בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי:

1. זוהי תביעה להכיר בבעיות נשימה מהן סובל התובע כ"פגיעה בעבודה" כמשמעה בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה - 1995 (להלן: החוק) הן בטענה כי המדובר בבעיות נשימה שנגרמו בדרך של מיקרוטראומה והן בהתייחס לאירוע תאונתי נטען מתאריך 7.1.07.

הנתבע בכתב הגנתו טען כי לתובע לא אירע בתאריך 7.1.07 אירוע תאונתי כמשמעותו בחוק, וכי אין קשר סיבתי בין פגיעתו הנטענת של התובע לבין האירוע מ-7.1.07.

כמו כן, טען הנתבע בכתב ההגנה, כי לא מתמלאים בתובע התנאים הנדרשים להכיר בפגיעתו הנטענת כפגיעה בעבודה בדרך של מחלת מקצוע או בדרך של מיקרוטראומה.

לטענת הנתבע, התובע סבל ב-7.1.07 מתופעה של "חזה אוויר עצמוני" שאינו קשור לאירוע תאונתי כלשהו או לעבודה מאומצת.

לחילופין טען הנתבע כי השפעת העבודה על מחלתו של התובע, פחותה בהרבה מהשפעת גורמים אחרים.

בסוף ישיבת ההוכחות הודיע ב"כ הנתבע כי קיימת הסכמה למינוי מומחה הן בשאלת הקשר הסיבתי בין מצבו של התובע לבין האירוע החד פעמי של הרמת פלטת השיש, והן בשאלת קיומה של פגיעה בדרך של מיקרוטראומה.

2. ואלה העובדות הצריכות לענין:

א. התובע יליד 8.9.61, עבד במפעלי שיש מרמ בכפר קרע בתקופה 8/04-1/07.

ב. עבודתו של התובע במפעל השיש כללה הרמת אריחי שיש וניודם ממקום למקום, ניסור, חיתוך ושיוף השיש והכנתו להרכבה לפי הזמנות שהתקבלו במפעל.

ג. בהתאם לעדותו של התובע, הוא עבד במפעל 6 ימי עבודה בשבוע, כ-8 שעות עבודה ליום.

ד. במפעל בו עבד התובע קיימים 2 סוגים של פלטות - שיש סינטטי ושיש טבעי.
השיש הטבעי מגיע בגדלים שונים.

ה. בעת פעולות חיתוך, ניסור או שיוף פלטות השיש באמצעות דיסק יהלום, מתפזר אבק סמיך, ולמרות שימוש במסכות בד עם פילטר, לא מצליחות מסיכות אלה לסנן את כל האבק המצטבר.

בתקופה הרלוונטית לעבודתו של התובע, לא בוצעה פעולת השיוף עם מים, והאבק מליטוש השיש התפזר ונפל על הרצפה, על הבגדים ובכל מקום.

ו. בתאריך 7.1.07 הרים התובע פלטה של שיש טבעי בעזרת עובד נוסף, כאשר המדובר בפלטה השוקלת 350-400 ק"ג, ו-2 פועלים מעבירים את הפלטה מעגלה עליה היא מונחת לשולחן העבודה.

התובע חש כאבים בחזה וקוצר נשימה לאחר העברת הפלטה מהעגלה לשולחן.
התובע העיד כי את הפעולה של הרמת לוח שיש מעגלה לשולחן, היה מבצע כדבר שבשגרה, לעיתים אפילו 20 פעמים ביום (עמ' 3 ש' 30 לפרוטוקול).

ז. התובע עישן עד שנת 2000.

3. כדי להכריע בשאלות השנויות במחלוקת בין הצדדים הננו ממנים את פרופ' מרדכי קרמר כמומחה יועץ רפואי מטעם בית הדין.

המומחה מתבקש להשיב על השאלות הבאות:

א. מהי המחלה ממנה סובל התובע, ומתי לראשונה מופיעים רישומים רפואים בנוגע
למחלה זו?

ב. האם בעיות הנשימה מהן סובל התובע נגרמו או הוחמרו כתוצאה מחשיפתו לאבק שמקורו בליטוש פלטות שיש?

ג. האם נתקיימו בתובע התנאים להכיר בבעיות הנשימה שלו כ"מחלת מקצוע"
בהתאם לחלק ב' של התוספת השניה לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) תשי"ד - 1954 ואם כן לאיזו מחלת מקצוע מתאים מצבו של התובע?

ד. האם היתה במקרה שבפנינו פגיעה INJURY?

ה. האם הפגיעה גרמה נזק?

ו. האם כל נשימה ונשימה שנשם התובע בעת עבודתו בליטוש פלטות שיש,
כמפורט בהחלטה דלעיל, גרמה לפגיעה זעירה INJURY כאשר המדובר בפגיעות חוזרות ודומות שניתן להבחין בהן ולייחס אותן לזמן מסוים?

ז. במקרה שאכן היתה פגיעה מהסוג המפורט לעיל, האם היתה פגיעה זו בעלת אופי בלתי הפיך IRREVERSIBLE כך שבהצטרף אליה פגיעות זעירות דומות וחוזרות נוצר המצב הקיים?

ח. אם לא היתה פגיעה מהסוג דלעיל האם יש לראות במצב הקיים תוצאה של תהליך תחלואתי רגיל?

ט. במידה והמצב הקיים נגרם גם בגין תהליך תחלואתי וגם בגין פגיעות זעירות בעלות אופי בלתי הפיך, האם השפיעה חשיפתו של התובע לאבק שהינו תוצר שיוף פלטות שיש על הופעת המחלה או החמרתה ובאיזו מידה?

י. הקיים קשר סיבתי בין המחלה ממנה סובל התובע לבין האירוע בעבודה בתאריך 7.1.07, של הרמת פלטת שיש מעגלה לשולחן עבודה, כפי שתואר בעובדות שלעיל?

י"א. האם אי הכושר לעבודה על פי התעודות הרפואיות לנפגע בעבודה המצורפות
להחלטה זו, כולו או חלקו נגרם עקב האירוע הנ"ל?

באם המומחה יקבע, כי רק חלק מאי הכושר נגרם עקב האירוע וחלק מקורו במצב רפואי קודם, ישיב המומחה מה משך הזמן שבו נגרם לתובע אי כושר אותו ניתן לייחס לאירוע מ-7.1.07?

4. אל המומחה הרפואי יועברו ביחד עם החלטה זו, המסמכים הבאים, שניתן ללמוד מהם על מצבו הרפואי:

א. חוות דעת פרופ' אריה אוליבן מטעם התובע – ת/7.

ב. ממצאי בדיקות מ-9.2.07.

ג. חוות דעת ד"ר נועם גולדשטיין מטעם הנתבע – נ/8 וכן כל החומר הרפואי שצירף הנתבע – נ/2-נ/6.

ד. כל החומר הרפואי שצורף לתצהירו של התובע – ת/4.

ה. כרטיסו הכללי של התובע – שירותי בריאות כללית.

ו. כרטיס כירורגי של התובע – שירותי בריאות כללית.

ז. כרטיס תעסוקתי של התובע – שירותי בריאות כללית.

ח. חומר מביה"ח רמב"ם.

ט. חומר מביה"ח הלל יפה בחדרה.

י. חומר מקופ"ח מאוחדת.

י"א. חומר רפואי נוסף הכולל תפקודי ריאה מ-13.8.10 וסיכומי בדיקות רופא ריאות מ-1.8.10 ומ-29.8.10 שצורפו להודעת ב"כ התובע מ-17.10.10.

5. המומחה מתבקש להכין את חוות הדעת ולהעבירה לבית הדין תוך 30 יום, במידת האפשר.

6. שכ"ט של המומחה ישולם מתקציב המדינה, באמצעות קופת בית הדין, כמקובל.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון