פיצול הדיון בתביעה לפירוק שיתוף בין בני זוג

מגמת חוק בית המשפט למשפחה להביא לפתרון כולל אינטגרטיבי של חלוקת רכוש בני - זוג בסכסוך גירושין.

פיצול מלאכותי ודיון בחלק מרכוש המשפחה עלול להביא לחלוקה בלתי שויונית של הרכוש המשותף, וליתרונות לא צודקים לאחד מבני - הזוג.

יתכן שבחלוקה כוללת של הרכוש - אחד מבני - הזוג ישאר עם נכסי הדירות, ובן הזוג האחר ישאר עם שאר הרכוש - דבר שייתר תא הצודק בפירוק.

בהעדר סיבות מוצדקות, אין לבודד את תביעת פירוק השיתוף בדירה משאר התביעות הרכושיות שהוגשו לבית המשפט.

אם טיעוני הנתבעת אינם מעמידים טענת הגנה בתביעה לפירוק השיתוף בדירה, אולם קיימות נסיבות המצדיקות ביצוע בה בעת של חלוקת כלל הרכוש, להבדיל מפירוק חלקי - ניתן לעכב את ביצוע פירוק השיתוף עד להכרעה בתביעה הרכושית האחרת שתלויה בפני בית המשפט.

ראו:ב תמ"ש 20950/96 גלילי נ' גלילי - פורסם ב"דיני המשפחה בישראל בעידן בית המשפט למשפחה", דיונון אוניברסיטת ת"א, חלק א 231-239.

גישה זו קנתה לה אחיזה גם בפסיקת בית המשפט העליון. בע"א 1692/92 גולדברג נ' גולדברג אמר השופט מצא:ו
"אף עלי מקובל שכל אימת שהנסיבות מאפשרות את הדבר, ראוי לדון בפירוק השיתוף בדירתם של בני - הזוג לא כעניין נפרד אלא במסגרת בירורן של כלל הסוגיות הרכושיות השנויות ביניהם במחלוקת".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פירוק שיתוף בנכס

 2. פירוק שיתוף במושע

 3. פירוק שיתוף במגרש

 4. פירוק שיתוף במקרקעין

 5. פירוק שיתוף בעסק המשפחתי

 6. איך עושים פירוק שיתוף

 7. שיפוי הסכם פירוק שיתוף

 8. פירוק שיתוף לאחר אירוסין

 9. מדור ספציפי פירוק שיתוף

 10. תביעה לפירוק שיתוף במשק

 11. פירוק שיתוף בקרקע בחדרה

 12. תביעה למזונות ופירוק שיתוף

 13. פירוק שיתוף במקרקעין מס שבח

 14. תביעה לפירוק שיתוף ומזונות

 15. פירוק שיתוף במקרקעין בטבריה

 16. תביעה לפירוק שיתוף נגד הבעל

 17. פירוק שיתוף במקרקעין בין אחים

 18. פירוק שיתוף בדירה בין בני זוג

 19. תביעה לפירוק שיתוף בנכס מקרקעין

 20. תביעה לפירוק שיתוף בין בני זוג

 21. פירוק שיתוף במקרקעין בכפר ערבי

 22. הסכם חלוקה פירוק שיתוף במקרקעין

 23. מחיקת תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין

 24. תביעה לפירוק שיתוף לאחר הסכם חלוקה

 25. תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין בצפון

 26. פירוק שיתוף במקרקעין סמכות עניינית

 27. סעיף 40 לחוק המקרקעין - פירוק שיתוף

 28. פירוק שיתוף בדרך מכירה וחלוקת הפדיון

 29. פירוק שיתוף בחלקה שחלקים ממנה הופקעו

 30. פירוק שיתוף בנכס על דרך רישום בית משותף

 31. סמכות בית המשפט להורות על פירוק שיתוף

 32. בקשה לפירוק שיתוף במקרקעין בין בני זוג

 33. תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין סמכות עניינית

 34. פירוק שיתוף במקרקעין - מחזיק שאינו הבעלים

 35. חוות דעת מומחה בתביעה לפירוק שיתוף במקרקעין

 36. פיצול הדיון בתביעה לפירוק שיתוף בין בני זוג

 37. תביעת פירוק שיתוף בגין פלישה והתעשרות שלא כדין

 38. תביעה לפירוק שיתוף - חלוקה לפי סעיף 39 לחוק המקרקעין

 39. פירוק השיתוף על דרך של מכירה למרבה במחיר וחלוקת הפדיון בין בעלי הזכויות

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון