תביעה על נזק למשאית

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעה על נזק למשאית:

א. בפני תביעה לתשלום פיצוי בגין נזק שנגרם למשאית מס' 40-023-00 מסוג איווקו (להלן:ב "המשאית") אשר על פי הנטען, ניזוקה כתוצאה מתאונת דרכים שאירעה בתאריך 9.7.96.

ב. על פי הנטען בכתב התביעה, התובע הינו הבעלים והמחזיק של המשאית.
בתצהירו, הצהיר התובע כי היה נהג המשאית בעת קרות התאונה. במהלך חקירתו הוברר כי התובע הינו בנו של מר יוסף כהן, הבעלים של המשאית.

ג. התביעה הינה, כאמור, לכיסוי הוצאות שנגרמו למר יוסף כהן, כתוצאה מהתאונה. בין היתר, נטען כי נגרמו נזקים עקיפים, בגין השבתת המשאית בסכום של 42,000 ש"ח וכמו כן, נזקים ישירים, בגין השתתפות עצמית, כינון והעדר הנחת תביעות.

ד. המסמכים שהוצגו להוכחת הנזק, כולם נושאים את שמו של מר יוסף כהן, בעל המשאית, אשר מטבע הדברים, נפגע כתוצאה מהנזקים שנגרמו לה. כך, הפיצוי בגין נזקי המשאית שולם על ידי חברת הביטוח למר יוסף כהן, המבוטח והבעלים של המשאית , שטר קבלה וסילוק נחתם אף הוא על ידי מר כהן יוסף והאישורים, מהם ניתן ללמוד על הפסד הנחת תביעות, כינון והשתתפות עצמית - אף הם נושאים את שמו של מר יוסף כהן, כמכותב.

ה. בנסיבות אלו, כלל לא ברור על שום מה התביעה הוגשה על ידי מר יעקב כהן, חרף העובדה שהנזקים הנטענים נגרמו לאביו. מיותר לציין כי עובדה זו עלתה במהלך חקירת התובע, אולם חרף זאת, לא הוגשה בקשה לתיקון כתב התביעה או לצירופו


של מר יוסף כהן כתובע. בית המשפט ער לעובדה שמר יוסף כהן הינו אביו של התובע וככל הנראה, מדובר בעסק משפחתי, בו הבן משמש כנהג והאב - כבעלים של העסק. אולם, אלו הן השערות, אשר אין להן תימוכין בראיות.

ו. בנסיבות אלו, לא קמה עילת תביעה לתובע ומן הדין לדחות את התובענה. בית המשפט מצר על כך שהתובע לא פעל למען תיקון כתב התביעה, כי לכאורה מדובר בעניין פורמלי, אולם הואיל והדבר לא נעשה - אין מנוס מהתוצאה האמורה.

ז. בהתאם לתקנה 24 לתקנות סדר הדין, לכאורה, מוקנית לבית המשפט סמכות לצרף כתובע את מר כהן יוסף, אף בשלב זה של הדיון, בעת כתיבת פסק הדין, אולם מי לידי יתקע כף, כי הדבר עולה בקנה אחד עם רצונו של מר יוסף כהן?! בנסיבות אלו, סבורני כי אין לעשות כן.

ח. חרף האמור לעיל, מצאתי לנכון לקבוע ממצאים באשר לאחריות לאירוע התאונה;
התובע העיד כי עמד סמוך לשולי תהום, על מנת לפרוק חול שנשא במשאית, שעה שהנתבע הגיע למקום, בנסיעה מהירה לאחור ובתוך כך, פגע בחזית משאיתו, שעה שזו עמדה עמידה מחלטת. משאית הנתבע פגעה בחזית משאית התובע באמצעות חלקה האחורי. בהתנהגותו, טען התובע כי, הנתבע נהג ברשלנות ובחוסר זהירות וגרם להתרחשות התאונה.

ט. הנתבע, מנגד, טען בתצהירו כי נסע לאחור, לעבר מקום שפיכת החול, כאשר לפתע הגיח התובע לפניו, נסע אף הוא לאחור, במהירות, עקף אותו, נכנס מאחוריו וגרם להתנגשות בין שני כלי הרכב.

י. גרסת הנתבע, על פניה מופרכת. לא סביר, כי בעת נסיעתן של שתי המשאיות לאחור, כפי שטען הנתבע, בתוך שטח חולי (כפי שהעיד התובע ועדותו לא נסתרה) ובסמוך לתהום שפעורה מנגד, האחת תעקוף את רעותה, במהירות ובפראות, תכנס אל מאחוריה ובתוך כך, כאשר שתי המשאיות ממשיכות בנסיעתן לאחור, זו אחרי זו, המשאית העוקפת, אשר המשיכה בנסיעה לאחור, היא זו אשר תפגע ברעותה. הדבר ייתכן אך ורק במקרה של עצירת פתע, אולם איש לא טען כי זו התרחשה. זאת ועוד; מדובר בשטח חולי, אשר לא ניתן לפתח בו מהירות, כמתואר בתצהירו של הנתבע.

י”א. הואיל והנתבע ביכר שלא להתייצב בבית המשפט, נמנע מבית המשפט להתרשם הימנו ונמנע מבא כוח התובע לחקרו חקירה נגדית ולהעמיד במבחן את גרסתו. בנסיבות אלו, נוכח העדר הסבירות וההגיון מחד ואי הופעת הנתבע מאידך - גרסת הנתבע נדחית מניה וביה.

י"ב. באשר לנזק; הוכח הנזק הישיר, קרי השתתפות עצמית בסך של 7,963 וכינון בסך 268 ש"ח. באשר להפסד הנחת תביעות - לא הוכח כי אכן המבוטח שילם ביתר, עקב התאונה. כמו כן ,לא הונחה תשתית ראייתית להוכחת הנזקים העקיפים המתוארים בכתב התביעה ובתצהיר התובע, קרי נזקי השבתת המשאית והנסיבות שגרמו להשבתתה.

י"ג. אשר על כן, ניתן לקבוע כי הוכח נזק בסך של 8,231 ש"ח, נכון למועד התאונה .

י"ד. כאמור, הואיל ואין יריבות בין התובע לנתבע,, חרף האמור לעיל - התביעה תידחה.

בית המשפט המליץ לצדדים להתפשר ואף הציע סכום פשרה. התובע (ואביו שהיה נוכח באולם בית המשפט) בחר שלא לאמץ את המלצת בית המשפט, וחבל.
הואיל והנתבע נמנע מלהתייצב למועד הדיון - אינני מוצא לנכון לפסוק הוצאות, אלא בסכום חלקי. התובע ישלם לנתבע הוצאות בסך 1,000 ש"ח בצירוף מע"מ. לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום בפועל.


זכות ערעור תוך 45 יום לביה"מ המחוזי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת דרכים משאית

 2. מוות בתאונה עם משאית

 3. ביטוח משאית שנשרפה

 4. בעיות גב נהג משאית

 5. התנגשות משאית ברכב

 6. תביעת ביטוח גניבת משאיות

 7. נפילה בירידה ממשאית

 8. תביעה על נזק למשאית

 9. תביעה נגד נהג משאית

 10. ביטוח התהפכות משאית

 11. פיצוי על גרירת משאית

 12. נפילה במדרגות משאית

 13. העברת בעלות על משאית

 14. דמי השהיה משאית הובלה

 15. גניבת משאית ללא ביטוח

 16. הפרת הסכם קניית משאית

 17. כאבי גב אצל נהג משאית

 18. גניבת משאית לאחר מכירה

 19. גניבת משאית - אשם תורם

 20. מעבר באור אדום - משאית

 21. פיטורי נהג משאית מהעבודה

 22. תאונה חזיתית עם משאית

 23. פגיעת משאית בכבל טלפון

 24. תאונה בין קטנוע למשאית

 25. פיטורים לאחר שוד משאית

 26. התנגשות נגרר במשאית חונה

 27. סיבוב ברך בירידה ממשאית

 28. פגיעה במהלך ירידה ממשאית

 29. נזק למשאית מענפים של עץ

 30. תאונה במהלך עלייה למשאית

 31. נהיגה מעל 12 שעות במשאית

 32. נפילה ממשאית במהלך ירידה

 33. גניבת משאית שהובילה סחורה

 34. נזק למשאית - תביעות קטנות

 35. תאונת דרכים - משאית קידוח

 36. משאית גלידה - תאונת דרכים

 37. ביטוח רכב משאית מפני גניבה

 38. תאונה עם משאית במהלך העבודה

 39. תאונה בין משאית צבאית לטנדר

 40. ביטוח נגרר משאית מפני גניבה

 41. אחריות על גניבת משאית ממוסך

 42. תאונה עם משאית - נזקי רכוש

 43. פריקת סחורה משאית - האם תאונת דרכים

 44. ? נפילה מארגז משאית - האם תאונת דרכים

 45. האם התאונה ארעה בירידה ממשאית

 46. תאונת דרכים באשמת נהג משאית

 47. התנגשות הולך רגל במשאית חונה

 48. תאונה בירידה מהקבינה של המשאית

 49. ירידה ממשאית תוך כדי פריקת מטען

 50. כיסוי מטען משאית - תאונת דרכים

 51. עונש לנהג משאית על תאונה קטלנית

 52. משאית לימוד נהיגה - תאונת דרכים

 53. הכרה בנפילה ממשאית כתאונת דרכים

 54. תאונת דרכים עם משאית מערבל בטון

 55. מוות עקב נפילת חפץ ממשאית נוסעת

 56. תאונת דרכים עם משאית עמוסה בסחורה

 57. תאונה עם משאית שעצרה במקום אסור

 58. השתחררות עמוד ממשאית - תאונת עבודה

 59. דחיית תביעת ביטוח בגין תאונת משאית

 60. נפילת אבן ממשאית - האם תאונת דרכים

 61. הובלת סחורה במשאית יחסי עובד מעביד

 62. תאונה בין מכונית למשאית סמי טריילר

 63. ירידה מתא נהג של משאית תאונת דרכים

 64. נפילת רכב ממשאית גרר שהובילה רכבים

 65. ביטול עסקה לרכישת משאית בגלל תקלות

 66. נזקי רכוש כתוצאה מהתנגשות משאית ברכב

 67. תאונת דרכים בזמן העמסת ארגזים למשאית

 68. חוזה למתן שירותי הובלה של נהג משאית

 69. תאונה בין רכב למשאית - תביעות קטנות

 70. ? התפוצצות צינור גומי משאית - האם תאונת דרכים

 71. הרמת מטען משאית קריסה של מנוף – האם תאונת דרכים

 72. נפילת מוטות ברזל מחוברים למשאית על הנהג

 73. תביעה נגד נהג משאית בגין נהיגה רשלנית

 74. תאונת דרכים: טריקת דלת של משאית על הראש

 75. האם נפילה מסולם משאית נחשבת תאונת דרכים

 76. מכה מדלת של משאית זבל - האם תאונת דרכים

 77. נפגע ממשאית שהידרדרה לכיוונו ונמחץ על ידה

 78. תאונת עבודה במהלך ריקון תכולת משאית אמבטיה

 79. תאונה ארעה עת ברכב והמשאית נסעו אחד מול השני

 80. החלקה בירידה ממשאית לאחר נסיעה ופגיעה בקרסול

 81. טענת חברת הביטוח למעורבות של הנהג בגניבת משאית

 82. האם חוק שעות עבודה ומנוחה חל על נהג משאית פרטית ?

 83. האם נפילה בזמן קשירת משטחי עץ למשאית היא תאונת דרכים ?

 84. תאונת דרכים: נפגע בעת שעלה אל המשאית שנהג במסגרת עבודתו

 85. דיסקת טכוגרף למשאית: מה העונש על אי החלפת דיסקה יומית ?

 86. בקשת רישיון למשאית מעל 15 טון - ערעור על החלטת רשות הרישוי

 87. הצדדים חלוקים מי משני כלי הרכב המעורבים בתאונה שבין הפרטית למשאית

 88. תאונת דרכים: בחקירתה הנגדית אישרה הנהגת כי היא לא ראתה את המשאית

 89. במהלך נסיעה ניתזה אבן ממשאית שנסעה לפניו ופגעה בשמשה הקדמית של הרכב

 90. האם תאונה תוך כדי שימוש במשאית שעליה מותקן מנוף מהווה תאונת דרכים ?

 91. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון