עונש על תקיפה בבית קפה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עונש על תקיפה בבית קפה:

1. ערעור על קולת העונש בגזר דינו של בית משפט השלום בחדרה (ת"פ 1124/08, כב' השופט גינות, מיום 6.9.10), לפיו נגזרו על המשיב 7 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים לבל ישוב ויעבור את העבירות בהן הורשע: תקיפה הגורמת חבלה של ממש - עבירה לפי סעיף 380 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977 (להלן: החוק), וכן עבירה של החזקת סכין למטרה לא כשרה - עבירה לפי סעיף 186 של החוק.

2. המשיב יליד 1987. בכתב האישום שהוגש נגדו לערכאה הראשונה יוחסה לו, כאמור, העבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש, על כך שביום 27.3.07, בבית קפה "מוניקה" בזיכרון יעקב, בו עבד כמלצר, תקף את אחד הלקוחות, המתלונן מר פלד, בכך שזרק לעברו כוס בירה שפגעה בו בפניו וכן הכה אותו באגרופי ידו ובעט בגופו וגרם לו חבלות של ממש ובהם שפשופים באספקט הפנימי של השפה העליונה.

תחילה כפר המשיב במיוחס לו בכתב האישום, ובית המשפט קמא שמע את עדותו של המתלונן בישיבה מיום 14.12.09. בישיבה שלאחר מכן מיום 23.2.10 הודיע המשיב כי הוא חוזר בו מכפירתו בכתב האישום, והורשע, לפיכך, בעבירה האמורה. בישיבה מיום 8.6.10 צורף לתיק המקורי תיק נוסף (ת"פ 6625-07-08 של בית משפט השלום בחדרה) בגין עבירה של החזקת סכין שגם בה הודה המשיב ולפיכך הוא הורשע בתאריך האמור גם בעבירה זאת.


3. לערכאה הראשונה הוגש תסקיר מיום 22.4.10, בו מפרטת קצינת המבחן כי המשיב התחבר בגיל ההתבגרות לחברה שולית אשר היוותה עבורה מקור להזדהות והשתייכות, ובעקבות זה החל להסתבך עם החוק ולהשתמש בקנאביס.

ביחס לביצוע העבירה, המשיב הודה בביצועה והסביר כי עבד כמלצר והמתלונן, לדבריו, החל לקלל אותו, ועל כך הוא הגיב באלימות אף שהמתלונן מבוגר ממנו. עוד מפורט בתסקיר כי המשיב נקי זה שלושה חודשים מסמים.

קצינת המבחן העריכה כי המשיב "הביע בפנינו מוטיבציה פנימית, הבנה וצורך להשתלב בהליך טיפולי", ולכן המליצה להעמידו בפיקוח שירות המבחן למשך 18 חדשים. על מנת לא לפגוע בעבודתו, המליצה עוד קצינת המבחן, להטיל עליו צו של"צ בהיקף מהותי של 300 שעות "כעונש מוחשי וקונקרטי המחבר לחומרת מעשיו.", וכן הומלץ על חיובו בפיצויים למתלונן.

קצינת המבחן ציינה עוד כי "להערכתנו הטלת עונש של מאסר, הגם בדרך של עבודות שרות, בעיתוי הנוכחי, יפגע במאמצי השיקום שעורך עומר, ועלול להוביל להעצמה של תחושות הקיפוח וחוסר השייכות שגילה לאורך חייו."

בתסקיר הוסבר כי הסכין (נשוא כתב האישום בת"פ 6625-07-08 הנ"ל) הוחזק על ידי המשיב "בתקופה בה היה חבר בחברה שולית, כסממן חיצוני שאפשר לו לחוש שייכות לאותה חברה", וכן צוין בתסקיר כי "הסכין שימשה אותו בהכנת הסם מסוג הקנאביס לשימוש".

4. ביום 8.6.10 נשמעו הטיעונים לעונש. אנדרי בורס העיד מטעם הנאשם והסביר כי הוא שילב את המשיב בעסקי הייבוא והשיווק של כלי בית וכי "לעסק ייגרם ללא צל של ספק נזק חמור אם בית המשפט ימצא לנכון... (להטיל על המשיב) מאסר או עבודות שירות משום שאז אני נאלץ להחליפו והדבר לא יהיה פשוט...". עוד ציין העד כי המשיב הוא עובד מסור ונאמן לחברה ולעבודתו.

ב"כ המערערת הדגיש בטיעוניו לעונש את חומרת העבירות וכן הגיש לבית משפט קמא את גיליון ההרשעות של המשיב (ת/1) בו רשומות שתי הרשעות קודמות: [א] ת"פ 835/04 של בית משפט השלום בחדרה, גזר דין מיום 22.1.06, שבו הוטלה התחייבות להימנע מעבירה משך שנתיים לאחר הרשעה בעבירה של חבלה במזיד ברכב וכן בעבירה של החזקת סמים לצריכה עצמית. [ב] גזר דין מיום 26.3.07 בת"פ 2565/06 של בית משפט השלום בחדרה, לפיו נדון המשיב לקנס בסך 250 ₪ או שלושה ימי מאסר תמורתו, וכן חודשיים מאסר על תנאי שלא יעבור עבירה על פקודת הסמים המסוכנים, הכל בגין עבירה של החזקת סמים לצריכה עצמית.

ב"כ הנאשם ציין בטיעוניו לעונש את ההודיה; הסביר כי המתלונן קילל אותו באותו יום שבו הותקף; את חלוף הזמן מאז ביצוע העבירות, וכן את ההמלצה החיובית שבתסקיר. ואילו הנאשם עצמו הודיע כי הוא מכבד כל החלטה שייתן בית המשפט ומקווה כי יתחשבו במצבו.

קצינת המבחן הדגישה בסיום הטיעונים לעונש כי יש חשיבות בשילובו של המשיב בקבוצה טיפולית.

5. בגזר הדין סקר כב' השופט גינות את הנתונים הצריכים לעניין; התייחס לתסקיר; אזכר את עדותו של מר בורס, והגיע למסקנה "כי יש לנקוט בתיק זה גישה מקלה כלפי הנאשם, משום שהוכח כי שינה את דרכיו והחל כיום להתנהג ולפעול בעיקר תחת פיקוח מר בורס כאדם מן היישוב המנהל עסקים ועושה חיל בעסקיו. בגישה מעין זו, תומך גם שירות המבחן."

לאור זאת, נמנעה הערכאה הראשונה מלהטיל על המשיב עונש של מאסר בפועל והסתפקה בשבעה חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים לבל ישוב ויעבור המשיב את העבירות בהן הורשע. כמו כן חויב המשיב לפצות את המתלונן, מר פלד, בסכום של 2,500 ₪ תוך מתן הוראה להפקידו בקופת בית המשפט תוך 90 ימים ממועד מתן פסק הדין - 6.9.10.

6. לטענת ב"כ המערערת הענישה שהטילה הערכאה הראשונה על המשיב חורגת לקולא באופן קיצוני כך שנדרשת התערבותנו. אין להשלים עם כך שמלצר במסעדה אשר טוען כי נעלב מיחס של אחד הלקוחות יפגע בו באלימות, יזרוק לעברו כוס בירה, יכה בו באגרופיו ויבעט בו בגופו. לכך יש לצרף את ההרשעה הקודמת של נשיאת הסכין ואת ההרשעות הקודמות. מדובר באדם, כך טוענת ב"כ המערערת, שיש לו "פתיל קצר" והדבר מצדיק ענישה מרתיעה. לעומת זאת, הענישה שהוטלה משדרת מסר סלחני שאינו רואי.

ב"כ המשיב טוענת כי המשיב שינה את דרכיו. הוא עובד במסירות ובהצלחה בשירותו של מר בורס; זה 3 שנים לא נפתח נגדו כל תיק; הפגיעה במתלונן, כפי שעולה לטענתה מהתעודה הרפואית, אינה כה קשה, ולמעשה דומה הפרשה יותר לתקיפה סתם מאשר לתקיפה חבלנית. עוד טוענת ב"כ המשיב כי "הוא הבין שאם יודה התיק יסתיים בצורה חיובית (וכי) לא הוסבר לו כראוי כל ההליך", אף שהיה מיוצג בערכאה הראשונה על ידי עורך דין.

7. עמדתי היא כי אף לאחר נקיטת גישה מקלה כלפי המשיב, גישה אותה אימץ בית משפט קמא, חרגה ההקלה עם המשיב, בענישה שבערכאה הראשונה מעבר לנדרש, במידה המצדיקה את התערבותנו.

בית המשפט העליון עמד, לא אחת, על החומרה שבעבירת נשיאת הסכין, שדינה 5 שנות מאסר. כך למשל ברע"פ 5127/09 יפקח נ' מדינת ישראל, מיום 19.6.09 הסביר כב' השופט א' א' לוי:

"בשנים האחרונות אנו נתקלים בתופעה קשה, כאשר אנשים היוצאים לבילוי לילי נושאים עמם כלי משחית. תופעה זו לא פסחה גם על בני הנוער, ואת מחירה שילמו קורבנות לא מעטים בחייהם, ואחרים נושאים את צלקותיה על גופם. עם כך אין להשלים, ואחת הדרכים לסלק תופעה זו מחיינו היא החמרה בענישה שנהגה עד כה. מנקודת השקפה זו אין בעונש אותו גזרה הערכאה הדיונית (5 חודשי מאסר + 10 חודשי מאסר על תנאי - ש.ב) חומרה כלשהי."

8. במקרה דנן מדובר בשתי פרשיות. בראשונה תקף המשיב את המתלונן, מר פלד, בכך שזרק אל פניו כוס בירה והכה אותו באגרופיו ובעט בו. ארבעה חודשים לאחר מכן החזיק המשיב ברשותו סכין למטרה לא כשרה. בעברו של המשיב שתי הרשעות קודמות ונתונים אלה מצדיקים כי נגזור עליו מאסר בפועל, ואין להסתפק במאסר על תנאי.

לנוכח הגישה המקלה, כאמור לעיל, ומשום שאין זה מדרכה של ערכאת הערעור למצות את הדין בערעורים על קולת העונש, ניתן יהיה להסתפק בתקופת מאסר אותה אפשר יהיה לרצות בעבודות שירות, אם הממונה על עבודות השירות יאפשר זאת.

לאור כל האמור אנו מחליטים להטיל על המשיב מאסר בפועל לתקופה של 6 חודשים אותם ירצה המשיב בעבודות שירות, כפי שקבע הממונה על עבודות שירות בחוות דעתו מיום 28.12.10.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. כפל עונש

 2. עונש לבעל מכה

 3. צבירת עונשים

 4. עונש קל לבעל מכה

 5. חפיפת עונשי מאסר

 6. העונש על החזקת נשק

 7. הפעלת עונש על תנאי

 8. העונש על סחר בחשיש

 9. ערעור על עונש בצבא

 10. עונש על סחר בהרואין

 11. עונש להורים מתעללים

 12. עונש על תקיפת קשיש

 13. העונש על עבירות נשק

 14. הקלה בעונש לחולי נפש

 15. עונש על תקיפת בת זוג

 16. עונש על החזקת הרואין

 17. ערעור על חומרת העונש

 18. עונש על עבירות תקיפה

 19. עונש על גניבת מכונית

 20. מה העונש על עדות שקר

 21. העונש על גניבה ממעסיק

 22. עונש על התקהלות אסורה

 23. עונש השעייה לעורך דין

 24. עונש על תקיפה בבית קפה

 25. מה העונש על הונאת ביטוח

 26. העונש על שבירת חלון רכב

 27. הפחתת עונש על מעשה סדו

 28. העונש על התקהלות אסורה

 29. עונש קל על נהיגה בשכרות

 30. הקלה בעונש נהיגה בשכרות

 31. עונש פיטורים לעובד מדינה

 32. עונש על מגע עם סוכן חוץ

 33. עונש על ביצוע עסקאות נשק

 34. עונש על מעשה מגונה בכוח

 35. עבירת פציעה - מה העונש ?

 36. עונש על גניבה בידי עובד

 37. עונש לקטין על מעשה מגונה

 38. עדות בשלב הטיעונים לעונש

 39. עונש על הפעלת רדיו פיראטי

 40. מה העונש על נהיגה בשלילה

 41. העונש על תלונת שווא במשטרה

 42. הקלה בעונש על גניבת תיקים

 43. העונש על מעשה מגונה בפומבי

 44. עונש על מכירת דיסקים צרובים

 45. העונש על יריות באזור מגורים

 46. החמרה בעונש בעבירות תעבורה

 47. עונש על אי קיום צו בית משפט

 48. הקלה בעונש בגלל הליך שיקום ?

 49. חזרה מהודאה בשל חומרת העונש

 50. בקשת הפרקליטות להחמרה בעונש

 51. מה העונש על פגיעה בהולך רגל

 52. עיכוב עונש השעיה של עורך דין

 53. בעל מכה את אשתו - מה העונש ?

 54. מה העונש על החזקת רימון הלם ?

 55. הקלה בעונש עקב מצב כלכלי קשה

 56. העונש על זריקת אבן על מכונית

 57. ערעור על עונש בעבירות ביטחון

 58. עונש מינימלי על נהיגה בשכרות

 59. עונש על קשירת קשר לביצוע פשע

 60. העונש על ניסיון לגנוב מכונית

 61. הקלה בעונש בגלל בעיות בריאות

 62. החמרה בעונש לאב שהתעלל בילדיו

 63. עונש על עבירה אתית של עורך דין

 64. עונש על זריקת אבנים על שוטרים

 65. בקשה להקלה בעונש על תקיפת שוטר

 66. ערעור על קולת העונש החזקת חשיש

 67. הבדלים בעונש מבצע עיקרי ומסייע

 68. הקלה בעונש על נהיגה בזמן פסילה

 69. העונש על מעשה מגונה בכוח בקטינה

 70. הקלה בעונש על עבירות ביטחוניות

 71. כפל עונש - כפל אישום - סעיף 186

 72. עונש על גניבה של חפצים לא יקרים

 73. העונש על עבירת חטיפה ומעשה מגונה

 74. עונש על סחר בבני אדם לעיסוק בזנות

 75. עונש על עבירות משמעת של עורכי דין

 76. מה העונש על עבירות על חוק העתיקות ?

 77. החמרת העונש שנפסק בבית הדין למשמעת

 78. עונש על פגיעה בהולך רגל במעבר חציה

 79. עונש על בניית קומות נוספות ללא היתר

 80. מה העונש על עבירת מסירת מידע לאויב ?

 81. ערעור על עונש חמור על עבירות תעבורה

 82. ערעור כנגד חומרת העונש - דיני תעבורה

 83. ערעור על חומרת העונש בתאונת פגע וברח

 84. מה העונש על עבירת החזקה בתנאי עבדות ?

 85. ערעור על קולת העונש בעבירת נהיגה בשכרות

 86. מה העונש על הסעת מחבל מתאבד לבצע פיגוע ?

 87. עונש על מעשה מגונה בקטינה ע''י קרוב משפחה

 88. מה העונש על הברחת פלסטינים מהשטחים לארץ ?

 89. עונש על התעללות בילדים - עונשים חינוכיים

 90. חבלה בכוונה מחמירה - ערעור על חומרת העונש

 91. הסכמת הפרקליטות להקל בעונש לאחר הגשת ערעור

 92. מה העונש על סטיה מנתיב וגרימת תאונת דרכים ?

 93. עונש לפלסטיני בעבירת כניסה לישראל שלא כדין

 94. מה העונש על השארת חפצים על ברחוב על המדרכה ?

 95. מה העונש על הסעת שב"חים למי שאין לו עבר פלילי ?

 96. מה העונש על השתתפות במחנה אימונים של ארגון טרור ?

 97. הגנת טעות במצב דברים על פי סעיף 34 י"ח לחוק העונשין

 98. עבירת שנאה מהווה נסיבה מחמירה: סעיף 144ו לחוק העונשין

 99. עבירה של פציעה כשהעבריין מזויין לפי סעיף 334 + 335(א)(1) של חוק העונשין

 100. עבירת פציעה בנסיבות מחמירות - סעיף 334 בנסיבות סעיף 335(א)(2) לחוק העונשין

 101. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון