פיטורים של מטפלת

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיטורים של מטפלת:

.1שמונה שנים ותשעה חודשים, מ- 8.9.1972ועד 16.6.1981, עבדה התובעת כמטפלת אצל הנתבעים, בעל ואשה ולהם שלושה ילדים:ו בן בגיל 14, בת בגיל 8ובן בגיל .3הנתבעת מס' 1עובדת כמורה בבית-ספר. ביום 17.6.1981נסעה התובעת לטיול לחו"ל שארך חודש וחצי בערך. אחרי שחזרה מהטיול לא שבה עוד התובעת לעבודה, והיא טוענת שפוטרה, יוון שנתבע מס' 2אמר לה, לפני שנסעה, כי לא יזדקקו לשירותיה בשנת הלימודים הבאה.
התביעה היא לתשלום פיצויי פיטורים ותמורת הודעה מוקדמת.

.2הנתבעים טוענים, שהתובעת עזבה את העבודה ונסעה לחו"ל בלי הסכמתם, למרות ששנת הלימודים נמשכה עוד שלושה שבועות מיום שנסעה. עוד הם טוענים, שלא פיטרו את התובעת, אלא שהיא לא חזרה עוד לעבודה לאחר שובה מחו"ל.
.3בעדותה אומרת התובעת, כי עוד בחודש מרס 1981אמרה לנתבע מס' 2, שהיא מתכוונת לנסוע לחו"ל במחצית יוני והוא לא הגיב. כאשר שאלה - כעבור שבוע ימים בערך - את הנתבעת מס' 1, אם בעלה מסר לה את הודעתה על נסיעתה לחו"ל, אמרה "בסדר". במשך הזמן הציעה התובעת להעמיד לרשותם מטפלת אחרת, שהכירה את הילד והוא הכיר אותה, אך הנתבעת מס' 1אמרה לה, שאין צורך בכך והיא תוכל להסתדר לבדה. מספר ימים לפני שנסעה לחו"ל אמרו לה הנתבעים, כי לא יזדקקו לה עוד בשנת הלימודים הבאה, כיוון שהילד יתחיל ללכת למעון.
.4מטעם הנתבעים העיד רק הנתבע מס' 2והוא אמר, שאמנם הודיעה לו התובעת
- מספר חודשים לפני כן - כי במחצית יוני 1981היא נוסעת לחו"ל, אלא שהוא הודיע לה מייד שהדבר בלתי-אפשרי, כיוון שיש עוד מספר שבועות עד תום שנת הלימודים, ובדרך כלל היא מקבלת את חופשתה בתקופת חופשת הקיץ של בתי-הספר (בחודשים יולי-אוגוסט). התובעת אמנם הציעה שתדאג למחליפה, אך לא הציעה דבר לגבי שאר העבודות (בישול וניקיון). אשר לשנת הלימודים הבאה אמר לה, שין חשיבות לכך אם הילד ילך, או לא ילך, למעון - היא תצטרך להמשיך.
.5איננו מייחסים חשיבות לשאלה, לצורך הכרעה במשפט זה, אם קיבלה התובעת רשות לעזוב את העבודה ב- 16.6.1981ולנסוע לחו"ל אם לאו. נניח אפילו לטובת הנתבעים, כי אמנם לא קיבלה רשות, עדיין אין כאן לא התפטרות ולא פיטורים. לכל היותר ניתן לומר, במקרה כזה, שהתובעת הפרה משמעת, והנתבעים יכלו לנקוט נגדה באחד האמצעים המשמעתיים המקובלים. השאלה שעלינו להכריע בה היא, אם התובעת פוטרה, לאמור:נ האם, כגרסתה, נאמר לה שלא יזדקקו לה עוד בשנת הלימודים הבאה, או שמא התפטרה בכך שזנחה את העבודה למרות שהנתבע מס' 2, על-פי גרסתו, אמר לה שעליה להמשיך לעבוד גם בשנת הלימודים הבאה.
.6ובשאלה זו אנו מעדיפים את גרסת התובעת. נוסף על התרשמותנו מהעדים עצמם, מוצאים אנו תמיכה לכך גם בעובדה, שלמעשה לא לקחו עוד מטפלת אחרת, ומיום שהילד החל הולך למעון -די היה בעזרת העוזרת שבאה פעמיים בשבוע ובעזרת הבן הגדול (ע' 6, שורות 16-20). גם העובדה, שהנתבעת מס' 1- האם - לא באה למסור עדות, יש בה כדי לערער במקצת את גרסת הנתבעים.
אנו קובעים, איפוא, שהתובעת זכאית לתשלום פיצויי פיטורים.
.7איננו סבורים שהתובעת זכאית לתשלום תמורת הודעה מוקדמת. הודעה מוקדמת ניתנת לעובד כדי שתהיה שהות בידו לדאוג למקום עבודה אחר, ובמידת האפשר למנוע שתיווצר תקופה של אי-תעסוקה, או לפחות להקטינה. במקרה שלנו יצאה התובעת לטיול בחו"ל,
לתקופה של חודש וחצי, מייד עם הפסיקה את העבודה; ובוודאי שבתקופה זו לא היתה יכולה לטפל במציאת מקום עבודה אחר. אין לראות בתשלום תמורת הודעה מוקדמת תוספת שכר או תוספת לפיצויי פיטורים, ובוודאי לא קרן למימון טיול. כשם שאין מעביד יכול לחשב ימים שעובד מפוטר נמצא בשירות מילואים כימים של הודעה מוקדמת (כי בתקופת שירותו אין העובד יכול לעסוק בחיפוש אחרי מקום עבודה אחר), כך גם אין עובד יכול לדרוש תשלום תמורת הודעה מוקדמת בעד ימים בהם אין הוא יכול לעסוק במציאת מקום עבודה אחר בשל טיבה שהוא - העובד - יצר אותה. זכותו של מעביד לדרוש מעובד שיעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת, ורק אם המעביד איננו מאפשר לעובד לעשות כן, רק אז - קמה זכותו של העובד לתשלום תמורת הודעה מוקדמת.
נוסיף עוד ונציין, כי התובעת קיבלה הודעה מוקדמת של שבוע ימים (ע' 2
למטה; ע' 3, שורות 1-5; ע' 4, שורות 1-4).
.8אין מחלוקת שמשכורתה החודשית האחרונה של התובעת היתה 742, 1שקלים, וכיוון שעבדה חמש שנים ותשעה חודשים - היא זכאית לפיצויי פיטורים בסכום של 016.50, 10שקלים.
.9אנו מחייבים את הנתבעים לשלם לתובעת 016.50, 10שקלים בתוספת פיצויי הלנת פיצויי פיטורים כאמור בסעיף 20(ב) לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958, מיום 17.6.1981ועד התשלום בפועל.
.10כן אנו מחייבים את הנתבעים לשלם לתובעת הוצאות משפט ושכר טרחת עורך-
דין בסכום של 500שקלים בתוספת מע"מ. אם סכום זה לא ישולם בתוך ארבעה-עשר ימים מיום שיודע לנתבעים פסק-דין זה - יתווספו עליו הפרשי הצמדה וריבית, לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961, מהיום החמישה-עשר ועד התשלום בפועל.
.11הנתבעים ישלמו לקופת בית-הדין את האגרה הדחויה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיטורי מנכ''ל

 2. פיטורי צמצום

 3. פיטורי זבנית

 4. פגמים בפיטורים

 5. פיטורים של רוקח

 6. פיטורים פדגוגיים

 7. פיטורי אימאם

 8. פיטורים בגלל גיל

 9. פיטורי עובד נמל

 10. פיטורים מחמת גיל

 11. פיטורי עובד ארעי

 12. פיטורי עובד בזק

 13. פיטורים של מטפלת

 14. פיטורי עוזרת בית

 15. פגם בפיטורי צמצום

 16. פיטורי עובד מועצה

 17. פיטורים לא חוקיים

 18. פיטורי רופא ילדים

 19. עורך דין פיצויי פיטורין

 20. פיטורים בזמן חירום

 21. פיטורים לפני תאונה

 22. פיטורי עובד פלסטיני

 23. פיטורים לפני קביעות

 24. פיטורי עובדת בטלפון

 25. ביטול הודעת פיטורים

 26. תביעה לביטול פיטורים

 27. בקשה להשהיית פיטורים

 28. פיטורי מזכירה מבוגרת

 29. פיטורים בהסכמה הדדית

 30. פיטורי עובדת בפעוטון

 31. דחיית פיטורים בחודש

 32. פיטורים של עובד זמני

 33. פיטורים בתקופת מחלה

 34. פיטורים פיטורי צמצום

 35. תוקף של מכתב פיטורים

 36. פיטורים עקב היעדרויות

 37. פיטורי עובדת סוציאלית

 38. פיטורי עובדת בגלל גיל

 39. התבטאויות על כוונה לפטר

 40. פיטורים אחרי חצי שנה

 41. פיטורים טכנאית מעבדה

 42. פיטורים ממועצה מקומית

 43. פיטורי צמצום בעירייה

 44. פיטורי עובדים רפא''ל

 45. ביטול פיטורים מהעירייה

 46. צו זמני לאיסור פיטורים

 47. פיטורי רופא קופת חולים

 48. פיטורים בגלל משבר אמון

 49. ביטול פיטורים מחמת גיל

 50. פיטורים של ספרית שכירה

 51. פיטורים עקב הבראת חברה

 52. פיטורים לא חד משמעיים

 53. פיטורים בגלל גניבת דלק

 54. פיטורים של עובד מהבורסה

 55. פיטורים בגלל חשד לגניבה

 56. ביטול פיטורים מטעמי גיל

 57. פיטורי עובד חברה קדישא

 58. פיטורי מנהלת פיתוח עסקי

 59. פיטורי עובדת מההסתדרות

 60. ביטול פיטורים שרירותיים

 61. פיטורי עובד אחרי 30 שנה

 62. פיטורים בגלל הפרת הוראות

 63. פיטורי התייעלות בעירייה

 64. הקפאת פיטורים של נהג אגד

 65. פגיעה נפשית בגלל פיטורים

 66. פיטורי סוהר עקב היעדרות

 67. ביטול פיטורי עובד עירייה

 68. פיטורים מסיבות בריאותיות

 69. פיטורים בתעשייה האווירית

 70. פיטורי עובדים - רה ארגון

 71. פיטורי עובד במושב אמירים

 72. פיטורי עובד שקילל את הבוס

 73. פיטורים במסגרת הסכם הבראה

 74. פיטורים אחרי תקופת ניסיון

 75. פיטורים מחברת פיתוח תוכנה

 76. פיטורים בגלל עבירות משמעת

 77. פיטורים ללא אישור המועצה

 78. עיכוב תשלום פיצויי פיטורין

 79. פיטורים של נהג אוטובוס אגד

 80. פיטורי עובדת בטיפולי הפריה

 81. ביטול פיטורי מנהל בית ספר

 82. החזרה לעבודה לאחר פיטורין

 83. פיצויי פיטורין אחרי 3 שנים

 84. צו זמני למניעת פיטורי עובד

 85. פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 86. תוקף משפטי של מכתב פיטורים

 87. פיטורים ממשרד העבודה והרווחה

 88. האם אפשר לבטל פיטורי צמצום ?

 89. פיטורי מזכירה במועצה מקומית

 90. רציפות בעבודה פיצויי פיטורין

 91. פיטורי עובד בשל מעילה בכספים

 92. פיטורים עקב התנכלות פוליטית

 93. פיטורי ראש צוות פיתוח תוכנה

 94. פיטורי עובד לאחר חזרה מחופשה

 95. פיטורים בגלל תלונה על המנכ''ל

 96. פיטורים משיקולים לא ענייניים

 97. טענת פיטורים בשל חשיפת שחיתות

 98. פיטורי עובדת בת 65 בגלל גיל ?

 99. פיטורים לאחר תלונות עם הממונה

 100. פיטורים בתדיראן בגין צמצומים

 101. פיצויים בגין פיטורים שלא כדין

 102. פיטורים בגלל יחסי אנוש גרועים

 103. פיטורים מיידיים עקב חשד לגניבה

 104. פיטורים של עובדת זמנית בעירייה

 105. סירוב לקבל עבודה לאחר פיטורים

 106. פיטורים מהמשטרה בגלל אי התאמה

 107. פיטורים בגלל הערכות חדשות בעסק

 108. פיטורים בגלל סירוב לעשות עבודה

 109. פיטורים בגלל שאין למעסיק עבודה

 110. מניעת פיטורים עד להכרעה בתביעה

 111. פיטורים של עובד שנתפס גונב אוכל

 112. פיטורים בגלל גניבה בלי פיצויים

 113. עיכוב פיטורים עד להכרעה בערעור

 114. פיטורי עובד עקב סירוב לבצע מטלות

 115. ביטול פיטורים בגלל טיפולי פוריות

 116. בקשה למתן צו זמני לביטול פיטורים

 117. פיטורי עובד עקב גרימת נזק למכונה

 118. פיטורי עובד עקב אי ציות להוראות

 119. פיטורים כתוצאה מהגשת תלונה נגד המעביד

 120. פיטורים בגלל סירוב לחתום על מכתב

 121. היתר פיטורים עובדת בטיפולי פוריות

 122. פיטורים בגלל בקשה לעבוד בחצי משרה

 123. פיטורי עובד בשל גרימת נזק במתכוון

 124. פיטורי עובד עירייה לפי חוזה מיוחד

 125. פיטורים בגלל הגשת תביעה נגד המעביד

 126. פיטורי חבר מועצה עקב חובות למועצה

 127. ביטול פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 128. פיטורי מנכ''ל לאחר מספר חודשים בלבד

 129. נדחתה בקשה למתן צו ארעי למניעת פיטורים

 130. פיטורי עובד הוראה באמצע שנת הלימודים

 131. פיטורי עובד בן 65 בטענת "הפרת נהלים"

 132. פיטורים עקב היעדרות מהעבודה בשל אזכרה

 133. ערעור מצד המעביד על פיטורים שלא כדין

 134. טענת פגמים בהליך פיטורי קלדנית בית משפט

 135. חזרה לעבודה אחרי פיטורים בגלל צמצומים

 136. תביעה לביטול פיטורים בחברת נמל אשדוד בע"מ

 137. התייעצות עם נציגות העובדים לפני פיטורים

 138. ערעור על פיטורי עובד במסגרת תוכנית הבראה

 139. פיטורי עובד סמוך לסיום שנת עבודתו הראשונה

 140. לשיחה לפני הפיטורים זומן המשיב בעל פה ולא בכתב

 141. ערעור על פיטורי עובד שחשף התנהלות בלתי תקינה

 142. טען כי פיטוריו אינם כדין שכן נעשו על רקע פוליטי

 143. פיטורים בגלל אי קבלת סמכות של הממונים על העובד

 144. חובת המעביד לשקול העברה למחלקה אחרת לפני פיטורים

 145. האם האמרה "תלך ואל תחזור לפה יותר" מהווה פיטורים ?

 146. האם יש לראות בהגשת בקשה לפטור על פי פקודת הפיטורין כ"השגה" ?

 147. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון