שטר ביטחון שכירות חנות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מימוש שטר ביטחון בהוצל''פ - שכירות חנות:

1. זוהי תביעה על פי שטר, בה התובע עותר לחייב את הנתבעים לפרוע תמורתו של שטר, על סך 20,000 ש"ח, בו הוא אוחז. השטר נמשך על ידי הנתבעת מס' 1 (להלן:ב "הנתבעת) בערבות הנתבעים 2 ו - 3 (להלן:ו "הערבים").

2. על יסוד חוזה שכירות מיום 28.1.96, שנחתם בין התובע לנתבעת, לפיו, השכיר התובע לנתבעת חנות, לתקופה של שנה החל מתאריך 1.3.96 ועד ליום 1.3.97, בתמורה לדמי שכירות חודשיים בסך של 400$ - מסרה הנתבעת לידי התובע את השטר, להבטחת קיום חיוביה על פי החוזה (להלן:נ "החוזה" ו"החנות").

3. על פי החוזה, הוענקה לנתבעת אופציה להאריך את תקופת השכירות בחנות, לשנה נוספת, בתמורה לדמי שכירות חודשיים בסך 440$.

4. אין חולק, כי הנתבעת מימשה את האופציה והמשיכה להחזיק בחנות, במהלך תקופתה. דא עקא, התובע טוען כי הנתבעת הפרה את החוזה, בכך שלא שילמה לו את דמי השכירות בסך 440$, כפי שהתחיבה, אלא המשיכה לשלם דמי שכירות, בסך של 400$ לחודש בלבד. זאת ועוד, הנתבעת הפרה את החוזה, בהודיעה לתובע, באופן חד צדדי, כי סיימה את תקופת השכירות בתאריך 1.12.97 - 3 חודשים טרם סיום תקופת האופציה.

5. התובע, טוען כי הנתבעת הותירה את החנות במצב מוזנח. זאת ועוד, הנתבעת הדביקה שטיח מקיר לקיר על רצפת החנות - ללא הסכמתו של התובע והסרתו, כרוכה בהוצאות מרובות. התובע טוען כי עלות הנזקים שהנתבעת גרמה לחנות, עומדת על הסך של 11,300 ש"ח.

6. התובע מוסיף וטוען כי בנוסף לנזקים אלו, הנתבעת חייבת לשלם לו את יתרת דמי השכירות, עד לסיום תקופת השכירות וכן הפרשים בגין התקופה בה שילמה לו בחסר של 40$ לחודש. כמו כן, הנתבעת נותרה חייבת סכומים לחב' החשמל ולעירייה. לטענתו, חובה הכולל של הנתבעת, עומד על הסך של 18,793 ש"ח.
בנסיבות אלו, עותר התובע לחייב את הנתבעת ואת הערבים לשלם את תמורת השטר, עד לגובה סכום התביעה, כמפורט לעיל.

7. הנתבעת כופרת בעובדות המיוחסות לה. לטענתה, על פי הסכם בעל פה, שנכרת בין הצדדים, עם מימוש האופציה, הוסכם ביניהם, כי חרף האמור בחוזה - דמי השכירות יעמדו על הסך של 400 דולר לחודש בלבד. עוד טוענת הנתבעת, כי נאלצה לעזוב את החנות, טרם סיום תקופת השכירות, נוכח התנהגותו המטרידה של התובע, במהלך תקופה האופציה, אשר לא נתנה לה מנוח ולפיכך, נאלצה לעבור למקום אחר.
באשר לנזקים הנטענים, הנתבעת טוענת כי הדבקת השטיח על ידה, השביחה את החנות וכי למעט השטיח, לא נגרמו לחנות נזקים נוספים. אשר על כן, הנתבעת עותרת לדחות את התובענה.

8. הצדדים הסמיכו את בית המשפט להכריע במחלוקת השנויה ביניהם, מכוח סמכותו על פי סעיף 79א', ללא חובת הנמקה.

9. לאחר שעיינתי בתצהירי הצדדים, בראיות שהציגו ובסיכומי באי כוחם, הגעתי לכלל מסקנה, כי על הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובע את הסך של 6,750 ש"ח, בצירוף ריבית בלבד מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל.

בהתחשב בהוצאות שנפסקו בהליך ההתנגדות ונוכח ההסדר אליו הגיעו הצדדים, לפיו המחלוקת ביניהם תוכרע על דרך הפשרה מכוח סעיף 79א' לחוק בתי המשפט - אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פגמים בשטר

 2. שטר לא חתום

 3. מהו שטר ביטחון ?

 4. פקיעת שטר בוררות

 5. הודעת חילול שטר

 6. חתימה על שטר ריק

 7. השלמת פרטים בשטר

 8. רישום בפנקס השטרות

 9. התיישנות בדיני שטרות

 10. סעיף 29 לפקודת השטרות

 11. חתימה על שטר ע''י שלוח

 12. דינו של השטר כדין חוזה

 13. שטר ביטחון שכירות חנות

 14. הארכת שטר ביטחון בעל פה

 15. דיני שטרות במשפט האנגלי

 16. שטר משכנתא בדרגה ראשונה

 17. ביטול חתימה על שטר סילוק

 18. שטר נאמנות סותר חובות נאמן

 19. פיצוי על חקירת משטרה רשלנית

 20. עיון בתיק משטרה ע''י צד שלישי

 21. מימוש שטר בטחון בשכירות דירה

 22. סיחור שטר מותנה בניגוד להרשאה

 23. התיישנות בקשה לביטול שטר משכון

 24. טענת קיזוז נזקים כנגד חיוב שטרות

 25. ערעור לעליון על מימוש שטר משכנתא

 26. הכחשת חתימה על שטרות בתיק הוצל''פ

 27. קיום יחסי מין בין חוקר משטרה למתלוננת

 28. חתימה על שטר עסקה במקרקעין בפני עורך דין

 29. העברת הליכי מימוש שטר משכון בהוצל''פ למשקם

 30. תביעה כספית שהוגשה כשטר לביצוע בלשכת ההוצל"פ

 31. תביעה לביטול רישום זכות הבעלות על פי שלושה שטרי מכר

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון