תאונת עבודה של סייעת

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת עבודה של סייעת:

1. מדובר בתביעה להכיר באירוע תאונתי מיום 7.6.97 כ"תאונת עבודה".
 2. עובדות המקרה פורטו בהחלטת בית הדין מיום 28.3.2000. מדובר בתובעת אשר עבדה כסייעת וממלאת מקום מחליפה בבית ספר באשקלון - מדובר בבית ספר לחינוך מיוחד. בחודש מאי יוני 97 בעת הפסקת האוכל ליוותה התובעת ילד מוגבל שהתקשה בהליכה ותוך כדי הליכתה כשהיא תומכת בילד נפלה עימו על הרצפה וקיבלה מכה באגן (להלן: האירוע התאונתי"). התובעת סבלה בכאבים בגבה אולם לא פנתה לטיפול רפואי ולא הפסיקה עבודתה כלל. התובעת לא המציאה תעודות אי כושר למעט תעודת מחלה מיום 16.11.97 אשר פרטה בין היתר כאבי גב אך לא צויין בה כי באירוע תאונתי מדובר. התובעת פנתה לטיפול רפואי כעובר חודש ימים ממועד "האירוע התאונתי" אולם לא הוצגה בפני בית הדין אך פורטה בחוות דעתו של ד"ר אלחלל ומדובר בפניה לטיפול רפואי מיום 8.7.97 תוך ציון תלונות על כאבים בעמוד השדרה. אין בתעודה ציון כי בתאונת עבודה מדובר. התובעת קיבלה טיפול רפואי תרופתי. התיעוד הרפואי מיום 23.11.97 מתעד לראשונה, כי בתאונת עבודה מדובר ומחודש מאי 97.נ
 
3. עניינה של התובעת הועבר למומחה יועץ רפואי ד"ר דוד אנגל אשר נתבקש לחוות דעתו בדבר הקשר הסיבתי בין "האירוע התאונתי" לבין כאבי הגב והנזקים הרפואיים שפורטו במסמכים הרפואיים שהובאו בפניו.ב
 
4. יצויין, כי בהחלטת בית הדין שפורטה לעיל, ציין בית הדין, כי התובעת ציינה במהלך עדותה וראיותיה שלושה מועדים שונים ל"אירוע התאונתי" אולם בית הדין לא דחה תביעתה מלכתחילה בגין אי ציון מועד האירוע שכן לא דובר בטווח של חודשים או שבועות בין המועדים השונים. תביעתה לתשלום דמי פגיעה נשללה במסגרת החלטת בית הדין שכן לא השכילה להוכיח, כי נגרם לה אי כושר לעבודה בגין ה"אירוע התאונתי" וכן העידה, כי לא הפסיקה עבודתה. הזכאות נשללה לאור הוראות סעיף 92 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב - התשנ"ה - 1995 (להלן: "החוק").
 
בית הדין פרט, כי אומנם לא הוכיחה זכאותה לקבלת דמי פגיעה אולם עניינה הועבר למומחה יועץ רפואי שכן הוכח, כי קיבלה טיפולים רפואיים בגין כאבי גב סמוך למועד ה"אירוע התאונתי".
 
5. המומחה - יועץ רפואי השיב לשאלות בית הדין כדלקמן:
 
א. התובעת סובלת ממחלה של כאבי גב תחתון על רקע שינויים ניווניים קשים בעמוד שדרה מותני, בלט דיסק בחוליה L4-5 וספונדילוליזיס.ו
 
ב. מחלתה קדמה לאירוע. ישנם רישומים רבים מאוד שמתייחסים למחלתה בשנים 71, 73, 74, 79, 83, 90, 93 ו- 94. שינויים ניוונים הינם תהליך טבעי וממושך וספונדילוליזיס הינו שינוי מולד.נ
 
ג. התובעת המשיכה בעבודתה באותו יום.ב
 
ד. אין כל רישום סמוך לאחר האירוע שמתייחס למחלתה או אפשרות שמחלתה החמירה בו. בלט דיסק לו ארע בתאריך האירוע היה משתקף ברישומים רפואיים סמוך לאחר האירוע.ו
 
כל הנ"ל מצביעים על כך, כי מחלתה קדמה לאירוע וגם, כי לא היתה השפעה לאירוע על מחלתה במנגנון של החמרה.
 
מחלתה קדמה לאירוע והיא מצב תחלואתי רגיל.נ
 
אין כל עדות בחומר שהומצא למומחה, כי נגרם נזק כלשהו או החמרה במחלה קודמת.ב
 
6. התובעת פנתה בבקשה לבית הדין להציג שאלות הבהרה למומחה אולם בית הדין בהחלטתו מיום 26.9.2000 דחה הבקשה מהנימוקים שפורטו בהחלטה והתובעת נתבקשה להגיש סיכום טענותיה (תיק בשא 3423/00).
 
7. הנתבע הגיש סיכום טענותיו ביום 3.9.2000 אולם עד כה לא הוגשו סיכומים מטעם התובעת והתיק הועבר למתן פסק דין.ו
 
8. הנתבע בסיכום טענותיו טוען, כי יש לדחות התביעה שכן חוות דעתו של המומחה הינה חד משמעית והתובעת לא השכילה להוכיח נזק שנגרם לה או קשר סיבתי בין האירוע התאונתי למחלותיה.
 
9. לאחר עיון בטענות הצדדים, בחוות דעתו של המומחה ובראיות שבתיק מסקנתנו, כי יש לדחות התביעה שכן התובעת לא השכילה להוכיח, כי האירוע התאונתי הינו בבחינה "תאונת עבודה".
 
במקרה הנדון קבע בית הדין, כי אומנם ב"אירוע תאונתי" מדובר אולם על פי הפסיקה אין "תאונת עבודה", כהגדרתה בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995 (להלן - "החוק"). אם העובדה התאונתית שבה מדובר לא גררה אחריה כל חבלה באורגניזם של האדם.
 
"תאונה" מורכבת משני יסודות חיוניים: גורם או מחולל מחד גיסא ונזק או פגיעה מאידך גיסא (דב"ע נט/88-0 כאמל קופטי נגד המוסד פד"ע כט' 169).נ
 
אשר ברור הוא, כי באין "חבלה" אין "תאונת עבודה" ואין זכאות לגמלה מכח הסעיפים המזכים לגמלה. ה"חבלה" היא אחת העובדות הצריכות לעילת התביעה וככל עובדה מהמערכת המהווה עילת תביעה צריך שהתובע יוכיחה (דב"ע שמ/96-0 המוסד נגד אמנון וייל פד"ע יב' 225). ואומנם על הלכות אלה חזר בית הדין הארצי לעבודה בעבל 177/97 חיה סיבוני נגד המוסד לביטוח לאומי שפורסם בפד"ע כרך לב' עמ' 281 בעמ' 286 287.
 
8. לענייננו, המומחה - יועץ רפואי שלל באופן חד משמעי קשר סיבתי בין האירוע התאונתי למחלתה של התובעת וכן שלל גרימת נזק כלשהו כתוצאה מהנפילה שהוגדרה בהחלטת בית הדין כ"אירוע תאונתי" (סעיף ג' לתשובותיו בחוות דעתו מיום 2.8.2000).
 
מדיניות בית הדין, להכריע בשאלות רפואיות על סמך חוות דעתם של מומחים - יועצים שמתמנים על ידי בית הדין, שכן הם ניטרליים. בהתאם למדיניות האמורה יש ליתן משקל ראייתי לחוות דעתו של ד"ר דוד אנגל אשר ממנה ניתן להסיק, כי לא נגרם כל נזק לתובעת מחמת הנפילה וכי אין קשר סיבתי בין כאבי הגב עליהם התלוננה זמן רב לאחר ה"אירוע התאונתי" ולפיכך מסקנתנו, כי התובעת לא השכילה להוכיח, כי ב"תאונת עבודה" מדובר ולפיכך - דין התביעה להדחות.
 
9. לסיכום - דין התביעה להדחות.ב
 
10. אין צו להוצאות.ו
 
11. זכות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה תוך 30 יום ממועד פסק דין זה.נלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה טפסן

 2. תאונת עבודה במחסן

 3. תאונת עבודה במפעל

 4. תאונת עבודה מתנדב

 5. תאונת עבודה פיצוץ

 6. תאונת עבודה במאפיה

 7. תאונת עבודה בחו''ל

 8. תאונת עבודה - את מי תובעים

 9. דיכאון כתאונת עבודה

 10. תאונת עבודה של שוחט

 11. תאונת עבודה עם מכבש

 12. תאונת עבודה עם אקדח מסמרים

 13. אדם אשר נפטר בתאונת עבודה

 14. קטיעת אצבעות תאונת עבודה

 15. תאונת עבודה עם מנוף

 16. תאונת עבודה עם פטיש

 17. תאונת עבודה עם סכין

 18. תאונת עבודה של סייעת

 19. תאונת עבודה של חקלאי

 20. תאונת עבודה קרע בכתף

 21. תאונת עבודה התחשמלות

 22. תאונת עבודה בגן חיות

 23. תאונת עבודה בבית ספר

 24. תאונת עבודה עם עגורן

 25. תאונת עבודה עם מקדחה

 26. תאונת עבודה של מלצרית

 27. גב תפוס - תאונת עבודה

 28. חתך באצבע תאונת עבודה

 29. תאונת עבודה בטיול שנתי

 30. קריסת עץ - תאונת עבודה

 31. תאונת סקי כתאונת עבודה

 32. תאונת עבודה פגיעה בכתף

 33. נגיחת שור - תאונת עבודה

 34. תאונת עבודה בקונדיטוריה

 35. פגיעה במרפק תאונת עבודה

 36. עובדת משק - תאונת עבודה

 37. ? תאונת עבודה חשמלאי - פיצויים

 38. קוצר נשימה כתאונת עבודה

 39. משיכת כבל - תאונת עבודה

 40. תאונת עבודה בעסק משפחתי

 41. תאונת עבודה טכנאי מזגנים

 42. פגיעה נפשית כתאונת עבודה

 43. אצבעות נחתכו בתאונת עבודה

 44. מה עושים במקרה של תאונת עבודה

 45. הרמת משקל כבד תאונת עבודה

 46. פיצוי על שתי תאונות עבודה

 47. תאונת עבודה כוויה ממי חמצן

 48. שכר לא מדווח - תאונת עבודה

 49. תאונת עבודה עובד נמל אשדוד

 50. השחזת מרצפות - תאונת עבודה

 51. המשך עבודה לאחר תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה של פועל מהשטחים

 53. ויכוח עם לקוח - תאונת עבודה

 54. חובת דיווח של המעביד על תאונת עבודה

 55. איחור בהודעה על תאונת עבודה

 56. תאונת עבודה של עובדת ניקיון

 57. תאונת עבודה בזמן תורנות לילה

 58. תאונת עבודה עם מסור - תביעת פיצויים

 59. הגדרת ''מעון'' - תאונת עבודה

 60. החמרת מום מולד - תאונת עבודה

 61. ניקוי מכונה פגיעה ביד - תאונת בעבודה

 62. מכה בראש משולחן - תאונת עבודה

 63. תאונת עבודה בזמן נסיעה על טנק

 64. ? תאונה בעבודה פריקת כתף – כמה פיצויים

 65. כניסת גוף זר בעין - תאונת עבודה

 66. תאונת עבודה פועל בניין - תביעת פיצויים

 67. מימון חמי מרפא לנפגע תאונת עבודה

 68. תאונת עבודה של רב בדרך לבית הכנסת

 69. התעוורות בעין אחת עקב תאונת עבודה

 70. תאונת עבודה של (פיקולו) מלצר זוטר

 71. ערעור על גובה הפיצוי בתאונת עבודה

 72. קטיעת אצבעות בתאונת עבודה עם מכונה

 73. תאונת עבודה במהלך עבודות צביעה בגובה

 74. פיצויים בגין פגיעה על ידי מחפר - תאונת עבודה

 75. תאונת עבודה ללא גורם חיצוני הנראה לעין

 76. תאונת עבודה בדרך מהעבודה - עצירה לאכול

 77. פיקוח על עובד חסר ניסיון - תאונת עבודה

 78. הפסקה וסטיה מהדרך המקובלת - תאונת עבודה

 79. טופס תביעה תאונת עבודה ללא חתימת המעביד

 80. ערעור מצד המעסיק על פיצויים בתאונת עבודה

 81. חשיבות גרסה ראשונית בבית חולים - תאונת עבודה

 82. תאונת עבודה - טענת עובד שלא קיבל הדרכה מהמעביד

 83. תביעה של טכנאי נגד בזק של טכנאי נגד בזק – תאונת עבודה

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון