המשך עבודה לאחר תאונת עבודה

עובד מנהל מחלקת טכנית במפעל נפגע בעבודה ביום כאשר רשת נפלה מגובה 3 מטרים על רגלו הימנית. הוא הרגיש כאבים, אך המשיך בעבודתו הרגילה ולא פנה לטיפול רפואי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא המשך עבודה לאחר תאונת עבודה:

סגן הנשיא (אדלר)
1. בית הדין האזורי בחיפה (השופט סומך ונציגי הציבור מדר ושדה; תב"ע נו/ 0-125) קיבל את עתירתו של המשיב והצהיר, כי נחבל בעבודה ביום 17.1.1994 בתאונת עבודה. על כך הערעור שלפנינו.
הערעור נוגע לקביעת העובדות על ידי בית הדין קמא. הכלל הוא, כי ערכאת ערעור איננה מתערבת בקביעות עובדות מנומקות של הערכאה ששמעה את העדים והתרשמה מעדותם. השאלה לפנינו הינה, אפוא, אם המקרה דנן הינו חריג, ויש בו טעויות של בית הדין קמא המצדיקות את התערבותנו.

2. המשיב עובד כמנהל מחלקת טכנית במפעל "עמיר גרנות". לטענתו של המשיב, הוא נפגע בעבודה ביום 13.1.1994, כאשר רשת נפלה מגובה 3 מטרים על רגלו הימנית. הוא הרגיש כאבים, אך המשיך בעבודתו הרגילה ולא פנה לטיפול רפואי. לאחר מכן, ביום 17.1.1994 נפגע המשיב פעם נוספות, כאשר קיבל מכה ברגל בעת עבודתו בפריקה של מכולה שהכילה רחפות חשמליות. באותו יום, פנה לטיפול רפואי ואושפז עד יום 26.1.1994. הוא הגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי להכיר במכה כתאונת עבודה.

3. את קבלת התובענה נימק בית הדין קמא בכך, שהיו שתי גרסאות סבירות, ולפיכך:ו

"אין לשלול הגרסה התומכת בגרסת התובע, מה גם והתובע העיד בפנינו, נחקר על תצהירו וגרסתו לא הופרכה. כמו כן, יש תימוכין לגרסתו בגרסה שנמסרה על ידי מר ערפאת".

4. עיינו בחומר הראיות והגענו למסקנה, כי לפנינו מקרה חריג המחייב התערבות ערכאת הערעור בקביעות העובדתיות של הערכאה הראשונה, מהטעמים הבאים:נ
א) ב”גיליון קבלת חולה" לבית החולים נרשם ביום 17.1.1994 :ב

"מהיום נפיחות ורגישות בשוק ימין. ללא חבלה היום. מספר על חבלה בשוק לפני שבוע במשחק כדורגל".

ברישום נוסף מאותו האשפוז נרשם, כי:ו

"מהיום - נפיחות, רגישות בחלק ימין וחום ללא חבלה, ללא מחלה חום בעבר". [ההדגשה במקום - ס.א.]

רישומים אלה, שנרשמו על סמך דברי המשיב בעת קבלתו לחדר המיון, כאשר חפץ לקבל את הטיפול הרפואי הנכון, מהווים עדות בעלת משקל שהחבלה אכן היתה בעת משחק כדורגל.
ב) אם היה ספק לגבי דייקנות רישומי הרופא בעת קבלת המשיב בחדר מיון ובבית החולים, מסר הרופא "הודעה" לחוקר משטרתי וכן העיד בבית הדין. בהודעתו של הרופא למשטרה אמר, כי המשיב סיפר לו שקיבל את המכה ברגל בעת משחק כדורגל; הפגיעה שבגינה טופל המשיב ביום 17.1.1994 לא היתה "טרייה", היינו - הוא לא נפגע באותו יום; ויתרה מזו, לו סיפר לו המשיב על מכה שקיבל בעבודה היה מחויב לרשום הדבר, אולם המשיב לא סיפר לו על מכה שקיבל בעבודה.
ג) תמוה בעינינו טענתו של המשיב, כי נפצע פעמיים בעבודתו בתקופה של ארבעה ימים, אולם כשהגיע לבית החולים סיפר לרופא רק על פגיעה בעת משחק כדורגל.
ד) בתיק בית הדין עדויות רבות לגבי "המכות" שקיבל המשיב, לטענתו, ובהן סתירות. יש סתירות בין עדות פועל שעבד עם המשיב ואמר שקיבל את המכה השניה יום לאחר שקיבל את המכה הראשונה, ואילו המשיב טען שקיבל את המכה "לאחר כמה ימים". במקום אחד טען המשיב, כי נפגע פעם שניה ביום 17.1.1994 ואילו בסיכום המחלה שבו הגרסה המאוחרת של המשיב נרשם שקיבל המכה "יומיים טעם קבלתו נחבל בשוק בזמן העבודה, לפי דבריו".
כמו כן, אין עניין לרופא למסור עדות שאינה מדויקת, ואילו למשיב יש עניין כזה.
זאת ועוד, הסבר המשיב לחוקר המוסד על הגרסאות הסותרות רומז על תחכום רב:נ
"הרופא שאל אם קבלתי מכה רצינית והוא לא שאל אם זה היה במשחק כדורגל. אני אמרתי לו שאם קבלתי מכה רצינית, זה רק בעבודה ולא במשחק הכדורגל כי אני שוער ואני לא מקבל מכות כמו השחקנים וגם בטופס השחרור כתוב שנפגעתי בעבודה".

5. מנהל מחלקת הספורט של המועצה האזורית מנשה מסר אישור בכתב, כי

"בהתאם לדו"ח השופט לא נפצע אף שחקן במשחק שהתקיים ב- 14.1.1994".

אין בזה לעזור למשיב, שכן המכתב מאשר שהמשיב שיחק כדורגל בימים לפני האשפוז, ושדבריו לרופא על פציעה במשחק כדורגל לא היו מקריים. כמו כן, ייתכן שהמשיב נפגע ומנהל מחלקת הספורט לא שמע על כך או שהפגיעה היתה קלה, ולראיה - הכאבים החלו כשבוע לאחר מכן. יצוין, כי אותו מנהל לא הוזמן להעיד על ידי המשיב.

6. סוף דבר - אנו מקבלים את הערעור וקובעים, כי המשיב לא הוכיח שנפצע בתאונת עבודה ביום 17.1.1994 או ביום 13.1.1994.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה טפסן

 2. תאונת עבודה במחסן

 3. תאונת עבודה במפעל

 4. תאונת עבודה מתנדב

 5. תאונת עבודה פיצוץ

 6. תאונת עבודה במאפיה

 7. תאונת עבודה בחו''ל

 8. תאונת עבודה - את מי תובעים

 9. דיכאון כתאונת עבודה

 10. תאונת עבודה של שוחט

 11. תאונת עבודה עם מכבש

 12. תאונת עבודה עם אקדח מסמרים

 13. אדם אשר נפטר בתאונת עבודה

 14. קטיעת אצבעות תאונת עבודה

 15. תאונת עבודה עם מנוף

 16. תאונת עבודה עם פטיש

 17. תאונת עבודה עם סכין

 18. תאונת עבודה של סייעת

 19. תאונת עבודה של חקלאי

 20. תאונת עבודה קרע בכתף

 21. תאונת עבודה התחשמלות

 22. תאונת עבודה בגן חיות

 23. תאונת עבודה בבית ספר

 24. תאונת עבודה עם עגורן

 25. תאונת עבודה עם מקדחה

 26. תאונת עבודה של מלצרית

 27. גב תפוס - תאונת עבודה

 28. חתך באצבע תאונת עבודה

 29. תאונת עבודה בטיול שנתי

 30. קריסת עץ - תאונת עבודה

 31. תאונת סקי כתאונת עבודה

 32. תאונת עבודה פגיעה בכתף

 33. נגיחת שור - תאונת עבודה

 34. תאונת עבודה בקונדיטוריה

 35. פגיעה במרפק תאונת עבודה

 36. עובדת משק - תאונת עבודה

 37. ? תאונת עבודה חשמלאי - פיצויים

 38. קוצר נשימה כתאונת עבודה

 39. משיכת כבל - תאונת עבודה

 40. תאונת עבודה בעסק משפחתי

 41. תאונת עבודה טכנאי מזגנים

 42. פגיעה נפשית כתאונת עבודה

 43. אצבעות נחתכו בתאונת עבודה

 44. מה עושים במקרה של תאונת עבודה

 45. הרמת משקל כבד תאונת עבודה

 46. פיצוי על שתי תאונות עבודה

 47. תאונת עבודה כוויה ממי חמצן

 48. שכר לא מדווח - תאונת עבודה

 49. תאונת עבודה עובד נמל אשדוד

 50. השחזת מרצפות - תאונת עבודה

 51. המשך עבודה לאחר תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה של פועל מהשטחים

 53. ויכוח עם לקוח - תאונת עבודה

 54. חובת דיווח של המעביד על תאונת עבודה

 55. איחור בהודעה על תאונת עבודה

 56. תאונת עבודה של עובדת ניקיון

 57. תאונת עבודה בזמן תורנות לילה

 58. תאונת עבודה עם מסור - תביעת פיצויים

 59. הגדרת ''מעון'' - תאונת עבודה

 60. החמרת מום מולד - תאונת עבודה

 61. ניקוי מכונה פגיעה ביד - תאונת בעבודה

 62. מכה בראש משולחן - תאונת עבודה

 63. תאונת עבודה בזמן נסיעה על טנק

 64. ? תאונה בעבודה פריקת כתף – כמה פיצויים

 65. כניסת גוף זר בעין - תאונת עבודה

 66. תאונת עבודה פועל בניין - תביעת פיצויים

 67. מימון חמי מרפא לנפגע תאונת עבודה

 68. תאונת עבודה של רב בדרך לבית הכנסת

 69. התעוורות בעין אחת עקב תאונת עבודה

 70. תאונת עבודה של (פיקולו) מלצר זוטר

 71. ערעור על גובה הפיצוי בתאונת עבודה

 72. קטיעת אצבעות בתאונת עבודה עם מכונה

 73. תאונת עבודה במהלך עבודות צביעה בגובה

 74. פיצויים בגין פגיעה על ידי מחפר - תאונת עבודה

 75. תאונת עבודה ללא גורם חיצוני הנראה לעין

 76. תאונת עבודה בדרך מהעבודה - עצירה לאכול

 77. פיקוח על עובד חסר ניסיון - תאונת עבודה

 78. הפסקה וסטיה מהדרך המקובלת - תאונת עבודה

 79. טופס תביעה תאונת עבודה ללא חתימת המעביד

 80. ערעור מצד המעסיק על פיצויים בתאונת עבודה

 81. חשיבות גרסה ראשונית בבית חולים - תאונת עבודה

 82. תאונת עבודה - טענת עובד שלא קיבל הדרכה מהמעביד

 83. תביעה של טכנאי נגד בזק של טכנאי נגד בזק – תאונת עבודה

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון