 13 תקנות בית-הדין לעבודה (סדר הדין בסכסוך קיבוצי), תשכ"ט- 1969(להלן - תקנות סדר הדין בסכסוך קיבוצי), תקנה שזו לשונה:ו "הדיון בבקשה יהא רצוף, זולת אם ראה בית-הדין צורך לדחות, מטעמים שלטובת הטיפול בסכסוך ושיירשמו; טענת לוח זמנים של בית-הדין וטענת צד או בא-כוחו שזמנו אינו פנוי - לא ישמשו נימוק לדחיה".

גם בתקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963, ישנה הוראה המחייבת "רציפות" בשמיעת עדות, עת מוגבלת ומסויגת אותה חובה (תקנה 152), וכלל אין להשוות בין החובה הזאת לחובה שמתקנה 13לתקנות סדר הדין בסכסוך קיבוצי.

תקנה זאת - מבחינת הצדדים ומבחינת הנושא, אינה בגדר הוראה מינהלית גרידא. השיקול היחיד לדיון שאינו רצוף הוא טובת העניין, עד כדי כך שבאה הוראה מפורשת להתעלם מטענות שבלוח זמנים, לא רק של הצדדים, אלא אף של בית-הדין עצמו:נ

אכן, מצאה מערכת בתי הדין לעבודה תשובה למתחייב מתקנה 13 האמורה והתשובה היא, שבאין ברירת מתקיימים דיונים אחר-הצהריים ואף בשעות המאוחרות של הערב. כאן ייאמר, שאין שוני יסודי בין דחיפות דיון בבקשה ליתן צו ביניים האוסר שביתה לבין בקשה לבטל צו ביניים כאמור; (ז) מובן שרצון הצדדים, שביסודו "טובת הטיפול בסכסוך" - יצדיק אי-קיום חובת-רציפות הדיון;

בכל הנוגע ל"רציפות", יכול ויהיה משקל - ומשקל בלבד - לעובדה, שלדיון עומד פירושו של הסכם קיבוצי בלבד, ואין איום בשביתה תלוי ועומד; בענייננו לא כך הדבר; והראיה - ניתן, כסעד ביניים, צו האוסר שביתה;

הניסיון השיפוטי הוכיח, כי אם מקיימים אחרי חובת רציפות הדיון הצורך באיסור שביתה כסעד אינו מתעורר כלל, ואם הוא מתעורר מושגת התוצאה בהסכמה ונחסך כל הקשור בצו מניעה ואכיפתו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ריב על חלוקת חצר

 2. סכסוך על קו חלוקה

 3. הגדרת סכסוך עבודה

 4. סכסוך עבודה מצילים

 5. סכסוך בין בעלי מגרש

 6. סכסוך שכנים על חניה

 7. סכסוך מקרקעין חניון

 8. סכסוך גבולות בבני ברק

 9. עורך דין סכסוכי שכנים

 10. סכסוך בין שוכרים במשותף

 11. סכסוך בין מנהלים בחברה

 12. הגדרת סכסוך בתוך המשפחה

 13. סכסוך עסקי בין בני משפחה

 14. סכסוך בין בעלי בתים שכנים

 15. סכסוך על חשמל בדירה שכורה

 16. שיפוץ בית - סכסוך על המחיר

 17. אישור פסק בורר סכסוך במשפחה

 18. בקשה לבניית בית במסגרת סכסוך בעלות

 19. בקשה לביטול הכרזה על סכסוך עבודה

 20. עקרון רציפות הדיון בסכסוכי עבודה

 21. הגנת ''אמת דיברתי'' בסכסוך משפחתי

 22. פיטורים בגלל סכסוך עם אשתו של הבוס

 23. סכסוך בין שכנים בגין בניה לא חוקית

 24. גרירת בג"ץ לסכסוכים כספיים עם המדינה

 25. טענה להוצאת דברי לשון הרע במהלך מריבה

 26. טען כי פוטר בשל סכסוך בינו לבין עובד אחר

 27. סכסוך מתמשך בין בעלי הזכויות בחלקות צמודות

 28. סכסוך עקב כשלון במשא ומתן בנוגע לקניית דירה

 29. פיצוי בגין נזקי גוף בעקבות תקיפה בעקבות סכסוך שכנים

 30. סכסוך בין בעלי חנויות במרכז מסחרי לגבי הרכוש המשותף

 31. נטען כי הסכסוך אינו בר בוררות לפי סעיף 3 לחוק הבוררות

 32. פסק הדין לא שם קץ לסכסוך והצדדים המשיכו לנהל משא ומתן

 33. האם אפשר לקבל צו הגנה עקב סכסוך הנובע מעבירה פלילית ?

 34. פשיטת רגל עקב יבוא כושל של בקר מאוסטרליה וסכסוך בין השותפים

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון