תאונת דרכים בכניסה לקניון

לגרסת הנהגתמי שנהגה במכונית הפרטית, ארעה התאונה שעה שנכנסה לחניון הסמוך לקניון כאשר המונית, אשר הגיחה מאחוריה במהירות מופרזת פגעה ברכבה, בחלקו האחורי.

לגרסת מי שנהג במונית, ארעה התאונה בעוד המונית עומדת בטור של מכוניות, כאשר הפרטית, אשר עמדה בצד הדרך החלה לפתע לחזור בנסיעה לאחור ופגעה בדלת האחורית ימנית של המונית.


קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת דרכים בכניסה לקניון:

1. עסקינן בשתי תביעות כספיות לפיצוי בגין נזקי רכוש אשר נגרמו לשני כלי רכב, אשר היו מעורבים בתאונה, שארעה ביום 18.05.01 באזור החניון הסמוך לקניון לוד (להלן: "התאונה").

1.1 התביעה הראשונה (ת.ק.2099/01) הוגשה ביום 15.11.01 על ידי הגב' חג'אג' כנגד מר אלטור ובה עתרה הגב' חג'אג' לפיצוי בגין הנזקים העקיפים שנגרמו לה (השתתפות עצמית, הפסד הנחת העדר תביעות והוצאות שונות) כתוצאה מפגיעה שנגרמה לרכב בבעלותה (להלן: "הפרטית") בתאונה, בה היה מעורב רכב, נהוג על ידי מר אלטור (להלן: "המונית").

1.2 התביעה השניה (ת.ק.2105/01) הוגשה ביום 19.11.01 על ידי מר אלטור כנגד הגב' חג'אג' ומבטחת רכבה, הכשרת הישוב חב' לביטוח בע"מ, ובה עתר מר אלטור לפיצוי בגין הנזקים, אשר נגרמו לו כתוצאה מפגיעה שנגרמה למונית בבעלותו, בתאונה בה היתה מעורבת הפרטית.

על פי החלטתי אוחד הדיון בשתי התביעות.

2. למקרא כתבי הטענות (לרבות התמונות – ת/1 והשרטוט – נ/1) ולמשמע עדויות הצדדים, אך נהיר הוא כי מחלוקת של ממש נטושה ביניהם באשר לנסיבות התרחשות התאונה.

יחד עם זאת, מוסכם על הכל כי התאונה ארעה סמוך לכניסה לחניון הממוקם ליד קניון לוד, בעוד שני כלי הרכב המעורבים עשו דרכם באותו כיוון נסיעה.

אין אף חולק כי הפרטית ניזוקה בחלקה האחורי – פינתי שמאלי וכי המונית ניזוקה בדלת האחורית הימנית (ראה חוות הדעת).

3. לגרסת הגב' חג'אג', מי שנהגה בפרטית, ארעה התאונה שעה שנכנסה לחניון הסמוך לקניון כאשר המונית, אשר הגיחה מאחוריה במהירות מופרזת פגעה ברכבה, בחלקו האחורי -
"אני נכנסתי לחניון בקניון לוד בכניסה השניה והוא הגיע במהירות ונכנס בי מאחורה. הוא הגיע מכיוון העיר, הוא היה מאחורי, אני הייתי בנסיעה איטית לכיוון הכניסה לחניון. הוא נכנס בי מאחור כי הוא בא במהירות".

3.1 לגרסת מר אלטור, מי שנהג במונית, ארעה התאונה בעוד המונית עומדת בטור של מכוניות, כאשר הפרטית, אשר עמדה בצד הדרך החלה לפתע לחזור בנסיעה לאחור ופגעה בדלת האחורית ימנית של המונית -
"אני לקחתי את הבן לקניון, בדיוק נכנסתי, היה טור של המכוניות, היא עמדה בצד, פתאום התחילה לחזור ברברס ופגעה לי בדלת האחורית בצד ימין….."
לדידו, מייד לאחר התאונה הסבירה לו הגב' חג'אג' כי בקשה לחזור לאחור "כדי להיכנס לחניה" (ראה נ/1).

4. עינינו הרואות כי בפני בית המשפט הונחו שתי גרסאות עובדתיות סותרות, הן באשר למיקומם של כלי הרכב עובר לתאונה והן באשר לנסיבות התרחשות התאונה, אשר קשה אם לא בלתי אפשרי ליישב ביניהן.

עם זאת דומה, כי רק אחת מהגרסאות זוכה לתימוכין ממקור אובייקטיבי במהותו – מיקום הנזק במונית.

5. כאמור, לגרסת נהגת הפרטית ארעה התאונה כאשר המונית, אשר נסעה מאחוריה, הגיחה במהירות ופגעה בה בחלק האחורי.
על פי גרסה זו דומה כי המונית אמורה היתה להינזק בחזיתה, כפי שאף ציינה נהגת הפרטית בעדותה, בתשובה לשאלת בית המשפט - "הנתבע פגע בי עם החלק הקדמי של הרכב שלו" - אלא שאלה אינם פני הדברים.

מעיון בחוות דעת השמאי, אשר צורפה לתביעתו של נהג המונית, עולה כי המונית ניזוקה בחלקה האחורי ימני בלבד.
כך אף עולה מעדותו של נהג המונית - "אני נפגעתי בדלת האחורית בצד ימין וגם בכנף האחורי".

דומה, כי מיקומו של הנזק, אשר נגרם למונית, איננו מתיישב עם גרסת נהגת הפרטית באשר לנסיבות התאונה, לפיה המונית פגעה בה עם חזיתה ואף יש בו כדי לקעקע את גרסתה.

מיקום הנזקים בשני כלי הרכב המעורבים בתאונה, עולה בקנה אחד עם גרסת נהג המונית, לפיה הפרטית, אשר היתה לצד הדרך, נסעה לאחור ובמהלך הנסיעה פגעה במונית (ראה נ/1).

6. במצב דברים זה, החלטתי להעדיף את גרסתו של נהג המונית על פני גרסתה של נהגת הפרטית, גרסה אשר יש בה כדי להטיל את מלוא האשם לקרות התאונה על נהגת הפרטית, אשר הפרה חובתה שעה שנסעה לאחור מבלי לנקוט בכל האמצעים הדרושים בנסיבות הקימות כדי למנוע סיכון או פגיעה, כמצוות הוראת תקנה 45 לתקנות התעבורה, תשכ"א- 1961.

לפיכך, הנני מורה על דחיית תביעתה של נהגת הפרטית (ת.ק. 2099/01) וקבלת תביעתו של נהג המונית (2105/01).

7. תביעתו של נהג המונית לפיצוי כוללת מספר ראשי נזק.
הראשון – נזק הרכוש שנגרם למונית, אשר הוערך על ידי השמאי מטעמו בסכום של 1967 ₪.
השני – שכר טרחת השמאי בסך של 350 ₪.
השלישי – הפסד יום עבודה לצורך תיקון המונית בסך של 300 ₪.
הרביעי – קבלת יעוץ מעו"ד בסך של 1000 ₪.
החמישי – עגמת נפש והוצאות בסך של 1000 ₪.

7.1 בתמיכה לתביעה צרף נהג המונית לכתב תביעתו חוות דעת שמאי באשר לגובה הנזק וכן חשבון שכ"ט השמאי.
על פי חוות הדעת עולה הנזק שנגרם לרכב כדי 1,967 ש"ח.
משחוות דעת זו לא נסתרה הרי שאני פוסקת על פיה ומחייבת את הגב' חג'אג ומבטחה, הכשרת הישוב חב' לביטוח בע"מ (להלן: "הנתבעים"), יחד ולחוד, לשלם למר אלטור (להלן: "התובע") סך של 1,967 ש"ח.
התובע לא צרף לכתב תביעתו חשבונית מס בגין תיקון הרכב, ולמעשה כלל לא הוברר בפני אם הרכב תוקן, אם לאו.
יחד עם זאת, זכאי הוא לפיצוי בגובה הסכומים הנקובים בחוות הדעת, זאת בין שתיקן את הרכב ובין שהחליט להותירו ניזוק.

7.2 כמו כן, אני מחייבת את הנתבעים, יחד ולחוד, לשלם לתובע סך של 350 ש"ח, זאת בכפוף להצגת חשבונית מס, אשר תעיד על ביצוע התשלום לשמאי.
הסך הנ"ל ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהמועד הנקוב בחשבונית המס.
יצוין כי לכתב התביעה צורף "חשבון עסקה", אשר אינו אלא דרישת התשלום.

7.3 בהתייחס לתביעה לפיצוי בגין אובדן יום עבודה, קבלת ייעוץ מעורך דין, הוצאות ועגמת נפש, הרי שלא הובאו על ידי התובע כל ראיות בעניינים אלה ומשראשי נזק אלה לא הוכחו כדבעי, הנני מורה על דחיית התביעה בגינם.

7.4 עוד ובנוסף אני מחייבת את הנתבעים, יחד ולחוד, לשלם לתובע הוצאות משפט בסך כולל של 250 ש"ח.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת דרכים בלילה

 2. תאונת דרכים בשטחים

 3. תאונת דרכים בשכם

 4. תאונת דרכים בנצרת

 5. תאונות דרכים בבית משפט ברמלה

 6. תאונות דרכים בבית משפט בעכו

 7. תאונות דרכים בבית משפט בחיפה

 8. תאונת דרכים בכוונה

 9. תאונות דרכים בבית משפט באילת

 10. תאונת דרכים בעזה - פיצויים

 11. תאונת דרכים בשטח c

 12. תאונת דרכים בעפולה

 13. תאונת דרכים בתלפיות

 14. תאונת דרכים בהרצליה

 15. תאונות דרכים בבית משפט בטבריה

 16. תאונת דרכים בכביש 4

 17. תאונת דרכים ברחובות

 18. תאונת דרכים במתכוון

 19. תאונת דרכים בכפר ג'ת

 20. תאונת דרכים בזמן פקק

 21. תאונת דרכים בבני ברק

 22. תאונת דרכים בכביש 40

 23. תאונת דרכים בתחנת דלק

 24. תאונות דרכים בבית משפט בהרצליה

 25. תאונת דרכים במהלך טסט

 26. תאונות דרכים בבית משפט בבאר שבע

 27. תאונת דרכים ליד רמאללה

 28. תאונת דרכים ליד נהריה

 29. תאונת דרכים ברחוב קק"ל

 30. תאונות דרכים בבית משפט בתל אביב

 31. תאונת דרכים בכפר מאג'ר

 32. תאונות דרכים בבית משפט בכפר סבא

 33. תאונות דרכים בבית משפט בבית שמש

 34. תאונת דרכים בכביש עטרות

 35. תאונת דרכים במפרץ חיפה

 36. תאונת דרכים בכפר דרוזי

 37. תאונת דרכים בכביש החוף

 38. תאונת דרכים במבשרת ציון

 39. תאונת דרכים בקריית חיים

 40. תאונת דרכים בנתיבי איילון

 41. תאונת דרכים בצומת ירקון

 42. תאונת דרכים בפניה שמאלה

 43. תאונת דרכים בצומת אשדוד

 44. תאונת דרכים ברחוב המסגר

 45. תאונת דרכים בקרית מוצקין

 46. תאונת דרכים באזור תעשייה

 47. תאונת דרכים בנסיעה אחורה

 48. תאונת דרכים בגשר בית מעריב

 49. תאונת דרכים בדרך לבית ספר

 50. תאונת דרכים בכניסה לקניון

 51. תאונת דרכים בכביש חד סטרי

 52. תאונת דרכים בזמן ערפל כבד

 53. תאונת דרכים בצומת בירושלים

 54. תאונת דרכים ליד רח' דב הוז

 55. תאונת דרכים בדרך לירושלים

 56. תאונת דרכים בצומת אלוף שדה

 57. תאונת דרכים בכניסה לירושלים

 58. תאונת דרכים ליד צומת גולני

 59. תאונת דרכים בכביש עכו חיפה

 60. תאונת דרכים בכביש עכו קריות

 61. תאונת דרכים בזמן המתנה ברכב

 62. תאונת דרכים במסגרת "יום כיף"

 63. תביעה בגין תאונת דרכים באשדוד

 64. תאונת דרכים בעצירה לפני רמזור

 65. תאונת דרכים במהלך המתנה לחילוץ

 66. תאונת דרכים בדרך חזרה מהבסיס

 67. תאונת דרכים ברחוב הרצל בנתניה

 68. תאונת דרכים במהלך מרדף משטרתי

 69. תאונת דרכים בגלל פנצ'ר בגלגל

 70. תאונת דרכים בכביש עכו כרמיאל

 71. תאונת דרכים באשמת שני הנהגים

 72. תאונת דרכים בתחנת דלק - מי אשם

 73. תאונת דרכים בגלל רכב שחסם נתיב

 74. תאונת דרכים בגלל חול על הכביש

 75. תאונת דרכים בדרך מהמרפאה לעבודה

 76. תאונת דרכים בצומת בקריית ביאליק

 77. תאונת דרכים: בצקת סביב עין ימין

 78. תאונת דרכים בשטח הרשות הפלסטינית

 79. תאונת דרכים: שברים בכפות הרגליים

 80. תאונת דרכים במתחם "ביג" בבאר שבע

 81. תאונת דרכים ליד צומת בילו ברחובות

 82. תאונת דרכים ליד בית חולים וולפסון

 83. תאונת דרכים ביציאה משביל עפר לכביש

 84. תאונת דרכים ברחוב קיבוץ גלויות בחיפה

 85. תאונת דרכים בכביש אשדוד לכיוון ירושלים

 86. תאונת דרכים בזמן סידורים הקשורים לעבודה

 87. תאונת דרכים: שבר פתוח בבוהן כף רגל שמאל

 88. תאונת דרכים: בשל פגיעה מאחור או התדרדרות לאחור ?

 89. תאונת דרכים בדרך לעבודה או נסיעה בעניינים פרטיים

 90. תאונת דרכים בין שני רכבים בחניון גרמה לפגיעה ברכב חונה

 91. תאונת דרכים בעליה בחניון תת קרקעי עם רכב שירד לתוך החניון

 92. תאונת דרכים בחולון בין רכב מאזדה לנטיס GLX 323 למסחרי יונדאי

 93. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון