תדריך כלכלי מס הכנסה

מהו תדריך כלכלי ?

בהעדר ספרים קבילים ומשנמצאו ליקויים מהותיים בספרים שנוהלו, לרבות העלמת רישום קניות ואי רישום תקבולים, הגם שפסילת הספרים לא התבססה בהכרח על ממצאים אלה, הרי שלא ניתן עוד לסמוך על הרישום בספרים וספק אם יכול המשיב ללמוד על היקף ההכנסות בעסק מהקיים בספרים. בנסיבות אלה רשאי המשיב לבסס שומתו על תדריכים כלכליים לעסקים אשר יש בהם כדי לתת קנה מידה ממוצע לאחוז רווח לאותם עסקים, תוך התאמות נדרשות לממצאים הספציפיים שנמצאו לגבי העסק.


פסילת ספרים הינה אחד הנימוקים השכיחים להוצאת שומה לפי מיטב השפיטה (ע"א 352/86 פקיד שומה פתח תקווה נ' עו"ד יצחק אורן, פ"ד מד(2) 554, 559).


אולם, פסילת ספרים אינה סוף פסוק ועדיין על המשיב להצדיק השומה שהוצאה לפי מיטב השפיטה וסבירותה.


פקיד השומה אמנם אינו רשאי לערוך שומה מופרכת, אלא עליו לבסס שומתו על מירב הנתונים שנאספו בדבר עסקו של הנישום, תוך השוואה לתדריכים הכלכליים המתאימים. ואולם, הנטל על הנישום להוכיח כי השומה מופרכת ורחוקה מן המציאות, זאת שעה שבמחדליו הביא לכך שלא יהיו בידי פקיד השומה כלים טובים יותר לקבוע את השומה (ע"א 8782/05 נבון נ' פקיד שומה אשקלון (נבו, 14/2/08). ועוד, יודגש כי במקרים כאלה, אין בית המשפט שם שיקול דעתו תחת שיקול דעתו של פקיד השומה וכי שומה המבוססת היטב אינה מצדיקה התערבותו של בית המשפט (ע"א 9792/02 פואז נ' מס הכנסה טבריה (נבו, 13/9/05).


טענה אחרת של הנישום צריך שתהא מבוססת בראיות אובייקטיביות (ראה הערותי בעמה (חי') 187/00 שחאדה נ' פקיד שומה עכו. נבו, 30/3/05).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מס הכנסה על טיפים

 2. עורך דין מס הכנסה

 3. קבלת מידע ממס הכנסה

 4. מחילת חוב מס הכנסה

 5. זיכוי מס הכנסה באילת

 6. החזר קנסות מס הכנסה

 7. יגיעה אישית מס הכנסה

 8. יבוא תכשיטים מס הכנסה

 9. תדריך כלכלי מס הכנסה

 10. הודעה בעל פה למס הכנסה

 11. תיקון דוחות למס הכנסה

 12. שיפורים במושכר מס הכנסה

 13. סעיף 163 לפקודת מס הכנסה

 14. סעיף 144 לפקודת מס הכנסה

 15. הפרשי הון - ערעור מס הכנסה

 16. ביקורת מס הכנסה בכפר ערבי

 17. קופה רושמת ביקורת מס הכנסה

 18. ערעור מס הכנסה פסילת ספרים

 19. ביקורת ספרים מס הכנסה - חנות

 20. ערעורי מס הכנסה בדלתיים סגורות

 21. מס הכנסה משכורת בני זוג בחברה

 22. דוגמא של ערעור מס הכנסה שהתקבל

 23. ערעור לעליון על החלטת מס הכנסה

 24. ביקורת מס הכנסה - מרפאת שיניים

 25. "הכנסה מעבודה" לפי פקודת מס הכנסה

 26. התיישנות החזר מס הכנסה ששולם בטעות

 27. רכישת זכות דיירות - זיכוי מס הכנסה

 28. פער בדיווח הכנסות למע''מ ולמס הכנסה

 29. ערעור על קולת העונש בעבירות מס הכנסה

 30. רישום לא מסודר של חשבונות - מס הכנסה

 31. השוואה לעסקים דומים - ערעור מס הכנסה

 32. עבירות לפי סעיף 220(5) לפקודת מס הכנסה

 33. סעיף 220 לפקודת מס הכנסה - עבירות מס

 34. הכנסה לא מדווחת למס הכנסה של הרוג תאונת דרכים

 35. אי העברת ניכוי מס הכנסה ממשכורות עובדים

 36. תמיכה כספית מהמשפחה זכאות לגמלת מס הכנסה

 37. אי הגשת דוחות מס הכנסה מהווה עבירה נמשכת

 38. ביטול כתב אישום בגין תשלום כופר למס הכנסה

 39. חישוב נכות לפי תקנות מס הכנסה וביטוח לאומי

 40. האם אפשר לחייב בעלים של חברה בחובות למס הכנסה ?

 41. כמה זמן צריך לשמור מסמכים למס הכנסה ? סעיף 25(ג)

 42. בדיקת ירידה בשכר לעצמאי בביטוח לאומי ע''י השוואת דוחות מס הכנסה

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון