נזק למכונת שטיפת רכב

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא נזק למכונת שטיפת רכב:

1. התובע הוא בעל מתקן לשטיפת מכוניות.
ביום 17.11.10 ביצע הנתבע 1 (להלן: הנתבע) רחיצה של רכבו במתקן. כשהגיע הרכב לשלב הייבוש, הוא התנגש במפוח הייבוש, ונגרם נזק למפוח.
התובע טוען כי התאונה אירעה בשל כך שהנתבע לא הותיר את רכבו בהילוך סרק - שאליו הכניס אותו עם תחילת השטיפה, ואשר הונחה להשאירו לאורך כל תהליך השטיפה - אלא שילב הילוך ולחץ על דוושת הדלק, ובשל כך זינק רכבו קדימה ופגע במפוח, שאותה עת ירד לצורך ייבוש הרכב.
הנתבע טוען כי לא שילב הילוך, אלא הותיר את הרכב בהילוך סרק, וכי התאונה אירעה בשל תקלה במערכת מתקן השטיפה.

2. מטעם התובע העיד בנו, מר יורי איליאייב (להלן: יורי), שהפעיל את מתקן השטיפה בעת האירוע. יורי העיד כי הוא מפעיל את מתקן השטיפה באמצעות כפתורים, שבאמצעותם הוא שולט בכל שלבי השטיפה. לדבריו, ההפעלה בדרך זו מאפשרת לו להאט את התהליך במתקן, אך לא להאיץ אותו. יורי העיד כי הוא קולט את הרכב שמתקדם אל מסלול מתקן השטיפה, מוודא כי הנהג הכניס את הרכב להילוך סרק ומנחה אותו להשאיר את הרכב בהילוך סרק לאורך כל תהליך השטיפה. לדבריו, הוא ראה שהנתבע משוחח בטלפון נייד וגם אוסף ניירות או זבל לתוך שקית זבל, שהיתה תלוייה על ידית ההילוכים, בין שני המושבים הקדמיים של הרכב. יורי שיער כי תוך כדי פעילות זו הזיז הנתבע את ידית ההילוכים וגרם לשילוב הילוך. לדבריו, לו היה המפוח נופל בשל תקלה במערכת המתקן, לא היתה אפשרות להרים אותו ולתלות אותו במסילות שבהן הוא מוחזק, מעל לכלי הרכב, כפי שעשו הוא ושני עובדים של המתקן מייד לאחר התאונה. לו היה המפוח נופל בשל תקלה במערכת, היה צריך לגרור אותו ולהניח אותו בצד על הקרקע, אך לא היה ניתן לתלות אותו במקומו, כפי שנעשה.
עוד הסביר יורי כי הגלגל של המתקן, שמקדם את הרכב במסלול השטיפה, מוצמד מאחורי הגלגל הימני-קדמי של הרכב. אם הנהג מכניס את הרכב להילוך תוך כדי תהליך השטיפה, אזי לרכב יש תנופה, באופן שהגלגל האחורי שלו מדלג ללא קושי על פני השרשרת של המתקן.
על פי האופן שבו הרכב "זינק" קדימה, בדיוק כאשר המפוח החל לרדת, שיער יורי כי הנתבע שילב הילוך, חלף הילוך הסרק. השערתו זו התחזקה בשל הפעולה שראה את הנתבע מבצע: הכנסת ניירות וזבל אל תוך שקית הזבל שהיתה תלוייה על ידית ההילוכים שבין שני המושבים הקדמיים.

3. יורי עומת עם טענת הנתבע, כי לאחר התאונה המשיך מתקן השטיפה לפעול; וכן - עם כך שהתובע הזמין שמאי להערכת הנזק רק ביום 25.11.10, כשבוע לאחר התאונה.
הוא השיב כי רק המפוח עצמו ניזוק בתאונה, אך לא ניזוקו המסילות שבהן הוא תלוי מלמעלה, ועל כן הרימו הוא ועובדיו את המפוח ותלו אותו במסילותיו. במצב זה המפוח הוציא אוויר חם מלמעלה. לא ניתן היה, אמנם, להפעיל את המפוח כלפי מטה, באופן שייבש את כלי הרכב בתנועה למעלה ולמטה, כפי שהוא אמור לפעול, אך הפעלתו מלמעלה בלבד, באופן שהוציא אוויר חם מלמעלה, היתה במצב זה הרע במיעוטו. כשהמפוח תלוי מלמעלה ופועל משם, ניתן היה להמשיך ולהפעיל את מתקן השטיפה, וכך אמנם נעשה. השמאי הוזמן כשבוע לאחר מכן, כאשר במשך אותם ימים המשיך מתקן השטיפה לפעול, כשהמפוח פועל רק ממקום תלייתו למעלה, ואינו יורד ועולה.
לאחר שהשמאי בדק את הנזק למפוח, נלקח המפוח לתיקון, ואז הושבת מתקן השטיפה למשך יום אחד, למרות שהשמאי בחוות דעתו פסק שלושה ימי עמידה. יורי ביקש לפסוק לזכות התובע גם את הנזק של אובדן הכנסה של יום עבודה אחד, אך נזק זה לא פורט בכתב התביעה ולא הובאה ראייה לגבי סכומו.

4. הנתבע אישר בעדותו כי יורי אמנם וידא, טרם תחילת השטיפה, שהוא משלב הילוך סרק, וכך עשה. עוד אישר הנתבע כי הוא אמנם שוחח בטלפון הנייד, בעת שיורי דיבר אליו, וכי אסף את כל האשפה בתוך הרכב, ויורי ראה שהוא אוסף את האשפה, אך לדבריו הדבר היה כדקה או שתיים לפני תחילת השטיפה.
על אירוע התאונה העיד הנתבע: "המכונית מתחילה להישטף, ופתאום מצאתי עצמי בתנועה מהירה, נסיעה מהירה לכיוון היציאה. המסוע האיץ לעומת מהירותו הקודמת. ... אחרי שהרגשתי שהמסוע מעל לרכב, אני עם ג'יפ, מאיץ, המפוח נפל. כאשר הגעתי לנקודה שנמצא המפוח, הוא נפל מלמעלה על השימשה" (בעמ' 5 לפר').
תיאור זה מפי הנתבע עצמו, בצירוף הפרטים שמסר יורי על אופן הפעלת המתקן, ובצירוף אישורו של הנתבע לכך שבעת שיורי הדריך אותו הוא היה עסוק בשיחה בנייד, וכי אמנם אסף אשפה בתוך הרכב - כל אלה תומכים במסקנה כי בעת שהרכב הוסע על מסוע מתקן השטיפה, שילב הנתבע בטעות הילוך, חלף הילוך הסרק שבו היה הרכב, וכתוצאה מכך חש הנתבע לפתע תאוצה.
הנתבע העיד עוד, כי הוא זוכר כיצד דחף יורי את המפוח כלפי מעלה, לאחר התאונה, דבר שתומך אף הוא בעדותו של יורי.

5. נציגת הנתבעת 2, חב' הביטוח "מגדל", עמדה על טענתה כי המפוח נפל מלמעלה בשל תקלה במערכת מתקן השטיפה, ולא בשל שילוב הילוך על ידי הנתבע.
היא ציינה לעניין זה חוות דעת שמאי משנת 2008, שצורפה לכתב התביעה, ונסבה על אירוע אחר של תאונה בין הרכב לבין מפוח הייבוש. נציגת "מגדל" טענה כי הדבר מצביע על אפשרות של תקלה במתקן השטיפה, שהיא אשר גרמה לצניחת המפוח. בתשובה לשאלה בעניין אותה חוות דעת משנת 2008 מסר יורי, כי אינו יודע מדוע צורפה חוות דעת זו לנספחי כתב התביעה (לא הוא הכין את כתב התביעה). לגופו של אותו מקרה מסר יורי כי הנהגת שהתנגשה עם המפוח היתה אחותו, אשר בדומה לנתבע דנן - היתה עסוקה בעת השטיפה בשיחה בטלפון הנייד. עוד מסר כי לאחר אותה תאונה תוקן המפוח בעלות של כ- 12,000 או 14,000 ₪ (מעט יותר מעלות התיקון במקרה דנן).
התאונה משנת 2008 אירעה קרוב לשלוש שנים לפני התאונה דנן (ביום 18.1.08). על פי עדותו של יורי, שעשתה עלי רושם אמין, גם באותו מקרה נגרמה התאונה כתוצאה מרשלנות הנהגת, והמפוח תוקן לאחר אותה תאונה, בהיקף כספי דומה לעלות תיקונו במקרה דנן.
על כן אין באותה תאונה קודמת כדי להצביע על תקלה במערכת מתקן השטיפה, נכון למועד האירוע דנן.

6. על פי הראיות שלפני, ההסתברות שהתאונה אירעה בשל שילוב הילוך על ידי הנתבע, תוך כדי תהליך השטיפה, עולה על ההסתברות שהמפוח צנח לפתע בשל תקלה במערכת מתקן השטיפה. על כן אני מקבלת את התביעה.

7. עלות התיקון היתה 11,370 ₪ (לפני מע"מ). נציגת "מגדל" הצביעה על כך שבפירוט שבחשבונית התיקון נכללו שלוש "עיניים" (חיישנים), בעוד שהשמאי בחוות דעתו אישר תיקון רק של שתי "עיניים". בהפחתת עלותה של "עין" אחת, עומדת עלות התיקון על סך 10.390 ₪, ובצירוף שכ"ט השמאי (ללא מע"מ), עומד סך-כל הנזק על 11,290 ₪ (התובע ויורי ביקשו להגיע להסכמה לגבי סכום זה, אך נציגת "מגדל" התנגדה לכך).

8. משמצאתי שהתביעה הוכחה במידה הדרושה, אני מחייבת את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובע את סכום הנזק: 11,290 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 6.12.10 (מועד חשבונית התיקון) ועד לתשלום בפועל.
עוד ישלמו הנתבעים, ביחד ולחוד, לתובע הוצאות המשפט בסך 700 ₪ (בהתחשב גם בעד מטעם התובע). אם לא ישולם סכום ההוצאות תוך 30 יום, הוא יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל.

9. המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים.

זכות לבקש רשות ערעור מביהמ"ש המחוזי, תוך 15 יום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נזק לחממה

 2. נזק לעצי זית

 3. נזקי הסתמכות

 4. נזק במיניסקוס

 5. נזק לרכב שנגרר

 6. נזק למערבל בטון

 7. נזק למערכת השקיה

 8. כימות נזק לא ממוני

 9. נזקים למכולות בנמל

 10. אין פיצויים ללא נזק

 11. תביעת נזק רכב חונה

 12. נזק שלא התגלה במועד

 13. נזק בלתי הפיך למנוע

 14. נזק למכונת שטיפת רכב

 15. נזקים לדירה עקב שיפוץ

 16. נזקים עקב טיפול פילינג

 17. נזקים לרכב עקב מהומות

 18. נזקים לתמונות בתערוכה

 19. טיפול סיכה - נזק לגיר

 20. נזקים לארגז בנמל חיפה

 21. פיצוי על נזקים לאספלט

 22. נזק למרצפות בגלל פוליש

 23. פיצוי בגין נזקים למושכר

 24. נזק בגלל שימוש במי פנים

 25. נזקים עקב שיפוץ בית פרטי

 26. פיצוי על גרימת נזק לרכב

 27. חובת הקטנת הנזק בדוח שמאי

 28. נזקים בגין תחליף חלב צמחי

 29. נזק לרכב שחנה במקום אסור

 30. נזק לשכנים עקב שיפוץ דירה

 31. פיצוי על נזק למשלוח לחו''ל

 32. נזק לרכב עקב כניסה לשלולית

 33. נזקים למטעים ע''י עדר פרות

 34. נזקים עקב הריסת בית של מחבל

 35. נזק לעובד כתוצאה מחשד לגניבה

 36. עקרון הקטנת הנזק במשפט העברי

 37. תביעה על נזק לרכב פגיעה מאחור

 38. נזק מוחי לתינוק בלידה מוקדמת

 39. פיצויים בגין נזקים לשלטי חוצות

 40. פיצוי בגין נזק שנגרם בתאונה לרכב

 41. שורשים של עץ פיקוס - נזקי צנרת

 42. נזק לרכב בחניון עזריאלי ממחסום

 43. נזק לעובד בגלל נהלי עבודה רשלניים

 44. נזקים בגלל סגירת מרפסת ע''י השכן

 45. נזק לאריחים עקב טיפול בנזקי צנרת

 46. נזק ממוני גבוה מהפיצוי הסטטוטורי

 47. נזקים עקב עיכוב בהשלמת עבודות פיתוח

 48. תביעה לחייב בגין נזקים בגין רכישת רכב

 49. נדחתה תביעה על נזקים עקב ייעוץ משפטי

 50. נזק לכבלים של בזק במהלך עבודות חפירה

 51. פיצוי על נזקי חקלאות עקב חומרי ריסוס

 52. תביעה נגד מועצה אזורית בגין נזקים לרכב

 53. תביעה בגין נזקי שירות לקוי למכונת תפירה

 54. הכרעה בשאלת הנזק לפני הכרעה שאלת החבות

 55. תביעה בגין תיקון נזקים שנגרמו לתשתית בזק

 56. תביעה על נזקים במהלך טיול מאורגן לאירופה

 57. תביעה בנזקים אשר נגרמו לרכוש במהלך שיפוץ דירה

 58. האם חובה לעבור טיפול רפואי מכוח חובת הקטנת הנזק

 59. פיצוי על נזק כספי עקב הפסקת עבודה בגלל צו בטיחות

 60. כתוצאה מהתקנת צינור המזגן באופן לקוי, נגרם נזק בדירה

 61. בעת שהרכב אותת לפנות בכניסה לישוב התנגש בו מאחור וגרם לו נזק חמור

 62. למרות שלא תיקן את הרכב, ביהמ"ש קיבל תביעה לסכום המע"מ בגין הנזק הישיר

 63. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון