ביטול פסק דין חלוט ע''י מי שאינו צד להליך

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול פסק דין חלוט ע''י מי שאינו צד להליך:


1. התובע הגיש תובענה זו כנגד הנתבעת אלמנתו של המנוח אשר, על פי הנטען בכתב התביעה, החזיק בדירה מסויימת בבאב אלחדיד, בעיר העתיקה בירושלים כשוכר בשנות ה50-' וה60-', ולאחר מכן החזיר הדירה פנויה מכל אדם וחפץ לבעלי הדירה, הם התובעים.

2. עוד טוען התובע בכתב תביעתו, כי ביום 14/01/96 פנתה הנתבעת לבית משפט השלום בירושלים בתביעת פינוי נגד ה"ה מונד'ר אלשהאבי ותייסיר אלשהאבי, כי הם פלשו לאותה דירה, ועל כן הם נתבעים לפנותה. התביעה הוגשה בת.א. 1657/96. ביום 10/03/96 ניתן פסק דין באותה תביעה (להלן:ו התביעה הראשונה), שחייב את הנתבעים לפנותה ולמסור החזקה בה לידי התובעת דהתם (היא הנתבעת שבפני).

3. מבקש עכשיו התובע בתביעה הנוכחית שבתיק זה לבטל את אותו פסק הדין, שניתן בתביעה הראשונה.

4. במהלך ישיבת קדם משפט בפני ביום 24/11/98, טען ב"כ הנתבעת כי אין יריבות בינה לבין התובע, התובע לא היה צד כלל ועיקר לתביעה הראשונה, וממילא אין לו זכות לבקש את ביטול פסק הדין ההוא, שהוא לא היה צד לו, ועל כן הוא מבקש לדחות או למחוק את התביעה על הסף.
ב"כ התובע מתנגד לבקשה זו. הוא טוען, בין היתר, כי פסק הדין בתביעה הראשונה ניתן שלא כדין, מן הנימוקים שפירט בכתב התביעה, וכשם שמרשו רשאי היה, כמו כל אדם אחר, לבקש להצטרף כצד לתביעה הראשונה, אף שבפועל לא עשה כן, ואילו היה עושה כך אפשר שביהמ"ש היה נעתר לבקשתו ואז היה הופך להיות צד שם, הרי עכשיו אין לפסול תביעתו כנגד הנתבעת אך ורק מאחר שהוא לא היה צד להתדיינות שאת פסק הדין שבא בעקבותיה מבקשים עכשיו לבטל.
5. לאחר ששקלתי את טענות ב"כ הצדדים, ועיינתי בכתבי הטענות, נחה דעתי כי בקשת ב"כ הנתבעת בדין יסודה.
תקנה 100 לתקנות סד"א תשמ"ד1984- קובעת, בין היתר, כי רשאי ביהמ"ש, בכל עת, לצוות על מחיקת כתב-תביעה אם אין הכתב מראה עילת-תביעה או אם נראה לביהמ"ש, מתוך הכתב, שהתובענה היא טרדנית או קנטרנית.
תקנה 101 לתקנות הנ"ל קובעת, בין היתר, כי רשאי ביהמ"ש, בכל עת, לדחות תובענה מאחד הנימוקים של:נ (1) מעשה בית-דין; (2) חוסר סמכות; (3) כל נימוק אחר, שעל פיו הוא סבור שניתן לדחות מלכתחילה את התובענה בנוגע לאותו נתבע.

6. אין מחלוקת על כך, כי התובע שבפנינו לא היה צד להתדיינות שבין הנתבעת לבין האנשים אחרים, אשר שמותיהם מונד'ר אלשהאבי ותייסיר אלשהאבי, בתביעה הראשונה, ואשר בסופה ניתן, לדברי ב"כ התובע שבפני, פסק דין פינוי בהעדר התייצבות.
כשם שאין מחלוקת על כך, שבתביעה שבפנינו עתה מבקש התובע לבטל את פסה"ד שניתן בתיק ההוא שהכריע, כאמור, בסכסוך שהיה בין אנשים אחרים.
יתרה מזו, אין גם מחלוקת על האמור בסעיף 5 לכתב ההגנה כאן, כי הוגשה בשעתו בקשה לבטל את פסה"ד שבתביעה הראשונה, אולם אותה בקשה נדחתה.
על פני הדברים ברור, כי התובע דהכא הינו צד זר לחלוטין לתובענה שבתביעה הראשונה.
אם כן מהיכן צומחת לו זכות לתבוע עכשיו את ביטול פסה"ד שניתן בתביעה הראשונה?

7. טוען ב"כ התובע טענה, שלכאורה נראית כטענה חריפה. לדבריו, אילו היה מבקש בשעתו, בעוד שהיה תלוי ועומד ההליך שבתביעה הראשונה, להצטרף כצד לאותו הליך, היה, עקרונית, בסמכותו של ביהמ"ש לאפשר לו להצטרף כצד להליך. ולפיכך, אף על פי שלא ביקש אז להצטרף, הרי מבקש הוא עכשיו להפוך לצד במסגרת בקשה לביטול אותו פס"ד.
התשובה לטענה זו היא, כי כאן אין מדובר בהיפוטזות. התביעה הראשונה יש לראותה כהליך שהיו בו שלבים מסויימים, הוא לא רק התחיל אלא גם הסתיים ונסגר. כך שכיום כבר לא עומדת לו לתובע האפשרות התיאורטית שיכלה להיות לו אולי בעת שאותה תביעה עוד היתה תלויה ועומדת. פסה"ד שניתן באותה תביעה הוא פס"ד חלוט. אל לנו לשכוח, כי התובע שבפנינו איננו חולק על כך כי הוא לא היה צד לאותה תביעה ולאותו פס"ד.

8. מכאן, שיש יסוד איתן לטענתו של ב"כ הנתבעת, שדין התביעה הזו להיות מסולקת על הסף, בין על ידי דחיה מן הטעם של העדר יריבות מכח תקנה 101(3) לתקנות סד"א, ובין על ידי מחיקה מן הטעם של העדר עילה, והיותה טרדנית, מכח תקנה 100(1)(2) לתקנות האמורות. בסוגיה זו אני מפנה לספרו של ד"ר י. זוסמן "על סדרי הדין האזרחי", מהדורה שביעית (בעריכת ד"ר ש. לוין), סעיפים 307-312 (לענין מחיקה), וסעיפים 329-339 (לענין דחיה על הסף).
עוד ראה ע"א 54/87 אמגר חברה לשיווק והשקעות בע"מ נ' ר.י.מ.א. להשקעות ובנין בע"מ, פ"ד מג(2) 347, שם נזכר מקרה של דחיה על הסף מחמת העדר יריבות.
אני מפנה גם לפסיקה מורחבת יותר ע"א 280/84 אברהם עפרי נ' מדינת ישראל, פ"ד מ'(3) 358, וכן ע"א 427/89 מקור הנפקות וזכויות בע"מ ואח' נ' מאיר מרחב ואח', פ"ד מו'(4) 84.

9. א. הנה כי כן, אין החוק מאפשר לתובע דנן לילך בדרך של קפנדריה, ולתבוע ביטול פס"ד חלוט בסכסוך שנדון בשעתו בין צדדים אחרים לגמרי, בהליך שהוא היה זר לו. אין לתובע זכות והחוק והתקנות לא נותנים אפשרות דיונית, וגם מהותית, "לפרוץ" לתוך סכסוך לא לו, לאחר שניתן כבר פס"ד חלוט באותו סכסוך, ועל אחת כמה וכמה שלא אם כבר נעשה פעם נסיון לבטל את אותו פס"ד בדרך המקובלת, נסיון אשר כשל.
ב. התביעה שבפני לוקה בהעדר יריבות, בהעדר עילה והיא קנטרנית.
ג. אשר על כן, הנני נעתר לבקשת ב"כ הנתבעת ודוחה התביעה על הסף, ומחייב את התובע לשלם לנתבעת את הוצאות המשפט, וכן שכ"ט עו"ד בסך 4,000 ש"ח ועל זה מע"מ עם הצמדה וריבית על אלה עד התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול פסק משקם

 2. ביטול פסק דין תורה

 3. ביטול פסק דין חלוט

 4. ביטול פסק בורר סופי

 5. בקשה לביטול פסק בורר

 6. בקשה לביטול פסק משקם

 7. בקשת ביטול פסק בורר

 8. ביטול פסק דין תעבורה

 9. ביטול פסק דין בערעור

 10. ביטול פסק דין עקב תרמית

 11. ביטול פסק דין בטענת מרמה

 12. ביטול פסק דין מחובת הצדק

 13. ביטול פסק דין בהעדר הגנה

 14. ביטול פסק בורר בטענת זיוף

 15. ביטול פסק בורר מחמת תרמית

 16. ביטול פסק דין בהעדר הנמקה

 17. ביטול פסק בורר עקב טעויות

 18. ביטול פסק של בית דין צדק

 19. ביטול פסק דין שניתן בפשרה

 20. בקשה לביטול פסק דין בורר

 21. בקשה לביטול פסק דין בהסכמה

 22. ביטול פסק דין בהעדר הופעה

 23. בקשה חוזרת לביטול פסק דין

 24. ביטול פסק דין בהעדר תעבורה

 25. ביטול פסק דין חלקי נגד צד ג

 26. בקשה מוסכמת לביטול פסק דין

 27. ביטול פסק דין שניתן באיחור

 28. ביטול פסק דין שניתן בהסכמה

 29. תביעה לביטול פסק דין מזונות

 30. ביטול פסק בורר שלא ניתן בזמן

 31. בקשה לביטול פסק בורר עקב מרמה

 32. ביטול פסק דין בהעדר התייצבות

 33. ביטול פסק דין בסדר דין מקוצר

 34. ביטול פסק בורר בגלל העדר נימוק

 35. ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה

 36. פסיקת הוצאות על ביטול פסק דין

 37. החזר כספים לאחר ביטול פסק דין

 38. בקשה לביטול פסק בורר לאחר 45 יום

 39. נהיגה בלי חגורה - ביטול פסק דין

 40. ביטול פסק של הבורר המנוגד לתקנות הציבור

 41. ביטול פסק בורר בית הדין לממונות

 42. ביטול פסק דין של בית הדין למשמעת

 43. ביטול פסק דין שניתן בהעדר תעבורה

 44. בקשה לביטול פסק בורר שניתן באיחור

 45. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק דין

 46. טעות ביישום הדין - ביטול פסק בורר

 47. תביעה לביטול פסק דין חלוט מחמת מרמה

 48. ביטול פסק דין בית דין אזורי לעבודה

 49. ביטול פסק דין שנתן תוקף להסכם פשרה

 50. ביטול פסק דין שניתן בהעדר התייצבות

 51. שיקול דעת בית המשפט לביטול פסק דין

 52. דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 53. ביטול פסק דין בגין פגם בזימון לדיון

 54. ביטול פסק בית דין צדק לענייני ממונות

 55. דחיית בקשה לביטול פסק דין המצאה כדין

 56. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק בורר

 57. ביטול פסק דין פינוי דירה מחמת הצדק ?

 58. ביטול פסק דין של רשות השיפוט בהסתדרות

 59. הגשת בקשה לביטול פסק בורר לאחר המועד

 60. ביטול פסק דין בפשרה בבית הדין לעבודה

 61. ביטול פסק דין עקב אי מתן הזדמנות להגיב

 62. ביטול פסק דין משמעתי בהעדר נגד עורך דין

 63. ביטול פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה

 64. בקשות לאישור פסק בורר ולביטול פסק בורר

 65. ביטול פסק דין במעמד צד אחד עתירה מנהלית

 66. עתירה לביטול פסק דין של בית הדין הרבני

 67. ערעור על החלטת ביטול פסק דין בהעדר הגנה

 68. ביטול פסק דין בהמרצת פתיחה ללא הגשת תשובה

 69. פסק דין הצהרתי לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 70. ביטול פסק דין תעבורה שניתן בהעדר התייצבות

 71. תשלום הוצאות כתנאי לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 72. ביטול פסק דין בהעדר התייצבות לדיון הוכחות

 73. ביטול פסק דין חלוט ע''י מי שאינו צד להליך

 74. אחוזים לעורך דין למרות ביטול פסק דין בערעור

 75. בקשה להארכת המועד להגשת בקשת ביטול פסק בורר

 76. ערעור על החלטה לביטול פסק דין ברשות או בזכות

 77. ארכה להגשת בר''ע על החלטה לגבי ביטול פסק דין

 78. ערעור על הארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק בורר

 79. בקשה לתיקון כתב תביעה: הוספת טענת ביטול פסק בוררות

 80. ביטול פסק דין בהעדר הגנה למרות ביצוע מסירה כדין

 81. ערעור על ביטול פסק דין בהעדר הגנה בסדר דין מקוצר

 82. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר התייצבות

 83. ביטול פסק דין בהעדר כתב הגנה - 30,000 ש''ח הוצאות

 84. הוצאות בסך של 3,000 ₪ בעקבות ביטול פסק דין בהיעדר הגנה

 85. בית הדין העליון של התנועה הדתית לאומית - ביטול פסק דין

 86. בקשה לביטול פסק דין שהושג בדרכי תרמית וגילוי ראיות חדשות

 87. ביטול פסק דין המורה על דחיית תביעה עקב אי הפקדת ערובה

 88. בקשה לביטול פסק דין בגלל חוסר יכולת כלכלית להגיש ערעור

 89. דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה על הסף, מבלי לקיים דיון ענייני

 90. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון