פיצוי על שתי תאונות עבודה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיצוי על שתי תאונות עבודה:

1. הצדדים הסכימו למתן פסק דין מנומק לפי סעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984.

2. התובע הינו יליד 1959, תושב כפר מג'אר, אשר עבד בזמנים הרלוונטיים לתביעה בתור שומר אצל נתבעת 1, המבוטחת אצל נתבעת 2. התובע עבד כשומר בבי"ח פוריה, שהינו בבעלותה ובחזקתה של נתבעת 3.


3. עניינה של התביעה בשתי תאונות עבודה שארעו לתובע במהלך עבודתו אצל הנתבעת מס' 1 בבי"ח פוריה. תאונה ראשונה מיום 21.2.97 עת החליק במדרגות ותאונה שניה מיום 6.3.98 עקב שער שנסגר על ידו.

4. התובע אינו טוען לנכות רפואית בגין התאונה השניה. בגין התאונה הראשונה ביקש התובע להסתמך על קביעת המל"ל, שקבע לו נכות צמיתה בשיעור של 10% החל מיום 1.4.97 בגין "חבלה בשורש כף יד שמאל (הדומיננטית) עם שבר וחוסר איחוי של עצם הסירה". המל"ל לא הפעיל תקנה 15, שכן התובע "מסוגל לעבוד בעבודה בה עסק" (ראה: פרוטוקול הועדה הרפואית).
הנתבעות הגישו חוות דעת של פרופ' שטיין, אשר קבע לתובע נכות בשיעור 5%, שאינה קשורה לתאונה.

המומחה שמונה מטעם בית המשפט, ד"ר חיים צינמן, קבע בחוות דעתו מיום 3.1.02 "שלא נשארה נכות צמיתה המתבטאת באחוזים כתוצאה מהתאונה הנדונה". ד"ר צינמן ציין בחוות דעתו, כי אמנם הנכות בגין חוסר חיבור של עצם הנביקולר הנה בשיעור 10%, אך אין ספק שמדובר בשבר ישן. ב"כ התובע לא חלק על חוות דעתו של ד"ר צינמן; משכך, נקודת המוצא הינה, כי לא נותרה לתובע נכות רפואית צמיתה גם בעקבות התאונה השניה.

האחריות לתאונה הראשונה (מיום 21.2.97)

5. בתצהירו הראשון (בלי תאריך - שנתקבל ביום 23.2.03), תיאר התובע את התאונה באומרו:

"ביום 21.2.97 כאשר עבדתי באבטחה מטעם חברת שאש בבית חולים פוריה עשיתי סיור במחלקות השונות של בית חולים וכאשר רציתי לרדת במדרגות החלקתי ונפלתי ונחבלתי וזה קרה בגלל נוזל שהיה על המדרגות שיכול להיות מים או נוזל אחר שאני לא מכיר".נ

בתצהירו השני (גם הוא ללא תאריך - נתקבל ביום 15.4.03), הצהיר התובע:

"5. הנני להצהיר כי המדרגות צרות ועשויות מברזל (מדרגות חרום).
6. הנני להצהיר כי באותו יום היה גשום, ואני ירדתי במדרגות שהיו רטובות עם חומר ניקוי החלקתי ונפלתי ונגרם לי נזק כאמור לעיל".ב

6. חרף ההבדל בין שתי ההצהרות של התובע, ברי כי הוא החליק עקב חומר נוזלי, שהיה על מדרגות החירום. משלא הובאו ראיות סותרות מטעם הנתבעות, אני בא לקראת התובע וקובע כי החלקתו ארעה עקב הימצאותו של חומר ניקוי, שאינו טבעי לאותו מקום. משכך, אני מוצא את נתבעת 3 כאחראית לתאונה, אשר התרשלה בשמירה על נקיון המדרגות. אינני רואה מקום לחיוב הנתבעות 1 ו- 2 בגין ארוע תאונה זו. יחד עם זאת, יש לייחס לתובע אשם תורם בשיעור של 25%, בשל כך שלא נזהר מספיק עת ירד במדרגות חרום צרות ביום גשום.

האחריות לתאונה השניה (מיום 6.3.98)

7. בתצהירו הראשון לא התייחס התובע לתאונה השניה. בתצהירו השני הצהיר התובע:

"12. אני מצהיר לאחר שחזרתי לעבודה ביום 6.3.98 כשעבדתי בלילה רציתי לסגור את שער הכניסה והתחלתי לסגור ולא יכולתי, השתמשתי בשתי הידיים והשער נסגר לי על היד השמאלית שקבלה כבר מכה. עליתי למיון והיד התנפחה. השומר שעבד עמי ראה את האירוע והוא זה שפתח את השער כדי שאוכל לשחרר את היד שלי והלכתי למיון. השומר השני שעזר לי שמו חמד גאנם. שמו את היד שלי בגבס ונשארתי בבית חולים עד הבוקר ושוחררתי והייתי באי כושר חודשיים ימים".ו

8. משלא הובאו ראיות סותרות מטעם הנתבעות, ניתן לקבוע כי נתבעת 1 אחראית לקרות התאונה, משלא סיפקה לתובע סביבת עבודה בטוחה ולא הדריכה אותו לגבי אופן ביצוע העבודה בבטחה. יחד עם זאת, התובע היה רגיל לבצע את העבודה שבמהלכה נפגע, אך הוא לא נזהר מספיק בביצועה ובגין כך יש לייחס לו אשם תורם בשיעור של 25%. אינני רואה מקום לחיוב נתבעת 3 באחריות כלשהי לארוע תאונה זו, שכן לא הוכח כל פגם באותו שער.

גובה הנזק לגבי התאונה הראשונה (מיום 21.2.97)

9. בעקבות התאונה טופל התובע בחדר המיון בבי"ח פוריה וידו הושמה בגבס. הוא היה באי כושר מלא עד ליום 31.3.97, היינו, משך 38 ימים. אף אם נזקק התובע לעזרת בני משפחתו לאחר התאונה, אין המדובר בעזרה חריגה. התובע לא צירף מסמכים בגין הוצאות כלשהן שהיו לו.

10. שכרו הרבע שנתי של התובע עמד על סך 7,438 ₪, היינו, סך 2,479 ₪ לחודש, השווה נכון להיום בתוספת הפרשי הצמדה לסך 3,118 ₪.

11. נזקי התובע בגין התאונה הראשונה הינם כדלקמן:

א. בגין הפסד השתכרות בעבר (עבור 38 ימים) סך 3,950 ₪, בצירוף ריבית מאמצע התקופה סך 5,444 ₪.

ב. בגין הוצאות שונות סך 500 ₪.

ג. בגין כאב וסבל סך 7,500 ₪.

סה"כ 13,444 ₪.

12. אין נזקים לעתיד בהעדר נכות ובהעדר הגבלות.

13. לאחר ניכוי אשם תורם בשיעור של 25% (3,361 ₪) וניכוי דמי פגיעה ומענק בסך 17,964 ₪ (נומינלי), יוצא, כי התביעה נבלעת.

14. על כן, אני דוחה את התביעה בגין התאונה הראשונה.

בנסיבות העניין, אינני עושה צו להוצאות.

גובה הנזק לגבי התאונה השניה (מיום 6.3.98)

15. לאחר התאונה, טופל התובע בחדר המיון בבי"ח פוריה וידו הושמה בגבס למשך שבוע ימים. הוא היה באי כושר עד ליום 31.3.98, היינו, למשך 24 ימים. התובע לא נזקק לעזרה חריגה ולא הגיש מסמכים בגין הוצאות שהיו לו.

16. נזקי התובע בגין התאונה השניה הינם כדלקמן:

א. בגין הפסד השתכרות בעבר סך 2,254 ₪ ובצירוף ריבית מאמצע התקופה, סך 2,985 ₪.
ב. בגין הוצאות שונות סך 500 ₪.נ
ג. בגין כאב וסבל סך 4,500 ₪.
סה"כ 7,985 ₪.

17. מסכום הנזק בסך 7,985 ₪ יש לנכות אשם תורם בשיעור 25% (סך 1,996 ₪) ודמי פגיעה רעיוניים בסך 2,239 ₪ (שכן התובע לא הגיש תביעה למל"ל), כך, שיתרת הפיצוי תעמוד על סך 3,750 ₪.

18. בגין התאונה השניה אני מחייב את הנתבעות 1 ו- 2, יחד ולחוד, לשלם לתובע את הסכומים שלהלן:

א. פיצוי בסך 3,750 ₪.
ב. אגרת משפט בסך 587 ₪.
ג. שכ"ט עו"ד בסך 750 ₪ + מע"מ.

הסכומים הנ"ל ישולמו לתובע באמצעות בא כוחו תוך 30 יום מיום קבלת פסק דין זה, שאם לא כן, ישאו הפרשי הצמדה וריבית החל מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

אני דוחה את התביעה כנגד נתבעת 3, ללא צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה טפסן

 2. תאונת עבודה במחסן

 3. תאונת עבודה במפעל

 4. תאונת עבודה מתנדב

 5. תאונת עבודה פיצוץ

 6. תאונת עבודה במאפיה

 7. תאונת עבודה בחו''ל

 8. תאונת עבודה - את מי תובעים

 9. דיכאון כתאונת עבודה

 10. תאונת עבודה של שוחט

 11. תאונת עבודה עם מכבש

 12. תאונת עבודה עם אקדח מסמרים

 13. אדם אשר נפטר בתאונת עבודה

 14. קטיעת אצבעות תאונת עבודה

 15. תאונת עבודה עם מנוף

 16. תאונת עבודה עם פטיש

 17. תאונת עבודה עם סכין

 18. תאונת עבודה של סייעת

 19. תאונת עבודה של חקלאי

 20. תאונת עבודה קרע בכתף

 21. תאונת עבודה התחשמלות

 22. תאונת עבודה בגן חיות

 23. תאונת עבודה בבית ספר

 24. תאונת עבודה עם עגורן

 25. תאונת עבודה עם מקדחה

 26. תאונת עבודה של מלצרית

 27. גב תפוס - תאונת עבודה

 28. חתך באצבע תאונת עבודה

 29. תאונת עבודה בטיול שנתי

 30. קריסת עץ - תאונת עבודה

 31. תאונת סקי כתאונת עבודה

 32. תאונת עבודה פגיעה בכתף

 33. נגיחת שור - תאונת עבודה

 34. תאונת עבודה בקונדיטוריה

 35. פגיעה במרפק תאונת עבודה

 36. עובדת משק - תאונת עבודה

 37. ? תאונת עבודה חשמלאי - פיצויים

 38. קוצר נשימה כתאונת עבודה

 39. משיכת כבל - תאונת עבודה

 40. תאונת עבודה בעסק משפחתי

 41. תאונת עבודה טכנאי מזגנים

 42. פגיעה נפשית כתאונת עבודה

 43. אצבעות נחתכו בתאונת עבודה

 44. מה עושים במקרה של תאונת עבודה

 45. הרמת משקל כבד תאונת עבודה

 46. פיצוי על שתי תאונות עבודה

 47. תאונת עבודה כוויה ממי חמצן

 48. שכר לא מדווח - תאונת עבודה

 49. תאונת עבודה עובד נמל אשדוד

 50. השחזת מרצפות - תאונת עבודה

 51. המשך עבודה לאחר תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה של פועל מהשטחים

 53. ויכוח עם לקוח - תאונת עבודה

 54. חובת דיווח של המעביד על תאונת עבודה

 55. איחור בהודעה על תאונת עבודה

 56. תאונת עבודה של עובדת ניקיון

 57. תאונת עבודה בזמן תורנות לילה

 58. תאונת עבודה עם מסור - תביעת פיצויים

 59. הגדרת ''מעון'' - תאונת עבודה

 60. החמרת מום מולד - תאונת עבודה

 61. ניקוי מכונה פגיעה ביד - תאונת בעבודה

 62. מכה בראש משולחן - תאונת עבודה

 63. תאונת עבודה בזמן נסיעה על טנק

 64. ? תאונה בעבודה פריקת כתף – כמה פיצויים

 65. כניסת גוף זר בעין - תאונת עבודה

 66. תאונת עבודה פועל בניין - תביעת פיצויים

 67. מימון חמי מרפא לנפגע תאונת עבודה

 68. תאונת עבודה של רב בדרך לבית הכנסת

 69. התעוורות בעין אחת עקב תאונת עבודה

 70. תאונת עבודה של (פיקולו) מלצר זוטר

 71. ערעור על גובה הפיצוי בתאונת עבודה

 72. קטיעת אצבעות בתאונת עבודה עם מכונה

 73. תאונת עבודה במהלך עבודות צביעה בגובה

 74. פיצויים בגין פגיעה על ידי מחפר - תאונת עבודה

 75. תאונת עבודה ללא גורם חיצוני הנראה לעין

 76. תאונת עבודה בדרך מהעבודה - עצירה לאכול

 77. פיקוח על עובד חסר ניסיון - תאונת עבודה

 78. הפסקה וסטיה מהדרך המקובלת - תאונת עבודה

 79. טופס תביעה תאונת עבודה ללא חתימת המעביד

 80. ערעור מצד המעסיק על פיצויים בתאונת עבודה

 81. חשיבות גרסה ראשונית בבית חולים - תאונת עבודה

 82. תאונת עבודה - טענת עובד שלא קיבל הדרכה מהמעביד

 83. תביעה של טכנאי נגד בזק של טכנאי נגד בזק – תאונת עבודה

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון