תאונת עבודה בזמן נסיעה על טנק

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת עבודה בזמן נסיעה על טנק:

1. נציג הציבור השני הוזמן ולא הופיע, ולא מסר נימוק לאי הופעתו.
כדי לא לדחות את הדיון הוחלט כי הדיון יתקיים בהעדרו.

2. ביום 13.11.97 הגיש התובע לנתבע תביעה להכרה באירוע שאירע לו בעבודתו כבתאונת עבודה.
התביעה מתייחסת לאירוע שאירע לתובע, לטענתו, ביום 13.11.97.

3. ביום 19.3.98 דחה הנתבע את התביעה, הן מחמת שלא שוכנע בקרות האירוע והן מחמת שיהוי.

4. מכאן התביעה שבפנינו.

5. הגירסה העובדתית הנטענת פורטה בתצהיר התובע:
"הנני אזרח עובד צה"ל. למיטב זכרוני ביום 19.7.92 ביצעתי, מסגרת עבודתי, נסיעת מבחן, בטנק מסוג "שוט". במהלך הנסיעה, בעת פניה שמאלה, ניתק מדף ימין שבטנק מן הנצרה אליה היה מחובר ופגע בראשי בעוצמה רבה. דיווחתי על האירוע לאחראי עלי ויצסלב ניב.
נלקחתי מיד למרפאת הבסיס, ורופא הבסיס נתן לי זריקת 'טטנוס' וביצע חמישה תפרים על מנת לאחות את החתך העמוק שנפער על מיצחי כתוצאה מהתאונה. מאוחר יותר התברר לי כי מעבידי (משרד הבטחון) לא מילא תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה ואין אצלו כל תיעוד באשר לתאונה.
מספר חודשים לאחר התאונה התחלתי לחוש בכאבים עזים, תחילה בעורף ואח"כ בראשי ובידי. מכאבים אלו כבר לא יכולתי להתעלם ופניתי לטיפול רפואי. במשך הזמן לאחר התאונה, התדרדר מצבי הרפואי כתוצאה ממנה, ונזקקתי לטיפולים ולבדיקות שונות. סבלתי כאבים רבים ועזים מיד אחרי קרות התאונה, אולם הנזקים שנגרמו לי מהתאונה התגבשו רק מספר חודשים לאחר קרות התאונה".

6. כן הוגשו תצהירי העדים ויצסלב ניב ושרגא שוכמן.

המצהירים הצהירו כי לפני מספר שנים ראו את התובע כשהוא נכנס למשרד עם דימום בראש וטוען כי נפגע בעת נסיעת מבחן בטנק.

המצהיר שרגא שוכמן הוסיף וציין כי התובע פנה למרפאה לניקוי הדימום ושב לעבודה רגילה ללא דווח על תאונה.

7. עד התביעה מינו סנדלר העיד כי לא מצא כל תיעוד לגבי התאונה הנטענת, למרות שבמרפאה נוהגים לרשום כל מקרה של פגיעה.

בחקירה הנגדית ציין העד כי מצא יומני תיעוד משנת 92' בהם נרשמו כל התאונות מיולי 92', ואף שם לא היה כל רישום לגבי התאונה לה טוען התובע.

8. כן נחקרו התובע ושני המצהירים האחרים.

9. הצדדים סיכמו טענותיהם בכתב.

10. לאחר שעיינו בכל חומר הראיות ובסיכומי הצדדים החלטנו כי יש לדחות את התביעה מן הטעמים דלהלן:

א. בהודעה על פגיעה בעבודה שהגיש התובע (נ/1) כתב מר שוכמן תחת הצהרת המעביד את הדברים הבאים:

"הפרטים נמסרו ע"י העובד. אין אנו יכולים לאשר נכונות הפרטים. עבר זמן רב מאז הפגיעה שאירעה לטענתו. לא קיימים טפסים המאשרים זאת".

ב. עד התביעה מר שוכמן העיד כי התובע המשיך לעבוד באותו היום, וכי הוא לא ראה דם שנזל מהמצח, אם כי ויתכן שהיתה שריטה במצח של התובע.

ג. התובע עצמו העיד בתצהירו: "למרות שסבלתי מכאבים עזים, חזרתי לעבודה".

ד. עד התביעה מר מינו סנדלר העיד הוא מצא יומני תיעוד של שנת 92, שבהם נרשמו כל התאונות של יולי 92, והוא לא מצא כי התאונה לה טוען התובע רשומה שם.

ה. עוד העיד מר סנדלר כי בתקופה הרלוונטית היה הרופא במרפאה ד"ר הורסקו יונל שנהג לתעד כל דבר ובמיוחד תאונות עבודה או פגיעות.

ו. מכל זאת עולה כי פגיעת התובע באותו היום לא היתה פגיעה של ממש.

ז. התובע מנמק את העדר הרישומים על תאונת העבודה שאירעה לו, בכך שחשש מפגיעה במעמדו ובקידומו בעבודה.

אין בידינו לקבל טענה זו:
כאמור, העיד העד סנדלר כי כל מקרה של פגיעה היה נרשם ביומנים.
בנוסף, לו היתה הפגיעה רצינית, למעלה מחתך שטחי – לא היה התובע ממשיך מיד בעבודתו, וסביר כי הפגיעה היתה נרשמת ומדווחת.

ח. לעניין השיהוי:
התובע נימק את השיהוי הרב הגשת התביעה בחשש מפני פגיעה בקידומו בעבודה.
גם אם יש ממש בטענה – הרי שהשיהוי הרב גורם לקושי ניכר בבירור עובדות המקרה.
בתובענה בה מבקש התובע להכיר בפגיעה בעבודה – יש ליתן משקל לטענה בעניין השיהוי בהגשת התביעה, שכן תביעה מסוג זה מצריכה בירור הנתונים העובדתיים המשמשים יסוד לטענת הפגיעה. זאת בשונה מתביעות בהן תשלום הגימלה מותנה בהצגת מסמך רשמי, כגון תביעות לקיצבת זיקנה. (דב"ע נ"ד/87-0, חביבה אליעזר נ' המל"ל; דב"ע נ"ד/228-0 המל"ל נ' חיה הררי; דב"ע נ"ו/183-0 אברהם הרוש נ' המל"ל).

11. התביעה נדחית.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה טפסן

 2. תאונת עבודה במחסן

 3. תאונת עבודה במפעל

 4. תאונת עבודה מתנדב

 5. תאונת עבודה פיצוץ

 6. תאונת עבודה במאפיה

 7. תאונת עבודה בחו''ל

 8. תאונת עבודה - את מי תובעים

 9. דיכאון כתאונת עבודה

 10. תאונת עבודה של שוחט

 11. תאונת עבודה עם מכבש

 12. תאונת עבודה עם אקדח מסמרים

 13. אדם אשר נפטר בתאונת עבודה

 14. קטיעת אצבעות תאונת עבודה

 15. תאונת עבודה עם מנוף

 16. תאונת עבודה עם פטיש

 17. תאונת עבודה עם סכין

 18. תאונת עבודה של סייעת

 19. תאונת עבודה של חקלאי

 20. תאונת עבודה קרע בכתף

 21. תאונת עבודה התחשמלות

 22. תאונת עבודה בגן חיות

 23. תאונת עבודה בבית ספר

 24. תאונת עבודה עם עגורן

 25. תאונת עבודה עם מקדחה

 26. תאונת עבודה של מלצרית

 27. גב תפוס - תאונת עבודה

 28. חתך באצבע תאונת עבודה

 29. תאונת עבודה בטיול שנתי

 30. קריסת עץ - תאונת עבודה

 31. תאונת סקי כתאונת עבודה

 32. תאונת עבודה פגיעה בכתף

 33. נגיחת שור - תאונת עבודה

 34. תאונת עבודה בקונדיטוריה

 35. פגיעה במרפק תאונת עבודה

 36. עובדת משק - תאונת עבודה

 37. ? תאונת עבודה חשמלאי - פיצויים

 38. קוצר נשימה כתאונת עבודה

 39. משיכת כבל - תאונת עבודה

 40. תאונת עבודה בעסק משפחתי

 41. תאונת עבודה טכנאי מזגנים

 42. פגיעה נפשית כתאונת עבודה

 43. אצבעות נחתכו בתאונת עבודה

 44. מה עושים במקרה של תאונת עבודה

 45. הרמת משקל כבד תאונת עבודה

 46. פיצוי על שתי תאונות עבודה

 47. תאונת עבודה כוויה ממי חמצן

 48. שכר לא מדווח - תאונת עבודה

 49. תאונת עבודה עובד נמל אשדוד

 50. השחזת מרצפות - תאונת עבודה

 51. המשך עבודה לאחר תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה של פועל מהשטחים

 53. ויכוח עם לקוח - תאונת עבודה

 54. חובת דיווח של המעביד על תאונת עבודה

 55. איחור בהודעה על תאונת עבודה

 56. תאונת עבודה של עובדת ניקיון

 57. תאונת עבודה בזמן תורנות לילה

 58. תאונת עבודה עם מסור - תביעת פיצויים

 59. הגדרת ''מעון'' - תאונת עבודה

 60. החמרת מום מולד - תאונת עבודה

 61. ניקוי מכונה פגיעה ביד - תאונת בעבודה

 62. מכה בראש משולחן - תאונת עבודה

 63. תאונת עבודה בזמן נסיעה על טנק

 64. ? תאונה בעבודה פריקת כתף – כמה פיצויים

 65. כניסת גוף זר בעין - תאונת עבודה

 66. תאונת עבודה פועל בניין - תביעת פיצויים

 67. מימון חמי מרפא לנפגע תאונת עבודה

 68. תאונת עבודה של רב בדרך לבית הכנסת

 69. התעוורות בעין אחת עקב תאונת עבודה

 70. תאונת עבודה של (פיקולו) מלצר זוטר

 71. ערעור על גובה הפיצוי בתאונת עבודה

 72. קטיעת אצבעות בתאונת עבודה עם מכונה

 73. תאונת עבודה במהלך עבודות צביעה בגובה

 74. פיצויים בגין פגיעה על ידי מחפר - תאונת עבודה

 75. תאונת עבודה ללא גורם חיצוני הנראה לעין

 76. תאונת עבודה בדרך מהעבודה - עצירה לאכול

 77. פיקוח על עובד חסר ניסיון - תאונת עבודה

 78. הפסקה וסטיה מהדרך המקובלת - תאונת עבודה

 79. טופס תביעה תאונת עבודה ללא חתימת המעביד

 80. ערעור מצד המעסיק על פיצויים בתאונת עבודה

 81. חשיבות גרסה ראשונית בבית חולים - תאונת עבודה

 82. תאונת עבודה - טענת עובד שלא קיבל הדרכה מהמעביד

 83. תביעה של טכנאי נגד בזק של טכנאי נגד בזק – תאונת עבודה

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון