פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי:

1. ביום 24/05/09 הסכימו הצדדים על מינוי מומחה רפואי לו תוצגנה העובדות הבאות:

א. התובע יליד שנת 1957 .

ב. התובע עבד כלוטש יהלומים משנת 1979 עד מרץ 1998.

ג. התובע עבד 8 שעות ביום.

ד. עבודת התובע כלוטש מצריכה שני סוגי פעולה של הידיים.
(1) לחץ של כף היד עם המכשיר האוחז ביהלום כלפי האופן המסתובב ומלטש.
(2) פעולות חוזרות ונשנות של מתיחות וכיפופים עם ובלי שנשען על המרפקים כדי לבדוק את הליטוש.
(3) פעולות אלה מתבצעות באופן חוזר ונשנה במשך כל יום העבודה.
באבנים קטנות קצב הבדיקה מהיר יותר, באבנים גדולות קצב הבדיקה איטי יותר.
(4) מדובר במאות או אלפי פעולות ביום.

ה. התובע ימני.

ו. התובע החזיק את המכשיר ביד שמאל ואת זכוכית המגדלת ביד ימין, כל הזמן עובדים ביד שמאל ויד ימין תומכת.

ז. התביעה מתייחסת לשתי הידיים.

2. ביום 24/01/10 נתן המומחה שמונה (ד"ר יעקב אגינסקי, אורטופד) חוות דעתו, כדלקמן:
"התובע סובל מנזק דו צדדי למדיאנוסים שהתגלה בבדיקת EMG לידים, יותר מימין, מתאריך לא ידוע. לא נמסר לעיוני פיענוח בדיקת ה-EMG אך בגיליונות המעקב בקופ"ח נרשם ביום 3.12.06 – EMG ידים – נזק דו צדדי למדיאנוסים, יותר מימין.
לא מצאתי קשר סיבתי כלשהו בין תנאי עבודתו של התובע כמתואר בפרק העובדות, לבין המחלה ממנה הוא סובל.
לא מצאתי קשר סיבתי כלשהו בין תנאי עבודתו של התובע כמתואר בפרק העובדות, לבין המחלה ממנה הוא סובל.
במענה לשאלת כבודה, מדובר בתהליך ניווני תחלואתי מתמשך במשך שנים רבות שאין לו קשר כלשהו לענין תנועותיו ותנאי עבודתו של התובע".

ביום 24/04/10 נדחתה בקשת התובע לפסילת המומחה והוצע כי תוצגנה לו שאלות הבהרה.

ביום 20/12/10 הועברו למומחה שאלות ההבהרה הבאות:
"בהתייחס לחוות דעתך מ- 24/01/10 ולהחלטת בית הדין מ- 18/01/10 ובשים לב לכך כי בסעיף 4 ג' נפלה טעות סופר והשאלה צריכה להיות "האם כל תנועה של התובע כמתואר בעבודתו גרמה לפגיעה זעירה בידיו, שאפשר ליחסה לזמן מסוים ולמקום מסוים בידיו?
מהן תשובותיך ביחס לשאלות 4 ג'-ו' בהחלטת המינוי המקורית ובהתייחס ל"ידיו" – כשמובהר כי נטען אך לפגיעה בידיים."
 
3. בתשובותיו מ- 22/12/10, לאחר שסקר רישומים רפואיים מתיקו של התובע, השיב המומחה כדלקמן, לאחר שסקר המסמכים הרלוונטיים:
"מאחר ולא נמצאו רישומים לתלונות לכאבים בידים או קבלת טיפולים כלשהם, גם בגיליונות המעקב לא נמצא פיענוח בדיקת ה- EMG שנעשתה ללא תלונות לכאבים? בידים, הבדיקה קבעה נזק דו-צדדי למדיאנוסים, יותר מימין (בפרק העובדות מיום 18.1.10 ציינה כבודה בפרק ו': "התובע החזיק את המכשיר ביד שמאל ואת זכוכית המגדלת ביד ימין, כל הזמן עובדים ביד שמאל ויד ימין תומכת"), לפיכך תשובת ה-EMG אינה תואמת לתנאי עבודתו של התובע שהרי הנזק, באם קיים, היה אמור להיות ביד שמאל העובדת ולא ביד ימין התומכת. לפיכך בהתחשב בכל שצוין לעיל, אין מקום לקשור את תנועותיו של התובע המתבצעות בעבודתו, כמתואר בהחלטת כבודה מיום 18.1.10, לגרימה של פגיעה כלשהי בידיו ואין אפשרות לייחסה לזמן מסוים ומקום מסוים בידיו.
באשר לשאלות 4 ג' עד ו', באם לא קיימות תלונות לכאבים בידיו של התובע ולא אובחנו מגבלות או פגיעות כלשהן, פרט לממצא של EMG, לא ניתן להתייחס לשאלות אלו. ראה תשובתי לשאלה 4 ג'". (קרי: יצויין כי בחוות דעתו מ-24.1.10 ציין המומחה:"במענה לשאלת כבודה, מדובר בתהליך ניווני תחלואתי מתמשך במשך שנים רבות שאין לו קשר כלשהו לענין תנועותיו ותנאי עבודתו של התובע").


4. ביום17/01/2011 הגיש התובע סיכומיו בהם עתר לפסילת המומחה וחוות דעתו, לאור "מחקר סטטיסטי" שערך בא כוחו, כשמסקנתו היא שהמומחה אינו אובייקטיבי.
ביום 25/01/11 הגיש הנתבע סיכומיו בהם עתר לדחיית התביעה.

5. ולהכרעתנו –
ההכרעה ניתנת עתה עם שוב האב"ד משבתון.

א. הצדדים הסכימו על העובדות שתועברנה למומחה שמונה בעילת המיקרוטראומה/מחלת מקצוע ואלה הועברו למומחה, שבחן המסמכים הרפואיים, התייחס לעובדות, קבע עמדתו ונימק אותה תוך התייחסות לנתוני העובדה (שבהחלטה) והרפואה (שבמסמכים הרפואיים).

המומחה מציין כי עסקינן בתהליך ניווני תחלואי מתמשך שאין קשר בינו לתנאי העבודה של התובע (כמתואר בעובדות המוסכמות).

המומחה מבהיר עמדתו תוך הפנייה לרישומים הרלוונטיים במסמכים הרפואיים שהוצגו לו ובכך השיב לשאלות ההבהרה שהוצגו לו.

ב. משנקבע כי אין קשר סיבתי רפואי בין תנאי העבודה של התובע לבין ליקויו הרפואיים תוך שניתנה הנמקה רפואית ברורה לכך – ודאי אין מקום לדון בממצאים סטטיסטיים כאלה או אחרים.

ראוי לציין כי, לכאורה עפ"י טענה זו של התובע, היה ראוי להכיר בפגיעה בעבודה לכל תובע העוסק כבעל מקצוע מסויים, אך משמצוייה סטטיסטיקה תואמת – חרף ממצאי הרפואה/העובדה הספציפיים – ולא היא.

ג. לאחר ששבנו ועיינו בכתבי הטענות ובכל החומר שבפנינו – ומשהוכח העדר קשר סיבתי בין ליקויי התובע לתנאי עבודתו, כמתחייב מהחוק – אין לנו אלא לדחות את התביעה.
עוד נציין כי עפ"י ההלכה, חוות דעת המומחה היא לנו בבחינת "אורים ותומים" ורק במקרים חריגים ונדירים – יש מקום שלא לפעול על פיה.

ד. אין צו להוצאות.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון