מה זה סדר דין מקוצר

מה זה סדר דין מקוצר ?

מטרת סדר דין מקוצר הינה, מאז ומתמיד, יצירת מסלול מהיר לקבלת פסקדין בתביעות שאין מתגוננים כנגדן, או שבירורן יהא קצר (ר' תקנה 273, 280, ו-ע"א 268/73אשדוד אינבסטמנט נ' קי.בי.עי., בע' 265).

בשנת 1963עבר סדר הדין המקוצר שינויים מהותיים, שהרחיקוהומהשיטה האנגלית ,e. Livneh, summary procedure in israel and abroad , The supreme court practice[19] 211, 210(1967) . Isr l.r2
. 86Ru . 14Or

בוטל הצורך בתצהיר התובע ונקבעו דרכי המיון של התובענות הראויות להתברר בסדר דין זה.
תקנה 269 מציבה שלושה תנאים מצטברים; תביעה לסכום כסף קצוב, מכח חוזה או ההתחייבות, ראיה בכתב על התביעה, (ע"א 277/69 שמידע נ' ברקוביץ).

מבחן קיום תנאי הראיה בכתב הוצמד לסעיף 80לפקודת הפרוצדורה העותומנית . ככל שצימצמה הפסיקה את הוראות סעיף 80, הלך והתרחב חוג התביעות שיש עליהן ראיה, וראשית ראיה דיה, במובן התקנה 269(ע"א 236/64חברת "ארצה" בע"מ נ' משה ואליעזר כץ ).

כבר נאמר כי חוג התביעות הנדונות בסדר דין זה הורחב עד קצה הגבול (המ' 609/75 רוזובסקי נ' זבידה, בע' 243). סבורה אנוכי, כי סדר דין הכופה על בעל-דין לעמוד מחוץ לשערי בית-המשפט ולעתור בשבועה למתן רשות להיכנס בהם, אינו ראוי להרחבה מעבר לתחום שנתחם על-ידי מחוקק המישנה והתפתחות הפסיקה עד כה. דא עקא, שזמן שפוטי יקר מוקדש לבירור עקר, בהליכים שאינם נוגעים לגופו של הסכסוך.

תנאי הסכום הקצוב, שהוא הסממן המובהק של סדר הדין המקוצר, (י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי (מהדורה 4), 523, בעמ' 50), לא הורחב עד כה, ולא בכדי, (ראה: פ' גולדשטיין, "זכויות דיוניות של בעלי-הדין וברירת סדר הדין האזרחי" הפרקליט ל 189). הביטוי "סכום קצוב" המופיע בתקנות 102ו- 269 לא הוגדר על-ידי מחוקק המישנה. בפסיקה מושם הדגש על היותו קבוע מראש, בין על-ידי בעלי-הדין (בר"ע 55/71 לאכיר ובניו קו. נ' ואן דר הורסט "הופרים" 13), ובין בדין, (המ' (ת"א) 513/77הוועדה המקומית אור יהודה נ' שירות התאומים ). להבדיל מסכום הצריך לאומדנא דדיינא (המ' 609/65, שם בע' 239). השיקול העובר כחוט השני בפסקי-הדין הינו מידת קיצור הדיון, והכוונה שלא להרשות דיון בסדר דין מקוצר כשמתעורר הצורך "לברר ולאמוד", מהו הסכום המגיע לתובע, (ע"א 236/64, שם, בע' 52).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה סדר דין מקוצר ?

 2. תביעה בסדר דין מקוצר

 3. ראיה בכתב סדר דין מקוצר

 4. בקשה למחיקת כותרת סדר דין מקוצר

 5. תביעה לדמי תיווך בסדר דין מקוצר

 6. תביעה של חברת חוץ בסדר דין מקוצר

 7. תביעה בסדר דין מקוצר הסכם לא חתום

 8. תביעה בסדר דין מקוצר בגין אספקת דלק

 9. תביעה לפינוי מושכר בסדר דין מקוצר

 10. תביעה בסדר דין מקוצר בגין עבודות גידור

 11. תביעה בסדר דין מקוצר נגד חברה בחו''ל

 12. חובות לעירייה - תביעה בסדר דין מקוצר

 13. תביעה בסדר דין מקוצר בגין אספקת שירותים

 14. תשלום על סחורה - תביעה בסדר דין מקוצר

 15. ערעור על החלטה לנהל תביעה בסדר דין מקוצר

 16. אי תשלום על סחורה - תביעה בסדר דין מקוצר

 17. תביעה בסדר דין מקוצר על פיצויים מוסכמים על פי סעיף לחוזה מכר

 18. בקשה לבטל צו עיקול זמני במעמד צד אחד להבטחת פסק דין בתביעה בסדר דין מקוצר

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון