דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא דרמטופיברוסרקומה / דרמטו פיברו סרקומה:

1.        תביעתו של התובע לתשלום דמי פגיעה, בגין מחלת דרמטו-פיברו-סרקומה, נדחתה ע"י הנתבע, אשר סירב להכיר במחלה האמורה, כתאונת עבודה.
         
לטענת התובע, הוא לקה במחלה זו, עקב עבודתו במפעל "קפרו תעשיות בע"מ", עבודה במסגרתה נחשף לחומרים מזיקים.
 
2.        בדיון שהתקיים ביום 16/12/08, הסכימו הצדדים בדבר מינוי מומחה רפואי (טוקסיקולוג) אשר יבחן את הקשר הסיבתי בין עבודת התובע (בהתאם לעובדות המוסכמות), לבין הממצאים הרפואיים העולים מהמסמכים שצורפו, בכל הנוגע לדרמטו-פיברו-סרקומה, שנמצאה בלחי שמאל.
 
3.        בהחלטה מיום 29/3/09, נקבע כי הואיל ואין מומחה טוקסיקולוג ברשימת המומחים, על הצדדים להודיע האם הם נכונים לשאת בעלות חוות הדעת, או שמא ברצונם למנות מומחה מתחום אחר.
 
4.        בהודעה שהוגשה ביום 7/4/09, בשם שני הצדדים, צויין כדלקמן: "הצדדים מתכבדים להודיע כי הם לא נכונים לשאת בעלות חוות הדעת של הטוקסיקולוג. הצדדים מבקשים מבית הדין למנות מומחה ברפואה תעסוקתית."
 
5.        בהחלטה מיום 3/5/09, מונתה ד"ר תיבון-פישר, כמומחה תעסוקתי מטעם בית הדין, אולם לנוכח הודעתה כי בשל עומס עבודה לא תוכל להכין חוות דעת, מונה במקומה ד"ר גפן טמיר.
 

6.        ביום 15/7/09 התקבלה בבית הדין חוות דעתו של ד"ר גפן טמיר, אשר קבע בין היתר כדלקמן:
 
"התובע בן 33, התובע עבד במפעל "קפרו" תחת חשיפה לחו מר ריסוס המכיל methylene chloride , גז propane , גז isobutane ו- methil alcohol . כמו כן, עבד בחשיפה לחומר אפוקסי, אשר הכיל polyamide resin בריכוזים אשר פורטו לעיל.
שכיחות הגידול הינה 0.1% מכל הגידולים הממאירים ו-1% מסרקומה של רקמות רכות. הגידול מופיע בגילאים 50-20 שנה. גידול מסוג DFSP גודל לאט מאוד, ולפעמים האבחון מתעכב מסיבה זו, בדרך כלל הגידול מתחיל כפפולה קטנה ואיסמפטומטית (2, 1).
צריך לציין כי אף אחד מהחומרים שאליהם נחשף התובע לא מוכרים כמסרטנים ודאיים על פי רשימת ה- IARC (הוועדה הבינלאומית לחקר הסרטן) המעו דכנת לסוף שנת 2008 (3).
על פי הנתונים שבתיקו הרפואי, ניתן להגיד בסבירות גבוהה מאוד כי כבר בשנת 1998 (עוד לפני תחילת עבודתו בחשיפה לחומרים איתם עבד) היה לתובע גידול מסוג DFSP , אך בבדיקת FNA לא נעשתה האבחנה.
סיכום ומסקנות :
א.         התובע אובחן כסובל מגידול ממאיר מ סוג (DFSP) Dermatofibrosarocoma protuberans בלחי ובאוזן שמאל.
ב.        להערכתי, מדובר בתהליך תחלואתי רגיל ללא שום קשר לחשיפה לחומרים איתם עבד התובע."
 
7.         חוות הדעת הועברה לצדדים ובעקבותיה, הוגשה בקשה מטעם התובע להפניית שאלות הבהרה. בהחלטה מיום 7/9/09, התבקש ה מומחה להשיב על שאלות ההבהרה כדלקמן:
 
"א.       בדיקת FNA בשנת 1998, העלתה שהתובע אינו סובל מגידול סרטני אלא מציסטה רגילה. כיצד קבע כב' המומחה אחרת?
ב.        האם קביעתו של כב' המומחה שהתובע סבל מגידול סרטני עוד בשנת
1998, הינה קביעה על סמך השערה או על סמך בדיקות שעב ר עוד בשנת 1998?"
   
8.         ביום 15/10/09 התקבלו תשובות המומחה לשאלות לעיל, בנוסח הבא:
 
"א. כפי שציינתי בחוות דעתי, ואני מדגיש זאת שוב כיוון שיש לנתון זה
חשיבות רבה, גידול מסוג DFSP גודל לאט מאוד, ולפעמים האבחון מתעכב
מסיבה זו. בדרך כלל הגיד ול מתחיל כפפולה קטנה ואסימפטומטית ואין
התייחסות הולמת לממצא (2, 1). בדיקת ה- FNA שביצע התובע בשנת
1998 הייתה לא אבחנתית, לכן הומלץ על בדיקה חוזרת. יש הבדל בין
אבחנה של ציסטה רגילה ובדיקה לא אבחנתית. לאור אופי וטיב הגידול
ישנה סבירות גבוהה כי כבר אז היה מדובר בגידול מסוג DFSP שלא אובחן.
להלן ציטוט נוסף מטקסטובק למחלות עור - Fitzpatrick's , שמדבר בעד
עצמו (3): The tumor is often misdiagnosed as a simple scar or cyst.
ב. מדובר בהשערה ולא בקביעה על סמך ה בדיקות שעמדו לרשותי (ראה
תשובה "א")."
 
9.          בעקבות תשובות המומחה כאמור, הגיש התובע ביום 19/1/10 בקשה נוספת להפניית שאלות הבהרה וכן בקשה חלופית למינוי מומחה רפואי נוסף מתחום אחר. בקשותיו אלה נדחו, כמפורט בהחלטת בית הדין מיום 18/2/10.
 
            בהחלטה כאמור, התבקשו הצדדים להודיע עמדתם בתביעה, בהתייחס לחוות הדעת והתשובות לשאלות ההבהרה וכן להגיש סיכומים, אם ברצונם לעשות כן. עוד נקבע, כי ככל שלא תוגש הודעה מטעם מי מהצדדים, יהווה הדבר הודעה מטעם אותו צד, בדבר הסכמה למסקנה העולה מחוות דעתו של המומחה ולמתן פסק דין בה תאם.
 
10.        ביום 16.3.10, הודיע התובע כי אינו מסכים עם תוכן חוות דעתו של ד"ר גפן, וכי לדעתו אין לו את המומחיות, הסמכות והכלים להכריע בסוגיות הנתונות הכרעה. התובע הסביר בהודעתו כי סבר בטעות שרופא תעסוקתי יוכל להכריע בשאלות השנויות במחלוקת.
 
11. במסגרת פסק הדין שניתן על ידינו בהליך זה ביום 21/3/10, קבענו בין היתר כדלקמן:

"מחוות דעתו של ד"ר גפן ומתשובותיו לשאלות ההבהרה, עולה כי בסבירות גבוהה מאוד, סבל התובע מהגידול עוד לפני תחילת עבודתו בחשיפה לחומרים איתם עבד, אלא שהגידול לא אובחן בתחילה. כן עולה מחוות הדעת, כי אף אחד מן החומרים אליהם נחשף התובע, אינם מוכרים כמסרטנים וודאיים על פי רשימת הועדה הבינלאומית לחקר הסרטן. לאור האמור, קובע המומחה, מדובר בתהליך תחלואתי רגיל, ללא שום קשר לחשיפה לחומרים איתם עבד. מכאן נובעת המסקנה כי אין קשר סיבתי בין מחלת התובע (דרמטו-פיברו-סרקומה שנמצאה בלחי שמאל) לבין עבודתו."

12. כנגד פסק הדין כאמור, הגיש התובע ערעור בפני בית הדין הארצי לעבודה, שם הגיעו הצדדים להסכמה ולפיה יוחזר התיק לבית הדין האזורי על מנת שימנה מומחה נוסף מתחום הטוקסיקולוגיה.

אכן באותה עת בה ניתנה הסכמת הצדדים בבית הדין הארצי, הורחבה באופן משמעותי רשימת המומחים המצויים במאגר בית הדין לעבודה, אלא שחרף האמור, לא התווסף ולו מומחה אחד אשר עוסק בתת התמחות של טוקסיקולוגיה.

מתוך מטרה לסייע בידי הצדדים, איתר בית הדין מומחה רפואי (שאינו ברשימה ואינו מעוניין להצטרף לרשימה), אשר הביע את נכונותו לתת חוות דעת בהליך, בתעריף של בתי הדין, כך שהעלות לא תהיה על הצדדים.

הצדדים נתנו הסכמתם למינוי מומחה כאמור, ובהתאם לכך, מונה בהחלטה מיום 3/3/11, פרופ' אמיתי יונה, לצורך מתן חוות דעת רפואית בהליך זה.

בהזדמנות זו, נבקש לחזור ולהודות לפרופ' אמיתי יונה, על נכונותו למתן חוות דעת בהליך זה.

חוות דעתו של פרופ' אמיתי הועברה לצדדים ביום 23/5/11, והם התבקשו להודיע עמדתם בתביעה בהתייחס לחוות הדעת. כן נקבע, כי במידה וצד לא יגיש הודעה כאמור, יחשב הדבר כהסכמה למסקנות העולות מחוות דעת המומחה ומתן פסק דין בהתאם.

עד היום לא הוגשה הודעה מטעם מי מן הצדדים.

13. בחוות דעתו, קובע פרופ' אמיתי בין היתר כדלקמן:

"האפשרות שמחלתו של מר דגש נגרמה כתוצאה מחשיפתו התעסוקתית אינה סבירה כלל, כי מחלתו החלה ב-1998, לפני תחילת עבודתו במפעל. המחלה נוטה לחזור ולהתפתח במקום שבו היא מופיעה לראשונה, גם לאחר שנים, וגם לאחר ניתוח. מהלך המחלה אצל מר דגש היה אופייני למחלה זו, כולל חזרת המחלה שנים אחדות לאחר הופעתה...
חשיפתו התעסוקתית של מר דגש לא הייתה קשורה כלל להופעת המחלה.
לאור האמור לעיל אני קובע כי מחלת ה- Dermato Fibro Sarcoma של מר דגש אינה קשורה כלל לחשיפתו לחומרים כימיים במקום עבודתו."
14.       חוות דעתו של המומחה מטעמו של בית הדין היא בבחינת "אורים ותומים" לבית הדין בתחום הרפואי וככלל, בית הדין מייחס משקל מיוחד לחוות הדעת המוגשת לו על ידי המומחה מטעמו, יסמוך ידו עליה ולא יסטה מקביעותיו אלא אם כן קיימת הצדקה עובדתית או משפטית יוצאת דופן לעשות כן (ראו דב"ע נו 244 –0 המוסד לביטוח לאומי נ' יצחק פרבר ,לא פורסם, 26.2.1997, עב"ל 1035/04 דינה ביקל נ' המוסד לביטוח לאומי , לא פורסם, 6.6.2005).
 
במקרה דנן, לא מצאנו כל סיבה לסטות מן הכלל האמור, ולפיכך, אנו מאמצים את חוות הדעת של המומחה.
 
15.        סוף דבר – התביעה נדחית.
הואיל ומדובר בתביעה מתחום הביטחון הסוציאלי, איננו עושים צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון